Editörler : nayzen
28 Kasım 2018 12:15   


3600 Ek gösterge

3600 ek göstergesinden şef kadrosunda çalışanların da faydalanmasını istiyoruz.

10 Aralık 2018 16:06

xece1
Aday Memur

Mahalli İdarelerde Uzman kadrosunda çalışmaktayım.Bu Kadroda çalışan arkadaşlar bilir 6360 Sayılı büyükşehir yasası ile gündeme gelmiş Belde Belediyelerinde Müdür Kadrosunda çalışan personelin kazanılmış hakkı sabit olanlar bu kadrolara geçirilmiş ve Belediye içerisinde de görevde yükselme sınavı ile 4 yıllık fakülte mezunları arasından da bu kadrolara geçişler yapılmıştır.3600 ek gösterge daire müdürleri ve üst kademe memurlara verildiği takdirde oluşan hukuksuz

luk hat safhalara çıkacaktır.

Mahalli İdarelerde Şeflerden bile daha itibarsız görülen bu kadroda çalışan personel için acil bir

ek çalışma yapılıp 3600 ek gösterge içerisinde değerlendirilmesi gerekli olduğunu düşünüyorum

Toplam 1 mesaj