Editörler :
«323334353637383940414243»
13 Haziran 2019 08:21

birisi45
Aday Memur

mail adresime gönderin lütfen

13 Haziran 2019 08:48

Artus.34
Aday Memur
red alalı bir ayı geçti. daha tebliğ ulaşmadi ne yapmam lazım
13 Haziran 2019 20:16

Sürgün65
Aday Memur

mail adresime gönderin lütfen


birisi45, 1 ay önce - Alıntıya git
30 eylül devre paylaşmıştı 29 sayfada var
13 Haziran 2019 20:28

Sürgün65
Aday Memur
Adli Yardım Taleplidir DAVACI : Adı Soyadı (Kimlik No: xxxxxxx) adres... Telefon: 0(000) 000.00.00 DAVALI : Kurum Kurum Adresi KONU : OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun verdiği 00/00/2018 tarih ve 2018/00000 sayılı kararının iptali TEBLİĞ : 00/00/2018 tarihinde posta ile tebliğ edilmiştir. OLAYLAR: 21 Temmuz 2016 tarihinde ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde çıkarılan 01/09/2016 tarih ve 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden çıkarıldım (Ek-1). Bu işleme karşı 09/08/2017 tarihinde .......... başvuru numarası ile Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna (OHAL Komisyonu) başvurdum (Ek-2). OHAL Komisyonu, 18/04/2018 tarih ve 2018/12137 sayılı kararı ile başvurumu reddetti (Ek-3). OHAL Komisyonu ret kararının iptali amacıyla iş bu dava açılmıştır. AÇIKLAMALAR: OHAL Komisyonu RED kararında ALBATROS listesinde olmam dolayısıyla "FETÖ/PDY terör örgütü içerisindeki kategorisinin (5) (örgüt üyelerinin örgütün her türlü emellerine, talimatlarına kayıtsız şartsız yargılamadan, sorgulamadan mutlak itaat eden kişilerden oluştuğu, bu kişilerin örgüt tarafından güvenilen ve geçmişinde örgüt bağlantısı olan kişiyi ifade ettiği) olduğunun" yazılmasına rağmen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2017/0000 nolu soruşturmasında alınan 24/10/2017 ve 2017/00000 sayılı kararı ile "Şüphelinin gizli tanık Albatros tarafından ibraz edilen listede isminin geçmesinin sübjektif değerlendirmeler içerdiği ve kesin bir kanıya dayanmadığı, belirli bir kişi, eylem ve olgudan bahsedilmeden yapıldığı, zanna, duyuma ve tahmine dayalı bir iddianın, inceleme ve araştırma konusu yapılmasının, Anayasa ile teminat altına alınan hukuki güvenlik ilkeleri ile de çelişeceği, bu tespitler kapsamında şahsımın FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı olmadığının değerlendirilmesi" sebebiyle "yeterli şüphe oluşturacak nitelikte delil elde edilemediğinden C.M.K'nun 172.maddesi gereğince KAMU ADINA KOVUŞTURMA YAPILMASINA YER OLMADIĞINA karar verilmiştir. Verilen RET kararındaki gerekçenin, Cumhuriyet başsavcılığı tarafından çürütüldüğünden dolayı OHAL Komisyonu RET kararının iptali gerekmektedir. HUKUKİ DAYANAKLAR: Anayasa, AİHS, BM MSHS hükümleri ile İYUK, Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanununun ilgili hükümleri ve diğer yasal dayanaklar. DELİLLER: Hak ihlalleri yaşamasına neden olan ilgili kanun hükmünde kararname, OHAL Komisyonunun kararı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "Kamu Adına Soruşturma Yapılmasına Yer Olmadığına" kararı. SONUÇ VE TALEPLER: OHAL döneminde KHK'larla kamu görevinden çıkarılanların özel sektörde de iş bulup çalışması fiilen engellenmekte olup, herhangi bir gelirim bulunmadığı için öncelikle ADLİ YARDIM TALEBİMİN kabul edilmesini, Fazlaya ilişkin her türlü talep ve dava açma hakları saklı kalmak kaydıyla, yukarıda açıklanan gerekçeler ve resen dikkate alınacak sair iptal sebepleri dikkate alınarak, dava konusu OHAL KOMİSYONU KARARININ İPTALİNE KARAR VERİLMESİNİ; Yargılama giderlerinin karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim. (04/08/2018) bu kısa bir dilekçe
13 Haziran 2019 20:37

Sürgün65
Aday Memur
red alalı bir ayı geçti. daha tebliğ ulaşmadi ne yapmam lazım
Artus.34, 1 ay önce - Alıntıya git
devre bulunduğun mıntıka karakolunu ara veya personel şubeyi tebligatın sana gelmesi uzun sürebilir
13 Haziran 2019 23:58

30 eyllül.
Daire Başkanı

ANKARA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI?NA

 (Gönderilmek Üzere)

İZMİR NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI? NA

Adli Yardım Taleplidir

DAVACI : XXXXXXXXXXXXXXX (TC. XXXXXXXXXX)

DAVALI : İçişleri Bakanlığı - Bakanlıklar / ANKARA

KONU : OHAL Komisyonu RET Kararının İptali

TEBLİĞ : 22.04.2019 (Şubeden, şahsıma tebliğ edilmiştir.)

