Editörler : gubaz
«67891011121314151617»
28 Haziran 2019 09:41

necati naci
Aday Memur

1. ÜNİVERSİTE PERSONELİ DİĞER 657 YE TABİ DEVLET MEMURLARIN SAHİP OLDUĞU GİBİ TAYİN HAKKI İSTİYOR

2. ÜNİVERSİTE PERSONELİ DİĞER 657 YE TABİ DEVLET MEMURLARI GİBİ DOĞU TAZMİNATI İSTİYOR

3. ÜNİVERSİTE PERSONELİ DİĞER 657 YE TABİ DEVLET MEMURLARI GİBİ 3600 EK GÖSTERGE İSTİYOR

4. ÜNİVERSİTE PERSONELİ ARTIK DİĞER MEMURLARIN SAHİP OLDUĞU HAKLARIN KENDİLERİNİNDE HAKKI OLDUĞUNUN BİLİNMESİNİ İSTİYOR

28 Haziran 2019 09:41

adorukhan06

4B Lİ MEMURLAR OLARAK ACİLEN KADRO TALEP ETMEKTEYİZ BU SORUNUN KESİNLİKLE GÜNDEME GELMELİ.

28 Haziran 2019 09:43

09512601
Aday Memur

millete 3-5 zam herşeye 15-20 zam. hep eksiye hep eksiye

28 Haziran 2019 09:51

VATANUĞRUNA
Şube Müdürü

Memurlar.net konuyu ana sayfaya taşımış. Teşekkür ediyoruz. 

28 Haziran 2019 09:52

iltegün
Şube Müdürü

Üniversitelerde her yıl ihtiyaca göre görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açılmalı mülakat kesinlikle kaldırılmalı ve kurumlar arası geçişlerde(becayiş) kolaylıklar tanınmalı.. Aynı kurum ya da aynı kadro olması şartı kalkmalı..

28 Haziran 2019 09:53

Police3433
Aday Memur

Disiplin affı getirilmeli kaç senedir söz veriliyor. Gerek yargının yükü hafifler gereksede devlitimize maddi herhangi bir yükü yok

28 Haziran 2019 10:04

husonet
Aday Memur

Maaşlar enflasyon altında eziliyor. Enflasyon +3 (en az) zam gelmesi lazım, memurları enflasyona karşı ezdirmemeli devlet. Vergi dilimleri hiç adaletli değil, düzgün ve mantıklı bir seviyeye çıkartılmalı.

28 Haziran 2019 10:05

Aybala
Memur

KEYFİ ATAMA VE MOBİNG İN ÖNÜNE GEÇİLSİN YETER!

Keyfi atamaların sürgünlerin önüne geçilmesini istiyoruz memurun talebi olmadan, haksız ve hukuksuz olarak bir yerden bir yere atanması görevlendirilmesi, mobing uygulanmasının önüne geçilmesi gerekmektedir. tek taraflı taktir hakkı ile insanların emeği, hakları yok edilmektei kul hakkına girilmektedir.

Bunun giderilmesi için keyfi atamalara memurun itiraz edebileceği, ben yaptım oldu mantığının kaldırlacağı bir hukuk düzeninin gelmesi memurun haklarının korunması gerekmektedir. Kamu da çok fazla mobing uygulanmaktadır. Haksız atamalarda Memurun bir komisyona başvurarak derdini dile getirmesi ve komisyonun adil bir karar vererek atamanın ve ya görevlendirmenin tekrar değerlendirilmesini uygun görecek bir komisyon oluşturulmasını talep ediyorum. bu durumda haklı ve haksız ortaya cıkacak, Haksız görevlendirme yapan amir daha dikkatli adım atacak sadece hizmetin gereklerini düşünecek, Keyfi adımlar atmayacaktır. Atarsa da gerekli işlemlere tabii tutulacağı kanun ve yönetmeliklerle düzenlenmelidir.

