Editörler :
09 Aralık 2018 14:25   


2018 Dhbt cevapları

...

09 Aralık 2018 14:25

ibocan22
Aday Memur
kuranda ismi geçen sahabe ZEYD
09 Aralık 2018 15:20

Asd1qwe
Kapalı
kuranda ismi geçen sahabe ZEYD
ibocan22, 6 ay önce - Alıntıya git

Ebu Bekir ile karıştırdım maalesef..

Evs-Hazrec savaşını Buas yaptım..

Kuranda ismi geçen, yahudilerin koruyucu melek olarak kabul ettiği meleği Mikail yaptım

09 Aralık 2018 20:19

Memurati
Aday Memur

nuh-hud musa-şauyb ismail-ishak isa-yahya ibrahim-lut (sorusunun cevabı ney)(aynı dönem peygamberleri soruyordu galiba)

Oruç sorusunda hanefiye göre hangileriydi

09 Aralık 2018 20:22

romantik_serseri_
Memur

nuh ve hud tabıkıç bunlar farklı zamanın kavımlerıçç oruc sorusuda mno

09 Aralık 2018 22:17

ddddddd
Aday Memur

şuubiyye,

caferi mezhebi,

nuh-hud

annesi ölen çocuğu babaanneye verilir yaptım.

sabiilik vardı,

meddi muttasıl ve meddi munfasıl,

oruç M N O

TEŞRİK TEKBİRLERİ VARDI arefe sabah namazı ve bayramın son günü ıkındi ye kadar

tanrının kulcağızı mikaildi

şimdilik hatırlardıklarım bunlar.

09 Aralık 2018 22:21

ddddddd
Aday Memur

eşarainin yaptığı eleme usulu sebir ve taksim olacaktı

09 Aralık 2018 22:37

romantik_serseri_
Memur

sanirim siz lisanstan girdiniz.

09 Aralık 2018 22:39

romantik_serseri_
Memur

1)Hatay samandağı=Nusayrilik

2)Allahın kulcağızı yahudilerin koruyucu meleği :Mikail

3)Felak ve nas: Şeytanın ibadetlere engel.....

4)Haşimoğullarının peygamberi koruması=asabiyet

5)Birbiriyle alakası olmayan peygamberler: Nuh ve Hud

6)Peygamberin namaz kilmadigi Mescid= Mescidi Dirar

7)Sadece hemzeye dayanan feri medler=muttasil munfasil

8)Arkadaşı sınavdan yüksek aldı diye onu cekemeyen kişinin yaptıkları= Haset Tecessus ve suizan

9)Hanefilere göre tesrik tekbiri=Arefe günü başlar 4 üncü gün ikindide biter

10)Helak olan kavim değildir sorusu= Meymene

11)Hz ebubekirin öğütleri olan soru=Meşveret

12)Hz ebubekirden gelen hadisleri bulma sorusu=Müsned

13)Hz isanin konuşması=irhas

15)%2.5 oranında zekat verilenler=altın gümüş ve Ticaret malları

16)Gazali sorusu=Allahın evreni kontrol altına alabilmesi

17)Sadece kral ve kraliçe yi otorite kabul eden Hristiyan mezhebi=Anglikanizm

18)Gizli kusur taşıyan hadis=Muallel

19)muhtar es sakafi sorusu=BEDA

20)insanlar ifadesinin anlam karışıklığı sorusu=Mutlak mukayyed

21)Kuranda iki ayet verip hangi ilime bakması gerekir sorusu= Muskilul kuran ve nesh mensuh ilmi

22)Tavaf ayeti sorusu=Ziyaret tarafı

23)Oruca niyet sorusu=M N ve O

24)İslama açıktan davet ile ilgili soru=Hz Ömerle açıktan tebliğ başlamıştır şıkkı

25)Mürsel hadisle ilgili soru= 1 ve 2 yani Mürsel hadiste inkita ve peygamberi atlama vardır fakat huccet kabul edilmez

26)Evs ve hazrec arasındaki savaş=Buas savaşı

27)Şehirlerin kurucuları ile ilgili soru=Basra Emeviler Dönemi(Hz Ömer tarafından kuruldu basra şehri)

28)Parayı peşin verip hizmeti geç almayla alakalı soru da hangisi delil olamaz deniyordu=İstishab

29)iyilik ve kötülük tanrısı vardı çoğunluğu İslamiyeti kabul ettiği için etkisini kaybeden din=Maniheizm

