Editörler : metin_alkan
31 Temmuz 2019 13:27

nickbulmakzorazizim
Genel Müdür

jüri tarafından bir hadsiz ve haksız değerlendirme daha:

"1. jüri üyesi Tez danışmanlığı yapmadığım için başarısız demiş. Ben köklü bir üniversitede Doktor Araştırma Görevlisiyim üniversitemizde hiçbir doktoralı asistana ne danışmanlık ne de eş danışmanlık veriliyor. Zaten zorunlu kriter değil.

2. jüri ise 5 adet ders verdiğim ve 4 puan almam gereken yerde 10 puan almama rağmen eğitim öğretim olarak tecrübesiz olduğumu önümüzdeki yıllarda başvurmamı önermiş sağolsun.

ret veren 3. jüri ise 2 adet yayınımın Türkçe olduğunu ve SCI olamayacağını söyleyip ret vermiş. Bilindiği üzere Türkçe dergilerden SCI indeksete olanlar var. Scopus da Web of Science da net bir şekilde görünüyor. Onu geçtim o 2 yayını saymasa dahi puanım gereken puanın üstünde ama yinede başarısız vermiş."

normal şartlarda tez danışmanlığı zorunlu değil, ayrıca bir dönem ders vermek tecrübe için yeterlidir. açıkça adayın hakkı yenmiştir.

31 Temmuz 2019 13:43

Kimdirbu
Aday Memur

Hocam iki uluslararası kongre yeterli normalde. siz 5 puanı sağlıyorsanız şartı yerine getirdiniz demektir. sakın peşini bırakmayın derim ben. jüri açıkça hakkınızı yemiş. eğer siz hakkınızı aramaz iseniz bu jüri sizden sonraki kişinin de hakkını yiyecektir.


nickbulmakzorazizim, 2 yıl önce - Alıntıya git

Evet, puanlayamadıklarım ile birlikte 20 kongre bildirim var ikisi harici diğerleri alanla ilgili. Şuan klasik soru da takılı kaldım. Dava mı Mart 2019 başvurusunda yeniden başvurmak mı? Çoğunluk anladığım kadarıyla yeniden başvuru seçeneğini tercih etmiş. Konuyla ilgili emsal kadar yok ancak dava açmazsam yine aynı keyfi düşünce yapısına sahip jürilere denk gelebilirim. Red verenlerin aralarında tahmin edebileceğiniz bağlar var.

01 Ağustos 2019 11:55

turkmaned
Memur

Araştırma görevliliğinden doçentliğe başvuranlarda durum çok vahim... Bahaneler şöyle:

1. Derse girmemişsin. (Araştırma görevlisine ders vermiyor çoğu ana bilim dalı. Yani ders verdiler de biz mi girmedik?)

2. Tez danışmanlığın yok. (Araştırma görevlsiini bırakın, doktor öğretim görevlilerine bile tez danışmanlığı verilmiyor birçok enstitü tarafından. Yani verdiler de biz mi yapmadık?)

3. Uluslararası/ulusal Proje yürütücülüğün yok. (Doçent ve profesörler dururken sana yürütücülük vermiyorlar. Hatta birçok kurum projen ne denli nitelikli olursa olsun onaylamıyor bile. Başına bir prof. yürütücü bul diyorlar.)

ve daha neler neler... Ya ne dediklerini bilmiyor ya da akademideki koşulları bilmiyormuş gibi bahaneler üretiyorlar.

01 Ağustos 2019 14:50

Kaedekaede
Kapalı

Sosyal medya gücüne inanıyorum. Hakkmımızı sonuna kadar arayalım. Kadro verdiler de biz mi istemedik

08 Ağustos 2019 00:51

matema 82
Aday Memur

ürilerimden birinin başarısız sayma gerekçesi yanlışbeyanda bulunulması imiş. alan indeksinde yazarın belirttiği makalrler taranmıyor demiş bu nedenle de puanımı düşürüp puanı tam sınırda demiş. Ancak etik ihlali de işaretlememiş. Yanlış beyanda bulunmadığımı ispatlayan belgelerle itiraz ettim ancak burada okuduklarımdan sonra hiç umudum yok.

08 Ağustos 2019 15:43

nickbulmakzorazizim
Genel Müdür

"..Yüksek lisans tezi yönetmemiş olmak (ben meslek yüksekokulunda görev yapıyorum)

..makalelerimin doktora ve yüksek lisans tezinden bağımsız olması (ki zaten bağımsız yazmamız lazım)

...bir makaleyi başvurudan bir ay önce yayınlatmak.

...bir makalemin indeksi beğenilmemiş. ( o derginin indeksi MLA)

...Doktoradan sonra hızla başvurmuş olmak."

bunların hangisi doçentlik kriterlerine aykırı? jürilerin bu zulmüne son verilmeli...

07 Eylül 2019 18:11

nickbulmakzorazizim
Genel Müdür

"Önce etik kurula bir yığın saçma gerekçe ile sevk edildim. Etik kuruldan haklı bulundum. ardından yeni jüriler belirlendi ve bu kez de başarısız bulundum. süreç 19 ay sürdü. sonuçta mahkemeye taşıdım durumu. şu an mahkeme sürecindeyim."

08 Eylül 2019 16:13

ziemlich
Memur

"Önce etik kurula bir yığın saçma gerekçe ile sevk edildim. Etik kuruldan haklı bulundum. ardından yeni jüriler belirlendi ve bu kez de başarısız bulundum. süreç 19 ay sürdü. sonuçta mahkemeye taşıdım durumu. şu an mahkeme sürecindeyim."


nickbulmakzorazizim, 1 yıl önce - Alıntıya git

Allah sabır versin, Allah kurtarsın. Haksız muamele yapanda iki cihanda karşılığını bulsun inşallah.

29 Eylül 2019 00:40

nickbulmakzorazizim
Genel Müdür

"Bir hocamız 270 puanla başvurdu.lisansüstü öğrenci çalıştırmadığı gerekçesiyle red vermişlerdi"

30 Eylül 2019 15:44

greydoc
Aday Memur

"Bir hocamız 270 puanla başvurdu.lisansüstü öğrenci çalıştırmadığı gerekçesiyle red vermişlerdi"


nickbulmakzorazizim, 1 yıl önce - Alıntıya git

Çok güzel alkış... sanırım aynı dünyada yaşamıyoruz bu jüriler ile, bir araş. gör. dr. ve MYO daki öğr. gör.dr. nasıl öğrenci yetiştirecek. Yetiştirme konusunda eminim daha iyi de yetiştirir ama bölüm ve enstitü vermiyor ki ...

30 Eylül 2019 15:48

YÖK55
Aday Memur

Çok güzel alkış... sanırım aynı dünyada yaşamıyoruz bu jüriler ile, bir araş. gör. dr. ve MYO daki öğr. gör.dr. nasıl öğrenci yetiştirecek. Yetiştirme konusunda eminim daha iyi de yetiştirir ama bölüm ve enstitü vermiyor ki ...


greydoc, 1 yıl önce - Alıntıya git

Katılıyorum hocam. MYO'daki öğretim elemanlarını fakültelerde "hoca" olarak görmedikleri için ders ve öğrenci vermiyorlar. Bununla birlikte "öğretim üyesi" kadrosu verilmediği için zaten lisansüstü eğitim yaptırabilme imkanı olmuyor. Benim de puanım bu düzeyde, bakalım sonuç ne olacak..

30 Eylül 2019 16:08

Umut-N2017
Şef

Hocam mesele yargıya kalmadan hakkı almak. Bir adaya jürinin eleştirisi şu idi: "hiç İngilizce yayın yapmamış". Nerede yazıyor bu ÜAK kriterlerinde?

Yargı yoluna giden birisi 2 yıl uğraşmak zorunda. Aynı anda başvuran iki kişiden hangisi böyle "yamuk" jüri üyesine denk gelirse doçentlik alması 2-3 sene gecikiyor.


nickbulmakzorazizim, 2 yıl önce - Alıntıya git

Aynen hocam, bu gecikmeler de başka mağduriyetlere yol açıyor. Kimin hakkı var bu kadar mağduriyet oluşturmaya. Özlük haklarımızın geç elde edilmesinini yanı sıra en önemlisi sağlığımız bozuluyor. Üstüne üstlük sözlü kalktı diye yapılan bu işkenceye rağmen sözlüde kalkmadı. O da ayrı bir çile...

30 Eylül 2019 16:16

Umut-N2017
Şef

Hocam mesele yargıya kalmadan hakkı almak. Bir adaya jürinin eleştirisi şu idi: "hiç İngilizce yayın yapmamış". Nerede yazıyor bu ÜAK kriterlerinde?

Yargı yoluna giden birisi 2 yıl uğraşmak zorunda. Aynı anda başvuran iki kişiden hangisi böyle "yamuk" jüri üyesine denk gelirse doçentlik alması 2-3 sene gecikiyor.


nickbulmakzorazizim, 2 yıl önce - Alıntıya git

Aslında UAK kriteri olmayan sebeplerle itiraz eden jürilere neden UAK dur demiyor. Öyle bir kriterimiz yok diye. UAK ın bu kararları engellemesi gerekiyor. Yoksa daha çok ama çok sıkıntıya gebe bu süreç...

30 Eylül 2019 16:18

Umut-N2017
Şef

"Bir hocamız 270 puanla başvurdu.lisansüstü öğrenci çalıştırmadığı gerekçesiyle red vermişlerdi"


nickbulmakzorazizim, 1 yıl önce - Alıntıya git

UAK da buna seyirci kalabiliyor. İnanılır gibi değil....Kendi koyduğu kuralların uyulmasın takip etmeli bence.

02 Ekim 2019 10:49

DoktorGC
Aday Memur

Eser İncelemesi Aşamasında Başarısız Sayılma Kararının Yürütmesinin Durdurulması

2019 Temmuz ayında tarafımıza tebliğ edilen karar ile kalp ve damar

cerrahisi alanında yardımcı doçent olarak görev yapmakta olan

müvekkilin, Doçentlik Sınavı ?eser incelemesi? aşamasında

başarısız sayılmasına ilişkin işlemin, hukuka aykırı olduğu;

5 jüri üyesinden üçünün olumsuz görüş belirtmesinin objektif

ve bilimsel olmadığı, jüri üyelerinin dosyaya sunulan bilimsel

çalışmaları değerlendirerek mevzuat ve belirlenen kriterlere

uygun olarak bilimsel bir değerlendirme yapmadıkları, iki jüri

üyesinin başvuru dosyasında uluslararası bildiri bulunmadığı

gerekçesiyle başarısız saymalarının kabul edilebilir objektif

bir değerlendirme olmadığı, eserlerdeki atıfların yeterli

olduğu, başvuru dosyasına alınan eserlerin son dört yılda

yapıldığı belirlemesinin doğru olmadığı, yurt dışı

dergilerde yayımlanan yayınların muteber olduğu, davacının

eserlerinin bilime katkısının düşük olmadığı, olumlu görüş

belirten jüri üyelerinin görüşlerinin bilimsel ve isabetli

olduğu ileri sürülerek tarafımızca işlemin iptali ve yürütmenin

durdurulması istenilmişti.

Mahkeme

talebimiz üzerine eserler üzerinde bilirkişi incelemesi

yaptırılmasına karar verilmiştir. Bilirkişi tarafından 2005

tarihli uzmanlık tezinden ürettiği özgün makalenin SCI expanded

kapsamında olan dergide yayınlandığı, tezden üretilen makale

kriterlerinden de yeterli puan aldığı, YDS puanının yeterli

olduğu, Kalp Damar Cerrahisi alanında doçentlik başvurusu için

gerekli asgari kriterleri sağladığı, Adayın uluslararası SCI-Ex

daindekslenen özgün makale (A1-3, A5, A7, A11-15) sayısının 10

olduğu, Bu index kapsamı dışında uluslararası makale kapsamında

4 orijinal makalesi (A10, A18, A21,A23) olup üçünde ilk isim

olduğu, bu bölümde de puan şartını sağladığı, adayın

ulusal hakemli dergilerde 5 (D1-3, D5-6) orijinal makalesi olup

üçünde ilk isim olduğu, dolayısı ile kriteri aştığı,

atıflar bölümünde web of science da tarandığında SCI-Ex

kapsamında 30 puanı olduğu, yine kriteri sağladığı, Bilimsel

toplantılarda 2 adet sözlü bildiri sunduğu, yine adayın alanı

ile ilgili eğitim-öğretim faaliyetlerinde de asgari puan kriterini

karşıladığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak: Aday doçentlik

için sınav eser incelemesinden başarılı bulunmuştur. Bu

hususlar mahkemece ayrıntılı şekilde incelendikten sonra

müvekkilin başarısız sayılmasına ilişkin işlemde hukuka

uyarlık görülmediği yargı kararı ile ortaya konulmuştur.

Diğer

taraftan işlemin uygulanmaya devam edilmesi halinde Anayasa ile

teminat altına alınan çalışma hürriyetine olan etkisi dikkate

alındığında ve davacının akademik kariyeri açısından

telafisi güç zararlar doğabileceği anlaşıldığından dava

konusu işlemde yürütmenin durdurulması koşullarının

gerçekleştiğinin kabulü gerektiği belirtilmiştir.

Sonuç

olarak idari yargı mercilerinden alınan bir yürütmeyi durdurma

kararı iptal kararı gibi gecikmeksizin uygulanacağından karar

ivedilik ile Üniversitelerarası Kurula ulaştırılmış, gerekli

görüşmeler sağlanmış ve doçentlik başvurusu yapan hocamızın

haklarının zayi olması engellenmesi için bütün önlemler

alınmıştır.

