Editörler :
08 Şubat 2019 06:45   


4/b'den 4/b'ye Atanma konusunda yeni bir umut

Herkese merhaba, bilindiği üzere sözleşmeli memur olarak çalışan bir kişi yasa bulunan istisnalar dışında sözleşmesini tek taraflı feshetmesi halinde kamu kurumlarının sözleşmeli pozisyonlarına (aynı kadro için geçerli tabii) atanamıyor. Ancak burada şöyle bir açık mevcut: Normal şartlarda Sağlık Bakanlığı güvenlik soruşturmasını yaptırır ve olumlu sonuçlananları zimmete düşürerek yerleştirilen hastanelere iki hafta içinde başvurularak atama işleminin yapılması gerektiğini duyurur. Ancak DPB'nin Kasım ayında vermiş olduğu görüş ile birlikte yerleştirildiği halde 4B'li olarak çalışmaya devam eden kişilerin yasaya uygun biçimde (sözleşme yenileme tarihinden bir ay önce) sözleşmelerini yenilemeyeceklerini idareye bildirmeleri halinde atama işlemlerinin Ocak ayında gerçekleştirilebileceği belirtilmiş ve bu görüş sonrası Sağlık Bakanlığı Ocak ayı içinde bu durumdan dolayı başvuranları zimmete düşürmüştür. Sorum şöyle: Bu durumda olanların kadrosu 4-5 ay saklı tutulabiliyorken 1 Ağustoss 2018 tarihinde sözleşmesini fesheden kişinin bir yıllık cezasının ardından 1 Ağustos 2019 tarihinde bir yıl önce yerleştirilmiş olduğu kadroya atamasının yapılmasına engel olan hukuki bir metin var mıdır? Veyahut idare hangi gerekçeler ile böyle bir talebi reddedebilir?

 
ANKET
Çırağan Sarayı'ndaki, Kalyoncu ve Demirören ailelerinin yaptığı düğünü, nasıl buldunuz?