ÖZET :

Davalı kurum bünyesinde POLİS MEMURU olarak görev yapmakta iken 14/07/2017 tarihli ve 30124 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 692 sayılı Olağanüstü Hal (OHAL) Kapsamında Kararname ile kamu görevinden çıkarıldım. OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'na (OHAL Komisyonu) yaptığım başvurunun reddine ilişkin 24/04/2019 tarih ve 2019/14141 sayılı işlemin (Ek-1) iptalini arz ve talep ederim.

AÇIKLAMALAR

A - KOMİSYON KARARINDA GEÇEN KRİTERLERE CEVABIM

1) BANK ASYA İDDİASI

Bank Asya hesap bilgilerime dair: "Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan temin edilen bilgilerde: başvurucunun Bank Asya'da 2525252 müşteri numarası ile açılmış hesabının bulunduğu, bahse konu hesap bakiyesi 31.12.2013 tarihinde 15.333.08 TL iken; mezkur hesaba 19.01.2015 tarihinde 1.950,00 TL, para yatırdığı ve aynı hesaba muhtelif tarihlerde farklı tutarlarda para girişi olduğu, Ayrıca; başvurucunun Bank Asya'da 11.09.2014 tarihinde 543,87 TL tutarlı 31 günlük katılım hesabı açtığı," yazılmaktadır.

Beraat kararımda: "...sanığın bankasya hesap hareketleri incelendiğinde 2013 yılının aralık ayında 15.333,08 TL bakiyesinin bulunduğu, bu tarihten sonra da hesap bakiyesinde yüklü miktarda artış bulunmaması ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; sanığın örgütün hiyerarşik yapısına organik bağ ile bağlı olarak hareket ettiğine ve üzerine atılı suçu işlediğine dair mahkumiyetine yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı bir delil bulunmadığı..." açıkça belirtilmiş ve terör örgütü ile bir bağımın olmadığı beraat kararı ile tescillenmiştir. (Ek-2)

Beraat almama rağmen, düzenli ve rutin olarak yaptığım bankacılık işlemlerinin talimatla olduğunu iddia etmek, akla ziyan bir iftiradır. OHAL Komisyonu'nun bankacılık işlemlerimi hiç incelemeden ve beraat kararımı dikkate almadan karar verdiği anlaşılmaktadır.

Banka iddiası ile ilgili, gerek olmamakla birlikte, aşağıdaki beyanlarımın da dikkate alınmasını arz ederim:

16.12.2009 tarihinde (10 yıl önce) hesap açtım ve 2012 yılında evlenince eşime ait olan altınları bozdurarak Bank Asya'da değerlendirdim. Bank Asya'yı tercih sebebim; kar payının diğer bankalara nazaran daha yüksek olması ve faizsiz sistemde çalışmasıydı.Her ay maaşımdan arta kalan parayı bu altın hesabına yatırıyor ve altının artıp azalmasına bağlı al-sat yaparak birikimlerimi değerlendiriyordum.2014 öncesinde olduğu gibi 2014 sonrasında da işlemlerim hep bu şekildedir. Komisyonun finansal destek mahiyetinde para yatırma olarak gördüğü işlemler; her ay maaşımdan arta kalan biraz para ile gram altın almam, bu altını fiyatı yükselince satmamdan ibarettir.

Komisyon, hesap açılış tarihim olan 16.12.2009'dan itibaren hesap hareketlerimin tümünü incelemiş olsaydı; yeni hesap açma veya düzensiz para yatırma ve benzerleri gibi şüpheli işlemlerin olmadığını görecekti. Fakat komisyon, banka hesabımın incelemesini yaparken sadece 2014 yılı ve sonrasını ele almış ve daha önceki hesap hareketlerini görmezden gelmiştir. 2014 sonrasında hesabım da yapılan işlemleri FETÖ/PDY terör örgütüne yardım olarak tanımlamış ve böylece mesleğe iademi reddetmiştir.

Komisyon kararının "C. Başvurunun Değerlendirilmesi" bölümündeki; örgüt liderinin verdiği talimat gereği finansal destek mahiyetinde para yatırdığım iddiasını kesinlikle kabul etmiyorum. Aksine talimatın tersine, 11.09.2014 tarihinde gram altın hesabımdaki parayı bozdurarak 19.043,87 TL tutarındaki paramın tamamını çekmiş olduğum ve 548 TL civarı parayı katılım hesabına yatırdığım, sonraki zamanlarda ihtiyaca göre çektiğim hesap hareketlerinde görülecektir. 2015 mayıs ayında, banka devletin kontrolüne geçtikten sonra da, para yatırma talimatı iddialarının aksine para yatırma çekme işlemlerine devam ettiğim hesap hareketleri incelendiğinde görülecektir.

