Editörler : nayzen
15 Mart 2019 18:12   


Kurumlar Arası Geçiş
Arkadaşlar ben Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak çalışıyorum. Başka bir kurumda kimyager kadrosuna geçiş yapmak istiyorum. Bununla ilgili bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olabilir mi ? Teşekkür ederim.
18 Mart 2019 09:01

grafik007
Kapalı

geçeceğin kurum önemli. kabul ederse 657 buna imkan tanıyor. çok zor bir iş ama bu işler tanıdıksız olmayacak işlerden.

18 Mart 2019 15:42

nayzen
Editor

Başka bir kuruma Kimyager olarak geçemezsiniz. (Özle bir alım yoksa,MEB gibi)Kurumlar arası geçişlerde ya denk kadro yada GİH sınıfından Müdür kadrolarından biri ile geçiş yapabiliyorsunuz. En azında n teamül böyle. Yani mmeur olarak geçersiniz, sonrasında geçtiğiniz kurum görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapar bu şekidle unvan ve ya kadronuz değişir.

18 Mart 2019 16:49

grafik007
Kapalı

Başka bir kuruma Kimyager olarak geçemezsiniz. (Özle bir alım yoksa,MEB gibi)Kurumlar arası geçişlerde ya denk kadro yada GİH sınıfından Müdür kadrolarından biri ile geçiş yapabiliyorsunuz. En azında n teamül böyle. Yani mmeur olarak geçersiniz, sonrasında geçtiğiniz kurum görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapar bu şekidle unvan ve ya kadronuz değişir.


nayzen, 7 ay önce - Alıntıya git

Madde 74 ? (Değişik: 30/5/1974 ? KHK-12; Değiştirilerek kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.)

Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır.

Aşağı dereceye atananların 68 inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atanmaları caizdir. Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece ve kademeleri genel hükümlere göre tespit edilmekle beraber, atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve karşılık farklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartiyle) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.

13/12/1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarla bu Kanuna tabi kurumlar arasındaki nakillerde de yukarıdaki hükümler uygulanır. Aynı kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarda çalışıp 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden, hizmete giriş dereceleri 36 ncı madde ile tespit edilen giriş derecelerinin üzerinde olanların ilk ilerleme ve yükselmeleri için kanuni bekleme sürelerine yukarıda yazılı dereceler arasındaki sürelere tekabül eden süre kadar ilave edilir.(1)

Madde 76 ? (Değişik: 30/5/1974 ? KHK-12; Aynen kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.)

Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler. Memurlar istekleri ile, kurumlarında kazanılmış hak derecelerinin en çok üç derece altında aynı veya başka yerlerdeki kadrolara atanabilirler.

Aşağı dereceye atananların 68 inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atanmaları mümkündür.

Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece ve kademeleri genel hükümlere göre tespit edilmekle bereber,atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve karşılık farklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına göderilmesini kabul etmeleri şartiyle) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.

657 arkadaşın bahsettiği konuya açıklık getiriyor ve imkan sağlıyor.

Ünvan değiştirmede sınav bir zorunluluk değildir. Kuruların şartlarına göre değişiklik gösterebilir.

Konuyla ilgili bilgi sahibi olmadan cevap yazmamanızı tavsiye ederim.

Saygılar.

20 Mart 2019 13:56

Memaycan
Aday Memur

Madde 74 ? (Değişik: 30/5/1974 ? KHK-12; Değiştirilerek kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.)

Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır.

Aşağı dereceye atananların 68 inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atanmaları caizdir. Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece ve kademeleri genel hükümlere göre tespit edilmekle beraber, atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve karşılık farklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartiyle) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.

13/12/1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarla bu Kanuna tabi kurumlar arasındaki nakillerde de yukarıdaki hükümler uygulanır. Aynı kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarda çalışıp 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden, hizmete giriş dereceleri 36 ncı madde ile tespit edilen giriş derecelerinin üzerinde olanların ilk ilerleme ve yükselmeleri için kanuni bekleme sürelerine yukarıda yazılı dereceler arasındaki sürelere tekabül eden süre kadar ilave edilir.(1)

Madde 76 ? (Değişik: 30/5/1974 ? KHK-12; Aynen kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.)

Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler. Memurlar istekleri ile, kurumlarında kazanılmış hak derecelerinin en çok üç derece altında aynı veya başka yerlerdeki kadrolara atanabilirler.

Aşağı dereceye atananların 68 inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atanmaları mümkündür.

Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece ve kademeleri genel hükümlere göre tespit edilmekle bereber,atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve karşılık farklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına göderilmesini kabul etmeleri şartiyle) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.

657 arkadaşın bahsettiği konuya açıklık getiriyor ve imkan sağlıyor.

Ünvan değiştirmede sınav bir zorunluluk değildir. Kuruların şartlarına göre değişiklik gösterebilir.

