Editörler : gubaz
«9101112131415161718192021
28 Haziran 2019 16:05

melek yüzlü sahtekar
Daire Başkanı

Sağlıkta Lisans Tamamlama'ya başvuru için 2014 ve önceki yıllarda mezun olma şartının kaldırılarak yıl şartı gözetilmeksizin tüm mezunların sağlıkta lisans tamamlamadan faydalanmasını talep ediyorum.

28 Haziran 2019 16:15

ozlemgultekin
Aday Memur

Memura seyyanen zam uygulaması getirilmeli ve maaşlara zam en az %10 olarak yapılmalı refah payı adı altında maaşta iyileştirme sağlayacak çözümler ortaya konulmalı,Dini bayramlarda memurlara bayram ikramiyesi verilmeli memurların eğitim ve ünvan durumlarına göre özlük haklarında, maaşlarda ve özellikle ek göstergelerde iyileştirme yapılmalı, 3600 ek göstergeden lisans ve yüksek lisans mezunu tüm memurlar yararlandırılmalı, Aile yardımlarında eş ve çocuk yardımlarında artış yapılmalı, vergi dilimi sorunsalı çözülmeli %10 ya da %15 te sabitlenmeli, resmi tatiller ve hafta sonu tatiller memurun yıllık izninden düşmemeli, Memurluktan önceki SSK hizmetler de derece/kademeye dâhil edilmeli, memurlara 1 derece verilmeli, lisans mezunu olan bir memurun alabileceği en düşük maaş en az 4500 gibi bir rakam olmalı (görev yılına göre de şekillenebilir bu) ..... gibi kısaca ve kendimce en önemli gördüğüm konular diyebilirim....

28 Haziran 2019 16:17

eccentric86
Aday Memur

1-Hiçbir sıkıntısına el atılmayan ve zaman geçtikçe itibarsızlaşan meslek haline gelen mühendis ve mimarların maaşlarına seyyanen en az 2000 tl zam yapılmalıdır. Yapılan bütün yatırımların çilesini çeken mühendis ve mimarların emeklerini daha ne kadar yıl görmezden geleceksiniz. Odalardaki 3-5 kişinin gösterdiği karşı siyasi tutumları yüzbinlerce teknik kadroda çalışan insanlara mal ederek devlet yönetilmemeli.

2- Memurunu bu kadar arka plana atarak kesenin ağzını oy için emekliye açmanın bedeli ödendi.Daha da ağır bedel ödenmeden memur kısmının gönlünü almak için en azından bayramlarda ikramiye verilmeli.

28 Haziran 2019 16:19

melek yüzlü sahtekar
Daire Başkanı

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kurumlarında çalışan tüm personelin sabit ve ek ödemeleri emekliliğe yansıtılsın

Ayrıca ek ödeme yönetmeliği sil baştan düzenlenerek doktor dışındaki sağlık personelleride her ay tatmin edecek düzeyde ek ödeme alabilsin

28 Haziran 2019 16:25

burak0644
Memur

ZOR SORULAR!

1. 4B li personeller işe alınırken, size daha sonra kadro vereceğiz sözü verilmiş midir?

2. 4B li personeller işe girerken 4b li olmanın eksi ve artı yanlarını bilerek işe başlamamışlar mıdır?

3. 4B li personeller kadro isterken, altına imza attıkları sözleşmeden haberleri var mıdır?

4. Taşerondan 4-d ye geçen personeller 4d li olmadan evvel hangi sınavlardan geçip, taşeron olarak işe başlamışlardır?

5. Taşeron olarak işe başlarken sınava tabi tutulmayan bu personeller 4-d ye geçerken hangi sınavlardan geçmişlerdir. ( Birkaç tanesinin mülakatını ben yaptım! Mülakattan evvel, aynı kurumda çalışan anne-hala-abi... Sıradan aradılar )

6. Taşerondan 4-d ye geçen bu personeller hangi saiklerle ve haklı kadro istemektedirler.

7. 4B liyi kadroya al, 4-d liyi kadroya al mantığından yola çıkarsak, KPSS sınavına hazırlanan ve merkezi atamayla atanma bekleyen, kamuda hiç bir akrabası-tanıdığı-torpili olmayan personeller için adaleti kim tayin edecektir!


VATANUĞRUNA, 1 yıl önce - Alıntıya git

Evet bize Bahçeli tarafından söz verildi hemde, birçok kez. Birdaha araştırmadan ve bilmeden konuşmazsınız umarım

https://www.youtube.com/watch?v=9w6QrkE_dyY

28 Haziran 2019 16:26

burak0644
Memur

ZOR SORULAR!