Para yatırırken de bu işlemden dolayı suçlanmamı gerektiren bir yasal duyuru ya da engelle karşılaşmadım, işlemi yapan görevliler tarafından yada BDDK yetkilileri tarafından da herhangi bir şekilde bu yönde bilgi paylaşımı yapılmadan işlem yaptım.Bankaların faaliyetleri BDDK tarafından günlük izlendiğinden şubede veya ATM para yatırma işlemini yapmam sırasında bankanın bilgi sistemlerinin çalışır durumda olduğunu, hesap açma yada para yatırma işleminin o esnada bankanın bilgi sistemleri marifetiyle sonuçlandırıldığını da müşahede etmiş biri olarak yapılan işlemin yasadışı olduğunu gösterecek bir emareyle karşılaşmadım.

Bank Asya (veya diğer banka hesaplarımdan) hiç bir terör örgütü veya illegal yapılarlara, bunlarla bağlantılı kurum, kuruluş veya şahıslara; havale, bağış, aktarma yapmadım. Paramı terör örgütü lideri veya başka birisinin yönlendirmesi ile belli banka veya hesaplara aktarmadım. Herhangi bir terör örgütü ile bağım olduğu iddiasını hiç bir şekilde kabul etmiyorum.

Sonuç olarak, Bank Asya'yı rutin bankacılık işlemlerim için kullandığım, talimat ile hareket etmediğim, tüm bankacılık işlemlerimi hayatın olağan akışı içinde açıklayabildiğim ortadadır ve bankayı teröre destek için kullanmadığım hesap hareketlerimden bellidir. Hesap hareketlerimi (Ek-3), banka konusundaki ek beyan ve hak ihlallerini ekte sunuyorum. (Ek-4)

2) KOVUŞTURMA BİLGİLERİNE DAİR

Adli soruşturma/kovuşturma bilgilerime dair: "UYAP'tan temin edilen bilgilere göre; başvurucunun, İzmir 5.Ağır Ceza Mahkemesi'nin 21.12.2017 tarihli; E:2017/999, K:2017/111 sayılı kararıyla silahlı terör örgütüne üye olma suçundan beraat ettiği" yazılmıştır.

Hakkımdaki tüm suçlamalardan beraat etmeme rağmen, komisyonun ret verme gerekçesi anlaşılamamıştır. Beraat alan bir kişinin hala suçlu olarak değerlendirilip kamu görevinden ihraç edilmesi anlaşılamayan bir durumdur.

3) DİĞER TESPİTLERE DAİR İDDİALAR

Diğer tespitlere dair: "İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından ve İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden temin edilen bilgilere göre, başvurucunun 2017/68532 hazırlık numaralı soruşturma dosyası kapsamında ele geçirilen Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatı personeline ilişkin örgüt arşivindeki detay bilgisinde: mahrem yapıda SAY (FETÖmensubu olup her şeyiyle teslim olan ancak yöneticilik vasıfları olmayan polis memurları) seviyesinde, Kurs Taksidi:100 (himmet adı altında örgüte verilen maddi destek), Etüt 2015:2 (sohbet adı altında katıldığı örgütsel toplantı ve faaliyet sayısı), Zümre Başkanı (bağlı olduğu üst düzey mahrem yapı örgüt üyesi), Öğretmeni (bağlı olduğu mahrem yapı örgüt üyesi) verilerinin bulunduğu tespitleriyle kodlandırılmış olduğu" iddia edilmektedir.

Kamuoyunda, bu tespitlerin GARSON kod adlı gizli tanığın SD kart ile teslim ettiği listede olduğu bilinmektedir. Bu listede geçtiği iddia edilen ismimle ilgili 01.01.2018 tarih ve 3727272 sayılı Veri İnceleme Raporu ekte sunulmuştur. (Ek-5)

Bir fişleme evrakı olan Garson listesindeki, aleyhime olan ve gerçeğe aykırı bu bilgileri kabul etmiyor şiddetle reddediyorum. Şanlı polislik mesleğim zamanı dahil, hayatımın hiç bir aşamasında; illegal yapı veya örgütlerle bağım(irtibatım, iltisakım) olmamıştır.

Davalı kurum, maddi gerçeğin her türlü şüpheden arındırılmış, somut, kesin, kati ve inandırıcı delillerle ispat etmesi gerekirken; bu kanıtlanmamış ve kaynağı şaibeli soyut iddialar hakkında şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı deliller sunamamıştır.

SAY kodu ile fişlemiş olmam ve örgüte teslim olan polis memuru olarak listede geçmem somut bir delil olarak değerlendirilemez. Garson listesinin geçersiz ve kabul edilemez olduğu yakın zamanda yayınlanan Garson Teknik Rapor'u ile kamuya duyurulmuştur. (Ek-6)

a) Garson (SAY Kodu) iftirası hakkındaki cevabım

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunun 18.04.2017 tarih ve 2017/68532 sayılı soruşturması kapsamında ele geçirilen Micro SD Kart Kom Daire Başkanlığı?na teslim edildiği belirtilen Fişleme evrakında adımda yer almaktadır.

