Editörler : Mehmet Balci
17 Haziran 2019 23:57

hikmet i tabiiye
Şef

1. Büyük İskender ile Saka (İskit) hükümdarı arasındaki mücadeleyi ve Türklerin geri çekilişini anlatan destan hangisidir?

2. İranlı Perslerin hükümdarı Keyhüsrev tarafından hile ile öldürülen İskitlerin hükümdarı Alp Er Tunganın Şehnamedeki adı nedir?

3. Göktürklere ait hangi destanda Dişi kurt Asenanın Türklere yol göstermesi anlatılır?

4. Uygurlara ait hangi destana göre; Uygurlar mukaddes kabul ettikleri bir kayayı Çinlilere verdikleri için evvela zayıflamış, sonrasında da ülkelerini terk etmek mecburiyetinde kalmışlardır?

5. Oğuz Türklerinin Kıpçak, Rum, Ermeni ve Gürcülerle yaptığı harpleri anlatan ve ancak 15. Asırda yazıya geçirilen destan hangisidir?

6. İslamiyet Öncesi Türklerin yaygın kullandıkları Otacı kelimesinin manası nedir?

7.Eski Türklerde kullanılan Ir ve Küg ne demektir?

19 Haziran 2019 20:14

hikmet i tabiiye
Şef

1. Büyük İskender ile Saka (İskit) hükümdarı arasındaki mücadeleyi ve Türklerin geri çekilişini anlatan destan hangisidir?

2. İranlı Perslerin hükümdarı Keyhüsrev tarafından hile ile öldürülen İskitlerin hükümdarı Alp Er Tunganın Şehnamedeki adı nedir?

3. Göktürklere ait hangi destanda Dişi kurt Asenanın Türklere yol göstermesi anlatılır?

4. Uygurlara ait hangi destana göre; Uygurlar mukaddes kabul ettikleri bir kayayı Çinlilere verdikleri için evvela zayıflamış, sonrasında da ülkelerini terk etmek mecburiyetinde kalmışlardır?

5. Oğuz Türklerinin Kıpçak, Rum, Ermeni ve Gürcülerle yaptığı harpleri anlatan ve ancak 15. Asırda yazıya geçirilen destan hangisidir?

6. İslamiyet Öncesi Türklerin yaygın kullandıkları Otacı kelimesinin manası nedir?

7.Eski Türklerde kullanılan Ir ve Küg ne demektir?


hikmet i tabiiye, 8 ay önce - Alıntıya git

1. Şu Destanı

2. Afrasiyab

3. Bozkurt Destanı

4. Göç Destanı

5. Dede Korkut Hikayeleri

6. Doktor, hekim, tabip

7. Ir (Beste), Küg (Melodi)

20 Haziran 2019 22:53

hikmet i tabiiye
Şef

1. Hunlara ait Pazırık kurganından çıkan ve dünyanın en eski halısı olan 'Pazarlık Halısı', bugün nerede sergilenmektedir

2. Eski Türklerde kitaplara çizilen küçük resim sanatına ne denir?

3. Uygurlarda çini sanatına ne denirdi?

4. Uygurlarda 'kubbeli tapınak'lara hangi isim verilirdi?

5. Eski Türklerde keçe üzerine yapılan resme ne denirdi?

21 Haziran 2019 17:19

Antoni Gaudi
Yasaklı

1. Hunlara ait Pazırık kurganından çıkan ve dünyanın en eski halısı olan 'Pazarlık Halısı', bugün nerede sergilenmektedir

2. Eski Türklerde kitaplara çizilen küçük resim sanatına ne denir?

3. Uygurlarda çini sanatına ne denirdi?

4. Uygurlarda 'kubbeli tapınak'lara hangi isim verilirdi?

5. Eski Türklerde keçe üzerine yapılan resme ne denirdi?


hikmet i tabiiye, 8 ay önce - Alıntıya git

kanki 6 senedir böyle konular açıp durmuşsun.

memurlar net in üyesi misin robotu musun anlamadım ki

sen boşver aplikeyi falan 6 seneyi sorgula

22 Haziran 2019 10:14

hikmet i tabiiye
Şef

1. Hunlara ait Pazırık kurganından çıkan ve dünyanın en eski halısı olan 'Pazarlık Halısı', bugün nerede sergilenmektedir

2. Eski Türklerde kitaplara çizilen küçük resim sanatına ne denir?

3. Uygurlarda çini sanatına ne denirdi?

4. Uygurlarda 'kubbeli tapınak'lara hangi isim verilirdi?

5. Eski Türklerde keçe üzerine yapılan resme ne denirdi?


hikmet i tabiiye, 8 ay önce - Alıntıya git

1. Rusya'da Ermitaj Müzesi'nde

2. Minyatür

3. Kaşi

4. Stupa

5. Aplike

23 Haziran 2019 01:57

hikmet i tabiiye
Şef

1. Ülkemizin İç kesimlerindeki ovalardan birisi olan 'Gembos Ovası', oluşumuna göre ne tür bir ovadır?

