Editörler :
22 Haziran 2019 20:30   


Bildirinin Makale Olarak Yayınlanması

Bu konuda kesin yargı nedir?

Bildiriyi sunduk ve sadece özeti yayınlandı. Daha sonra bu bildiriyi bir dergide yayınlarsak hem bildiriden hem de makaleden ayrı ayrı puan alabiliyor muyuz?

Sorma gerekçem şu: Birçok makalede "bu makale filanca kongrede sunulmuştur" şeklinde ibare mevcut. Eğer kongre sunumu ve makale ayrı ayrı puan getirmiyorsa bu insanlar neden kongre sunumlarını tekrar uğraşarak makale olarak yayınlatıyorlar?

Sorum sosyal bilimler içindir.

23 Haziran 2019 00:11

Doçentadayı2
Memur
Düplikasyon suçlamasıyla karşılaşmamak için baştan yapılıyor o uyarı... 1-Sempozyum kitabı basılmadı, sadece sempozyumda tebliğ sundunuz. Daha sonra metni hakem incelemesinden geçirterek hakemli makale olarak yayınlatır, ondan puan alırsınız. 2-Sempozyum kitabı basıldı, burada da metin yayınlandı. Artık aynı metni tekrar göndermiyor ve dolayısıyla puan alamıyor olmanız lazım. FAKAT bu metinde değişiklik yaptınız, geliştirdiniz, hakeme gitti. Hakem onay verirse, editör onay verirse artık ayrı bir yayın olmuş demektir puan alırsınız. 3-Birebir aynı metin hem sempozyum kitabında yayınlandı, hem de aynısı hakemli dergide... Hiçbir bilimsel katkısı yok, yeni bir şey söylemiyorsunuz. Artık bundan puan alınmamalı
23 Haziran 2019 00:51

nickbulmakzorazizim
Şef

http://www.uak.gov.tr/duyuru/2019M_S%C4%B1kcaSorulanSorularveCevaplar%C4%B1_140319.pdf

23. Soru: Bilimsel toplantılarda sunulan bildirilerden daha sonra makale olarak

yayımlanan çalışmalar puanlama sistemine nasıl dahil edilecek?

Cevap: Her çalışma, sadece bir bölümde yazılarak puanlandırılır. Ancak birden fazla

bölümde puanlandırılması mümkün olan çalışmaların hangi bölümde puanlanacağı,

başvuru esnasında aday tarafından belirlenir ve başvuru sonlandırma işleminden

sonra da değişiklik talebi kabul edilmez.

Hiç net değil cevap. "Her çalışma, sadece bir bölümde yazılarak puanlandırılır". ibaresi kafa karıştırıcı.

23 Haziran 2019 00:53

nickbulmakzorazizim
Şef
Düplikasyon suçlamasıyla karşılaşmamak için baştan yapılıyor o uyarı... 1-Sempozyum kitabı basılmadı, sadece sempozyumda tebliğ sundunuz. Daha sonra metni hakem incelemesinden geçirterek hakemli makale olarak yayınlatır, ondan puan alırsınız. 2-Sempozyum kitabı basıldı, burada da metin yayınlandı. Artık aynı metni tekrar göndermiyor ve dolayısıyla puan alamıyor olmanız lazım. FAKAT bu metinde değişiklik yaptınız, geliştirdiniz, hakeme gitti. Hakem onay verirse, editör onay verirse artık ayrı bir yayın olmuş demektir puan alırsınız. 3-Birebir aynı metin hem sempozyum kitabında yayınlandı, hem de aynısı hakemli dergide... Hiçbir bilimsel katkısı yok, yeni bir şey söylemiyorsunuz. Artık bundan puan alınmamalı
Doçentadayı2, 4 hafta önce - Alıntıya git

1-Sempozyum kitabı basılmadı, sadece sempozyumda tebliğ sundunuz. Daha sonra metni hakem incelemesinden geçirterek hakemli makale olarak yayınlatır, ondan puan alırsınız.

hocam burada "ondan puan alırsınız" derken; sadece makaleden mi, yoksa hem makale hem de bildiren ayrı puan mı? yani makale 8 + bildiri 3 gibi...

24 Haziran 2019 00:25

Doçentadayı2
Memur

1-Sempozyum kitabı basılmadı, sadece sempozyumda tebliğ sundunuz. Daha sonra metni hakem incelemesinden geçirterek hakemli makale olarak yayınlatır, ondan puan alırsınız.

hocam burada "ondan puan alırsınız" derken; sadece makaleden mi, yoksa hem makale hem de bildiren ayrı puan mı? yani makale 8 + bildiri 3 gibi...


