Editörler :
24 Mayıs 2019 08:22   


Cte Gys yeni yapılan değişiklikle re'sen atamanın önü açıldı

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 ? 28/10/2005 tarihli ve 25980 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Genel Müdürlükçe tercih alınması durumunda, başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır. Genel Müdürlükçe hizmet ve ihtiyaç durumu dikkate alınarak, tercihler nedeniyle boş kalan kadrolara, ilgili personelin tercihlerine bağlı kalınmaksızın re?sen atama yapılabilir.?

MADDE 2 ? Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 ? Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

24 Mayıs 2019 15:34

MWWY
Şube Müdürü
250 İKBM kadrosuna sadece 190 küsür atama yapılabildi, 60 kişi feragat etti. Feragat sistemi atama izni olan kadroların boş kalmasına sebep olduğu gibi atanmaya istekli olanlara engel olduğu için
24 Mayıs 2019 16:13

Mültetif
Aday Memur

Feragat Dönemi bitti artık...Çok geç alınmış bir karar

Toplam 2 mesaj
 
ANKET
İşçilere yönelik toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlandı. Nasıl buldunuz?