1. 4B li personeller işe alınırken, size daha sonra kadro vereceğiz sözü verilmiş midir?

2. 4B li personeller işe girerken 4b li olmanın eksi ve artı yanlarını bilerek işe başlamamışlar mıdır?

3. 4B li personeller kadro isterken, altına imza attıkları sözleşmeden haberleri var mıdır?

4. Taşerondan 4-d ye geçen personeller 4d li olmadan evvel hangi sınavlardan geçip, taşeron olarak işe başlamışlardır?

5. Taşeron olarak işe başlarken sınava tabi tutulmayan bu personeller 4-d ye geçerken hangi sınavlardan geçmişlerdir. ( Birkaç tanesinin mülakatını ben yaptım! Mülakattan evvel, aynı kurumda çalışan anne-hala-abi... Sıradan aradılar )

6. Taşerondan 4-d ye geçen bu personeller hangi saiklerle ve haklı kadro istemektedirler.

7. 4B liyi kadroya al, 4-d liyi kadroya al mantığından yola çıkarsak, KPSS sınavına hazırlanan ve merkezi atamayla atanma bekleyen, kamuda hiç bir akrabası-tanıdığı-torpili olmayan personeller için adaleti kim tayin edecektir!


VATANUĞRUNA, 1 yıl önce - Alıntıya git

Bilip bilmeden konuşma bidaha, önce araştır gel, burda millete atıp tutma

https://www.youtube.com/watch?v=5cxtmNmEV58

28 Haziran 2019 16:31

alpialora
Aday Memur

Üst öğrenimini bitiren memur ünvan değişikliği sınavına tabi tutulmadan ünvanı verilmeli talebim budur ama bi yetkili buraya girecek bu yazdigimi okucakta gundeme getircek nerdeee türkiye burası

28 Haziran 2019 16:33

melek yüzlü sahtekar
Daire Başkanı

Yıpranma payından ayrım yapılmaksızın tüm sağlık personeli faydalansın

28 Haziran 2019 16:35

Guiliano Terraneo
Memur

Tüm kurumlarda memur kadrolarında becayiş serbestliği getirilsin. Becayişler esnetilsin.Örneğin üniversitede bilgisayar işletmeniyle bakanlığa bağlı kurumda vhki memur kadrosundaki personel becayiş yapabilsin.

28 Haziran 2019 16:38

Guiliano Terraneo
Memur

Sendika hakkı diye sendika yöneticilerinin işe gelmeme hakkı alınsın. Hem memur hem sendikacı olmamalı sendika işi ayrı olmalı...

28 Haziran 2019 16:41

FUDAY
Şef

1)Şef ile Şube müdürü arasındaki maaş farkının azaltılması

2)Eğitim durumuna göre özlük haklarda, maaşlarda ve ek göstergelerde iyileştirme yapılması.

3)3600 ek göstergeden lisans ve yüksek lisans mezunu memurların yararlandırılması.

4)5510 ve 5434 Sayılı Kanuna tabi memurlar arasında uçurum oluştu. Bu farkların kalkması.

5)Aile yardımlarında (eş ve çocuk yardımlarında) artış yapılması.

6)Disiplin affı.

7)Bireysel Emeklilik Sisteminin (BES) zorunlu olmaktan çıkarılması.

8)Dini bayramlarda memurlara bayram ikramiyesi verilmesi.

9)Görevde yükselme sınavlarında mülakatın kaldırılması.

10)İşçilerde olduğu gibi hafta sonlarının yıllık izinden düşülmemesi.

11)Tek taraflı kalan kılık kıyafet serbestliğinin erkek memurlar için de uygulanması.

12)Bayramlarda idari izin uygulamasının kaldırılması. İdari izinde çalıştırılanlara mesai ödenmesi.

13)Şef maaşlarının iyileştirilmesi. Diğer kurumlardaki şeflerle aynı olması

14)Kadrolu memur dışında kalan ?sözleşmeli, taşeron, işçi vb.? ad altında çalışanların Müdür Vekaleti gibi kadrolara görevlendirilmemesi

15)Liyakat esaslı atama ve görevlendirmenin yapılması

16)Performansa göre ikramiye, başarı belgesi ve aylıkla ödüllendirmelerin yapılması

17)Kanun ve yönetmelikleri uygulamayan amirler hakkında yasal işlem başlatılması

18)Belediyelerde ?Özel Kalem Müdürlüğü? kadrosu üzerinden kimseye memurluk verilmemesi. Herkes KPSS girerek atanması.

19)Belediyelerde memur kadrosunda çalışan kadrolu memurları ?Zabıta Müdürlüğü? kadrosu üzerinden müdür yapılmaması. Herkes görevde yükselme sınavına girerek liyakatiyle atansın.

