Editörler : nayzen
16 Mayıs 2019 16:12   


İntibakta emsale takılma

merhabalar, emsal konusunda bi kaç sorum olacak, Ben 20/06/2011 yılında 4 yıllık (1 yıl hazırlık ) meslek lisesi mezunu, sözleşmeli olarak işe başladım,

personel ekranı kontrol ettiğimde görünen;

21/10/2013 tarihinde 11/ 2 ile kadroya geçmişim,

20/06/2014 - 11/3 ,

15/10/2014 intibak 9/3,

20/06/2015 - 8/1,

5/01/2016 toplu sözleşme 7/1,

20/06/2016-7/2,

20/06/2017 - 7/3,

18/08/2017 lisans intibak 6/1 ve

20/06/2018 6/2

önümüzdeki ay itibariyle 6/3 oluyorum

buraya kadar yapılan tüm terfi işlemleri normal mi ?

ve ağustos ayı itibariyle yüksek lisans mezunu oluyorum,, mezun olur olmaz 5/1 ine düşer miyim yoksa emsale takılır mıyım ?

16 Mayıs 2019 19:20

softbal10
Memur

Yüksek lisans veya doktora da emsal olayı olmaz. Direk olarak kademe derece verilir.

04 Eylül 2019 20:03

lbc_kocak
Aday Memur

Yüksek lisans veya doktora da emsal olayı olmaz. Direk olarak kademe derece verilir.


softbal10, 4 ay önce - Alıntıya git
Emsale takıldığım için vermediler direk verileceği ile ilgili madde var mı?
06 Eylül 2019 19:35

softbal10
Memur
Emsale takıldığım için vermediler direk verileceği ile ilgili madde var mı?
lbc_kocak, 2 hafta önce - Alıntıya git

2. Kazanılmış hak aylık derece ve kademelerine ilâve olarak kademe veya derece verilecek durumlar:

Devlet memurlarının memuriyetleri sırasında kazandıkları bazı durumlar veya gördükleri bazı öğrenimler sebebiyle kazanılmış hak aylık derece ve kademelerine kademe ilerlemesi veya derece yükselmesi şeklinde ilâve yapılması öngörülmektedir.

Kazanılmış hak aylık derece ve kademesine ilâve olarak kademe ilerlemesi veya derece yükselmesi uygulanacak durumlar 36 ncı maddenin (A) fıkrasının 9 ila 12 nci bentleri ile düzenlenmiştir. Şimdi bunları sırasıyla inceleyelim.

a) 9 uncu bendinde; ?Memurluğa girmeden önce veya memuriyetleri sırasında yüksek öğrenim üstü master derecesi almış olanlarla yüksek öğrenim kurumlarında en az bir yıl ilave öğrenim yaparak lisansüstü ihtisas sertifikası alanlara bir kademe ilerlemesi, tıpta uzmanlık belgesi alanlara, meslekleri ile ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlara bir derece yükselmesi uygulanır.

Master derecesini alıp bir kademe ilerlemesinden yararlanan memura, mesleği ile ilgili öğrenim dalında doktora yaptığı takdirde iki kademe ilerlemesi uygulanır.?denilmektedir.

Toplam 3 mesaj