Konuyla ilgili bilgi sahibi olmadan cevap yazmamanızı tavsiye ederim.

Saygılar.


grafik007, 7 ay önce - Alıntıya git
Teşekkür ederim bu maddeleri okumuştum ama emin olamadım
21 Mart 2019 08:45

Geçersiz Üye Adı
Şef

geçeceğin kurum önemli. kabul ederse 657 buna imkan tanıyor. çok zor bir iş ama bu işler tanıdıksız olmayacak işlerden.


grafik007, 7 ay önce - Alıntıya git

Kadro unvanım v.h.k.i. kadro derecem 5, maaş derecem 6.

Öğrenim durumu itibari ile hem tekniker hem sosyolog kadrosuna geçebilirim.

Ama bunun için sınav gerekli diye biliyordum. Hatta MEB sınavsız bu hakkı yetiştirme yurdundan yerleşenlere verdi diğerlerine unvan değişikliği sınavı bile açmadı.

Şimdi benim sınavsız unvan değiştirebilmek için başka kuruma mı geçmem gerek yoksa bulunduğum kurumda bunun bir yolu var mı?

Teşekkürler.

21 Mart 2019 10:14

Geçersiz Üye Adı
Şef

Bu konuda nayzen haklı. Başka kuruma unvan değiştirilerek atanılamaz. Atanabilmesi için atanacağı kadronun görevde yükselme sınavına tabi olmaması gerekiyor. Memur iken yardımcı hizmetli, avukat iken de memur kadrosuna atanmak isteyen de olmaz zaten. Tek istisna da doktorasını bitiren personele verilmiş.

Bununla ilgili yapılan bir kaç haber:

https://www.memurlar.net/haber/749111/baska-kuruma-atanmada-unvan-degisikligi-uygulanmayacagini-soyleyen-danistay-kararlari.html

https://www.memurlar.net/haber/121798/unvanini-degistirmek-isteyen-memurlara-hatirlartma.html

İki haber de aynı kapıya çıkıyor.

21 Mart 2019 11:44

atalay gunes
Aday Memur

Kadro unvanım v.h.k.i. kadro derecem 5, maaş derecem 6.

Öğrenim durumu itibari ile hem tekniker hem sosyolog kadrosuna geçebilirim.

Ama bunun için sınav gerekli diye biliyordum. Hatta MEB sınavsız bu hakkı yetiştirme yurdundan yerleşenlere verdi diğerlerine unvan değişikliği sınavı bile açmadı.

Şimdi benim sınavsız unvan değiştirebilmek için başka kuruma mı geçmem gerek yoksa bulunduğum kurumda bunun bir yolu var mı?

Teşekkürler.


Geçersiz Üye Adı, 7 ay önce - Alıntıya git

sadece yasa çikti uygulama yok

22 Mart 2019 12:12

grafik007
Kapalı

arkadaşlar olur. 71-74-76. maddeleri okuyun.

2015 de kurum, 2018'de de kendi kadroma unvan değişikliği sınavı olmadan geçtim.

değişim kararında gerekçe olarak 71. ve 76. maddelerin verdiği imkana atıf yapılıyor.

Unvan değişikliği sınavı hiç bir zaman zorunluluk değildir..!

Sadece o kurumun kriteridir. O sınavda başarılı olursan senin bu işlemini yaparım diye kriter belirler.

Sınavsız unvan değişikliğinin bir çok örneği var. en geniş kapsamlısı da aile ve sosyal politikalar bakanlığının geçen senede sınavsız olarak yaptığı unvan değişikliği uygulamasıdır.

22 Mart 2019 12:19

Kehanett
Aday Memur

arkadaşlar olur. 71-74-76. maddeleri okuyun.

2015 de kurum, 2018'de de kendi kadroma unvan değişikliği sınavı olmadan geçtim.

değişim kararında gerekçe olarak 71. ve 76. maddelerin verdiği imkana atıf yapılıyor.

Unvan değişikliği sınavı hiç bir zaman zorunluluk değildir..!

Sadece o kurumun kriteridir. O sınavda başarılı olursan senin bu işlemini yaparım diye kriter belirler.

Sınavsız unvan değişikliğinin bir çok örneği var. en geniş kapsamlısı da aile ve sosyal politikalar bakanlığının geçen senede sınavsız olarak yaptığı unvan değişikliği uygulamasıdır.


grafik007, 7 ay önce - Alıntıya git

siz hangi kurum bakanlığa geçtiniz ? acaba geçtiğiniz kurumda normal karşılanan bır durummu ? çünkü MEB böyle birşeyi yapacağını sanmam, şu zamana kadar yaptıklarını da duymadım.

22 Mart 2019 13:15

nayzen
Editor

Madde 74 ? (Değişik: 30/5/1974 ? KHK-12; Değiştirilerek kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.)

Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır.

