Editörler : E.Kayı Han
20 Aralık 2018 19:10

Celaleddin rumi'nin kadınlar hakkındaki sözleri

Örneklere geçmeden önce Mevlana kelimesinin anlamına bakalım. Mevlana: Mevlamız demektir. Kuranda ''Ente mevlana'' (Bakara 286) diyerek Allaha ''Sensin mevlamız'' diyoruz. Mevla ise ''Sahip, efendi, veli, tanrı'' gibi anlamlara gelir. Müslümanların mevlası Allah olduğu için insanlara mevlana demek yanlıştır. Şimdi Celaleddin Rumi'nin kadınlar hakkında söylediklerine bakalım.

1- Kadınlar ne derse aksini yapın!

Kadınlarla meşverette bulunun(danışın), ne derlerse aksini yapın. Şüphe yok ki onlara aykırı hareket etmeyenler helak oldular. [Mesnevi, Cilt 1, Beyit: 2956, Sayfa 237, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1995]

Kadınlara danışın ama ne derlerse tersini yapın diyerek kadın aklını küçümseyen celaleddin rumi, bu konuda hadis uydurmayı da ihmal etmemiştir.Peygamberimizin kadın ve çocuk aklını bir tuttuğu iftirasını atmıştır.

Ümmet ''Kiminle meşveret edelim'' dediler de peygamberler ''Mukteda olan akılla'' diye cevap verdiler. Hatta soran adam ''iyi ama ya hiçbir tedbirli, isabetli, aklı olmayan bir çocuk yahut kadın gelirse, onunla da meşverette bulunalım mı?'' deyince, peygamber ??onunla da meşvette bulun fakat ne derse onun zıddını yap, ona aykırı yola git'' dedi. Nefsini kadın bil, hatta kadından da beter. Çünkü kadın parçadır, nefsinse büsbütün şer. [Mesnevi, cilt 2, Beyit: 2269-72, Sayfa 174, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1995]

2- Kadının rüyası değersizdir!

Celaleddin Rumi sadece kadın aklını kıt göstermekle kalmamış, kadının rüyasını da rkeğin rüyasından aşağı ve değersiz göstermiştir.

Ahmak adamın rüyası da aklınca olur, aklı gibi değersizdir bir şeye yaramaz. Bil ki aklı ve ruhu da zayıf olduğu için kadının rüyası erkeğin rüyasından daha aşağıdır, daha değersizdir. [Mesnevi, Cilt 6, Beyit: 4319-20, Sayfa 343, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1988"]

3- Kadın gönlü işkembedir!

Kadının aklını kıt, rüyasını değersiz gören celaleddin rumi, kadın gönlünü de pislik yuvası olan işkembeye benzetmiştir.

''Bir erkeğin gönlü, kadının gönlünden aşağıysa o gönül, işkembeden de bayağıdır gayrı!'' [Mesnevi, cilt 3, Beyit: 3129, Sayfa 255, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1995]

Sonuç: Celaleddin rumi kadınları ikinci sınıf insan olarak görmektedir. Kadın ve çocuk aklını bir tutup kadınlara muhalefet etmek gerektiğini söylemiştir. Bütün kadınları aynı kefeye koyarak kadın düşmanlığı yapmıştır. Halbuki nice akıllı kadınlar vardır, kafası çalışan ve insanlığa faydalı işler yapan. ayrıca Kuranda meryem validemiz ile firavun karısı asiye övülmüş kadınlardandır. Eğer kadınların aklı kıt olsaydı, gönülleri -haşa- işkembe olsaydı bu kadınları Allah teala över miydi? Rabbimiz insanların cinsiyetine göre değil amel ve takvasına göre yargılayacaktır. Bu yüzden kadınları aşağılamak islamda yoktur. İslamda kadın ve erkek birbirinin velisidir, yoldaşıdır.

Erkeklerden veya kadınlardan her kim mümin olarak salih amel işlerse o takdirde dahil olurlar cennete. Ve hurma çekirdeğindeki çizgi kadar bile zulmedilmez. [Nisa Suresi 124]

Şüphesiz ki; Allah'a teslim olan erkekler ve Allah'a teslim olan kadınlar, mümin erkekler ve mümin kadınlar, itaat eden erkekler ve itaat eden kadınlar, sadık erkekler ve sadık kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, huşu içindeki erkekler ve huşu içindeki kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını muhafaza eden erkekler ve muhafaza eden kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkekler ve zikreden kadınlar için Allah onlara mağfiret ve büyük bir mükafat hazırladı. [Ahzab suresi 35]


Hikmetname
Memur
27 Aralık 2018 11:13

Bak evlat, Fazilet ve erdem toplumu, ayıpları görerek değil, faziletleri görerek oluşur. Güzelliği çoğaltmak, güzel bakmayı bilenlerin hüneridir. Çirkinlik arayan çirkinlik bulacak ve onun kokusunu yayacaktır.

Hazreti Pir'i tanımadığın belli lakin tanımadan çamur atmak istediğin de belli. Hazreti Mevlana'yı baştan sona hayatı ve eserleriyle okuyup, idrak edip gel sonra konuşalım.