20)Belediyelerde ?Belediye Başkan Yardımcısı? kadrosuna atanıp 6 ay geçtikten sonra istifasını veren kişilere ?Müdürlük Kadrosu? verilmemesi. Belediye Başkan Yardımcısı kadrosuna atanmadan önceki görevi neyse aynı göreve iade edilmesi.

28 Haziran 2019 16:54

FUDAY
Şef

-Tüm personel grupların görev tanımları ve özellikle şeflerin görev tanımının yapılması

-Fazla mesainin tüm devlet memurlarının faydalandırılması

-İşçilere verildiği gibi kadrolu memurlara da kira,yakacak,eğitim vb yardımların yapılması

-Ölüm izinlerinin sadece birinci derecede memur yakınları için değil diğer yakınları için de verilmesi

-Muvafakatın kaldırılması.

-Harcırah kanununda özellikle konaklama ücretlerinde düzenleme yapılması

28 Haziran 2019 17:13

mim0607
Aday Memur

Harcırah miktarları artırılmalı.

28 Haziran 2019 17:16

MATEMATİK YAŞAMDIR
Şube Müdürü

** MEB-TTKB'ce öğretmen olan memurlardan isteyenlerin KPSS ile kazandıkları kadrolarının EÖH sınıfında MEB'e aktarılması.

** Öğretmen olmayanların, pedagojik formasyonu olmayanların ve branş dışı kişilerin ücretli mevsimlik çalışan olarak derslere sokulması uygulamasına son derhal verilmesi.

** Kuruma KPSS ile ilk girişte diploma unvanı dışında çalıştırılanların unvan değişikliği sınavına tabi tutulmadan diploma unvanına geçirilmesi.

** Memuriyet öncesi SSKlı hizmet sürelerinin maaşa esas derece-kademe ilerleyişi, emeklilik ikramiyesi, yıllık izin 30 gün hesabında memuriyet sınıfı engeli çıkartılmaksızın sayılması.

** Yüksek Lisansa 1 kademe değil 2 kademe verilmesi.

** Lisans Mezunlarına 3600 Ek Gösterge verilmesi.

** 2008 sonrası KPSS ile memurluk kazananların mevzuata bağlı mağduriyetinin giderilmesi.

** Kar-zarar-maliyet ilişkisi gözetilmeden anaokulu öncesinde tüm devlet dairelerinde derhal kreşler açılması.

** ...

28 Haziran 2019 17:20

Emre.27
Aday Memur
Her seyden once butun memurlar esit haklara sahip olmali.yani sozlesmeli(bunu bile kendi icinde ayiriyor)kadrolu ayrimi olmamali.sonrasinda maaslar temel ihtiyaclara endeksli degismeli.misal ben ocak ayinda bir aylik maasimla x gidadan 60 kilo aliyorum.ama aralik ayinda sozde zamli maasimla ayni urunden 45 ya da 50 kilo alabiliyorum.ee maasima zam da oluyor sozde daha fazla alabilmeliyim ama daha az aliyorum.yani maaslara yapilan cuzzi zamlar enflasyon karsisinda eriyor.benim cocugun aylik masrafi minimum 800-1000 lira arasiyken her ay bunun nerdeyse beste biri cocuk yardimi aliyorum.bunlar duzeltilmeli.memurlari koruyacak haklar getirilmeli.yani herkese esit haklar getirilmeli
28 Haziran 2019 18:40

Enes Acartürk
Aday Memur
Ceza infaz kurumlarında çalışan infaz koruma memurlarının görevi emniyet olmasına rağmen genel idare hizmetlerinde olması göz önünde bulundurularak ya özel bir sınıf açılmalı yada emniyet sınıfına dahil olmalılar.
28 Haziran 2019 18:58

sehsade
Aday Memur
1- Tüm memurlara 3600 Ek Gösterge 2- Bir sefere mahsus tüm memurlara mezuniyetlerine uygun kadrolara geçme hakkı tanınsın 3- Dini bayramlarda en düşük memur taban aylığı kadar ikramiye verilsin 4- Özel Hizmet Tazminatı 100'ün altında olanlar 100'e tamamlansın 5- Vergi Dilimi en fazla % 15'e yükselsin 6- Memurlara Yiyecek ve Kıyafet Yönetmelikler Modernize edilsin ve artık yiyecek parasının yarısını memurdan almayı bıraksınlar Yiyecek Kartı verilsin.Giyecek olarak tüm memurlara senede 1 veya 2 takım elbise verilsin 7- Tüm kurumlarda Her sene Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği sınavı açılsın 8- Sık Sık vatandaşla karşı karşıya gelen ve sıkıntı yasayan memurlara ücretsiz avukat tahsis edilsin, ayrıca görevi nedeniyle yaralanan, darba maruz kalan memurlara taltif verilsin, memurların vatandaş karşısında ezilmemeleri için kanun çıkarılmalı ve memur işi ile ilgili dayak yediğiyle kalmasın, eskisi gibi memura dokunmak 6 aydan başlamalı ve fiili olarak uygulamalı.
28 Haziran 2019 19:00

cümbür
Aday Memur

GENEL TALEPLERİMİZ:

1- Tüm memurlara 1 derece verilmesi.