Şahsımın "...SAY (FETÖ mensubu olup her şeyiyle teslim olan ancak yöneticilik vasıfları olmayan polis memurları) seviyesinde..." olduğu iddia edilmektedir.

Ekteki "Garson Teknik Raporu" ile ispatlandığı gibi, Garson listesi ne zaman hazırlandığı belli olmayan, şaibelerle dolu olan bir listedir. Kurumun, SAY kodu ile fişlendiğimi iddia etmesi tek başına bir şey ifade etmeyecektir. Kurum, bu iddiasını destekleyecek bilgi, belge, tanık beyanları ve diğer delilleri mahkemeye sunmalıdır, aksi taktirde savunma hakkını kaybedecek ve somut olarak iddiasını ispatlayamadığından bu iddia yok hükmünde olacaktır.

Sonuç olarak, örgüte kendini teslim etmiş birisinde; ByLock ve HTS kaydı gibi önemli deliller öne sürülmeli ve örgüt üyeliğinden ceza almalıydı. Şahsım ise tüm bu iddialardan aklandım adli mahkemeden beraat kararı aldım.

Garson listesi hakkındaki ek beyanlarımı ve hak ihlallerini ekte sunuyorum. (Ek-7)

b) Himmet iftirası hakkındaki cevabım

Şahsımın "...Kurs Taksidi:100 (himmet adı altında örgüte verilen maddi destek)..." iddiası ile örgüte düzenli destek mahiyetinde para yardımı yaptığım iddia edilmektedir.

Bu iddia tamamen bir iftiradan ibarettir, kurum bunu ispatlamak zorundadır. Kime, ne zaman, kaç taksitte para ödediğim, bu parayı ne şekilde ve ne amaçla ödediğimi davalı kurum ispatlamalıdır.

Davalı kurum bu ödemeyi ispatlayamayacaktır, çünkü böyle bir ödeme yoktur. FETÖ dahil hiç bir terör örgütüyle bağım olmadığı halde, 100 TL gibi bir miktarı nereye hasıl ödediğim, ödediğim kişilerle nasıl iletişim kurduğum gibi hususları davalı kurum aydınlatamamıştır.

Son olarak; maddi durumum müsait olmadığından ayın sonunu zor getiren biri olarak, hem de bir terör örgütüne düzenli olarak para verdiğim iddiası kabul edilemez. Kurum bunu ispatlamalı, aksi taktirde savunma hakkını kaybetmiş sayılmalıdır.

c) Sohbet iftirası hakkındaki cevabım

Şahsımın "... Etüt 2015:2 (sohbet adı altında katıldığı örgütsel toplantı ve faaliyet sayısı)..." iddiası ile örgütün sohbet adı altında düzenlenen örgütsel toplantı ve faaliyetlere katıldığım iddia edilmektedir.

Bu iddia kendi içinde tutarsız ve kendi kendini yalanlamaktadır. Sohbete gittiğim iftirasını kesinlikle kabul etmiyorum.

SAY kodu ile kodlanan kişinin örgüte her şeyiyle teslim olduğu iddia edilmektedir. Garson listesinde ise 2015 yılında 2 kere sohbete gittiğim iddia edilmektedir. Bu olabilir bir iddia değildir.

Sohbete gitti isem (ki bunu kesinlikle kabul etmiyorum), bir sohbet grubu olmalıydı, bu sohbetin zamanı, yeri belirtilmeliydi. En azından sohbete katılan diğer kişiler belli olmalıydı. Kurum, sohbete gittiğimi ispatlayabilecek ne tanık beyanı ne de başka bir delil sunamamıştır.

Ayrıca, İzmir 5.Ağır Ceza Mahkemesi'ne yargılandım, gerekli inceleme ve araştırma yapıldı. Sohbet adı altında örgüt toplantılarına katılmış olmadığım, hakkımda sohbete katıldığım iddiasında bulunan tanıklar olmadığı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açık ve net biçimde ortaya konmuştur.

Sonuç olarak; hakkımda İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı araştırma yapmış; sohbete katıldığıma ve bunu teyit eden tanık beyanı veya başka bir delile rastlamamıştır. Kurum bu iddiasını da ispat etmelidir, ispat edemiyorsa iftira attığını kabul etmiş sayılmalıdır.

d) Zümre Başkanı ve Öğretmen bilgileri iftiraları hakkındaki cevabım

Şahsımın "... Zümre Başkanı (bağlı olduğu üst düzey mahrem yapı örgüt üyesi), Öğretmeni (bağlı olduğu mahrem yapı örgüt üyesi) verilerinin bulunduğu..." olduğu iddia edilmektedir.

Akıl ve mantık dışı böyle bir iddia kabul edilemez. Ben bir polis memuruyum, öğretmen veya zümre başkanı değilim. Bu iddia ile örgütte yönetici, başkan, abi, imam veya başka bir isim altında görev aldığım iddiası ise akla ziyan bir iftiradan başka bir şey değildir.