28 Haziran 2019 10:05

KAPTAN7
Kapalı
eşit yıla , eşit ücret = 4a , 4b , 4c arasında oluşturulabilir.
28 Haziran 2019 10:06

zmte
Aday Memur

Memura ikramiye artık bu dönemde uygulamaya geçmelidir. Çok değil senede iki defa bayramlarda emeklilere olduğu gibi olsa ve her birinde tüm unvanlara eşit şekilde 1500 er lira verilse yeter. Mühendislere 4800 ek gösterge uygulanmalıdır. Diğer unvanlara da 3600 ek gösterge verilmelidir. Vergi dilimi nedeniyle maaşların düşmesinin önüne geçecek bir düzenleme yapılmalıdır. SGK da uzmanlık getirilmelidir. Ayrıca SGK, Maliye gibi iş yoğunluğunun fazla olduğu kurumlarda genel idari hizmetler sınıfındaki düz memurların maaşlarına iyileştirme yapılmalıdır.

28 Haziran 2019 10:06

iskur.imd
Aday Memur

- Seyyanen net bütün memurlara 300 lira zam yapılmalı.

- Yeni toplu sözleşme memur zammı %10 altında olmamalı.

- En önemlisi vergi dilimleri yeniden düzenlenmeli öyle ki Temmuz zamları gelmeden vergi dilimine giriliyor.

- Kamuda ki sözleşmeli memura kadro verilmeli.

- Mesai kavramı yeniden düzenlenmeli ve her kamu kurumunda bir zemine oturtulmalı

- 3600 ek gösterge öncelikle lisans mezunu bütün memurlara verilmeli.

- Tayin ve terfiler bir standarta konularak bürokratik engeller ve torpil vs durumları önlenmeli.

- Servis imkanı olmayan kamu calısanlarına yol gideri desteği sağlanmalı

- Öğle yemeği çıkmayan yemekhanesi olmayan kamu çalışanlarına günümüz şartlarına uygun tabildot yemek bedeli üzerinden yemek desteği sağlanmalı

- Bayram ikramiyeleri memura da verilmeli.

- BES zorunluluktan çıkarılmalı.

- Emekli Sandığına tabi olanlar ile 5510'a tabi olanlar arasında ki uçurum kaldırılmalı.

- İlave 1 derece

- Aile ve çocuk yardımlarının gerçekçi rakamlara çekilmesi

- İdari izin günlerinde çalışan memura mesai ücreti ödenmesi

28 Haziran 2019 10:08

Unutulan Şefler
Aday Memur

Aile yardımı tek kelime ile YEEEEETEEEERRRRRRSİİİİİİİİİİİZZZZZZZZ

28 Haziran 2019 10:14

Berfly
Aday Memur

Sözleşmeli Memurların kadroya alınmasını da listenize ekleyebilir misiniz lütfen.. Biz sözleşmeliler olarak yer değişikliği konusunda ve özlük haklarımızda mağdur durumdayız...


ban-ban gunes, 1 yıl önce - Alıntıya git

+ Genel itibari ile özetlemişsiniz.

1-Ayrıca ÖZel Hizmet Tazminat ORanları ve Ek ÖDeme Oranlarınında revize edilmesi gerekir : Örnek Teknisyen-Tekniker- Mühendis ünvanlarını örnek verir isek :

Teknisyen ile Mühendis arasında net ele geçen maaş ta 1600 TL ye yakın bir fark vardır.

Bunun değişmesi gerekmektedir. Yıllar önce eşit işe eşit ücret ilkesi ile hareket edilerek bir şeyler yapılmış ama zamanla bu kağıt makası bahçe makasına dönüşmüş ve fark iyice açılmıştır. Sendikalarda bu konularda yetersiz kalmaktadır.

2- Tüzel kişiliğe kavuşan YİKOB ( Yatırım İzleme ve Koordinasyıon Başkanlığı) çalışanları için diğer belediyelerde ve Özel İdarelerde uygulanan SDS ( Sosyal Denge Sözleşmesi ) getirilmelidir.