Aşağı dereceye atananların 68 inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atanmaları caizdir. Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece ve kademeleri genel hükümlere göre tespit edilmekle beraber, atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve karşılık farklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartiyle) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.

13/12/1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarla bu Kanuna tabi kurumlar arasındaki nakillerde de yukarıdaki hükümler uygulanır. Aynı kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarda çalışıp 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden, hizmete giriş dereceleri 36 ncı madde ile tespit edilen giriş derecelerinin üzerinde olanların ilk ilerleme ve yükselmeleri için kanuni bekleme sürelerine yukarıda yazılı dereceler arasındaki sürelere tekabül eden süre kadar ilave edilir.(1)

Madde 76 ? (Değişik: 30/5/1974 ? KHK-12; Aynen kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.)

Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler. Memurlar istekleri ile, kurumlarında kazanılmış hak derecelerinin en çok üç derece altında aynı veya başka yerlerdeki kadrolara atanabilirler.

Aşağı dereceye atananların 68 inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atanmaları mümkündür.

Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece ve kademeleri genel hükümlere göre tespit edilmekle bereber,atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve karşılık farklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına göderilmesini kabul etmeleri şartiyle) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.

657 arkadaşın bahsettiği konuya açıklık getiriyor ve imkan sağlıyor.

Ünvan değiştirmede sınav bir zorunluluk değildir. Kuruların şartlarına göre değişiklik gösterebilir.

Konuyla ilgili bilgi sahibi olmadan cevap yazmamanızı tavsiye ederim.

Saygılar.


grafik007, 7 ay önce - Alıntıya git

1- https://www.memurlar.net/haber/749111/baska-kuruma-atanmada-unvan-degisikligi-uygulanmayacagini-soyleyen-danistay-kararlari.html

2- https://www.memurlar.net/haber/121798/unvanini-degistirmek-isteyen-memurlara-hatirlartma.html

Bu konuya dair sitemizde çıkan haberlerden bir kaçı. Söz konusu yaptığımız değerlendirmelerce kanunen böyle bir şey mümkün değil. Eğer bir bildiğiniz varsa burada sadece paylaşırsınız. Sadece paylaşırsınız. Bir takım iddalarla burada gerilimvari cümle kurmanıza gerek yok. Kaldı ki yaptığımız çalışmaların linkini verdik. Şöyle de diye bilirsiniz: "iddialarınıza deliliniz var mı?" Biz de haklısınız der delilleri yazarız! Evet,  unvan değişikliği sınavına tabi tüm kadrolara sınavsız geçiş mümkün değildir. Bununla ilgili Danıştayın kararları da mevcuttur.

22 Mart 2019 16:00

grafik007
Kapalı

1- https://www.memurlar.net/haber/749111/baska-kuruma-atanmada-unvan-degisikligi-uygulanmayacagini-soyleyen-danistay-kararlari.html

2- https://www.memurlar.net/haber/121798/unvanini-degistirmek-isteyen-memurlara-hatirlartma.html

Bu konuya dair sitemizde çıkan haberlerden bir kaçı. Söz konusu yaptığımız değerlendirmelerce kanunen böyle bir şey mümkün değil. Eğer bir bildiğiniz varsa burada sadece paylaşırsınız. Sadece paylaşırsınız. Bir takım iddalarla burada gerilimvari cümle kurmanıza gerek yok. Kaldı ki yaptığımız çalışmaların linkini verdik. Şöyle de diye bilirsiniz: "iddialarınıza deliliniz var mı?" Biz de haklısınız der delilleri yazarız! Evet,  unvan değişikliği sınavına tabi tüm kadrolara sınavsız geçiş mümkün değildir. Bununla ilgili Danıştayın kararları da mevcuttur.


nayzen, 7 ay önce - Alıntıya git

ok

22 Mart 2019 16:01

grafik007
Kapalı

siz hangi kurum bakanlığa geçtiniz ? acaba geçtiğiniz kurumda normal karşılanan bır durummu ? çünkü MEB böyle birşeyi yapacağını sanmam, şu zamana kadar yaptıklarını da duymadım.


Kehanett, 7 ay önce - Alıntıya git

bakanlıktan belediyeye

22 Mart 2019 18:05

nayzen
Editor

arkadaşlar olur. 71-74-76. maddeleri okuyun.

2015 de kurum, 2018'de de kendi kadroma unvan değişikliği sınavı olmadan geçtim.

değişim kararında gerekçe olarak 71. ve 76. maddelerin verdiği imkana atıf yapılıyor.

Unvan değişikliği sınavı hiç bir zaman zorunluluk değildir..!

Sadece o kurumun kriteridir. O sınavda başarılı olursan senin bu işlemini yaparım diye kriter belirler.

