Editörler : afulutas
13 Mayıs 2019 13:38   


Arşiv Hakkında Bir Sorum Var

Çalışan katip arkadaşlara bir sorum olacak.

Kesinleşmesi bulunmayan dosyaların arşivde saklanma süresi ne kadardır?

Mahkememiz arşivinde çalışma yaptım. 2000 li yıllara ait açılmamış sayılmasına kararı verilen bir sürü dosya var. Bunları imha edelim dedim ancak müdür imha ettirmiyor kesinleşmesi yok diye.

Sonuç olarak bakıldığında kesinleşmesi olmayacakta, birilerinin el atıp arşivi temizlemesi lazım. İmha için ayırdığım tüm dosyalar geri arşive girdi. Bunun bir dayanağı yok mu acaba

13 Mayıs 2019 15:40

baygörev
Kapalı

müdürün umrunda olmayan şey senin niye umrunda ki (not:eski BAM çalışanı)

21 Mayıs 2019 11:57

Erhan1982
Aday Memur

Böyle gelmiş, böyle gitsin dememek için. Birilerinin sorumluluk alması lazım sonuçta

21 Mayıs 2019 15:29

Tnzr
Şef

Önce bir kurul olması gerekiyor, arşiv kurulu kurulup daha sonra imha yönetmelikleri vs. var ondan sonra aşağıda ki gibi kendinize uygun şekliyle bir yazı bulmalısınız. Ankara'da arşiv hizmetleri vardı orayla görüşmüştüm zamanında bir arayın iletişim numaralarını bilmiyorum. nette vardır.

Merkez Teşkilatı birim arşivlerinde ayıklama ve imha

işlemi yapılmaz. Ayıklama ve imha işlemi Kurum Arşivince yapılır. Ünite

arşivlerinde ayıklama ve imha işlemi yapılmayacağından, ayıklama ve imha

komisyonu kurulmaz. İmha listelerinin kesinleştirilmesi; Bakanlık Merkez Teşkilatında

Kurum Arşiv Ayıklama ve İmha Komisyonlarının hazırladığı imha listeleri Devlet

Arşivleri Genel Müdürlüğünün uygun görüşü alındıktan sonra Bakanlığın, Cumhuriyet

başsavcılıkları, mahkemeler ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile ceza infaz

kurumları personel eğitim merkezleri birim arşiv ayıklama ve imha

komisyonlarının hazırladığı imha listeleri; a) Cumhuriyet başsavcılıkları,

denetimli serbestlik şube müdürlükleri, müdürlük teşkilatı olmayan ceza infaz

kurumları ile tutukevlerinde; Cumhuriyet başsavcısının, b) Mahkemelerde; hâkim

veya başkanın, c) Adlî ya da idarî yargı adalet komisyonlarında; komisyon

başkanının, ç) İcra ve iflas müdürlüklerinde; icra hâkiminin, d) Müdürlük

teşkilatı olan ceza infaz kurumları ile tutukevlerinde; kurum müdürünün, e)

Ceza infaz kurumları personel eğitim merkezlerinde; eğitim merkezi müdürünün

onayı alındıktan sonra kesinleşir. İmhalık

evrak, Başbakanlık Ergazi Kâğıt Paralama, Parçalama ve Balyalama Tesisine

teslim edilerek kıydırılabileceği gibi, kendi imkanlarıyla okunamayacak şekilde

kıyılmak şartıyla ihale yoluyla satılarak geliri hazineye irat kaydedilebilir. Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeğin

42. maddesi gereğince imha listeleri kesinleşme tarihinden itibaren ünite,

birim ve kurum arşivlerinde on yıl süre ile muhafaza edilir. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile

koordineli şekilde yeniden düzenlenen Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilatı,

Cumhuriyet başsavcılıkları, mahkemeler ve taşra teşkilatında bulunan arşivlik

malzeme ile bunların ünite, birim ve kurum arşivlerinde saklama sürelerini

gösterir Tespit ve Değerlendirme Formunda gösterilmiştir. Arşivlerdeki saklama

müddeti, evrakın işlemi tamamlanıp, kesin sonucu alındıktan sonra başlayan

sürelerdir.

Toplam 3 mesaj
 
ANKET
İş Bankası'ndaki CHP hisseleri, Hazine'ye devredilmeli mi?