nickbulmakzorazizim, 4 hafta önce - Alıntıya git
Sempozyumdan puan alınabilmesi için bildiri kitabında yayınlanması gerekiyor. Bildiri kitabında yayınlanmamışsa sempozyumun bildiğim kadarıyla puan değeri yok. (Benim zamanımda bunların puan değeri hiç yoktu). 'Ondan puan' almak derken hakemli makaleden bahsediyorum... Sorunuzu bir nebze genişleteyim: Bildiri kitabı basılmayan bir sempozyum ve siz de hazırlık yaptığınız metni çöpe atmak istemiyorsunuz, bu durumda bu metni hakemli makale olarak yayınlatırsınız. Sadece makaleden puan alınır. Dipnotlarda gördüğünüz uyarılar çoğunlukla buna işaret ediyor, tekraren ifade edecek olur isem, hem bildiriden hem makaleden puan almak istiyorsanız, hakeme gönderilecek makalenin aynı olmaması, ufak-tefek değişiklikler olması şart... Örneğin yayınlanan sempozyumun başlığı "Konkordatonun Yeni Hükümleri" ise makale, "Konkordato Hukukundaki Yenilikler" gibi başlıklandırılmalı ve hakemli makalede ufak tefek eklemelerle geliştirilmeli... Teknik olarak durum bu iken, hukuken ele aldığımızda düplikasyonun bir disiplin suçu olduğunu da unutmayalım. Şunun cevabını veriyor olmanız lazım: Sempozyum kitabında yayınlanmışsa niye bir daha dergide bastırıyorum? Nasıl bir bilimsel katkısı var? Buna vereceğiniz cevap, "sempozyum kitabı basıldıktan sonra, başta o kitapta yer alan diğer bildirileri, yayınlanmış yeni eserleri ve bildirime yapılan eleştirileri dikkate alarak, öncekine benzer ama aynı olmayan yeni bir eser kazandırdım" gibi bir cevapsa, ikisinden de puan alırsınız.
24 Haziran 2019 14:24

greydoc
Aday Memur

Örneğin Konferansta sözlü veya poster sunulmuş ve tam metin kitabında (proceeding book) yer almış bir çalışma için;

- Konferans düzenleyicileri çalışmanız seçildi ve çalışmanızı şu dergide basılacak diyorlar, kabul ediyoruz. Hiç değişiklik yapılmadan o dergide basılıyor kongreden 1-2 ay sonra....

- Veyahut büyük bir çalışmanın bazı elde edilen veri kısımlarını farklı farklı konferans bildirileri (tam metni basılan) yapılabiliyor ve en sonunda hepsi bir makalede toplanıp indeksli makaleye dönüşebiliyor.

Bu durumlar için bir engel olabilir mi?

27 Haziran 2019 12:56

turkmaned
Memur

Bildiri kitabı ve bildiri özetleri kitabı farklı şeyler. Puan almak için bildiri özetleri kitabında özetinin basılmış olması yeterli. Bir de katılım belgesi elbette. Bu durumda her ikisinden de puan alırsınız. Ancak bildiri kitabında tam metni basılmışsa, tam metin ile makale metni arasında ciddi bir fark yoksa, veriler tümüyle aynıysa, o zaman olmuyor. Etik sıkıntı yaşıyorsunuz. Tam metni basılmışsa ama siz makale yaparken başka veriler ekleyip çalışmayı ciddi anlamda genişletmişseniz, artık o başka bir çalışma olur. O durumda yine puan alırsınız ikisinden de. Bu biraz da değerlendirecek olan jüri üyesinin takdirine bağlı bir şey olduğu için bu riske girmeyin derim.

27 Haziran 2019 20:42

nickbulmakzorazizim
Şef

Peki biz neden kongre tam metin kitabında tam metin yayınlıyoruz? doçentlik için ne faydası var?

28 Haziran 2019 16:59

turkmaned
Memur

Peki biz neden kongre tam metin kitabında tam metin yayınlıyoruz? doçentlik için ne faydası var?


nickbulmakzorazizim, 3 hafta önce - Alıntıya git

Yararı yok. Ancak akademik teşvikte tam metin şartı kondu. Makale yapmayı düşünmediğiniz çalışmalarınız için tam metin yayınlayailirsiniz.

28 Haziran 2019 17:17

nickbulmakzorazizim
Şef

Yararı yok. Ancak akademik teşvikte tam metin şartı kondu. Makale yapmayı düşünmediğiniz çalışmalarınız için tam metin yayınlayailirsiniz.


turkmaned, 3 hafta önce - Alıntıya git

ama hocam makale yapınca da doçentlikte tekrar yayın diye etiğe yolluyorlar milleti??

hem makaleden hem de bildiriden puanlama alamazsın diyor...

01 Temmuz 2019 18:52

turkmaned
Memur

ama hocam makale yapınca da doçentlikte tekrar yayın diye etiğe yolluyorlar milleti??

hem makaleden hem de bildiriden puanlama alamazsın diyor...


nickbulmakzorazizim, 3 hafta önce - Alıntıya git

Ben de onu dedim zaten. Makale yapmayazacğınız çalışmalarda tam metin verin dedim.

Toplam 10 mesaj
 
ANKET
Sizce, Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarılmalı mı?