Kurum bu iddiasını ispatlamak için, tek bir şeyi yani; örgütte yönetici olduğum (ki kesinlikle kabul etmiyorum) iddiasını ispatlamalıdır. Eğer bu iddiasını ispatlayamaz ise iftira attığını kabul etmiş olacaktır. Ayrıca örgütte yönetici olan bir kişinin yönettiği kişiler de gösterilmeli, bunlarla nerede, ne şekilde iletişim kurduğu, ve hangi örgütsel faaliyetleri yaptığı da ispatlanmalıdır.

Sonuç olarak; Zümre Başkanı veya Öğretmen olduğum, yani örgütte yönetici olduğum gibi büyük bir iddia; İzmir Cumhuriyet Savcılığı'nın yaptığı soruşturmada ortaya çıkmadığına ve İzmir 5.Ağır Ceza Mahkemesi'nde gündeme gelmediğine göre böyle bir iddianın doğruluğundan bahsedilemez, olsa olsa iftiradır denilip geçilir.

4) FETÖ İLE BAĞIM OLMADIĞINA DAİR DİĞER CEVAPLARIM

ByLock olmaması: Örgüt üyelerinin haberleşmek için kullandığı ByLock ve benzeri programları kullanmadığım, beraat kararındaki "...dijital materyallerin incelenmesine ilişkin heyet raporları...sanıkta bylock programı tespit edilmemesi..." ibareleriyle sabittir.

HTS Kaydı olmaması: Adli mahkemece sabit olarak, hiçbir üst düzey örgüt üye(si)leri ile irtibatım yoktur.

Örgüt sorumlularına para transferi olmaması: Hiçbir örgüt üyesine veya üst düzey-alt düzey sorumlusuna para havale ve para transferim yoktur.

SGK kaydı olmaması: SGK kayıtlarında da sabit olduğu gibi, FETÖ ile irtibatlı hiçbir kurumda çalışmadım.

Dershane kaydı olmaması: FETÖ ile irtibatlı dershaneye gitmedim.

Örgüt evi bilgisi : Hayatımın hiçbir evresinde FETÖ örgüt evinde kalmadım.

Okul kaydı olmaması: İlk okulda okuyan çocuklarımı FETÖ ile irtibatlı kreşe, okula veya dershaneye göndermedim.

Sendika üyeliği olmaması:FETÖ ile irtibatlı hiçbir sendikaya üye olmadım.

Dernek, vakıf üyeliği olmaması:FETÖ ile irtibatlı hiçbir dernek, vakıf gibi kurumlara üyeliğim yoktur.

Bu liste bilmediğim diğer FETÖ bağı (irtibat, iltisakı) sayılan kriterler için de uzatılabilir. Kurum tüm bu iddiaları oluşturduğu 12 maddelik bir tablo ile incelemiş ve hakkımda hiç bir örgüt bağı bulamamıştır.

5) SADAKAT İDDİALARINA CEVABIM

2008 yılında, İzmir Polis Meslek Yüksekokulu?ndan 88.829 not ortalaması (Pekiyi) ile mezun oldum. Emniyet Bilgi Sisteminde, meslek hayatım boyunca her yıl verilen sicil notlarım bulunmaktadır. Notlarımın hepsi iyi - çok iyi performans şeklindedir.

2008-2013 yılları arasında, ilk atama yerim olan İstanbul'da görevimi en iyi şekilde ifa ettim. İstanbul'da başarılı çalışmalarımdan dolayı takdirname, başarı belgeleri ve maaş taltiflerim bulunmaktadır. Bu belgelerin hepsi Emniyet Bilgi Sisteminde mevcuttur, gerekiyorsa kontrol edilebilir.

2013 yılında şark görevi ifası için Diyarbakır'a görevlendirildim. Diyarbakır'da gerek gezi olaylarının devamı gerek 6-7 Ekim Kobani olayları ve takriben Sur olaylarında görev aldım. Görevimi en iyi şekilde yaparak burada da maaş taltifi ile ödüllendirildim.

Mesleğimi en iyi şekilde yaptım. Başarılı ve özverili çalışma ile, bu ülkeye hizmet eden bir kamu görevlisi olarak meslek hayatım boyunca adli ve idari hiçbir soruşturma geçirmedim, uyarı cezası dahi almadım.

Mesleğe adım attığım ilk günden ihraç olduğum 14 Temmuz 2017 gününe kadar kamu görevim ile bağımın kesilmesini gerektirici herhangi davranışım, işlemim asla söz konusu olmadı. Hem meslektaşlarım, hem müdürlerim, hem de çalışma arkadaşlarım tarafından sevilen, saygı duyulan, örnek gösterilen biri olarak tanınırım.

15 Temmuz da ülkemize gerçekleştirilen menfur darbe girişiminin hemen sonrasında Başbakanlık İdari Mali İşler Daire Başkanlığı koordinesinde '15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gazileri Yardım' adı altında oluşturulan hesaba, daha GÖREVİMDE AKTİF çalışırken yardımda bulundum. Devletime küsmedim, benim yerim devletimin yanıdır.