2. Jeosenklinal (tortulanma) olan yerlerde biriken malzemelerin akarsular tarafından derine aşındırılması neticesinde meydana geldiği için 'Yan Duruşlu Platolar' kategorisinde değerlendirilen, bol miktarda karstik araziye sahip olan ve İç Anadolu Bölgesindeki platolar içinde sayılan plato hangisidir?

3. 'Kırmızı Akdeniz Toprakları' olarak bilinen, daha çok Akdeniz ve Ege kıyılarında görülen, Humus nisbeti (oranı) orta derecede olan ve Zonal toprak grubunda bulunan toprak tipi hangisidir?

4. 'Kara Toprak' olarak bilinen, Humus nisbeti fazla olan, daha çok Kuzeydoğu Anadolu'daki Erzurum-Kars platosunda bulunan, hem verimli hem de büyükbaş hayvancılık için gayet müsait olan toprak tipi hangisidir?

5. Daha çok Trakya'da görülen, eski göl tabanlarında oluşan ve İntrozonal toprak grubunda olan toprak tipi hangisidir?

6. Eğimli yamaçlarda ufalanan malzemenin dağların eteklerinde birikmesi neticesinde oluşan toprak türü hangisidir?

7. 'Kumlu Toprak' olarak bilinen, kum depoları üzerinde oluşan ve Azonal toprak grubunda olan toprak türü hangisidir?

23 Haziran 2019 23:20

hikmet i tabiiye
Şef

1. Ülkemizin İç kesimlerindeki ovalardan birisi olan 'Gembos Ovası', oluşumuna göre ne tür bir ovadır?

2. Jeosenklinal (tortulanma) olan yerlerde biriken malzemelerin akarsular tarafından derine aşındırılması neticesinde meydana geldiği için 'Yan Duruşlu Platolar' kategorisinde değerlendirilen, bol miktarda karstik araziye sahip olan ve İç Anadolu Bölgesindeki platolar içinde sayılan plato hangisidir?

3. 'Kırmızı Akdeniz Toprakları' olarak bilinen, daha çok Akdeniz ve Ege kıyılarında görülen, Humus nisbeti (oranı) orta derecede olan ve Zonal toprak grubunda bulunan toprak tipi hangisidir?

4. 'Kara Toprak' olarak bilinen, Humus nisbeti fazla olan, daha çok Kuzeydoğu Anadolu'daki Erzurum-Kars platosunda bulunan, hem verimli hem de büyükbaş hayvancılık için gayet müsait olan toprak tipi hangisidir?

5. Daha çok Trakya'da görülen, eski göl tabanlarında oluşan ve İntrozonal toprak grubunda olan toprak tipi hangisidir?

6. Eğimli yamaçlarda ufalanan malzemenin dağların eteklerinde birikmesi neticesinde oluşan toprak türü hangisidir?

7. 'Kumlu Toprak' olarak bilinen, kum depoları üzerinde oluşan ve Azonal toprak grubunda olan toprak türü hangisidir?


hikmet i tabiiye, 8 ay önce - Alıntıya git

1. Karstik Ova

2. Obruk Platosu

3. Terra-Rossa

4. Çernozyum

5. Vertisoller

6. Kolüvyal

7. Regosoller

24 Haziran 2019 00:18

Antoni Gaudi
Yasaklı

1. Rusya'da Ermitaj Müzesi'nde

2. Minyatür

3. Kaşi

4. Stupa

5. Aplike


hikmet i tabiiye, 8 ay önce - Alıntıya git

kanki 6 senedir böyle konular açıp durmuşsun.

memurlar net in üyesi misin robotu musun anlamadım ki

????????????????????????????

24 Haziran 2019 23:07

hikmet i tabiiye
Şef

kanki 6 senedir böyle konular açıp durmuşsun.

memurlar net in üyesi misin robotu musun anlamadım ki

????????????????????????????


Antoni Gaudi, 8 ay önce - Alıntıya git

Her muhatap mükâlemeye layık olmadığı gibi, her sual de cevaba layık değildir.