Sınavsız unvan değişikliğinin bir çok örneği var. en geniş kapsamlısı da aile ve sosyal politikalar bakanlığının geçen senede sınavsız olarak yaptığı unvan değişikliği uygulamasıdır.


grafik007, 7 ay önce - Alıntıya git

Yanılıyorsunuz. Aile,çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı unvan değişikliğini de görevde yükselme gibi sınav ile yaptı.ben de kurumlar arası geçiş yaptım. Aile bakanlığına hem de. Ve ahir bu bakanlıkta bahsettiğiniz dönemde görevde yükselme sınavı ile idarecilik yapmaktayım.

24 Mart 2019 10:14

grafik007
Kapalı

1- https://www.memurlar.net/haber/749111/baska-kuruma-atanmada-unvan-degisikligi-uygulanmayacagini-soyleyen-danistay-kararlari.html

2- https://www.memurlar.net/haber/121798/unvanini-degistirmek-isteyen-memurlara-hatirlartma.html

Bu konuya dair sitemizde çıkan haberlerden bir kaçı. Söz konusu yaptığımız değerlendirmelerce kanunen böyle bir şey mümkün değil. Eğer bir bildiğiniz varsa burada sadece paylaşırsınız. Sadece paylaşırsınız. Bir takım iddalarla burada gerilimvari cümle kurmanıza gerek yok. Kaldı ki yaptığımız çalışmaların linkini verdik. Şöyle de diye bilirsiniz: "iddialarınıza deliliniz var mı?" Biz de haklısınız der delilleri yazarız! Evet,  unvan değişikliği sınavına tabi tüm kadrolara sınavsız geçiş mümkün değildir. Bununla ilgili Danıştayın kararları da mevcuttur.


nayzen, 7 ay önce - Alıntıya git

https://www.memurlar.net/haber/440416/aile-bakanligi-sinavsiz-unvan-degisikligi-yapacak.html

https://www.memurlar.net/haber/456884/aile-bakanligi-sinavsiz-unvan-degisikligi-sonuclarini-acikladi.html

Yukarıdaki linlkler ile ve sosyal politikalar bakanlığının yaptığı sınavsız değişiklikleri görebilirsiniz.

sizin gönderdiğiniz linklerde ise danıştayın kişiler için verdiği kararları göstermişsiniz. Danıştaya gerek yok idare mahkemeleride bu kararı verebilir zaten.

peki bana şunu gösterebilir misiniz? hangi idare mahkemesi yada danıştay herhangi bir kurum için, kişinin eğitim durumu ve özellikleri sağlandığı halde sınavsız ünvan değişikliği yapamazsınız diye karar vermiş.????

25 Mart 2019 14:57

nayzen
Editor

https://www.memurlar.net/haber/440416/aile-bakanligi-sinavsiz-unvan-degisikligi-yapacak.html

https://www.memurlar.net/haber/456884/aile-bakanligi-sinavsiz-unvan-degisikligi-sonuclarini-acikladi.html

Yukarıdaki linlkler ile ve sosyal politikalar bakanlığının yaptığı sınavsız değişiklikleri görebilirsiniz.

sizin gönderdiğiniz linklerde ise danıştayın kişiler için verdiği kararları göstermişsiniz. Danıştaya gerek yok idare mahkemeleride bu kararı verebilir zaten.

peki bana şunu gösterebilir misiniz? hangi idare mahkemesi yada danıştay herhangi bir kurum için, kişinin eğitim durumu ve özellikleri sağlandığı halde sınavsız ünvan değişikliği yapamazsınız diye karar vermiş.????


grafik007, 7 ay önce - Alıntıya git

1. sorunuza cevaben;

I) Söz konusu alımlar geçen yıl değil 2013 başvuruları ile 2014 te yapıldı

II) Alımlar ile ilgili bakanlık mevzuattan şöyle bir alıntı yapmıştır (verdiğiniz linkte de görülebiliyor);

"Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan memurları kapsayan, (mülga) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 24.maddesinin (a) bendinde yer alan "Aynı görev grubu içinde kalmak kaydıyla, ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar sınav yapılmaksızın alt görevlere atanabilirler.", (b) bendinde yeralan "Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir." hükümleri uyarınca sınavsız unvan değişikliği yapılacaktır. Bu çerçevede 16/12/2013 - 27/12/2013 tarihleri arasında istekli personelin başvuruları aşağıda belirtilen usule uygun olarak alınacaktır."