Sonuç olarak, hiçbir delil gösterilmeden, şahsımın savunması dahi alınmadan "suçta ve cezada şahsilik ilkesi" başta olmak üzere evrensel temel hukuk ilkelerinin çiğnenerek, meslekten çıkarılmam hukuka aykırıdır. Devlete karşı sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiğim iddiası kabul edilemez, tarafıma hiçbir suç isnadında bulunulamaz.

Sadakat konusundaki ek açıklamalarım ve hak ihlallerini ek olarak sunuyorum. (Ek-8)

Sonuç olarak;

Davalı kurum, gizli / çok gizli belgeler dahil olmak üzere, OHAL Komisyonu dosyası ve eklerini, kurum içi İdari Soruşturma Raporu'nu, kurum içi Çevre Araştırma Raporu'nu, tanık beyanlarını, istihbarat raporunu, ihracıma sebep olan diğer bilgi belge ve delilleri eksiksiz göndermek zorundadır.

Kamu görevinden ihracımı gerektiren somut hiçbir neden bulunmamaktadır. Anayasa ve yasalarımıza uygun davrandım, aksi bir fiilim söz konusu değildir. OHAL Komisyonu somut herhangi bir bilgi ve belge ortaya konulmaksızın, objektiflikten uzak ve keyfi bir şekilde başvurumu reddetmiştir.

Davalı kurum görevden ihracıma yönelik hiç bir yasal gerekçe sunamadığından dolayı öncelikle savunma hakkı olmak üzere, kanunlarımızın, Anayasamızın ve AİHS göre tüm ilgili maddeler ihlal edilmiştir. Kurum istenen tüm belgeleri eksiksiz göndermez ise savunma hakkını kaybedeceğinden dolayı OHAL Komisyonu ret kararının iptaline karar verilmesi gerekmektedir. İhlal edilen haklarımı ve kanun maddelerini ayrıca ek olarak sunuyorum. (Ek-9)

Dava konusu 692 KHK ile meslekten çıkarıldığım ve hiçbir gelirim olmadığı, bu davanın masraflarını karşılayacak maddi gücümün bulunmaması sebebiyle ADLİ YARDIM İSTEMİ'min kabul edilmesini, OHAL Komisyonu'nun, hiçbir geçerli sebep ve somut delile dayanmayan 01.01.2019 tarih ve 2019/12345 sayılı işlemi; kanunlarımıza, Anayasamıza ve AİHS?ne aykırı olduğundan reddini arz ve talep ederim.

HUKUKİ SEBEPLER:

Kanun, Anayasa, AİHS, ve sair alakadar mevzuat.

DELİLLER:

Komisyon ret kararı, beraat kararım, banka hesap hareketlerim, banka hakkındaki ek açıklama ve hak ihlalleri, Veri İnceleme Raporu, Garson Teknik Raporu, Garson ile ilgili açıklamalarım ve hak ihlalleri, İhlal edilen haklarım konusundaki açıklamalarım.

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle, fazlaya ilişkin tüm haklarım saklı kalmak üzere,

1) 2019/12345 sayılı OHAL Komisyonu RET KARARININ İPTALİNE,

2) Adli yardım istemimin kabulüne,

3) Tüm parasal haklarımın FAİZİ İLE BERABER ödenmesine,

4) Tüm yargılama giderlerinin davalı idare üzerinde bırakılmasına,

karar verilmesini arz ve talep ederim. (23/04/2019)


30 eyllül., 3 ay önce - Alıntıya git
Burda.
14 Haziran 2019 19:18

derbeder019
Aday Memur
Burda.
30 eyllül., 1 ay önce - Alıntıya git
30 Eylül zahmet olmazsa dilekçe örneğimi mail olarak atarmısın rica etsem murat0570@hotmail.com
15 Haziran 2019 18:38

30 eyllül.
Daire Başkanı
Dün benim kayınbiraderin oğlu Ankara da uzman erbaş sınavına katıldı mülakatda fetö den atılan polis memuru enişten var demişler başka varmı sülalende diye sormuşlar bende dedimki deseydin evet eniştem o kadar suçlu ki pensilvanda el etek öptü çarşaf çarşaf resim çekindi ankarayı cemaate parselledi ne isterseler verdi fetönün devlet kurumlarına sızmasına göz yumdu olimpiyatları düzenletti eyy muhterem hocam gel artık bitsin bu hasret dedi paralara Türkçe olimpiyatlarını bastırdı fetönün gazetesini bankasyasını kurban keserek açtı askeriyenin kozmik odalarına fetöyü soktu daha say say bitmez .bunları yapanlar fetöcü degil ama ne idügü belirsiz bir şerefsizin sırf ea kodu ile kodladı diye biz fetöcüyüz hemi.ha birde Allah da milletde sizi affetmiş bizi affetmemiş.öylemi Ancak kendinizi kandırırsınız yarın ahirette göreceğiz bakalım affetmişmi affetmemişmi .Yazıklar olsun artık ne bekleyecek nede bi şey diyecek halim kaldı çektirdiginizi çekmeyince can veremeyin inşallah.
16 Haziran 2019 14:28