24 Haziran 2019 23:16

Antoni Gaudi
Yasaklı

Her muhatap mükâlemeye layık olmadığı gibi, her sual de cevaba layık değildir.


hikmet i tabiiye, 8 ay önce - Alıntıya git

sen paylaştıkça ben de her paylaşımına soracağım.

ister cevapla ister mükamelemelememele şeysini et

24 Haziran 2019 23:38

hikmet i tabiiye
Şef

sen paylaştıkça ben de her paylaşımına soracağım.

ister cevapla ister mükamelemelememele şeysini et


Antoni Gaudi, 8 ay önce - Alıntıya git

Hocam üslubunuz bana biraz sert geldiği size cevap vermedim. Yoksa maksadım sizi aşağılamak değil. Evet 6 sene önce yine KPSS ye hazırlanıyordum, 2014 puanı ile atandım, şimdi daha iyi bir kuruma geçmek için tekrar hazırlanıyorum. Buradaki soruları günlük çalışmalarımdan çıkarıyorum.

25 Haziran 2019 00:08

Antoni Gaudi
Yasaklı

Hocam üslubunuz bana biraz sert geldiği size cevap vermedim. Yoksa maksadım sizi aşağılamak değil. Evet 6 sene önce yine KPSS ye hazırlanıyordum, 2014 puanı ile atandım, şimdi daha iyi bir kuruma geçmek için tekrar hazırlanıyorum. Buradaki soruları günlük çalışmalarımdan çıkarıyorum.


hikmet i tabiiye, 8 ay önce - Alıntıya git

hocam özel değilse meslek kurum nedir?

tekrar girmek istemenizin sebebi il mi mesleki mi kurumsal mı?

25 Haziran 2019 00:23

hikmet i tabiiye
Şef

hocam özel değilse meslek kurum nedir?

tekrar girmek istemenizin sebebi il mi mesleki mi kurumsal mı?


Antoni Gaudi, 8 ay önce - Alıntıya git

İcra Müdürlüğünde katip olarak çalışıyorum, hem işletme hem de fizik mezunuyum. Mümkünse daha iyi bir kuruma geçmek için tekrar KPSS'ye hazırlanıyorum. Fizikte yüksek lisans da yapmıştım, o yüzden YDS ve ALES de çalışıyorum. Hakkımızda hayırlısı olsun.

26 Haziran 2019 00:19

hikmet i tabiiye
Şef

1. Hangi harpten sonra Türk-İslam tarihi Orta Asya'da başlamıştır?

2. Kağıt ilk defa Çin dışında nerede üretilmeye başlanmıştır?

3. Orta Asya'da 'şehirlerin şahı' olarak bilinen şehir hangisidir?

4. Abbasilerin Türkler için hudutlarda (sınırda) kurduğu şehirlere ne denir?

5. Abbasilerin sırf 'Türk Savaşçıları' için kurduğu şehir hangisidir?

6. Türk-İslam tarihinde 'Işıldayan İnci' olarak bilinen şehir hangisidir?

26 Haziran 2019 20:04

hikmet i tabiiye
Şef

1. Hangi harpten sonra Türk-İslam tarihi Orta Asya'da başlamıştır?

2. Kağıt ilk defa Çin dışında nerede üretilmeye başlanmıştır?

3. Orta Asya'da 'şehirlerin şahı' olarak bilinen şehir hangisidir?

4. Abbasilerin Türkler için hudutlarda (sınırda) kurduğu şehirlere ne denir?

5. Abbasilerin sırf 'Türk Savaşçıları' için kurduğu şehir hangisidir?

6. Türk-İslam tarihinde 'Işıldayan İnci' olarak bilinen şehir hangisidir?


hikmet i tabiiye, 8 ay önce - Alıntıya git

1. Talas Harbi (751)

2. Semerkant

3. Semerkant

4. Avasım

5. Samerra

6. Kaşgar

26 Haziran 2019 22:22

hikmet i tabiiye
Şef

1. Ülkemizde fayans ve seramik sanayisinin geliştiği yerlere nereler örnek verilebilir?

2. Ülkemizde tuğla ve kiremit sanayisi bakımından oldukça gelişmiş beş şehrimiz hangisidir?

3. Ülkemizde bilhassa nebatatın (bitkilerin) ve yağış intizamsızlığından (düzensizliğinden) kaynaklanan erozyon, en fazla hangi bölgelerimizde görülür?

4. Ülkemizde rüzgar erozyonunun en şiddetli olduğu yer neresidir?