Buradan da anlaşılacağı üzere Kurum içi görevde yükselme ve bir üst unvan a geçiş için sınav şartı vardır. Ancak siz şunu kaçırıyorsunuz. Söz konusu arkadaş Kurumlar Arası Geçiş ile unvan değişikliğinden bahsediyor. Yani verdiğiniz örnekler hem sınavsız üst unvana geçişin delili değil, hem de konu ile ilglili değil. Yani Kurum içi görev ve Unvan değişikliğine dair bir haber bu. Kaldıki Memur olan personellerin GİH sınıfında alt grup ve ya denk kadrolardaki geçişi ile ilgili. Verdiğiniz linkte de görüldüğü gibi sadece V.H.K.İ ve Bilgisayar işletmenliği ile ilglili bir değişiklik. Zira yönetmeliğe göre Kariyer kadrolarda (mühendislik,öğretmenlik,sosyal çalışma görevlisi,sosyal çalışmacı,çocuk gelişimcisi,kuruluş müdürlüğü,müd yard. v.b) görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı şarttır. Sizin "Aile Bakanlığının sınavı" diye bahsettiğiniz geçen seneki sınavda Sosyolog görevinden Öğretmenliğe geçiş yapmak isteyen personeller dahi sınava tabi tutulmuş ve gerekli yeterliliği aldıktan sonra öğretmen kadrosuna geçmişlerdir. 

2. sorunuza cevaben;

Danıştayın görevleri şunlardır (Danıştay Kanunu m.23):

Danıştayın temel görevi, İdare Mahkemeleri ile vergi mahkemelerinden verilen kararlar ve ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda görülen davalarla ilgili kararlara karşı temyiz istemlerini incelemek ve karara bağlamaktır. Danıştayın temyiz mercii olarak görevi, bir hukuk kuralının uygulanmaması veya yanlış uygulanması şeklinde ortaya çıkan hukuka aykırılıkların denetimini yapmakla sınırlıdır. Yani Danıştay, sadece hukuki denetim yapan bir yüksek mahkemedir. Bu nedenle danıştay için idari yargı alanında görevli ?hukuki derece? mahkemesi demek de mümkündür.

2575 sayılı Danıştay Kanunu?nda belirlenen ve aşağıda açıkladığımız bazı idari davaları ilk ve son derece mahkemesi olarak karara bağlar.

"Danıştaya gerek yok" ne demek yani! Yukarıda Danıştayın görevleri açık. İdari mahkemenin kararına itiraz edildiğinde gidilecek bir merci yine Danıştaydır. Danıştay kararı varsa belliki İdare mahkemesinin kararına itirazen verilmiş ve ya İdare mahkemeye gidilmeksizin alınan bir karardır. Dolayısı ile İdari mahkemenin almış olduğu bir karar yoksa bile bir üst mercinin almış olduğu karar alt mahkemeyi zaten kapsar.

25 Mart 2019 15:40

grafik007
Kapalı

1. sorunuza cevaben;

I) Söz konusu alımlar geçen yıl değil 2013 başvuruları ile 2014 te yapıldı

II) Alımlar ile ilgili bakanlık mevzuattan şöyle bir alıntı yapmıştır (verdiğiniz linkte de görülebiliyor);

"Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan memurları kapsayan, (mülga) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 24.maddesinin (a) bendinde yer alan "Aynı görev grubu içinde kalmak kaydıyla, ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar sınav yapılmaksızın alt görevlere atanabilirler.", (b) bendinde yeralan "Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir." hükümleri uyarınca sınavsız unvan değişikliği yapılacaktır. Bu çerçevede 16/12/2013 - 27/12/2013 tarihleri arasında istekli personelin başvuruları aşağıda belirtilen usule uygun olarak alınacaktır."

Buradan da anlaşılacağı üzere Kurum içi görevde yükselme ve bir üst unvan a geçiş için sınav şartı vardır. Ancak siz şunu kaçırıyorsunuz. Söz konusu arkadaş Kurumlar Arası Geçiş ile unvan değişikliğinden bahsediyor. Yani verdiğiniz örnekler hem sınavsız üst unvana geçişin delili değil, hem de konu ile ilglili değil. Yani Kurum içi görev ve Unvan değişikliğine dair bir haber bu. Kaldıki Memur olan personellerin GİH sınıfında alt grup ve ya denk kadrolardaki geçişi ile ilgili. Verdiğiniz linkte de görüldüğü gibi sadece V.H.K.İ ve Bilgisayar işletmenliği ile ilglili bir değişiklik. Zira yönetmeliğe göre Kariyer kadrolarda (mühendislik,öğretmenlik,sosyal çalışma görevlisi,sosyal çalışmacı,çocuk gelişimcisi,kuruluş müdürlüğü,müd yard. v.b) görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı şarttır. Sizin "Aile Bakanlığının sınavı" diye bahsettiğiniz geçen seneki sınavda Sosyolog görevinden Öğretmenliğe geçiş yapmak isteyen personeller dahi sınava tabi tutulmuş ve gerekli yeterliliği aldıktan sonra öğretmen kadrosuna geçmişlerdir. 