30 eyllül.
Daire Başkanı
30 Eylül zahmet olmazsa dilekçe örneğimi mail olarak atarmısın rica etsem murat0570@hotmail.com
derbeder019, 1 ay önce - Alıntıya git
Devre ben telden giriyorum.Twietter dan melih kutlunun sayfasında var.google dan da yazarsan idare mahkemesi başvuru örnegi diye çıkar.
16 Haziran 2019 20:08

Sürgün65
Aday Memur
Dün benim kayınbiraderin oğlu Ankara da uzman erbaş sınavına katıldı mülakatda fetö den atılan polis memuru enişten var demişler başka varmı sülalende diye sormuşlar bende dedimki deseydin evet eniştem o kadar suçlu ki pensilvanda el etek öptü çarşaf çarşaf resim çekindi ankarayı cemaate parselledi ne isterseler verdi fetönün devlet kurumlarına sızmasına göz yumdu olimpiyatları düzenletti eyy muhterem hocam gel artık bitsin bu hasret dedi paralara Türkçe olimpiyatlarını bastırdı fetönün gazetesini bankasyasını kurban keserek açtı askeriyenin kozmik odalarına fetöyü soktu daha say say bitmez .bunları yapanlar fetöcü degil ama ne idügü belirsiz bir şerefsizin sırf ea kodu ile kodladı diye biz fetöcüyüz hemi.ha birde Allah da milletde sizi affetmiş bizi affetmemiş.öylemi Ancak kendinizi kandırırsınız yarın ahirette göreceğiz bakalım affetmişmi affetmemişmi .Yazıklar olsun artık ne bekleyecek nede bi şey diyecek halim kaldı çektirdiginizi çekmeyince can veremeyin inşallah.
30 eyllül., 1 ay önce - Alıntıya git
devre boş ver sıkma canını Allah biliyor ya Onlar ilk önce bizim kadar vatanını sevsin, biz biliyoruz kendimizi herkesten çok ta Allah biliyor bizi
17 Haziran 2019 23:18

eyup107
Aday Memur

Sayfaları gezerken 2 ay önce sgk kaydı ve EA fisleme si ile red alan bi arkadaşı okudum.benim ifadem alınacak öğrendim il istanbul . 2 ay önce bu arkadasa red veren komisyon beni neden es geçti. ben kodumu bilmiyorum. Acaba umitlenmeli miyim sizce.sizin düşüncenizi merak ediyorum.

18 Haziran 2019 03:53

PolisEmre0934
Şube Müdürü

Sayfaları gezerken 2 ay önce sgk kaydı ve EA fisleme si ile red alan bi arkadaşı okudum.benim ifadem alınacak öğrendim il istanbul . 2 ay önce bu arkadasa red veren komisyon beni neden es geçti. ben kodumu bilmiyorum. Acaba umitlenmeli miyim sizce.sizin düşüncenizi merak ediyorum.


eyup107, 1 ay önce - Alıntıya git
Kodunu bilsen daha mantıklı cevaplar alabilirsin. Kodunu bilmeden yorum yapmak zor.. Emniyet şu an sadeve AD EDL MML ve DİL kodlarına iade verdi diğerleri hep red
18 Haziran 2019 03:53

kemalcan5333
Yasaklı

Sayfaları gezerken 2 ay önce sgk kaydı ve EA fisleme si ile red alan bi arkadaşı okudum.benim ifadem alınacak öğrendim il istanbul . 2 ay önce bu arkadasa red veren komisyon beni neden es geçti. ben kodumu bilmiyorum. Acaba umitlenmeli miyim sizce.sizin düşüncenizi merak ediyorum.


eyup107, 1 ay önce - Alıntıya git

ben sana kodunu soleyım 17 -25 ten kopmadıysan kod EA fıslemede hımmet mıktarı gorustuugn senden sorumlu ksıı adres ve senle alakalı bıkaç ozel bılgı ve yorum vs bılfılerın yazıo koptuysan 17 25 ten sonra SC SCA felan fılan bunalra hıc bulasmadısysan AD F vs .

18 Haziran 2019 14:57

eyup107
Aday Memur

Sizin soylediginize göre fisleme ler doğru anlamı çıkıyor. Ben fisleme lere guvenmiyorum. Kodumu da ifade vermedim daha ogrenemedim. Nasıl öğrenir im bilmiyorum. İfade vermeden öğrenen varsa nasıl öğrendi