5. Hukuki manada para ile ölçülebilen ve devredilebilen şeylere ne denir?

6. Hukuk dilinde maddi mallara ne denir?

7. Maddi Mallar Üzerindeki Haklara aynı zamanda hangi isim verilir?

8. Sınırlı Aynî Haklar kaça ayrılır, nelerdir?

27 Haziran 2019 19:22

hikmet i tabiiye
Şef

1. Ülkemizde fayans ve seramik sanayisinin geliştiği yerlere nereler örnek verilebilir?

2. Ülkemizde tuğla ve kiremit sanayisi bakımından oldukça gelişmiş beş şehrimiz hangisidir?

3. Ülkemizde bilhassa nebatatın (bitkilerin) ve yağış intizamsızlığından (düzensizliğinden) kaynaklanan erozyon, en fazla hangi bölgelerimizde görülür?

4. Ülkemizde rüzgar erozyonunun en şiddetli olduğu yer neresidir?

5. Hukuki manada para ile ölçülebilen ve devredilebilen şeylere ne denir?

6. Hukuk dilinde maddi mallara ne denir?

7. Maddi Mallar Üzerindeki Haklara aynı zamanda hangi isim verilir?

8. Sınırlı Aynî Haklar kaça ayrılır, nelerdir?


hikmet i tabiiye, 8 ay önce - Alıntıya git

1. İstanbul, İzmir, Çanakkale, Bozöyük

2. Manisa, Çorum, Eskişehir, Kütahya, Tokat

3. İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu.

4. Konya-Karapınar yöresi

5. Mal

6. Eşya

7. Aynî Haklar (Eşya Üzerindeki Haklar)

8. Üçe ayrılır: İrtifak Hakkı, Taşınmaz Yükü, Rehin Hakları

03 Temmuz 2019 22:19

hikmet i tabiiye
Şef

1. Hakaniye adıyla bilinen Türk-İslam devleti hangisidir?

2. İlig Hanlar olarak bilinen Türk-İslam devleti hangisidir?

3. Orta Asyada kurulan ilk Müslüman Türk devleti hangisidir?

4. Türkçeyi ilk kez resmî dil ilan eden Türk-İslam devleti hangisidir?

5. İlk Türk-İslam eserlerinden olan Kutadgu Bilig, Divan-ı Lügatit Türk, Divan-ı Hikmet, Atabetül Hakayık hangi devlet zamanında yazılmıştır?

6. Ribat, Ulak ve Bimarhane ne demektir?

7. Türk-İslam tarihinde Gulam Sistemini ilk defa tatbik eden (uygulayan) devlet hangisidir?

8. Türk-İslam devletleri içerisinde hangi devlet Burslu Eğitim Sistemini ilk kez tatbik etmiştir?

9. Mısırda kurulan ilk Türk devleti hangisidir?

10. Kahiredeki tarihi Ulu Camii hangi Türk-İslam devleti tarafından yapılmıştır?

11. Karahanlılar ne zaman kurulmuştur?

12. Karahanlı Devleti ne zaman yıkılmıştır?

13. Karahanlı Devletinin ömrü ne kadardır?

14. Karahanlılar hangi boylardan oluşmuştur?

15. Karahanlılar kim tarafından kurulmuştur?

16. Karahanlı Devletinin pâytahtı (başşehri) neresi idi?

17. Abbasi hükümdarı tarafından tanınan ilk Karahanlı hükümdarı kimdir?

18. Karahanlılarda İslamiyeti kabul eden ilk hükümdar kimdir?

19. Karahanlılar hangi devletle birleşerek Samanoğullarını yıkmışlardır?

20. Karahanlı Devleti, hangi alfabeyi kullanmış ve hangi lehçe ile konuşmuştur?

21. Karahanlıların batı kısmının merkezi neresidir?

22. Karahanlı Devletinin doğu kısmında hangi şehir merkezleri vardır?

23. Karahanlıların batı kısmı hangi devlet tarafından yıkılmıştır?

24. Karahanlıların doğu kısmı hangi devlet tarafından yıkılmıştır?

25. Tolunoğulları ne zaman kurulmuştur?

26. Tolunoğulları ne zaman yıkılmıştır?

27. Tolunoğulları devletinin ömrü ne kadardır?

28. Tolunoğlu Ahmet, Abbasi Devletinde hangi vazifeyi yapıyordu?

29. Tolunoğulları Mısır haricinde nerelere hakim olmuştur?

30. Tolunoğulları Devletinde idareciler ve halk hangi milleten idi?

31. Tolunoğulları hangi isim altında hastaneler yapmışlardır?

32. Tolunoğulları hangi devlet tarafından yıkılmıştır?

33. Tolunoğulları devletinin kurucusu kimdi?

03 Temmuz 2019 22:37

amastrist1
Daire Başkanı

Arkadaslar kpss wp grubumuz var gelmek isterseniz bana ulasin

04 Temmuz 2019 21:11

hikmet i tabiiye
Şef

1. Hakaniye adıyla bilinen Türk-İslam devleti hangisidir?

2. İlig Hanlar olarak bilinen Türk-İslam devleti hangisidir?