3- Bazı bakanlıklarda uygulanan Koruyucu Giysi ve Koruyucu Gıda alımı neticesinde yıllık bazda her memura ortalama 2000-3000 giyim yardımı yapılmakta YİKOB larda bu olay uygulanamamakta.

Bu gibi düzenlemeleri yapılması gerekmektedir.

28 Haziran 2019 10:16

chef3537
Aday Memur

2019 Yılı Toplu Sözleşme Meb Şefleri Talepleri

Bakanlıkların Bilgi ve Kültür deposu

olan bel kemiği Şeflere itibarı verilmelidir. İtibarda aşağıdaki taleplerin

memur toplu sözleşmesinde görüşülüp karara bağlanması ile gerçekleşebilir.

Görev tanımı

Eşit işe

Eşit ücret (Bakanlıklar arası Şef maaşlarının eşit olması)

5510 ile

5434 sayılı kanunlar arası eşitliğin sağlanması

Bayram

İkramiyesi

3600 ek

göstergenin verilmesi

Şube Müdürü

ile Şef arasında maaş farkının eskiden olduğu gibi az olmasının sağlanması

Not: Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığında Çalışan Şeflere eskiden aldığı ve

sonradan kesilen haftada 15 saat ek ders

ücretlerinin tekrar verilmesi ve eğitim öğretim ödeneğinden faydalanması

sağlanmalıdır.

28 Haziran 2019 10:17

VATANUĞRUNA
Şube Müdürü

Uçuk talepler, işimiz zorlaştırır. Her şeyi isteyeceğiz ve olacak diye bir realite yok. O sebeple az ve öz olmalıyız...

1. Memura Dini Bayramlarda Bayram İkramiyesi ( Herhangi bir ad altında bayramlarda para alanlar hariç )

2. 3600 Ek Göstergenin Lisans Mezunu ve 2200 Ek Göstergede olanlara uygulanması.

3. TYP liler Sorunun Çözülmesi

4. Vergi Diliminin Sabitlenmesi

5. Terör Suçu Hariç Sicil Affı

6. Yüzdelik Zammın Yanında Seyyanen Zam Yapılması

28 Haziran 2019 10:17

Unutulan Şefler
Aday Memur

- Eşit işe eşit ücret(adalet bakanlığı şefleri ile diğer bütün kurumlardaki şeflerin maaşları eşitlenmeli)

28 Haziran 2019 10:19

chef3537
Aday Memur

2019 YILI TOPLU SÖZLEŞME ENGELLİ MEMUR TALEPLERİ

İnsanlık

tarihi ile birlikte ortaya çıkan engellilik, günümüz toplumlarında da devam

eden dezavantajlı bir durumdur. Tarihin değişik dönemlerinde Engellilere

yönelik farklı uygulamalar yapılmış, modern dünyada ise sosyal devlet anlayışı

kapsamında bu gruba yönelik hizmetler çeşitlilik kazanmaktadır.

Zaman

zaman engelliler veya aileleri toplumun diğer üyeleri tarafından potansiyel

suçlu bulunmakta, bazen de bu duruma acınma duygusu ile yaklaşılmakta bazen de

topluma entegre olabilmeleri için farklı

projeler üretilmelidir.. Engelli nüfusunun çoğalması bu alandaki kaygıları

artırmaktadır. Çünkü nüfusların yaşlanması ve yaşlı insanların engelli hale

gelme riskinin yüksek olması ile birlikte kronik sağlık sorunlarının da küresel

artış göstermesi engelli nüfusunun artış göstermesine neden olmaktadır. Dünya

çapında, engelli olmayan insanlara kıyasla engelli insanlar, daha olumsuz

sağlık durumuna, daha düşük eğitim başarısına ve iktisadi katılıma, bunun

yanında daha yüksek yoksulluk oranlarına sahiptirler.

Engellilik

herkesin karşılaşabileceği durumsal bir olgudur. Bu olguya muhatap olan

insanlar kısmen ya da tamamen başkalarına bağımlı hale gelmektedir. Bu

bireylerin hayata tutunmak, durumlarını iyileştirmek ve ihtiyaçlarını kısmen de

olsa karşılayabilmek için maddi olarak sıkıntı çekmektedirler.