2- Eğitim durumuna göre özlük haklarda, maaşlarda ve ek göstergelerde iyileştirme yapılması.

3- 3600 ek göstergeden lisans ve yüksek lisans mezunu memurların yararlandırılması.

4- 5510 ve 5434 Sayılı Kanuna tabi memurlar arasında uçurum oluştu. Bu farkların kalkması.

5- Aile yardımlarında (eş ve çocuk yardımlarında) artış yapılması.

6- Disiplin affı.

7- Bireysel Emeklilik Sisteminin (BES) zorunlu olmaktan çıkarılması.

8- Dini bayramlarda memurlara bayram ikramiyesi verilmesi.

9- Yüksek lisans mezunu memurlara iki kademe verilmesi. Görevde yükselmede öncelik tanınması.

10- % 20?lik ağır vergi dilimi yükünün % 10?a düşürülmesi.

11- Görevde yükselme sınavlarında mülakatın kaldırılması.

12- İşçilerde olduğu gibi hafta sonlarının yıllık izinden düşülmemesi.

13- Memurluktan önceki SSK hizmetlerinin de derece/kademeye dâhil edilmesi.

14- Tek taraflı kalan kılık kıyafet serbestliğinin erkek memurlar için de uygulanması.

15- Toplu Sözleşme Kanunun değiştirilmesi. Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Asgari Ücret Tespit Komisyonu gibi her yıl yapılması. Memurlara grev hakkı verilmesi.

16- Bayramlarda idari izin uygulamasının kaldırılması. İdari izinde çalıştırılanlara mesai ödenmesi.

17- Mobbing (psikolojik baskı) için daha etkili önlemler alınması. Vatandaş tarafından tehdit, şiddet ve hakarete maruz kalan memurları koruyucu düzenleme yapılması.

18- Memurları enflasyona endeksli yaşamdan kurtaracak çözümler getirilmesi.


mutlu_50, 1 yıl önce - Alıntıya git
genel şartlar
28 Haziran 2019 19:33

sefasalim
Aday Memur

1. dsi gibi yıllardır yapılmayan kurumlarda görevde yükselme sınavının yapılması

2. kamuda çalışan tüm mühendislere seyyanen zam yapılması

3. ramazan ve kurban bayramlarında memurlara ikramiye

4. dereceye göre maaşların düzgün ir şekilde artırılması

5. eş yardımının artırılması

6. çocuk yardımının artırılması

7. kamuda yüksek lisans doktora mezun-öğrenciliğin görevde yükselme sınavların da ayrıcalığının olması ve liyakat sisteminde yüksek lisans doktora önemsenmes

8. yüksek lisans doktora mezunlarının maaşarının artırılması

9. kamu misafırhanelerınde kalacak yer için 3-5 yaşındaki çocuklardan alınan ücretlerin alınmaması

10. memurların emeklilik maaslarının artırılması

28 Haziran 2019 19:55

KAPTAN7
Kapalı
gys sınavlarında ince elenip sık dokunmuş bir işçilik örneği gösterilip yazılı sınav birincilerini ön plana çıkaracak torpilli ve torpil muammasına şiddetli , kesin karşılık verecek uygulamalara derhal başlanılmasını ahbap çavuş ,yandaş ,partidaş ,benim adamım gibi ipe sapa gelmeyen toplum huzurunu ve sisteme olan inancını,güvenini ayaklar altına alan sözlü, mülakat sınavları kaldırılmalıdır.bu içinde bulunduğumuz toplumun ve çalışma hayatının sekteye uğramasına vesile olur ,zemin hazırlar.yapılması gereken basittir.2016 ağustos ayından başlıyarak sınavları inceleyecek , mercek altına alacak meclis araştırma ve değerlendirme komisyonu oluşturulmalıdır .bu komisyonu sedikaların oluşturamayacağı belli olmuştur.çünkü sendikaların bir kısmı taraf durumunda kalabilir.
Toplam 411 mesaj
«9101112131415161718192021
 
ANKET
Mecliste kabul edilen sosyal medya düzenlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?