2. sorunuza cevaben;

Danıştayın görevleri şunlardır (Danıştay Kanunu m.23):

Danıştayın temel görevi, İdare Mahkemeleri ile vergi mahkemelerinden verilen kararlar ve ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda görülen davalarla ilgili kararlara karşı temyiz istemlerini incelemek ve karara bağlamaktır. Danıştayın temyiz mercii olarak görevi, bir hukuk kuralının uygulanmaması veya yanlış uygulanması şeklinde ortaya çıkan hukuka aykırılıkların denetimini yapmakla sınırlıdır. Yani Danıştay, sadece hukuki denetim yapan bir yüksek mahkemedir. Bu nedenle danıştay için idari yargı alanında görevli ?hukuki derece? mahkemesi demek de mümkündür.

2575 sayılı Danıştay Kanunu?nda belirlenen ve aşağıda açıkladığımız bazı idari davaları ilk ve son derece mahkemesi olarak karara bağlar.

"Danıştaya gerek yok" ne demek yani! Yukarıda Danıştayın görevleri açık. İdari mahkemenin kararına itiraz edildiğinde gidilecek bir merci yine Danıştaydır. Danıştay kararı varsa belliki İdare mahkemesinin kararına itirazen verilmiş ve ya İdare mahkemeye gidilmeksizin alınan bir karardır. Dolayısı ile İdari mahkemenin almış olduğu bir karar yoksa bile bir üst mercinin almış olduğu karar alt mahkemeyi zaten kapsar.


nayzen, 7 ay önce - Alıntıya git

1- Gönderdiğim linkler geçen seneden değil zaten 2013 yılındaki değişiklikten bahsedilmektedir.

2- Danıştaya gerek yok derken şunu anlatmak istedim.. kişilerin bu konuda açtığı davalarda verilecek kararlarda idare mahkemelerinin kararları geçerli olur danıştay kararı sadece onay niteliğinde olur.

3- Bakanlık ünvan değişikliğini sınavsız, görevde yükselmeyi sınava tabi tutmuş olabilir ama sınavsız da görevde yükselme yapabilirdi. zorunluluk değildir. Örneğin; Kurumlarda memurların özelliklerinin tutması durumunda şef, müdür yardımcısı ve müdür olarak asaleten atanabilmesi...

4- Arkadaşın bahsettiği konunun görevde yükselmeyle alakası zaten yoktur.

5- Varsa iptal kararını örnek olarak gösterebilir misiniz.?

25 Mart 2019 16:57

nayzen
Editor

1- Gönderdiğim linkler geçen seneden değil zaten 2013 yılındaki değişiklikten bahsedilmektedir.

2- Danıştaya gerek yok derken şunu anlatmak istedim.. kişilerin bu konuda açtığı davalarda verilecek kararlarda idare mahkemelerinin kararları geçerli olur danıştay kararı sadece onay niteliğinde olur.

3- Bakanlık ünvan değişikliğini sınavsız, görevde yükselmeyi sınava tabi tutmuş olabilir ama sınavsız da görevde yükselme yapabilirdi. zorunluluk değildir. Örneğin; Kurumlarda memurların özelliklerinin tutması durumunda şef, müdür yardımcısı ve müdür olarak asaleten atanabilmesi...

4- Arkadaşın bahsettiği konunun görevde yükselmeyle alakası zaten yoktur.

5- Varsa iptal kararını örnek olarak gösterebilir misiniz.?


grafik007, 7 ay önce - Alıntıya git

Bu iş başka bir yere gitmeye başladı anlaşılan.

1- "en geniş kapsamlısı da aile ve sosyal politikalar bakanlığının geçen senede sınavsız olarak yaptığı unvan değişikliği uygulamasıdır." bu ifade yukarıda size ait. Geçtiğimiz senelerde dediğiniz dönemde 3 defa unvan değişikliği oldu. 2018 yılında bir görevde yükselme sınavı, 2016 yılında başka bir görevde yükselme sınavı ve 2013 yılında sadece V.H.K.İ ve bilgisayar işletmenliğine geçiş hakkı tanındı ki bu sınıf GİH sınıfında denk ve alt kadrodur. üst değil!

2- Şimdi beyefendi. Danıştayın kararı sadece onay niteliğinde olmaz. Böyle bir şey olabilir mi! Hem itiraz merci olacak İdarî mahkemeden sonra, hem de diyeceksiniz ki bir fonksiyonu yok,Danıştay idari mahkemenin aldığı kararı sadece onaylar.... Pes yani! Koca Danıştay ı fuzulî kurum gösteriyosunuz ya. Bir insan niye danıştaya gider o halde? "Efendim, İdari mahkeme benim aleyhime karar vermiş ben de bir üst mahkeme olan Danıştaya gidem de aleyhime olan kararı zaten onaylayacağı için rahatlıyım" mı diyecek.!

