Editörler :
04 Ekim 2019 15:25

doç2017
Memur

İdare davaları aşağı yukarı bir yıl kadar sürüyormuş diye bir bilgi vardı internette...ne derece doğrudur bilmiyorum ama doçentlik sözlü sınavının kaldırılması için davanın son aşamalarına gelindiğini düşünmek istiyorum, Ağustos 2018'de dava açılmış, bir yılı geçti...mahkemenin durumunu öğrenebilecek olan birileri olsaydı keşke...internette açık olarak davanın dilekçesi var. Ankara'da davayı takip edebilecek, bize bilgi verebilecek birileri yok mu?

04 Ekim 2019 23:16

akademisyen 64
Genel Müdür

Evet baktım dava açılmış 2018 ağustos ayında...Türk Eğitim Sen Danıştaya yönetmelik maddesini iptal davası açmış...bir yılı aşkın süre...bu dava sonuçlandığı anda sözlü sınavdan kurtuluyoruz:)) Anayasa aykırıymış...umut işte...tez zamanda hayırlı haberler gelir inşallah dua edelim arkadaşlar


doç2017, 12 ay önce - Alıntıya git

Danıştaya açılan davayı anlayamadım. Sözlü sınav benim bildiğim kanun maddesi ve bildiğim kadarıyla kanunları Danıştay değil Anayasa Mahkemesi iptal edebilir. Yönetmelik dediğine göre sözlü sınav isteyen herhangi bir üniversitenin atama yönrtmeliği midir?

05 Ekim 2019 10:53

doç2017
Memur

Danıştaya açılan davayı anlayamadım. Sözlü sınav benim bildiğim kanun maddesi ve bildiğim kadarıyla kanunları Danıştay değil Anayasa Mahkemesi iptal edebilir. Yönetmelik dediğine göre sözlü sınav isteyen herhangi bir üniversitenin atama yönrtmeliği midir?


akademisyen 64, 12 ay önce - Alıntıya git

Sayın hocam, şöyle haber var,

"Türk Eğitim-Sen olarak Danıştay nezdinde açmış olduğumuz davada, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ?Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği?nin; doçent kadrolarına atama için ek koşul olarak sözlü sınav şartı getirilmesine ilişkin maddelerin iptalini ve bu maddelerin dayanağı olan yasa hükmünün somut norm denetimine tabi tutulmak üzere Anayasa Mahkemesine gönderilmesini; ayrıca 2547 sayılı Kanunun ilgili maddesinde yer almadığı halde, doktor öğretim üyesinin atanmasıyla ilgili jüride görev verilecek öğretim üyeleri içerisinde bölüm başkanının doçent veya profesör olması halindeki görev zorunluluğuna ilişkin düzenleme ile doktor öğretim üyelerinin atanma süresini kısıtlayan ve yeniden atanmalarını yönetim kurulunun uygun görüşüne bağlayan düzenlemelerin iptalini talep ettik" denildi.https://www.kamupersoneli.net/akademik-personel/turk-egitim-sen-tarafindan-ogretim-uyeligine-yukseltilme-ve-atanma-h50553.html

Burada da dava dilekçesi var https://www.turkegitimsen.org.tr/icerik_goster.php?Id=12571

Önce yürütmeyi durdurma istenmiş...bu da demek oluyor ki lehimize karar çıkarsa tüm sözlü uygulamaları anında duracak...

Acaba mahkeme hangi aşamada...bilemiyoruz. UYAP'tan da bakamıyoruz. Ankara'da Adliyede tanıdığı olan yok mu hocalarım, en azından süreci öğrenebilseydik...

05 Ekim 2019 12:28

ziemlich
Memur

Jüriden bilgili olursanız sonuç olumsuz olabiliyor dikkat edin.

14 Ekim 2019 15:04

Mmecnun
Şef

merhaba arkadaşlar, doçentlik sözlü sınavına girmek için dilekçe verdim. acaba süreci nereden takip edeceğim? DBS'den mi? yoksa bana gelen tebligatlardan mı? şimdiden teşekkür ediyorum.

14 Ekim 2019 20:30

akademisyen 64
Genel Müdür

merhaba arkadaşlar, doçentlik sözlü sınavına girmek için dilekçe verdim. acaba süreci nereden takip edeceğim? DBS'den mi? yoksa bana gelen tebligatlardan mı? şimdiden teşekkür ediyorum.


Mmecnun, 12 ay önce - Alıntıya git

Doçentlik sözlü sınavı dilekçe verilerek yapılmıyor. Sözlü sınavı isteyen üniversitelerden biri doçent kadrosu ilan ettiği zamsn kadro ilanknz başvuruyorsunuz ve ilgili üniversite ÜAKa başvurarak sözlü sınav jürisi oluşturulmasını istiyor. Takibi başvurduğunuz üniversiteden yapıyorsunuz.

12 Kasım 2019 09:15

BiAkademikBilinc35
Memur

Sayın hocam, şöyle haber var,

"Türk Eğitim-Sen olarak Danıştay nezdinde açmış olduğumuz davada, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ?Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği?nin; doçent kadrolarına atama için ek koşul olarak sözlü sınav şartı getirilmesine ilişkin maddelerin iptalini ve bu maddelerin dayanağı olan yasa hükmünün somut norm denetimine tabi tutulmak üzere Anayasa Mahkemesine gönderilmesini; ayrıca 2547 sayılı Kanunun ilgili maddesinde yer almadığı halde, doktor öğretim üyesinin atanmasıyla ilgili jüride görev verilecek öğretim üyeleri içerisinde bölüm başkanının doçent veya profesör olması halindeki görev zorunluluğuna ilişkin düzenleme ile doktor öğretim üyelerinin atanma süresini kısıtlayan ve yeniden atanmalarını yönetim kurulunun uygun görüşüne bağlayan düzenlemelerin iptalini talep ettik" denildi.https://www.kamupersoneli.net/akademik-personel/turk-egitim-sen-tarafindan-ogretim-uyeligine-yukseltilme-ve-atanma-h50553.html

Burada da dava dilekçesi var https://www.turkegitimsen.org.tr/icerik_goster.php?Id=12571

Önce yürütmeyi durdurma istenmiş...bu da demek oluyor ki lehimize karar çıkarsa tüm sözlü uygulamaları anında duracak...

Acaba mahkeme hangi aşamada...bilemiyoruz. UYAP'tan da bakamıyoruz. Ankara'da Adliyede tanıdığı olan yok mu hocalarım, en azından süreci öğrenebilseydik...


doç2017, 12 ay önce - Alıntıya git

Bu davanın gidişatı hakkında bilgi almak lazım

AMA

Ben sözlünün kaldırılacağına inanmıyorum.

17 Kasım 2019 09:24

doç2017
Memur

anlaşılan o ki doçent kadrosu ilan edildiğinde herkes paşa paşa sözlü sınava girecek....

Toplam 228 mesaj
 
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?