Engellilerin en belirgin sorunları;

ekonomik sıkıntı, bakım ve psikolojik sorunlardır.

Engelli

bireyler ve ailelerine yapılan ekonomik yardımlar, onların sağlıklı bir yaşam

sürmeleri ve mutlu olmaları için yeterli olmamaktadır. Sosyal hayata katılmak

ve toplumun diğer bireyleri tarafından değer atfedilmek istemektedirler. Hedefe ulaşılmayan hizmet, hiç üretilmemiş

gibidir.

2019 yılı engelli

memurlar için toplu sözleşme metni teklifimiz ile talepleri yerine gelecek

engelli memurların sıkıntılarının bir nebzede olsa rahatlayacak olması ve konu

başlıkları ve gereklilikleri göz önüne alınarak taleplerin geneline bu şekilde bakılması gerektiği kanaatindeyiz.

Aşağıda engelli memurların

taleplerini maddeler halinde nedenleri ile birlikte hazırlanmıştır.

TALEPLER

VE GEREKLİLİKLERİ

1

– Engelli memurlara İki yılda bir derece verilmesi :

Gereklilik:

Anayasamızda da belirtildiği üzere engellilere pozitif ayrımcılık uygulanır. Engelliler

çalışma yılı ve kıdemi göz önüne alındığında bir çok engelli memur ek gösterge

almadan emeklilikleri gelmekte veya engelli durumları ağırlaşarak veya

kötüleşerek çalışma güç ve azmini yitirmektedirler. Bu gibi nedenlerle engelli

memurlara iki yılda bir derece verilerek en azından ek göstergeden faydalanması

sağlanmalıdır.

2

– Engelli memurlara 25 yıl üzerinden Emekli ikramiyesi ödenmesi :

Gereklilik:

Engelli memurlar engel oranlarına göre 15 ila 21 yıl üzerinden emekli olmakta

emekli ikramiyeleri 25 yıl çalışıp emekli olan memura göre daha az olmaktadır.

En azından emekli olduklarında normal memurlar kadar toplu ikramiye alarak

toplu ihtiyaçlarını gidermeleri sağlanarak eşitlik sağlanmalıdır.

3

– Engelli memurların emekli maaşları , çalışırken aldığı maaşlarından en çok

%20 kesilerek ödenmelidir :

Gereklilik:

Engellilerin harcama ve sağlık gideri ve medikal cihaz ve malzeme ihtiyaçları

düşünüldüğünde masrafları haliyle yüksek olmaktadır. Bu kişilerin emekli

olduğunda emekli olduklarında herhangi bir yerde çalışamayacağı ve gelir

getirici bir iş yapamayacağı düşünüldüğünde, ….gibi nedenlerle hiç kimseye

ihtiyaç duymadan rahat bir emeklilik geçireceği emekli maaşı almaları sosyal

devletin gereğidir.

4

–

Engelli Memurlara Çalışırken Yüzde 15

oranında Sosyal Yaşam Maaşı adı altında fazla ücret ödenmesi :

Gereklilik: Engelli memurların

işe başlamadan önce Devletimizden 3 ayda bir engelli maaşı aldığı bu ücretin

ise işe başladıkları anda kesildiğini bilmekteyiz. Devletimiz Saygı ve Minnetle

andığımız Gazi’lerimize işe girdiklerinde gazi maaşını kesmemektedir, Bu

Gazilerimiz için doğal ve hakedilmiş bir olgudur. Engelliler ise (Erkek)

Engellinden dolayı vatan borcunu bile yerine getirememiş içlerinde uhte kalmış Allah’ın Gazileri gözüyle bakılmalı ve temel

ihtiyaçları, tıbbı ve medikal masraf ve ihtiyaçları düşünüldüğünde bir nebzede

olsa rahatlamalarını sağlayacak %15 sosyal yaşam maaşı mevcut maaşlarına

eklenerek ödenmelidir.