18 Haziran 2019 15:46

PolisEmre0934
Şube Müdürü

Sizin soylediginize göre fisleme ler doğru anlamı çıkıyor. Ben fisleme lere guvenmiyorum. Kodumu da ifade vermedim daha ogrenemedim. Nasıl öğrenir im bilmiyorum. İfade vermeden öğrenen varsa nasıl öğrendi


eyup107, 1 ay önce - Alıntıya git
Kısmen hatalar olsa da Fişlemeler doğru devrem. Fişlemelerini eskiden komda öğrenebiliyordun daha sonrasında bu olayı kaldırdılar. Sadece adli süreç geçirenler kodunu öğrenebilir tarzında bişi getirdiler. Ama sen istersen cumhuriyet savcılığı kanalı ile emniyete yazı yazdır bakalım ne çıkacak
18 Haziran 2019 18:03

Sehzadee1453
Daire Başkanı

Ret alanların yeri degil mi burası. Su kodları olumlu olanlar iade bekleyenler kıraathanesi filan acsa da su fişlemeler dıgru muhabbetlerini okumasak. Cok sey yazarım da duvara konuşuyormuş gibi hissediyorum.

18 Haziran 2019 18:53

PolisEmre0934
Şube Müdürü

Ret alanların yeri degil mi burası. Su kodları olumlu olanlar iade bekleyenler kıraathanesi filan acsa da su fişlemeler dıgru muhabbetlerini okumasak. Cok sey yazarım da duvara konuşuyormuş gibi hissediyorum.


Sehzadee1453, 1 ay önce - Alıntıya git
Dostum sen neden olumlu kodu olanları çekemiyorsun?. Adam soru sordu biz de cevapladık durduk yere yazıyoruz sanki kodumuz olumlu diye
18 Haziran 2019 19:36

Sehzadee1453
Daire Başkanı

Çekememek nedir??? Senin fişlemenin olumlu oldugunu bilmeyen kalmadı sürekli yazdıgın için. Burası ret alanlar sayfası ya Allah korusun sana irtibat iltisaklı filan derler gerek yok bosuna bu sayfaya girip kendini lekeleme. Terör örgütünden ele gecirilen bi listeye ne kadar deger veriyorsunuz. Garson kendi bile senin kadar emin degil listelerin dogrulugundan. Seninle gurur duyuyordur ben bile bu kadar savunamadım su listeyi diye. Bnm fişlemesi olan olmayan olumlu olumsuz olan herkesle diyalogum var. Sen canını sıkma. Beni bilen bilir yani. Ben senin dostun degilim. Tanıdık tanımadık herkesi fetöcü diye suclayan adamlarla dost olmam ben. Senin iftira atıp insanları mahkemelerde süründüren kanıtlara degilde kanaatlere göre islen yapanlardan hiç bir farkın yok. İsin daha acısı da bu kafadaki insanların polis olması. Allah bizi en cok kendi meslektaslarımızdan korusun.

18 Haziran 2019 21:01

PolisEmre0934
Şube Müdürü

Çekememek nedir??? Senin fişlemenin olumlu oldugunu bilmeyen kalmadı sürekli yazdıgın için. Burası ret alanlar sayfası ya Allah korusun sana irtibat iltisaklı filan derler gerek yok bosuna bu sayfaya girip kendini lekeleme. Terör örgütünden ele gecirilen bi listeye ne kadar deger veriyorsunuz. Garson kendi bile senin kadar emin degil listelerin dogrulugundan. Seninle gurur duyuyordur ben bile bu kadar savunamadım su listeyi diye. Bnm fişlemesi olan olmayan olumlu olumsuz olan herkesle diyalogum var. Sen canını sıkma. Beni bilen bilir yani. Ben senin dostun degilim. Tanıdık tanımadık herkesi fetöcü diye suclayan adamlarla dost olmam ben. Senin iftira atıp insanları mahkemelerde süründüren kanıtlara degilde kanaatlere göre islen yapanlardan hiç bir farkın yok. İsin daha acısı da bu kafadaki insanların polis olması. Allah bizi en cok kendi meslektaslarımızdan korusun.


Sehzadee1453, 1 ay önce - Alıntıya git
Kardeş ben bana şahsi olarak bulaşmayan hakaret etmeyen damarıma basmayanlar dışında kime fetöcü dedim. Sd cart yüzde yüz doğru dediğim tek bir cümleyi çıkaramazsın. Garson da hatalar olabileceğini söylüyor ben de. Nereye yazacağıma ne yazacağıma da karışır oldunuz bu ne ya
18 Haziran 2019 21:48

kemalcan5333
Yasaklı

su krıptoya hala prım yaprııonuz ya bsıı demıom ada msayfa sayfa gezıo ortalıgı karıstııro bı lıste dorı dıo sımdıde cımıs hata olabılır dıo amaına godumun evladı garson pıcıyle oturup berbermı yaptın lsıteyı sen hakımksın ssavcımsıın burda mılletı fetocu ılan edıon delil degerlendııron sanamı kaldı surd mılltın hzuurunu kaçırııon ya gecmsıın teknıge mılletın torpılıyle hakkına hukukuna gırmsıın hala ağlıon otur komısyon kararrını bekle yavsak burda fıtne cıkarma burası bılgı paylasım yeri

Toplam 941 mesaj
«323334353637383940414243»
 
ANKET
Okullarda cep telefonu yasaklanmalı mı?