Elbetteki bazı insanların Çapı yetmeyecektir. O büyük insanları küçük çaplı insanlar kendi terazisinde tartmaya kalkınca işte böyle anlamadığı çapsız sözleri yazarlar. Ben değerlerine düşman, değerlerini inkar eder, görmezden gelen, ve onları itibarsızlaştıran başka bir insan topluluğu görmedim bu ülkede gördüğüm kadar. Ama yine de ümitvarım düzelecek inşallah..

Sözlerim bu yazıyı kaleme alana ve hamallığını yapıp buralara taşıyanlara...!


kazimtu
Aday Memur
27 Aralık 2018 20:46

1- Çamur atmak isteseydim kaynak vermezdim. Mesnevi onun kitabı değil mi ki ''eserlerini oku'' diyorsun.

2- Celaleddin Rumi Türklerin değeri değildir, rumi'dir ve Türklerden nefret eder.

Bir gün şeyh Selahaddin hazretleri bağını yapmak için ücretle Türk rençberler tutmuştu. Bunu gören Mevlana hazretleri: "Efendi, bağ yapımında Rum rençberler, bozumunda da Türk rençberler tutmak lazımdır. Çünkü dünyayı imar etmek Rumlara, yıkmak ise Türklere mahsustur. Her şeyden arı duru olan yüce Tanrı, dünyayı yarattığı vakit önce gafil kafirleri yarattı ve onlara uzun ömür ve büyük kuvvet verdi. Nihayet onlar, hiçbir şeyden haberi olmayan rençberler gibi bu toprak alemini imar etmeye çalıştılar. Birçok asırlar sonra gelenlerin örneği olsun diye birçok şehirler, dağların tepelerinde kaleler ve tepeler üzerinde tarlalar yaptılar. Sonra da azar azar bu imaretlerin tamamiyle harab olması için Tanrı'nın takdiri şöyle bir tedbirde bulundu: Bunları yıkmak için Türkleri yarattı, onlar da çekinmeden ve acımadan gördükleri her imareti yıktılar, harabeye çevirdiler ve hara da yapıyorlar ve kıyamete kadar da böyle yapacaklar. Konya şehri de yine merhametsiz Türk zalimlerin eliyle harap olacaktır" buyurdular. Nitekim şimdi buyurduğu gibi oldu. [Ariflerin Menkıbeleri 2, Ahmet Eflaki, Sayfa 153, Hürriyet Yayınları, İstanbul 1973]

Hikmetname, 5 yıl önce

Bak evlat, Fazilet ve erdem toplumu, ayıpları görerek değil, faziletleri görerek oluşur. Güzelliği çoğaltmak, güzel bakmayı bilenlerin hüneridir. Çirkinlik arayan çirkinlik bulacak ve onun kokusunu yayacaktır.

Hazreti Pir'i tanımadığın belli lakin tanımadan çamur atmak istediğin de belli. Hazreti Mevlana'yı baştan sona hayatı ve eserleriyle okuyup, idrak edip gel sonra konuşalım.

Elbetteki bazı insanların Çapı yetmeyecektir. O büyük insanları küçük çaplı insanlar kendi terazisinde tartmaya kalkınca işte böyle anlamadığı çapsız sözleri yazarlar. Ben değerlerine düşman, değerlerini inkar eder, görmezden gelen, ve onları itibarsızlaştıran başka bir insan topluluğu görmedim bu ülkede gördüğüm kadar. Ama yine de ümitvarım düzelecek inşallah..

Sözlerim bu yazıyı kaleme alana ve hamallığını yapıp buralara taşıyanlara...!


Hikmetname
Memur
28 Aralık 2018 10:48

Hacim kızma ama senin Tarih bilgin de sıfır. Moğollların İslam Medeniyetine verdiği zararı Dünyada hiçbir millet vermemiştir. Yahudiler dahil. Bütün tarihçiler bu konuda hemfikirdir.

Nişabur?da 1 milyon 747 bin, Merv?de 1 milyon 300 bin, Herat?ta 1 milyon 600 bin ve Bağdat?ta 800 bin kişi katledilmiştir. Otrar, Buhara ve Semerkant?ta önemli katliamlar yapılıyor. Belh şehri kuşatması esnasında Cengiz Han?ın öldürülünce bunun intikamı olarak, 12.000 mescidi ateşe verdiği, mescitlerde bulunan 14.000 Kur?an metnini yaktırdığı, 50.000?e yakın alim, talebe ve hafızı katlettirdiği, 200.000 insanı yere gömerek Belh şehrini tahrib ettiği bilinmektedir