5

– Engelli Memurların Özelde çalıştıkları süreler sigortalılık süreleri kademe

ve dereceye sayılması:

Gereklilik: Memurların

emeklilik sürelerinin kısalığı göz önüne alındığında, varsa özelde çalışma

süreleri kademe ve derecesinden düşülmelidir. Bu sayede daha kısa sürede ek

göstergeden faydalanmış olacaklardır.

6

– Engelli Memurlara Dini Bayramlarda Bayram ikramiyesi verilmesi:

Gereklilik: Fakirlik sınırı

altında maaş alan engelli memurlara Dini vecibelerini yerine getirmek üzere

Ramazan ve Kurban Bayramlarında emeklilerin faydalandığı ikramiyeden

yararlanmaları sağlanmalıdır.

7

– Engelli Memurlara sıfır faizle konut ve taşıt kredisi verilmesi :

Gereklilik: Evlenerekaile kurmuş kirada oturan engelliler

kiraların yüksekliği hesaba katılarak rahat bir yaşam sağlayabilmeleri için

kendi evlerine sahip olmaları ancak sıfır faizli kredi ile mümkün

olabilecektir, aynı şekilde otomobilde engellilerin sosyal hayata katılmaları

gezmeleri için zaruri bir ihtiyaçtır. Bir defaya mahsus bu kredilerden

yararlandırılmalı ve mevcut maaşlarından uygun taksitlerle ödemesi sağlanmalıdır.

8

– Engelliler ve Ailesinden Muayene Katılım Payı alınmaması:

Gereklilik:Engelliler haliyle

diğer insanlara göre sağlık açısından dezavantajlı grup olduğu için tedavi ve

hastane ihtiyacı diğer insanlara göre daha fazla olmaktadır. Bu nedenle Engelliler

ücretsiz olarak özel hastanelerde muayene olabilmelidir. Buna diş tedavileride

dahil edilmelidir.

9

–

Engelli Memurlara mesai başlama ve

çıkışında yaz kış kolaylık sağlanması. :

Gereklilik: Engelli insanların sağlıklı insanlara göre giyinme

banyo wc temizlik yeme içme ulaşım hatta varsa ayakkabı bağlama süreleri bile

aynı değildir, bunları yaparken bile eşine veya anne baba kardeşe ihtiyaç duyduğu

aşikardır. Sayılan ve sayılacak nedenler göz önüne alındığında giriş çıkış

saatlerinde esnek davranılması elzemdir.

28 Haziran 2019 10:20

hakankaa82
Şef

1- Ek gösterge tüm memurları kapsayacak şekilde aynı oranda artırılmalıdır.Bir kesime yada her memurun göstergesi 3600 olmamalı meslekler arasındaki fark korunmalıdır.

2-Ziraat Mühendislerine Tekniker ve Teknisyenlerine ve Veteriner Hekim Tekniker Teknisyenlerine yani Tarım Bakanlığı çalışanlarına yıpranma payı yani fiili hizmet tekrar verilmeye başlanmalıdır.

3-Bayram İkramiyesi Tüm memurlarada verilirse tadından yenmez.

4- Mutlaka enflasyon haricinde memura refah payıda verilmelidir.1 baz puanda olsa verilmelidir.Her dönem memur enflasyon artsada maaşımız artsa diye beklememeli hükümet memura zammı kendi verdiğini hissettirmelidir.

28 Haziran 2019 10:21

türkmen27osman
Aday Memur

memur öğretmenlerin geçiş sorunu çözülmeli Bakanımızda bu konuya değindi ama ilerleme yok ne yazık k

28 Haziran 2019 10:25

ayvetay
Şef
Çok güzel özetlemişsiniz
ahmetbulut47, 1 yıl önce - Alıntıya git

Sizinle aynı kpss sınavına girmiş ama hakkı gasp edilerek süresiz sözleşmeli 4/B olan meslektaşlarınızın durumu sizi rahatsız etmiyor anlaşılan

Toplam 411 mesaj
«67891011121314151617»
 
ANKET
Mecliste kabul edilen sosyal medya düzenlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?