30)Tahran ve ankaranin altı boyalı olan harita sorusu=Caferi

31)Hangisi osmanin seçildiği şura meclisinde değildir=Abbas b. Abdulmuttalip

32)kuranda geçen sahabenin adı= Zeyd

33)Hicri 2.ve 3.asrin mufesiirlerinden değildir=Kadı Beydavi

34)hangisi Tevkifidir sorusu=Ayetlerin tertibi (Yanlız 1)

35)Anne ölürse çocuk kime verilir =Anneanne

36)Hanifi mezhebine göre teyemmüm sorusu=Su soğuk olduğu zaman teyemmüm edilir(yanlış cevap)

37)Eşarinin 4 ihtimal verip bir ihtimali secmesi=Sebr ve Taksim

38)sahabi namaz kildirirken namazı uzun tutması peygamberin öğüt vermesiyle alakalı soru=Namazı cemaatin durumunu dikkate alarak kildırmak

39)Boykotun kaldırılma nedenlerinden biri değildir= (Cevap ihtilafli)

40)ALLAH in kuluna güç yetirmeyecegi yükü yüklemesi ile ilgili mutezile prensibi=Adalet

09 Aralık 2018 22:39

ddddddd
Aday Memur

evet

09 Aralık 2018 22:46

romantik_serseri_
Memur

1. Hicretten önce Evs ve Hazreç savaşı (Buas)2. Eşari yöntemi ( Sebr ve Taksim)3. Harita Tahran en çok (Caferilik)4. Hatay Samandağ (Nusayrilik)

5. Hz. Ebu Bekir'e isnad edilen hadisleri hangi kitapta bulur (Müsned)

6. Teyemmüm sorusu ( Cemaatle namaz)

7. Hidane ( Annane)

8. Kusurlu ehil olanın anlayacağı hadis (Muallel)

9. Dualist, ışık ve karanlık, günümüzde mensupları kalmayan ( Sabilik )

10. Teşrik tekbirleri ( Arefe günü sabah namazı- bayramin 4. günü ikindi namazı)

11. Akrabalık bağı olmayan, aynı devirde olmayan peygamberler (Nuh-Hud)

12. Hanefilere göre kırkta bir zekât ( Ticaret malları ve altın, gümüş)

13. Kur'an'da ismi geçen sahabi ( Hz. Zeyd)

14. Hacc süresinde geçen tavaf ( Ziyaret)

15. Gizli davet yanlış olanı (Hz. Ömer'in müslüman oluşu)

16. Tecvid sorusu ( Meddi muttasıl- Meddi Munfasil )

17. Hz. Hüseyin ile ilgili kelam sorusu ( Beda )

18. İngiltere, kraliçe, iman ( Anglikanizm)

19. Şehirler (Basra-Emeviler)

20.Helak olan kavimlerden olmayanı ( Meymene )

21. Allah'ın kulcağızı, Yahudilerin kendilerine koruyucu kabul ettikleri, Kur'an'da ismen geçip görevi açıkça belirtilmeyen melek ( Mikail)

22. Tablo imsak ( M, N ve O )

23. Ebu Talib'in, müşrik akrabaların peygamberimizi korumaları (Asabiyet )

24. Mu'tezile prensiplerine dayanan ( Adalet )

25. Hz. Ömer'in aşere-i mubeşşereden şura içersinde göstermediği ( Abbas b. Abdulmuttalib )

26. Peygamberimizin namaz kilmadigi mescit ( Dırar )

27. Tedvin dönemi h. 2.ve 3. Dönem alimi olmayan ( Kadı Beydavi )

28. Felak Nas suresinde yer almayan ( şeytanın günahla meşgul etmesi)

29.İmamın dikkat etmesi gereken ( cemaatin halini dikkate alması)

30. Boykot sorusu ( Diğer kabile ve devletlerin baskısı)

31. Alim ulemanın ittifak ettikleri( surelerin sıralamasının tevkifi olması)

32..... ( Müşkilil Kur'an- Nasih mensuh)

33. Hz. İsa'nın beşikte konuşması (İrhas)

34. İki arkadaşın sınava girip birinin kazanıp diğerinin ona karşı beslediği duygular ( Tecessüs+Suizan+Haset)

35.İnsanlar kelimesini müfessirlerin farklı yorumlaması ( umum-husus)

36.gazali... ( Allahın evreni daima gözetimi altında tuttuğu)

37....(meşveret)

38. .... ( Şuubiyye)

39......(icma)

40. Mürsel.. (2-3)

Toplam 10 mesaj
 
ANKET
Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geldiği program, fikrinizi değiştirdi mi?