Editörler :
12 Şubat 2019 10:43   


2019 Yılı toplu sözleşme taleplerimiz

2019 Yılı toplu sözleşme taleplerimiz

1- Aile yardımlarında (eş ve çocuk yardımlarında) artış yapılması.

2- Disiplin affı.

3- 5510 ve 5434 Sayılı Kanuna tabi memurlar arasında uçurum oluştu. Bu farkların azaltılması.

4- Eğitim durumuna göre özlük haklarda, maaşlarda ve ek göstergelerde iyileştirme yapılması.

5- % 20 lik ağır vergi dilimi yükünün % 10 a düşürülmesi.

6- İşçilerde olduğu gibi hafta sonlarının yıllık izinden düşülmemesi.

7- Dini bayramlarda memurlara bayram ikramiyesi verilmesi.

8- 3600 ek göstergeden lisans ve yüksek lisans mezunu memurların yararlandırılması.

9- Memurluktan önceki SSK hizmetlerinin de derece/kademeye dâhil edilmesi.

10- Tek taraflı kalan kılık kıyafet serbestliğinin erkek memurlar için de uygulanması.

11- Toplu Sözleşme Kanunun değiştirilmesi. Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Asgari Ücret Tespit Komisyonu gibi her yıl yapılması. Memurlara grev hakkı verilmesi.

12- Yüksek lisans mezunu memurlara iki kademe verilmesi. Görevde yükselmede öncelik tanınması.

13- Görevde yükselme sınavlarında mülakatın kaldırılması.

14- Bayramlarda idari izin uygulamasının kaldırılması. İdari izinde çalıştırılanlara mesai ödenmesi.

15- Mobbing (psikolojik baskı) için daha etkili önlemler alınması.

16- Vatandaş tarafından tehdit, şiddet ve hakarete maruz kalan memurları koruyucu düzenleme yapılması.

17- Memurları enflasyona endeksli yaşamdan kurtaracak çözümler getirilmeli. Büyümeden pay alma (refah payı), enflasyon tazminatı veya maaşa seyyanen zam yapılması v.b.

12 Şubat 2019 16:56

mutlu_50
Müsteşar

güncel

13 Şubat 2019 11:17

mutlu_50
Müsteşar
14 Şubat 2019 10:57

mutlu_50
Müsteşar

sgkrehberi.comda taleplerimiz yayınlanmış. Teşekkürler.

14 Şubat 2019 20:28

hagiyatmaz
Memur

2020 için taban aylığa 1000 TL zam , 2021 için %10, aşarsa enflasyon artı 1 puan

15 Şubat 2019 10:00

mutlu_50
Müsteşar

güncel

18 Şubat 2019 11:11

mutlu_50
Müsteşar

GÜNCEL

20 Şubat 2019 10:16

mutlu_50
Müsteşar

güncel

21 Şubat 2019 13:52

mutlu_50
Müsteşar

güncel

25 Şubat 2019 15:17

mutlu_50
Müsteşar

güncel

27 Şubat 2019 10:10

mutlu_50
Müsteşar

güncel

27 Şubat 2019 10:46

winstonbx
Memur

1000 maddede yazsan sonuç 4+4 artı enflasyon farkı. zamanınızı boşa harcamayın

27 Şubat 2019 10:55

pigeon55
Şef

Eşit işe eşit ücret ilkesinden hareketle, Özel hizmet tazminat oranları

kurum farkı gözetilmeksizin unvan bazında eşitlenmesi, Adalet Bakanlığı için

yapılmış olan belirlemeler esas alınarak düzeltilmesi

Kamuda çalışan memurların hizmet sınıflarının ve unvanlarının dışında

işlerde çalıştırılmasının önüne geçilmesi ve yetki ve sorumluluklarının

çalıştığı amirin inisiyatifine bırakılmasını engellemek için şube müdürünün

altı unvanlarda görev yapan kadro ve unvanların tüm kurumlar için görev

tanımlarının yapılması

Yıllık izinlerin iş

günü esasına göre düzenlenmesi

27 Şubat 2019 11:07

BakalimBilelim
Şef

Yazın bir kenara...

Malum-sen, saç-sakal-kılık-kıyafet konusunda serbestlik konusunda biraz imtiyaz alacak. Sonra da bunu toplu sözleşme görüşmelerinde "büyük başarı" olarak kullanıp memurların en büyük sorunu çözdük diyerek gene maddi haklarımızı unutturacak.

05 Mart 2019 15:49

mutlu_50
Müsteşar

güncel

06 Mart 2019 00:25

Apollon0007
Genel Müdür

kurum içi uzmanlık ve yükselmeden bahsedilmemiş

07 Mart 2019 11:32

mutlu_50
Müsteşar

Apollon007 lütfen sendika temsicinle görüş bu konuyu.

21 Mart 2019 16:31

mutlu_50
Müsteşar

güncel

28 Mart 2019 11:03

mutlu_50
Müsteşar

güncel

28 Mart 2019 13:03

herdaimtokatlar
Şef

Maaş zammını enflasyon + %x şeklinde verilmesi. Yoksa maaşlar eriyor.

Anne ve Baba çalışan ailelere kreş yardımı yapılması. (Kreş açmasınlar, lüzumu yok, zaten yasada var ama kimse uygulamıyor) Bunu istediği kreşte kullansın memur.

Ek ders ve fazla mesai ücretlerinin normal çalışmadan fazla olması. ( işçilerde fazla mesai normal mesai ücretinden fazladır)

05 Nisan 2019 11:00

mutlu_50
Müsteşar

güncel

Toplam 25 mesaj
 
ANKET
İmamoğlu'nun, 'tüm verileri kopyalayın' talimatını doğru buluyor musunuz?