Editörler :
23 Haziran 2019 23:55   


4-B sözleşmeli İdari Destek Görevlisinin İş Sonu Tazminatı nasıl hesaplanır?

Daha önce tekel de çalışan ,ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara tabii (6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı BKK) bir sözleşmeli personel 25/08/2010 tarihinde 4-B Sözleşmeli İdari Destek Görevlisi olarak göreve başlayan (Lise Mezunu) bir personel 21/05/2019 tarihinde emekli olursa İş Sonu Tazminatı nasıl hesaplanır?

(Son sözleşme tutarı 3444,42 TL)

4-B' ye geçtikten sonraki kıdemi 8 yıl 8 ay 26 gün

Yasal dayanak esaslar madde 7/a

Teşekkür ederim. Saygılarımla.