Editörler :
13 Haziran 2019 00:34   


Eş durumu tayini hakkında?

Cte ağustos ayındaki eş durumu tayini hakkında;

1.Aday memur olup olmadığına bakılmaksızın xx/xx/2019 tarihi itibariyle görev yapılan adalet komisyonu yetki alanı içerisinde fiilen 1 yıllık hizmet süresini doldurmuş olmak gerekmektedir. (sözleşmeli pozisyonda geçen süreler hesaba katılacak, askerlik, açıkta ve aylıksız izinde geçirilen süreler ile hastalık raporlarının 3 aydan fazlası hesaba katılmayacaktır.)

1. 1 yıllık hizmet sürem dolmuş olacak bu ay.

2. Görev yapılan yere atanmadan önce var olan bir mazerete dayalı olarak naklen atanma talebinde bulunulamayacaktır.

2. 13.06.18 tarihinde nikah kıyıldı, 19.06.18 tarihinde göreve başlama tarihim, sonuçların açıklanma tarihi 27.04.18 şimdi göreve başlamadan önce mi mazeretim değerlendirilir? Sonuçların açıklandığı tarihte mi? Burada ikilemde kaldım.

3. Aile birliği mazeretine dayanarak naklen atama, memurun;

a) Kamu personeli olan eşinin, kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkanının olmaması veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda eşinin bulunduğu yere,

b) Eşlerin her ikisinin de Bakanlık merkez veya taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlarında çalışıyor olması halinde, daha fazla hizmet ihtiyacının bulunduğu yere,

c) Eşinin, farklı kurumda çalışıyor olması ve görev yaptığı kurumun öncelikli hizmet ihtiyacının, gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle Bakanlıkça tespiti halinde eşinin görev yaptığı kurumun hizmet ihtiyacının bulunduğu yere,

d) Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde 30 Kasım 2018 tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere,

e) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere,

atanması suretiyle yapılabilir.

4. Aile birliği mazeretine dayanarak naklen atanma isteğinde bulunan memur, eşinin kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalıştığına veya atanmayı talep ettiği yerde eşinin 30 Kasım 2018 tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak halen çalıştığına ya da birinci fıkranın (e) bendinde sayılan görevlerde bulunduğuna ilişkin belgeyi ibraz etmekle yükümlüdür. Eksik veya okunaksız belgeyle başvuru yapanların talepleri değerlendirmede dikkate alınmayacaktır.

3.a).b).c.)d.).4. Eşim sağlık bakanlığında çalışıyor. Bir senesi onunda haziranda dolmuş olacak. Oda sözleşmeli personel olarak çalışmakta. Bakanlıklar arası üstünlük var mı? Sağlık bakanlığı Adalet bakanlığından üstün mü? Bu mazeret tayininde çıkma olasılığı nedir? Şartlarımın hepsi tutuyor. 2. madde kafamı karıştırıyor birde şu madde: 6. Sözleşmeli personelin aile birliği mazeretine dayalı yer değişikliği talebinde bulunabilmesi için fiilen en az bir yıl çalışmış olması, talep edilen yerde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyonun bulunması gerekmektedir. Boş pozisyon bulunmaması halinde yerleştirilme talebi hiçbir şekilde karşılanamayacaktır. Bilgili arkadaşlar yorum yapar mısınız?

13 Haziran 2019 11:47

sozlesmelikatip
Aday Memur

Kardeşim inan yönetmelikteki yazanların hiçbiriyle hareket etmiyorlar. Benim annemin sağlık heyet raporu vardı yönetmeliğe de uygun hareket ettim fakat talebim reddedildi. Bizim bakanlık ne eğitim sebebiyle ne eş ne de sağlık durumuyla tayine sıcak bakmıyor.

13 Haziran 2019 19:34

sadress26
Aday Memur

Kardeşim inan yönetmelikteki yazanların hiçbiriyle hareket etmiyorlar. Benim annemin sağlık heyet raporu vardı yönetmeliğe de uygun hareket ettim fakat talebim reddedildi. Bizim bakanlık ne eğitim sebebiyle ne eş ne de sağlık durumuyla tayine sıcak bakmıyor.


sozlesmelikatip, 3 ay önce - Alıntıya git

Anladım dostum hayırlısı diyeceğim sanırım kimse net cevap veremiyor :(

Toplam 2 mesaj
 
ANKET
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu başarılı buluyor musunuz?