Moğollar hangi millettendir peki..? Ne zaman yaşamıştır peki? Hazreti Pir'in kastettiği o türkler kim pekii.. İslam beldelerini yer ile yeksan eden, yüzbinlerce müslümanı katleden, binlerce Cami ve medreseyi, yakan yıkan, atları ile camilere giren ve alimleri katleden, kütüphanelerde binlerce cilt kitabı ateşe aten kim harçlılar mı, yahudiler mi yoksa Moğol türkleri mi? Konyayı o muazzam şehri bunların zulüm ve işgalinden kurtaran kim peki, Türk Düşmanı dediğin Hazreti Mevlana... Bir kitaptan bir menkıbe alıp atmışsın şuraya sonrada gelip karalamaya çalışıyorsun. Hazreti Piri oku, baştan sona, eserleri ni de.. ve O dönemin tarihini de. Sonra gel konuşalım.. Bir siteden iki satır yazı kopya atıp temelin bile yok belli sonra çıkıp burada O mübarek zata dil uzatıyorsun. hata ediyorsun dostum.. Bizden söylemesi...

kazimtu, 5 yıl önce

1- Çamur atmak isteseydim kaynak vermezdim. Mesnevi onun kitabı değil mi ki ''eserlerini oku'' diyorsun.

2- Celaleddin Rumi Türklerin değeri değildir, rumi'dir ve Türklerden nefret eder.

Bir gün şeyh Selahaddin hazretleri bağını yapmak için ücretle Türk rençberler tutmuştu. Bunu gören Mevlana hazretleri: "Efendi, bağ yapımında Rum rençberler, bozumunda da Türk rençberler tutmak lazımdır. Çünkü dünyayı imar etmek Rumlara, yıkmak ise Türklere mahsustur. Her şeyden arı duru olan yüce Tanrı, dünyayı yarattığı vakit önce gafil kafirleri yarattı ve onlara uzun ömür ve büyük kuvvet verdi. Nihayet onlar, hiçbir şeyden haberi olmayan rençberler gibi bu toprak alemini imar etmeye çalıştılar. Birçok asırlar sonra gelenlerin örneği olsun diye birçok şehirler, dağların tepelerinde kaleler ve tepeler üzerinde tarlalar yaptılar. Sonra da azar azar bu imaretlerin tamamiyle harab olması için Tanrı'nın takdiri şöyle bir tedbirde bulundu: Bunları yıkmak için Türkleri yarattı, onlar da çekinmeden ve acımadan gördükleri her imareti yıktılar, harabeye çevirdiler ve hara da yapıyorlar ve kıyamete kadar da böyle yapacaklar. Konya şehri de yine merhametsiz Türk zalimlerin eliyle harap olacaktır" buyurdular. Nitekim şimdi buyurduğu gibi oldu. [Ariflerin Menkıbeleri 2, Ahmet Eflaki, Sayfa 153, Hürriyet Yayınları, İstanbul 1973]


kazimtu
Aday Memur
28 Aralık 2018 18:10

Türklerden kastı moğollar değil kardeş. Moğollar olsaydı onları dindar göstermeye çalışmazdı. Ayrıca ikide bir eserlerini oku diyorsun, zaten onun eserlerinden alıntı yapıyorum. Bak mesela moğlları dindar göstermek için ne diyor senin pirin. Şu sayfayı oku:

https://forum.memurlar.net/konu/2357663/

Hikmetname, 5 yıl önce

Hacim kızma ama senin Tarih bilgin de sıfır. Moğollların İslam Medeniyetine verdiği zararı Dünyada hiçbir millet vermemiştir. Yahudiler dahil. Bütün tarihçiler bu konuda hemfikirdir.

Nişabur?da 1 milyon 747 bin, Merv?de 1 milyon 300 bin, Herat?ta 1 milyon 600 bin ve Bağdat?ta 800 bin kişi katledilmiştir. Otrar, Buhara ve Semerkant?ta önemli katliamlar yapılıyor. Belh şehri kuşatması esnasında Cengiz Han?ın öldürülünce bunun intikamı olarak, 12.000 mescidi ateşe verdiği, mescitlerde bulunan 14.000 Kur?an metnini yaktırdığı, 50.000?e yakın alim, talebe ve hafızı katlettirdiği, 200.000 insanı yere gömerek Belh şehrini tahrib ettiği bilinmektedir

Moğollar hangi millettendir peki..? Ne zaman yaşamıştır peki? Hazreti Pir'in kastettiği o türkler kim pekii.. İslam beldelerini yer ile yeksan eden, yüzbinlerce müslümanı katleden, binlerce Cami ve medreseyi, yakan yıkan, atları ile camilere giren ve alimleri katleden, kütüphanelerde binlerce cilt kitabı ateşe aten kim harçlılar mı, yahudiler mi yoksa Moğol türkleri mi? Konyayı o muazzam şehri bunların zulüm ve işgalinden kurtaran kim peki, Türk Düşmanı dediğin Hazreti Mevlana... Bir kitaptan bir menkıbe alıp atmışsın şuraya sonrada gelip karalamaya çalışıyorsun. Hazreti Piri oku, baştan sona, eserleri ni de.. ve O dönemin tarihini de. Sonra gel konuşalım.. Bir siteden iki satır yazı kopya atıp temelin bile yok belli sonra çıkıp burada O mübarek zata dil uzatıyorsun. hata ediyorsun dostum.. Bizden söylemesi...

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi