Editörler :
25 Haziran 2019 08:26   


Bölge idare mahkemesi kararı sonrası

Herkese iyi günler dilerim. Vergi Dairesi Başkanlığı aleyhinde dava açtım. Bölge İdare Mahkemesi ilk derece mahkemesinin kararını usulden bozdu. İstinaf kararı taraflara 10.02.2019 da tebliğ edildi. İstinaf kararında ilk derece mahkemesi kararının hukuka uygun olmadığından kaldırılmasına karar verdi. Dosya esastan incelenecek. İstinaf kararı taraflara tebliğ edildikten 15 gün sonra karar düzeltme istenebilir diye biliyorum. 15 gün sonra yeni dosya Esas numarası mı alacak? Mesele çok kısa ve net. Konu ötv muafiyeti ile ilgili.

İlk derece mahkemesinin karar vermesi uzun sürer mi? Tahminen ne kadar sürer?

Yardımlarınız için çok teşekkür ederim.

25 Haziran 2019 08:27

gunduzm
Aday Memur

Karar 10.01.2019 da tebliğ edildi i. Yanlış olmuş

25 Haziran 2019 08:29

gunduzm
Aday Memur

10 Haziran 2019 da tebliğ edildi

25 Haziran 2019 09:56

gunduzm
Aday Memur
Yardım?
26 Haziran 2019 09:19

ÇOTANAK
Başbakan Müsteşarı

İstinaf'ın kararı kesin olabilir. Şayet temyize tabi ise, kararın son paragrafını buraya yazarsanız fikir verebiliriz.

26 Haziran 2019 13:34

Yuksel29
Aday Memur

İstinaf'ın kararı kesin olabilir. Şayet temyize tabi ise, kararın son paragrafını buraya yazarsanız fikir verebiliriz.


ÇOTANAK, 4 hafta önce - Alıntıya git

Sayın çotanak benimde karar düzeltme talebi ile ilgili bir sorum olacaktı, bende mahkemenin vermiş olduğu karara karşı karar düzeltme talebinde bulunmuştur. 2019 ayı birinci ayında, ancak idare mahkemece şuana karar herhangi bir karar verilmedi. UYAP Vatandaş portal üzerinden dosyayı sorguladığımda dosya bölge idare mahkemesinde gözüküyor.

Asıl sormak istediğim şu karar düzeltme dilekçelerinde mahkeme kaç gün içinde bir karar vermekzorunda yada karar verme zorunluluğu var mı ? karar düzelte talebine ilişkin herhangi bir var vermeden bölge idare mahkemesine gönderebilirmi ?

26 Haziran 2019 14:51

gunduzm
Aday Memur

İstinaf'ın kararı kesin olabilir. Şayet temyize tabi ise, kararın son paragrafını buraya yazarsanız fikir verebiliriz.


ÇOTANAK, 4 hafta önce - Alıntıya git
Açıklanan nedenlerle, davacının istinaf isteminin kabulüne, Ankara 4. Vergi Mahkemesince verilen16/10/2018 gün ve E:2018/, K:2018/ sayılı kararın kaldırılmasına, dava dilekçesinin takip eden diğer ilk inceleme konuları bakımından da ilk incelemesinin yapılması ve sonucuna göre tekemmül ettirilebilecek dosyada işin esası hakkında karar verilmesi için dava dosyasının Mahkemesi'ne gönderilmesine, istinaf aşamasında yapılan yargılama giderleri hakkında mahkemesince verilecek karar sonucuna göre yeniden karar verileceğinden bu konuda karar verilmesine yer olmadığına, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 45. maddesinin 5. fıkrası uyarınca kesin olarak, 03/05/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.
26 Haziran 2019 20:07

ÇOTANAK
Başbakan Müsteşarı
Açıklanan nedenlerle, davacının istinaf isteminin kabulüne, Ankara 4. Vergi Mahkemesince verilen16/10/2018 gün ve E:2018/, K:2018/ sayılı kararın kaldırılmasına, dava dilekçesinin takip eden diğer ilk inceleme konuları bakımından da ilk incelemesinin yapılması ve sonucuna göre tekemmül ettirilebilecek dosyada işin esası hakkında karar verilmesi için dava dosyasının Mahkemesi'ne gönderilmesine, istinaf aşamasında yapılan yargılama giderleri hakkında mahkemesince verilecek karar sonucuna göre yeniden karar verileceğinden bu konuda karar verilmesine yer olmadığına, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 45. maddesinin 5. fıkrası uyarınca kesin olarak, 03/05/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.
gunduzm, 4 hafta önce - Alıntıya git

Karar kesin verilmiş, istinaf dairesi usulen eksik olan hususlar var, bunları düzeltin esasa girip yeniden yargılama yapın demiş. Kesin karar olduğundan dosyanız esasa girer, size tebligat çıkartılır.

27 Haziran 2019 11:48

gunduzm
Aday Memur

Karar kesin verilmiş, istinaf dairesi usulen eksik olan hususlar var, bunları düzeltin esasa girip yeniden yargılama yapın demiş. Kesin karar olduğundan dosyanız esasa girer, size tebligat çıkartılır.


