Editörler :
17 Haziran 2019 17:07   


Doğum lekesi elenir miyim?

Dış kaynaktan muvazzaf subay temini için denesem cildiyede elenirmiyim?

Yönetmelik şöyle:

VI. DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR

MADDE 29

A) 1. Çeşitli nedenlerle oluşmuş, silahlı hizmete engel olmayan, lokalize ve az sayıda iyi huylu deri tümörleri,

pigmente veya depigmente nevusler, tatuajlar, hemanjiomlar, keloidler, sikatrisler ve yanık sekelleri (yüz bölgesinde 4

cm2

?den, diğer vücut bölgelerinde

10 cm2

?den büyük olanlar).

2. Hareketlere güçlük vermeyen, tümörlü, pigmentli nörofibromatozis.

3. Tedavi ile iyileşmiş ve silahlı hizmete engel olmayan deri tüberküloz ve tüberkülidleri.

B) 1. Remisyonda veya sistemik tutulum göstermeyen deri lenfomaları, vücutta yaygın olarak bulunan ya da yüz

ve/veya boyunda estetik görünümü belirgin derecede bozan ve tedaviyle düzelmeyen skatrisler, nevüsler, hemanjiyomlar ve

iyi huylu diğer deri tümörleri.

2. Tedavi ile iyileşmeyen, yüzde ve/veya vücutta belirgin derecede şekil bozukluğu yapmış deri tüberküloz ve

tüberkülidleri.

3. Hareketlere güçlük vermeyen ancak estetik görünümü belirgin derecede bozan nörofibromatozis.

C) Bu maddenin (A), (B) ve (D) dilimlerinde yer alan hastalık ve arızaların tedavi ve nekahet halleri.

D) 1. Tedavi ve ameliyatla iyileşmesi imkânsız olan ve askerlik hizmetlerine engel olan kötü huylu deri tümörleri ve

sistemik tutulum gösteren deri lenfomaları.

2. Hareketleri güçleştiren veya estetik görünümü ileri derecede bozan ve tedaviyle düzelmesi imkânsız yaygın

skatrisler, keloidler, hemanjiyomlar ve pigmente nevüsler.

3. Hareketlere güçlük verecek derecede büyük tümörleri olan nörofibromatozis.

MADDE 30

A) 1. Silahlı hizmete engel olmayan, tedavi ile iyileşen veya iyileşme dönemleri gösterebilen kronik ve sınırlı deri

hastalıkları ve belirtileri (psöriasisler, skleroderma plakları, lokalize atrofiler, kronik ekzamalar, yaygın olmayan vitiligo

plakları, yürüyüşe ve silahlı hizmete engel olmayan çeşitli nedenlerle oluşmuş keratodermiler, sıcak mevsimlerde devam

etmeyen iktiyozis, yaygın olmayan diskoid lupus eritematozus ve benzeri deri hastalıkları).

2. Tedavi ile iyileşmeyen sınırlı alopecia areata plakları.

3. Askerlik hizmetine engel olmayan fiziksel, kolinerjik ürtikerler, soğuk ürtikeri ve benzeri ürtikerler.

4. Askerlik hizmetine engel olmayan ve hareketlere güçlük vermeyen genetik geçişli deri hastalıkları.

5. Sadece deri ve mukoza bulguları ile seyreden aktif veya inaktif Behçet hastalığı.

6475

B) 1. Hareketlere güçlük veren veya tedavi ile iyileşmeyen, kronik ve yaygın deri hastalıkları ve sekelleri (yürüyüşü

veya el hareketlerini belirgin derecede bozan keratodermiler, pemfigus ve pemfigoidler, iktiyozis, yaygın ve tedaviye dirençli

psöriazis ve benzeri deri hastalıkları).

2. Güneş ışınlarından etkilenen aktinodermatozlar, yaygın diskoid lupus eritematozus, deri porfiriası, albinizm, yüzün

%50?sinden ve/veya vücudun %30?undan fazlasını kaplayan vitiligo.

3. Alopesi totalis, alopesi üniversalis, saçlı derinin %50?sinden fazlasını tutan ve tedavi ile iyileşmeyen yaygın

alopesi areata.

4. Epidermolysis bullosa simpleks.

5. Majör organ tutulumlu Behçet hastalığı (göz, eklem, damar, merkezi sinir sistemi, gastrointestinal sistem ve

benzeri).

C) Bu maddenin (A), (B) ve (D) dilimlerinde yer alan hastalık ve arızaların tedavi ve nekahet halleri.

D) 1. Silahlı hizmete engel olan ve tedavi ile iyileşmeyen, bulaşıcı ve diğer deri hastalıkları (lepra, eritrodermik ve

jeneralize püstüler psoriasisler, ileri derecede iktiyozisler, kseroderma pigmentozum, güneş ışınları ile şiddetlenen veya

sistemik belirtisi olan porfirialar, yürüyüşü veya el hareketlerini ileri derecede kısıtlayan keratodermiler, şiddetli ve/veya

tedaviye dirençli pemfigoid ve pemfiguslar, jeneralize eritrodermiler, derin mikozlar, tedavi ile iyileşmeyen geniş ve çeşitli

nedenli deri ülserleri, distrofik tip epidermolizis bülloza ve benzeri deri hastalıkları).

2. Kalıcı organ fonksiyon bozukluğu yapmış Behçet hastalığı (görme kaybı, nörolojik sekel, büyük damar sekeli ve

benzeri).

18 Haziran 2019 02:08

omerkikic
Aday Memur

o bulaşik süngeri olmiyaydı iyii :S :D

18 Haziran 2019 18:48

O Kagan
Aday Memur
Cildiyeye gitmeden evvel kapatıcı sür reis. Elenirsin bu şekilde
18 Haziran 2019 20:41

heavyselvi
Aday Memur

internette kapatıcılarla sıyrılıp geçenlerin çok olduğunu gördüm

19 Haziran 2019 01:59

milenyum12
Aday Memur

internette kapatıcılarla sıyrılıp geçenlerin çok olduğunu gördüm


heavyselvi, 1 ay önce - Alıntıya git

Deniyecem ama ıslak mendille sildirme muhabbeti var mı? acaba

22 Haziran 2019 20:22

Menderes999
Aday Memur

2016 kho genel sağlıkta sırtımla sag göğüs kafesim arasında sag koltuk altimin 5-6cm aşağısında 10cm2 büyük olduğu için askeri öğrenci olamaz raporu verdiler

25 Haziran 2019 19:37

milenyum12
Aday Memur

2016 kho genel sağlıkta sırtımla sag göğüs kafesim arasında sag koltuk altimin 5-6cm aşağısında 10cm2 büyük olduğu için askeri öğrenci olamaz raporu verdiler


Menderes999, 1 ay önce - Alıntıya git
kardeşim peki fondoten veya boya ile kapamadın mı ya da o şekilde geçme şansımız yok mu?
26 Haziran 2019 23:22

Menderes999
Aday Memur
kardeşim peki fondoten veya boya ile kapamadın mı ya da o şekilde geçme şansımız yok mu?
milenyum12, 4 hafta önce - Alıntıya git

Var fondeten sürsem yada solaryuma girsem sıkıntı olmazdı,tabi biz o zaman dürüstlük ve namus timsali 18 yaşında biriydik ya bize yakışmaz dedik simdi polisim itten köpekten pişmanım

Toplam 7 mesaj
 
ANKET
Okullarda cep telefonu yasaklanmalı mı?