3. Orta Asyada kurulan ilk Müslüman Türk devleti hangisidir?

4. Türkçeyi ilk kez resmî dil ilan eden Türk-İslam devleti hangisidir?

5. İlk Türk-İslam eserlerinden olan Kutadgu Bilig, Divan-ı Lügatit Türk, Divan-ı Hikmet, Atabetül Hakayık hangi devlet zamanında yazılmıştır?

6. Ribat, Ulak ve Bimarhane ne demektir?

7. Türk-İslam tarihinde Gulam Sistemini ilk defa tatbik eden (uygulayan) devlet hangisidir?

8. Türk-İslam devletleri içerisinde hangi devlet Burslu Eğitim Sistemini ilk kez tatbik etmiştir?

9. Mısırda kurulan ilk Türk devleti hangisidir?

10. Kahiredeki tarihi Ulu Camii hangi Türk-İslam devleti tarafından yapılmıştır?

11. Karahanlılar ne zaman kurulmuştur?

12. Karahanlı Devleti ne zaman yıkılmıştır?

13. Karahanlı Devletinin ömrü ne kadardır?

14. Karahanlılar hangi boylardan oluşmuştur?

15. Karahanlılar kim tarafından kurulmuştur?

16. Karahanlı Devletinin pâytahtı (başşehri) neresi idi?

17. Abbasi hükümdarı tarafından tanınan ilk Karahanlı hükümdarı kimdir?

18. Karahanlılarda İslamiyeti kabul eden ilk hükümdar kimdir?

19. Karahanlılar hangi devletle birleşerek Samanoğullarını yıkmışlardır?

20. Karahanlı Devleti, hangi alfabeyi kullanmış ve hangi lehçe ile konuşmuştur?

21. Karahanlıların batı kısmının merkezi neresidir?

22. Karahanlı Devletinin doğu kısmında hangi şehir merkezleri vardır?

23. Karahanlıların batı kısmı hangi devlet tarafından yıkılmıştır?

24. Karahanlıların doğu kısmı hangi devlet tarafından yıkılmıştır?

25. Tolunoğulları ne zaman kurulmuştur?

26. Tolunoğulları ne zaman yıkılmıştır?

27. Tolunoğulları devletinin ömrü ne kadardır?

28. Tolunoğlu Ahmet, Abbasi Devletinde hangi vazifeyi yapıyordu?

29. Tolunoğulları Mısır haricinde nerelere hakim olmuştur?

30. Tolunoğulları Devletinde idareciler ve halk hangi milleten idi?

31. Tolunoğulları hangi isim altında hastaneler yapmışlardır?

32. Tolunoğulları hangi devlet tarafından yıkılmıştır?

33. Tolunoğulları devletinin kurucusu kimdi?


hikmet i tabiiye, 8 ay önce - Alıntıya git

1. Karahanlılar

2. Karahanlılar

3. Karahanlılar

4. Karahanlılar

5. Karahanlılar

6. Ribat (Kervansaray), Ulak (Posta Teşkilatı), Bimarhane (Hastane)

7. Karahanlılar

8. Karahanlılar

9. Tolunoğlulları

10. Tolunoğlulları

11. 840

12. 1212

13. 372 sene

14. Karluk, Yağma ve Çiğil boyları

15. Bilge Kül Kadir Han

16. Kaşgar

17. Ebu Nasr Ahmet

18. Satuk Buğra Han

19. Gazneliler

20. Uygur Alfabesi, Hakaniye Lehçesi

21. Özkent

22. Balasagun, Kaşgar, Talas

23. Harzemşahlar

24. Karahitaylar

25. 868

26. 905

27. 37 sene

28. Mısır Valisi idi

29. Suriye, Filistin, Bingazi, Antakya, Mersin

30. İdareciler Türk, halk ise Arap idi

31. Maristan

32. Abbasiler

33. Tolunoğlu Ahmed

Toplam 60 mesaj
 
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?