ÇOTANAK, 4 hafta önce - Alıntıya git

SN. ÇOTANAK;

İstinaf Kabul, Kaldırma, Gönderme Kararı Davalı İdareye 10.06.2019 da tebliğ edilmiş olduğu tebliğ mazbatasında yazıyor. Karar düzeltme için 15 gün süre var diye biliyorum. Doğru mudur? 15 gün süre geçmiş olduğuna göre yeni esas numarası ile yeni bir karar verilecek diye anlıyorum. Yeni bir karar için süre tahdidi var mıdır ? Dava açmamda yardım eden avukat arkadaş "dosya tekemmül etti" dedi. Zira ilk derece mahkemesi tarafından hem dava dilekçem, hem incelenmeksizin ret kararı hem de istinaf dilekçem davalı idareye gönderilip tebliğ edildiği tebliğ mazbatasında yazıyor.

Mesele çok kısa ve net. Ayrıca dilekçem ekinde benim durumuma benzer 11 tane de emsal olumlu İdare yazısı da mevcut. Dosyanın tekemmül ettiği, meselenin çok kısa olduğu ve olumlu emsal İdare yazıları da düşünülürse mahkemenin tekrar karar vermesi TAHMİNEN NE KADAR SÜRER.

Saygılarımla,

27 Haziran 2019 13:55

ÇOTANAK
Başbakan Müsteşarı

SN. ÇOTANAK;

İstinaf Kabul, Kaldırma, Gönderme Kararı Davalı İdareye 10.06.2019 da tebliğ edilmiş olduğu tebliğ mazbatasında yazıyor. Karar düzeltme için 15 gün süre var diye biliyorum. Doğru mudur? 15 gün süre geçmiş olduğuna göre yeni esas numarası ile yeni bir karar verilecek diye anlıyorum. Yeni bir karar için süre tahdidi var mıdır ? Dava açmamda yardım eden avukat arkadaş "dosya tekemmül etti" dedi. Zira ilk derece mahkemesi tarafından hem dava dilekçem, hem incelenmeksizin ret kararı hem de istinaf dilekçem davalı idareye gönderilip tebliğ edildiği tebliğ mazbatasında yazıyor.

Mesele çok kısa ve net. Ayrıca dilekçem ekinde benim durumuma benzer 11 tane de emsal olumlu İdare yazısı da mevcut. Dosyanın tekemmül ettiği, meselenin çok kısa olduğu ve olumlu emsal İdare yazıları da düşünülürse mahkemenin tekrar karar vermesi TAHMİNEN NE KADAR SÜRER.

Saygılarımla,


gunduzm, 4 hafta önce - Alıntıya git

Kesin kararlarda, karar düzeltme olmuyor.

Tebliğ mazbataları döndükten kısa zaman geçtikten sonra dosyanın esasa alınması lazım.

Bölge'nin kaldırma kararından sonra dosyanın esastan havalesi ve karar verilmesi süresinin uzun olacağını sanmıyorum.

27 Haziran 2019 13:57

gunduzm
Aday Memur

Allah selamet versin. Teşekkürler

29 Haziran 2019 18:44

gunduzm
Aday Memur

Kesin kararlarda, karar düzeltme olmuyor.

Tebliğ mazbataları döndükten kısa zaman geçtikten sonra dosyanın esasa alınması lazım.

Bölge'nin kaldırma kararından sonra dosyanın esastan havalesi ve karar verilmesi süresinin uzun olacağını sanmıyorum.


ÇOTANAK, 4 hafta önce - Alıntıya git
Sn. ÇOTANAK, İlk derece mahkemesinin incelenmeksizin ret kararı ile birlikte benim dava dilekçem davalı vergi dairesine gönderilip herhangi bir savunma verilmemişti. Akabinde istinaf dilekçem de aynı şekilde cevapsız kalmıştı. Şimdi istinaf kararı da davalı idareye tebliğ edildiğine göre: İstinaf kararında Esastan inceleme yapılması istendi. Dosya tekemmül etmiş midir? Yoksa tekraren dava dilekçem gönderilip savunma istenir mi? Saygılar
02 Temmuz 2019 23:46

gunduzm
Aday Memur

Kesin kararlarda, karar düzeltme olmuyor.

Tebliğ mazbataları döndükten kısa zaman geçtikten sonra dosyanın esasa alınması lazım.

Bölge'nin kaldırma kararından sonra dosyanın esastan havalesi ve karar verilmesi süresinin uzun olacağını sanmıyorum.


ÇOTANAK, 4 hafta önce - Alıntıya git
Sn. ÇOTANAK: BİM in kaldırdığı karar sonrası taraflara karar tebliğ edildi. Bugün yeni Esas Numarası ile yeni bir dava açıldı. İstinaf Kararında: kararın hukuki olmadığı, icrai bir işlem olduğu ve menfaatimin olumsuz etkilendiği vs yazıyor ve IYUK 45 5 gereği kesin olarak karar verildi diyor. Yeniden esastan incelenecek dosyada (İstinaf Dilekçesinin, ilk derece mahkemesi kararının ve istinaf kararının taraflara tebliğ edildiği göz önüne alınırsa). Yürütmeyi Durdurma Talepli davada karar ne zaman çıkar? DOSYA tekemmül etmiş midir?
Toplam 12 mesaj
 
ANKET
Okullarda cep telefonu yasaklanmalı mı?