3- Sınavsız Şef, Müdür, Müdür yardımcısı ve ya Şube Müdürü ataması yapılamaz. Böyle bir şey yok. Asalaten atamalar Siyasî kadrolara yapılabilir. Bunlar sınavsızdır. Örneğin: İl Müdürü ve ya İl Müdür Yard. Gelelim sınavsız Müdür kadrolarına atananlara. Onun da bir yolu vardır: Gider kişi bir belediyede Belediye Başkan Yardımcısı olur 6 ay içerisidne müktesebatını alır ve dilekçe vererek Müdür olarak atamasını ister. Bu da yine üst görevle değil alt göreve geçmek istemeye bir örnektir. Başkan Yardımcılığı kadrosu Müdürlüğün üserinde olduğu için. Yani siz ne yaparsanız yapın üst kadroda bu yolun dışında Müdür olamazsınız. Ya sınav, ya da bir yerde asaleten Müdürlüğün bir üstündeki Siyasî kadroya atanırsınız ve bir alt göreve talip olur bir dilekçeyle atanabilirsiniz. Ama yine alt görev olduğu için atanabilirsiniz.

Yani neyin çabasını veriyorsunuz ki. Bu durumu sürdürecek olursanız müdahale etmek durumunda kalacağım. Gereksiz yere forumu germenizin gereği yok. Verdiğiniz deliller sizin söylediklerinizi de çürütmektedir. Derdiniz yardımcı olmaksa buyurun, yok iddialarınızın yanlış olduğunu ifade etmemiz ise, lütfen. Gerek yok.

Teşekkürler.

26 Mart 2019 14:31

grafik007
Kapalı

Bu iş başka bir yere gitmeye başladı anlaşılan.

1- "en geniş kapsamlısı da aile ve sosyal politikalar bakanlığının geçen senede sınavsız olarak yaptığı unvan değişikliği uygulamasıdır." bu ifade yukarıda size ait. Geçtiğimiz senelerde dediğiniz dönemde 3 defa unvan değişikliği oldu. 2018 yılında bir görevde yükselme sınavı, 2016 yılında başka bir görevde yükselme sınavı ve 2013 yılında sadece V.H.K.İ ve bilgisayar işletmenliğine geçiş hakkı tanındı ki bu sınıf GİH sınıfında denk ve alt kadrodur. üst değil!

2- Şimdi beyefendi. Danıştayın kararı sadece onay niteliğinde olmaz. Böyle bir şey olabilir mi! Hem itiraz merci olacak İdarî mahkemeden sonra, hem de diyeceksiniz ki bir fonksiyonu yok,Danıştay idari mahkemenin aldığı kararı sadece onaylar.... Pes yani! Koca Danıştay ı fuzulî kurum gösteriyosunuz ya. Bir insan niye danıştaya gider o halde? "Efendim, İdari mahkeme benim aleyhime karar vermiş ben de bir üst mahkeme olan Danıştaya gidem de aleyhime olan kararı zaten onaylayacağı için rahatlıyım" mı diyecek.!

3- Sınavsız Şef, Müdür, Müdür yardımcısı ve ya Şube Müdürü ataması yapılamaz. Böyle bir şey yok. Asalaten atamalar Siyasî kadrolara yapılabilir. Bunlar sınavsızdır. Örneğin: İl Müdürü ve ya İl Müdür Yard. Gelelim sınavsız Müdür kadrolarına atananlara. Onun da bir yolu vardır: Gider kişi bir belediyede Belediye Başkan Yardımcısı olur 6 ay içerisidne müktesebatını alır ve dilekçe vererek Müdür olarak atamasını ister. Bu da yine üst görevle değil alt göreve geçmek istemeye bir örnektir. Başkan Yardımcılığı kadrosu Müdürlüğün üserinde olduğu için. Yani siz ne yaparsanız yapın üst kadroda bu yolun dışında Müdür olamazsınız. Ya sınav, ya da bir yerde asaleten Müdürlüğün bir üstündeki Siyasî kadroya atanırsınız ve bir alt göreve talip olur bir dilekçeyle atanabilirsiniz. Ama yine alt görev olduğu için atanabilirsiniz.

Yani neyin çabasını veriyorsunuz ki. Bu durumu sürdürecek olursanız müdahale etmek durumunda kalacağım. Gereksiz yere forumu germenizin gereği yok. Verdiğiniz deliller sizin söylediklerinizi de çürütmektedir. Derdiniz yardımcı olmaksa buyurun, yok iddialarınızın yanlış olduğunu ifade etmemiz ise, lütfen. Gerek yok.

Teşekkürler.


nayzen, 7 ay önce - Alıntıya git

Sadece 3. maddeye verdiğiniz benim için yeterli geldi.

Diğer maddeleri cevaplamaya gerek görmüyorum.

Belediyede çalışan biri olarak yazıyorum bunu size.

Belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyelerinden yada belediyede kadrolu veya sözleşmeli personel arasından görevlendirme ile seçilir. Belirttiğiniz şekilde 6 ay belediye başkan yardımcılığı yapan kişiler de ?yönetim?, ?araştırma, planlama? ve ?hukuk? hizmetleri gruplarında müdür kadrolarına atanabilir ama herkes olmaz lisans mezunu olması şarttır. ama müdür olmak için tek yol bu değildir. başka yollar da vardır.

