Editörler : gubaz
09 Haziran 2019 16:46   


Düşmüş ve akabinde silinmiş hagb memuriyete engelmidir.

Hakkımda verilen hagb mahkeme tarafından düşürülmüştür.

Adli sicil kurumunda kayıt edilen yerden silinmiştir. Emniyetin gbt sorgulama sisteminden de silinmiştir. Emniyet mensupları gbt ve kullandıkları uyap sisteminden ilgili dosyayı görememektedir. Kararı veren mahkeme bile Adli Sicil araştırması yaptığında bu konu ile ilgili hiçbir belge bulamamaktadır.Bu bilgileri devletin kayıt altına aldığı kurumlar silmiştir. Bu kurumlar silinmeden önce sorduğumda çıkıyor diyorlardı.

Şimdi soruyorum hiçbiri herhangi bir bilgi yoktur. Tertemiz diyorlar.Şimdi gelelim bu bilgiler güvenlik soruşturmasında çıkarmı. Bu bilgilere istihbarat ulaşırmı (istihbarat sadece terörle ilişkisi varmı ona bakar diyorlar

09 Haziran 2019 16:59

ft.eem
Aday Memur
Bazı suçlar var hagb olsa dahi devlete alınmassın. bunlara kısaca yüz kızartıcı suçlar ve terör örgütü suçları diyelim. Ancak kavga gürültü , hakaret gibi suçlarda sorun teşkil etmez. O yüzden eğer yüz kızartıcı suçlar, terör örgütü, devletin varlığı birliğine engel teşkil edecek suçlardan hagb almadıysan için rahat olsun. Ancak hagb adli sicil istatistik kurumundan silinmiş olsa bile senin için bundan sonra bir ders olsun.
26 Haziran 2019 02:05

elbtolck
Aday Memur
hagb kararını nasıl sildirdiniz aynı dert bendede var adliyeye gittim kimse doğru düzgün bilgi vermedi
02 Ağustos 2019 19:48

mcelik976
Aday Memur
hagb kararını nasıl sildirdiniz aynı dert bendede var adliyeye gittim kimse doğru düzgün bilgi vermedi
elbtolck, 8 ay önce - Alıntıya git
Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 19.02.2008 gün ve 346-25 sayılı kararında da bu husus;"Sanık hakkında kurulan mahkümiyet hükmünün hukuki bir sonuç doğurmamasını ifade eden ve doğurduğu sonuçlar itibariyle karma bir özelliğe sahip bulunan hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumu, denetim süresi içinde kasten yeni bir suçun işlenmemesi ve yükümlülüklere uygun davranılması halinde, geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak kamu davasının 5271 sayılı CMK'nın 223. maddesi uyarınca düşürülmesi sonucu doğurduğundan, bu niteliğiyle sanık ile devlet arasındaki cezai nitelikteki ilişkiyi sona erdiren düşme nedenlerinden birisini oluşturmaktadır. Müessesenin yargılama kanununda düzenlenmiş bulunması da onun karma niteliğini değiştirmez" şeklinde ifade edilmek suretiyle de açıkça vurgulanmıştır.5271 sayılı Kanunun 231. maddesinde düzenlenen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı, hukuki nitelikçe durma kararı niteliğinde değildir. Ceza Genel Kurulu'nun yukarıda anılan kararında da vurgulandığı üzere bu karar "koşullu bir düşme kararı" niteliğinde olup, anılan maddede yasa yolu da açıkça itiraz olarak öngörülmüştür. CMK'nın 223. maddesinde sayılan hükümlerden olmadığından, bu tür kararların yasa yararına bozulması durumunda yargılamanın bir karar bulunmadığı için verilecek hüküm veya kararlarda lehe ve aleyhe sonuçtan da söz edilemeyecektir (Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 03.05.2011 gün ve 2011/4-61 E., 2011/79 K.; 06.10.2009 gün ve 2009/4-169 E., 2009/223 K. sayılı ilamları). Özetle şahsıma verilen hüküm açıklanmasının geri bırakılmasına dair ceza kararı BİR KESİN HÜKÜM İFADE etmediğinden dolayı davalı tarafın Yerel Mahkemenin kararına dayanak gösterilmesi hukuka aykırıdır.
02 Ağustos 2019 19:50

mcelik976
Aday Memur
kısacası hagb memuriyete engel değildir.
12 Ocak 2020 14:13

Sprwell
kısacası hagb memuriyete engel değildir.
mcelik976, 7 ay önce - Alıntıya git
gerçekte engel oluyor. sizin dediğiniz olması gereken ama uygulama çok farkli
Toplam 5 mesaj
 
ANKET
MEB, yeniden sınıf tekrarına geri dönüyor. Sınıf tekrarı olmalı mı?