Editörler :
28 Mart 2019 09:04   


İKBM yükselme sınavı net sayılarımız. 60 puan mı? 60 net mi? sorunu

Arkadaşlar herkese hayırlısı nasip olsun.Sınav sonuçları açıklanana kadar bir fikrimizin oluşması için İKBM sınavı puanlarımı buradan yazarsak iyi olur.Birde listeye girebilmek için 60 puanımız mı olmalı 60 netimiz mi?Benim netim 55-56 falan.

28 Mart 2019 12:36

kytkbl
Şube Müdürü
Sözlü sınav Madde 13 - (Başlığı ile birlikte değişik:RG-7/6/2014-29023) (Mülga ibare:RG-19/1/2017-29953) (...) yapılan yazılı sınavda başarılı olanlardan sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır. İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından; a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (30 puan), b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (20 puan), c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (20 puan), ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti (10 puan), d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan), e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan), esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.
28 Mart 2019 12:37

kytkbl
Şube Müdürü
Yazılı sınav Madde 12 - (Başlığı ile birlikte değişik:RG-7/6/2014-29023) Yazılı sınav, Genel Müdürlükçe yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsüne veya yükseköğretim kurumlarından birine de yaptırılabilir. Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılmak için en az (Değişik ibare:RG-19/1/2017-29953) altmış puan almak gerekir.
28 Mart 2019 12:38

kytkbl
Şube Müdürü
Yazılı sınavdan enaz 60 puan sözlü sınavdan en 70 puan almak gerekir. Dikkat PUAN
28 Mart 2019 13:24

mesutfzk
Aday Memur

GYS tek başlıkta toplanabilseydi herkes kendisiyle ilgili fikir sahibi olurdu.Paylaşımlarla geçmiş yıllar sınavlarıyla kıyas yapılabilirdi

28 Mart 2019 13:31

MWWY
Şube Müdürü
Sınav başvuru kılavuzu -sınavın değerlendirilmesi- bölümünü okuyunuz. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, 3 yanlış 1 doğru götürecek ve adayın Net Sayısı bulunacaktır [Net sayısı=Doğru sayısı-(Yanış sayısı/3)]. NET SAYILARI DİKKATE ALINARAK 60 VE ÜZERINDE PUAN ALANLAR BAŞARILI SAYILACAK ve başarı puanı hesaplanacaktır. Doğru cevap sayısı Net sayısı demek değil ancak; başarılı sayılmak için 60 puan almak, 60 puan için 60 net çıkarmak gerekiyor. Başvuru klavuzunda formüllerle açıklanmış bir bakın öznel yorumdan uzaklaşarak yorumlayınız
29 Mart 2019 06:57

kytkbl
Şube Müdürü
Sınav başvuru kılavuzu -sınavın değerlendirilmesi- bölümünü okuyunuz. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, 3 yanlış 1 doğru götürecek ve adayın Net Sayısı bulunacaktır [Net sayısı=Doğru sayısı-(Yanış sayısı/3)]. NET SAYILARI DİKKATE ALINARAK 60 VE ÜZERINDE PUAN ALANLAR BAŞARILI SAYILACAK ve başarı puanı hesaplanacaktır. Doğru cevap sayısı Net sayısı demek değil ancak; başarılı sayılmak için 60 puan almak, 60 puan için 60 net çıkarmak gerekiyor. Başvuru klavuzunda formüllerle açıklanmış bir bakın öznel yorumdan uzaklaşarak yorumlayınız
MWWY, 6 ay önce - Alıntıya git
60 net 60 puan yapacak olsaydı öncelikle birincinin puanı 100 puana yuvarlanmaz ve diğerlerinin puanı da birincinin puanına endekslenerek hesaplanmazdı. Bunu en iyi bu seneki D.S Müdür Yrd. sınavında göreceksiniz ve 50 veya 52 netlerin 60 puanı geçtiğini, bu nedenle sonuçların açıklanacağı 25 nisanı bekleyiniz. Not: Şayet sizin dediğiniz gibi kılavuzda öyle bir ibare varsa hatadır , çünkü Ankara 5. Idare Mahkemesi ile Danıştay Dava Daireleri Kurulunun kararları vardır ve çok yenidir ve kararlarda kısaca der ki: "ILAN/KLAVUZ MEVZUATA(YÖNETMELİĞE) AYKIRI OLAMAZ"
29 Mart 2019 07:52

kytkbl
Şube Müdürü
60 net 60 puan yapacak olsaydı öncelikle birincinin puanı 100 puana yuvarlanmaz ve diğerlerinin puanı da birincinin puanına endekslenerek hesaplanmazdı. Bunu en iyi bu seneki D.S Müdür Yrd. sınavında göreceksiniz ve 50 veya 52 netlerin 60 puanı geçtiğini, bu nedenle sonuçların açıklanacağı 25 nisanı bekleyiniz. Not: Şayet sizin dediğiniz gibi kılavuzda öyle bir ibare varsa hatadır , çünkü Ankara 5. Idare Mahkemesi ile Danıştay Dava Daireleri Kurulunun kararları vardır ve çok yenidir ve kararlarda kısaca der ki: "ILAN/KLAVUZ MEVZUATA(YÖNETMELİĞE) AYKIRI OLAMAZ"
kytkbl, 6 ay önce - Alıntıya git
Burada ikinci bir durum daha ortaya çıkıyor ki en vahimi de o zaten gerek Genel GYS Yönetmeliğinde gerekse CTE GYS Yönetmeliğinde yanlışın doğruyu götürmesi yok, ancak sınav ilanında/ klavuzunda var ve son üç sınavdır uygulanıyor nedense..., Not: Hic bir bakanlık ta ve bağlı birimlerinde bu uygulama( yanlisin dogruyu götürmesi)yok.
29 Mart 2019 11:40

MWWY
Şube Müdürü
MEB sayfasından 20.12.2018 tarihli sınav uygulama duyurusunu okumak yerine yok öyle yok böyle, yönetmelikte yazmıyor, Danıştay kararı var gibi yazılarla ne amaçlanıyor anlamış değilim. Şahsen 60 net veya 60 puan zaten bunların üzerindeyim, kendimi yokladığımda hasetlikten uzak olduğumu biliyorum, kime neyi ispat etmeye çalışıyorum ki anlamsız işlerden en uzak olmam gerekirken boş işlere girişiyorum.
03 Nisan 2019 19:59

ozgurtek
Aday Memur

Kytkbl bu yazdıklarının netlerle alakasi ney !!

03 Nisan 2019 20:05

ozgurtek
Aday Memur

Kytkbl kimsin bilmiyorum ama isin gucun karistirmak bence bu huyunu birak ne sana nede başka sina fayda vermez .

Toplam 10 mesaj
 
ANKET
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu başarılı buluyor musunuz?