Editörler :
26 Haziran 2019 08:15

N.MERCAN
Şube Müdürü

Kamudaki taşeron işçilerin kadroya alınmasının ardından yardımcı hizmetler sınıfında çalışanlar da eğitimlerine uygun memur kadrolarına atanmak için ümitlendi. Sayıları 110 bine ulaşan yardımcı hizmetler sınıfında çalışanlar, Devlet Memurları Kanunu?ndan yardımcı hizmetler sınıfı ile ilgili hükümlerin tümüyle kazınmasını istiyor

26 Haziran 2019 16:28

N.MERCAN
Şube Müdürü

YHS KALDIRILSIN

Arkadaşlar hep birlikte hareket edelim toplu iş sözleşmeleri var arayacağımız yerleri arayalım

yorum yapalım tek çatı altında toplanalım YHS KALDIRILSIN

26 Haziran 2019 16:31

N.MERCAN
Şube Müdürü

Kamuda Yardımcı Hizmetler Sınıfı (YHS) olarak adlandırılan kamu görevlileri haklarını istiyor. Sayılarının 110 bin olarak tahmin edildiği Yardımcı Hizmetliler, Meclis'te Yardımcı Hizmetler Sınıfı'na ilişkin düzenlenecek bir kanun teklifi bekliyor.

Sosyal medyada yapılan etkinliklerle bugünlerde seslerini oldukça fazla duyurmayı başaran YHS'lilere, her yazdığı milyonlara ulaşan Yazarımız Yasin Erdem'den de destek geliyor. Erdem'in attığı destek twitlerinden bazıları şöyle:

YARDIMCI HİZMETLER SINIFININ KALDIRILMASININ ZAMANI GELMİŞTİR Yardımcı Hizmetler Sınıfı (YHS) çalışanları lisans ve önlisans mezunu, kariyer imkanı verilmesi gerekmektedir. Kamudaki bu tek düze yaklaşım ortadan kaldırılmalıdır.

27 Haziran 2019 10:52

N.MERCAN
Şube Müdürü

YARDIMCI HİZMETLER SINIFININ KALDIRILMASININ ZAMANI GELMİŞTİR

27 Haziran 2019 11:12

N.MERCAN
Şube Müdürü

2005 yılında verilmiş olan sözler tutulsun ve Yardımcı Hizmetler Sınıfı (YHS) çalışanları öğrenim durumlarına göre sınavsız olarak Genel İdari Hizmetler (GİH) - Teknik Hizmetler Sınıfına (THS) geçirilmelidir

27 Haziran 2019 15:43

N.MERCAN
Şube Müdürü

. Kamuda liyakat ilkesinin bir gereği olarak Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil personel bir defaya mahsus olmak üzere Genel İdari Hizmetler Sınıfına geçirilmeli, bu yolla kamu görevlilerimiz arasında oluşan adaletsizlikler giderilmeli, herkesin eğitim seviyesinin gerektirdiği kadro derecesine yükselmesi sağlanmalıdır.

28 Haziran 2019 09:18

N.MERCAN
Şube Müdürü

YHS KALDIRILSIN

Arkadaşlar hep birlikte hareket edelim toplu iş sözleşmeleri var arayacağımız yerleri arayalım

yorum yapalım tek çatı altında toplanalım YHS KALDIRILSIN

01 Temmuz 2019 09:13

N.MERCAN
Şube Müdürü

1- Yardımcı hizmetler sınıfı personelinin kadro unvanlarına ilişkin görev sınırının unvan bazında net olarak belirlenmemiş olması. Dolayısyla hukuki yönü olmayan bazı görev ve işlerin YHS personeline gördürülmesi ve bu görevleri yapmak istemediklerinde ise sorunlu personel durumuna düşmeleri

2- Devlet memurlarından sadece yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarının ek göstergesi olmaması ve bu durumun maaş ve emeklilik haklarında mağduriyet oluşturması

3- Taşerona kadro uygulamasına geçilmesi ile birlikte kamudaki yardımcı hizmetlerin büyük bir bölümünün yürütülüyor olması ve kamuda yardımcı hizmetler sınıfı personeli istihdamına gerek kalmaması.

Bu gerekçelerle yardımcı hizmetler sınıfının tümden kaldırılması ve bu sınıfta çeşitli unvanlarda görev yapan personel genel idare hizmetleri sınıfına atanması gerektiğini değerlendiriyoruz.

