Editörler :
16 Mayıs 2019 12:16   


Kapalı
4B İstifa Sonrası Dönebilir

evet arkadaşlar 4B li çalışan kişinin istifa sonrası atamaya yetkili amirin onayı ile işine dönmesi mümkündür

DPB 2010 yılı mütalaası

Soru 8: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personel, kendi isteğiyle sözleşmesini feshetmesi halinde kamu kurum ve kuruluşlarına sınavsız olarak geri dönebilir mi?

Cevap 8: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personel, kendi isteğiyle sözleşmesini feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıllık sürenin geçmesi ve boş pozisyon bulunması halinde aynı pozisyona yerleştirilmesinin ayrıldığı kurumun takdirinde olduğu; bu personelin aynı kurumun farklı bir sözleşmeli personel pozisyonuna veya farklı bir kurumun herhangi bir sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilebilmesinin ise ilk defa hizmete alınma prosedürüne uyulması kaydıyla istihdamı mümkündür.

 
ANKET
Sizce, memur zammının, Hakem Kuruluna kalması iyi mi oldu?