Belediyede müdür, müdür yardımcısı ve şef kadrolarına belediye başkanının teklifi belediye meclisinin onayı ile 657 sayılı kanun dahilinde 657'ye tabi devlet memurları arasından en az lisans mezunu olması kaydıyla asaleten atama yapılabilir. bunun yüzlerce örneği mevcuttur. (iddia değil gerçektir.)

Bu durumun dışında mesela zabıta müdürü olarak atanan kişi direkt asaletini almış müdür olarak atanır. Diğer müdürlüklerde 2 sene vekil müdürlük yapan birisi de asaleten atanabilir. ve başka başka yollar. Lisans mezunu olmak kafidir.

Forumu germek gibi bir niyetim yok aksine yanlışlarınızı düzeltmem için bana fırsat verdiniz.

teşekkürler.

27 Mart 2019 00:41

nayzen
Editor

Sadece 3. maddeye verdiğiniz benim için yeterli geldi.

Diğer maddeleri cevaplamaya gerek görmüyorum.

Belediyede çalışan biri olarak yazıyorum bunu size.

Belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyelerinden yada belediyede kadrolu veya sözleşmeli personel arasından görevlendirme ile seçilir. Belirttiğiniz şekilde 6 ay belediye başkan yardımcılığı yapan kişiler de ?yönetim?, ?araştırma, planlama? ve ?hukuk? hizmetleri gruplarında müdür kadrolarına atanabilir ama herkes olmaz lisans mezunu olması şarttır. ama müdür olmak için tek yol bu değildir. başka yollar da vardır.

Belediyede müdür, müdür yardımcısı ve şef kadrolarına belediye başkanının teklifi belediye meclisinin onayı ile 657 sayılı kanun dahilinde 657'ye tabi devlet memurları arasından en az lisans mezunu olması kaydıyla asaleten atama yapılabilir. bunun yüzlerce örneği mevcuttur. (iddia değil gerçektir.)

Bu durumun dışında mesela zabıta müdürü olarak atanan kişi direkt asaletini almış müdür olarak atanır. Diğer müdürlüklerde 2 sene vekil müdürlük yapan birisi de asaleten atanabilir. ve başka başka yollar. Lisans mezunu olmak kafidir.

Forumu germek gibi bir niyetim yok aksine yanlışlarınızı düzeltmem için bana fırsat verdiniz.

teşekkürler.


grafik007, 7 ay önce - Alıntıya git

Zaten cevaplayamazsınız. Size sorulan sorulara cevap vermek yerine daldan dala atlıyorsunuz. Arkadaşın sorduğu soruya cevaptan öte burada laf yetiştirmeye çalışmak ya da yanlış bildiklerinizi demogoji yaparak bilinçli bir şekilde sunarak ortamı germekten başka bir şey yapmıyorsunuz. Bakanlıklarda sizin iddianız gibi öyle iki sene vekalet görev yaptığınız yerde müdürlük falan alamıyorsunuz. O zaman ortalık müdür kaynar olurdu. Belediyeler ile bakanlıklar aynı teamüllerle yönetilmez. Bir belediyede müdürlük unvanını taşıyıcı özellikler olmadığı halde 86 ile vekalet alan kişi (Belediye Başkanın inisiyatifi ile,ki bana göre bu da mevzuata aykırıdır) bakanlıklarda bu vekaleti alamaz. Müdürlük şartlarını taşımadığı sürece sadece Mülkî İdare Amirinin vereceği vekaleti alabilir. Konuyu saptırmanızın anlamı yok! Bahsettiğim 3. Maddenin dışında sizin söylediğiniz şekilde kesinlikle üst kadrolara sınavsız alım söz konusu değil. Belediyede çalışıyormuş da bilmem ne. Delil getireceksiniz. Öyle, yok aile bakanlığında olmuşmuş,yok şurda öyle olmuşmuş. Kanun denilen şey tevatür yoluyla işlemez, yazılıdır. Ve yazılı olan kriterlere göre mahkemeler işler (hani sizin; "Danıştaya gerek yok, zaten onun görevi idari mahkemelerin kararlarını onaylamak." dediğiniz Danıştay,Yargıtay, İlgili ve ihtisas mahkemeleri gibi).

Yani iddialarınıza konu bakanlıklarda çalışmış olmasam neyse. Hatta o bakanlıklarda görevde yükselme ile atanan biri olmasam neyse!

Maksadınız belli oldu zaten. Bir şey de bildiğiniz yok. Demogoji yapıp duruyorsunuz. Afaki sallıyorsunuz. Delil yok bi şey yok. Neyse,daha fazla formu germenize müsade etmeyeceğim. Sizi uyarmıştım.

Toplam 19 mesaj
 
ANKET
'Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyor musunuz?