01 Temmuz 2019 09:14

N.MERCAN
Şube Müdürü

toplu sözleşme ağustosta arkadaşlar sendikalarımıza hatırlatalım

02 Temmuz 2019 09:55

N.MERCAN
Şube Müdürü

Onurlu Mücadelenin adresi Sime-Sen YHS için KDK'ya gitti. Yardımcı Hizmetlerin umudu sınavsız unvan değişikliğidir. 3795 sayılı kanun ile yeşeren ümitler kendini umutsuzluğa bırakmaya başlamış, gerekli merciler sınavsız unvan değişikliği için adım atmaz oldular.

İlklerin sendikası, Hukuki kazanımların doğru adresi, Kamu görevlilerinin tek güvencesi Türkiye'nin En Büyük Bağımsız Sendikası Sime-Sen başından beri bu kanunun çıkması için, yasalaştıktan sonra da kamu kurumlarında uygulanması konusunda takipçidir. SİME-SEN UNUTMAZ, UNUTTURMAZ. YHS konusunda çabalarımız, üç kez YHS eylemlerimiz sonuçsuz kalmadı. Gerekirse dördüncü eylemi de, beşinci eylemi de YHS sahipsiz bırakılırsa yapacağız.

3795 sayılı kanunda belirtilen mesleki ve teknik eğitim kurumlarından mezun olanların unvanlarının, sınavsız bir şekilde verilmesine ilişkin Mesleki Yeterlilik Kurumunca yönetmelik çıkarılması gerekmektedir.

Ancak bahse konu kanun maddesinin üzerinden 27 ay geçmesine rağmen unvan değişikliğine dair esasları belirleyecek olan yönetmelik çıkarılmamıştır.

Bu kapsamda Sivil Memurlar Sendikası olarak Mesleki Yeterlilik Kurumunu Kamu Denetçiliği KURUMUNA şikayet etmiş bulunmaktayız.

Şikayete istinaden KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU TARAFINDAN GÖNDERME KARARI VERİLMİŞ OLUP; bu başvuruya istinaden MESLEKİ YETERLİLİK KURUMUNCA tesis edilecek işlem siz değerli üyelerimize ayrıca bildirilecektir.

03 Temmuz 2019 10:23

N.MERCAN
Şube Müdürü

yhs kaldırılsın ama nasıl kaldırılsın biz burada bir başlık atıyoruz yorum dahi yapılmıyor hakkımızı nasıl arayacağız neden korkuyorsunuz sendikalara,siyasi partilere ulaşabileceğimiz her yere yazalım hakkımızı arayalım toplu sözleşme var böyle fırsat bir daha gelmez korkmayalım hakkımızı hakkaniyet içerisinde arayalım

03 Temmuz 2019 12:57

hayalidunya
Aday Memur

Devlet memurlarından sadece yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarının ek göstergesinin olmaması ve bu durumun maaş ve emeklilik haklarında mağduriyet oluşturması ,Taşerona kadro uygulamasına geçilmesi ile birlikte kamudaki işlerin onların eliyle yürütülüyor olması mağduriyetlere yol açıyor.

Bu sebeple günümüzde miadı dolmuş olan yardımcı hizmetliler sınıfının kaldırılarak bu hizmet sınıfındaki mevcut personelin,eğitim durumlarına ve ihraz ettikleri unvanlara uygun hizmet sınıflarına geçirilmeleri hususunda ;

YHS TOPLU SÖZLEŞMEDE KALDIRILSIN

03 Temmuz 2019 15:58

sebo5757
Memur
DUYURU (KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDIYORUZ) Değerli Arkadaşlar yarin saat 15:00 de YARDIMCI HİZMETLER SINIFININ kaldırılması için Twitter etkinliğimiz olacaktır Tüm arkadaşlarımızın twitter etkinliğine katılmasını önemle rica ediyoruz. YHS kalkacak bu zulüm son bulacak inşallah. NOT: Yarin gruplarda 14:30 da Hastag paylasimi olacaktır.
03 Temmuz 2019 16:22

N.MERCAN
Şube Müdürü

toplu sözleşme ağustosta arkadaşlar sendikalarımıza hatırlatalım

04 Temmuz 2019 08:38

N.MERCAN
Şube Müdürü

toplu sözleşme ağustosta

Toplam 55 mesaj
 
ANKET
Okullarda cep telefonu yasaklanmalı mı?