02 Ekim 2019 12:05

nickbulmakzorazizim
Genel Müdür

Eser İncelemesi Aşamasında Başarısız Sayılma Kararının Yürütmesinin Durdurulması

2019 Temmuz ayında tarafımıza tebliğ edilen karar ile kalp ve damar

cerrahisi alanında yardımcı doçent olarak görev yapmakta olan

müvekkilin, Doçentlik Sınavı ?eser incelemesi? aşamasında

başarısız sayılmasına ilişkin işlemin, hukuka aykırı olduğu;

5 jüri üyesinden üçünün olumsuz görüş belirtmesinin objektif

ve bilimsel olmadığı, jüri üyelerinin dosyaya sunulan bilimsel

çalışmaları değerlendirerek mevzuat ve belirlenen kriterlere

uygun olarak bilimsel bir değerlendirme yapmadıkları, iki jüri

üyesinin başvuru dosyasında uluslararası bildiri bulunmadığı

gerekçesiyle başarısız saymalarının kabul edilebilir objektif

bir değerlendirme olmadığı, eserlerdeki atıfların yeterli

olduğu, başvuru dosyasına alınan eserlerin son dört yılda

yapıldığı belirlemesinin doğru olmadığı, yurt dışı

dergilerde yayımlanan yayınların muteber olduğu, davacının

eserlerinin bilime katkısının düşük olmadığı, olumlu görüş

belirten jüri üyelerinin görüşlerinin bilimsel ve isabetli

olduğu ileri sürülerek tarafımızca işlemin iptali ve yürütmenin

durdurulması istenilmişti.

Mahkeme

talebimiz üzerine eserler üzerinde bilirkişi incelemesi

yaptırılmasına karar verilmiştir. Bilirkişi tarafından 2005

tarihli uzmanlık tezinden ürettiği özgün makalenin SCI expanded

kapsamında olan dergide yayınlandığı, tezden üretilen makale

kriterlerinden de yeterli puan aldığı, YDS puanının yeterli

olduğu, Kalp Damar Cerrahisi alanında doçentlik başvurusu için

gerekli asgari kriterleri sağladığı, Adayın uluslararası SCI-Ex

daindekslenen özgün makale (A1-3, A5, A7, A11-15) sayısının 10

olduğu, Bu index kapsamı dışında uluslararası makale kapsamında

4 orijinal makalesi (A10, A18, A21,A23) olup üçünde ilk isim

olduğu, bu bölümde de puan şartını sağladığı, adayın

ulusal hakemli dergilerde 5 (D1-3, D5-6) orijinal makalesi olup

üçünde ilk isim olduğu, dolayısı ile kriteri aştığı,

atıflar bölümünde web of science da tarandığında SCI-Ex

kapsamında 30 puanı olduğu, yine kriteri sağladığı, Bilimsel

toplantılarda 2 adet sözlü bildiri sunduğu, yine adayın alanı

ile ilgili eğitim-öğretim faaliyetlerinde de asgari puan kriterini

karşıladığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak: Aday doçentlik

için sınav eser incelemesinden başarılı bulunmuştur. Bu

hususlar mahkemece ayrıntılı şekilde incelendikten sonra

müvekkilin başarısız sayılmasına ilişkin işlemde hukuka

uyarlık görülmediği yargı kararı ile ortaya konulmuştur.

Diğer

taraftan işlemin uygulanmaya devam edilmesi halinde Anayasa ile

teminat altına alınan çalışma hürriyetine olan etkisi dikkate

alındığında ve davacının akademik kariyeri açısından

telafisi güç zararlar doğabileceği anlaşıldığından dava

konusu işlemde yürütmenin durdurulması koşullarının

gerçekleştiğinin kabulü gerektiği belirtilmiştir.

Sonuç

olarak idari yargı mercilerinden alınan bir yürütmeyi durdurma

kararı iptal kararı gibi gecikmeksizin uygulanacağından karar

ivedilik ile Üniversitelerarası Kurula ulaştırılmış, gerekli

görüşmeler sağlanmış ve doçentlik başvurusu yapan hocamızın

haklarının zayi olması engellenmesi için bütün önlemler

alınmıştır.


DoktorGC, 1 yıl önce - Alıntıya git

Hocam insanlar bu şekilde haklarını arasalar zaten çok değil 1-2 sene içerisinde ÜAK çok daha kaliteli bir sistem kurmak zorunda kalır. Hocalarımız çekiniyorlar ve hak aramıyorlar. Sonra da kendisini Allah sanan jüriler bu şekilde kendi keyiflerine göre kriter üretip adayı başarısız sayıyorlar.

02 Ekim 2019 12:56

jason2020
Aday Memur

Eser İncelemesi Aşamasında Başarısız Sayılma Kararının Yürütmesinin Durdurulması

2019 Temmuz ayında tarafımıza tebliğ edilen karar ile kalp ve damar

cerrahisi alanında yardımcı doçent olarak görev yapmakta olan

müvekkilin, Doçentlik Sınavı ?eser incelemesi? aşamasında

başarısız sayılmasına ilişkin işlemin, hukuka aykırı olduğu;

5 jüri üyesinden üçünün olumsuz görüş belirtmesinin objektif

ve bilimsel olmadığı, jüri üyelerinin dosyaya sunulan bilimsel

çalışmaları değerlendirerek mevzuat ve belirlenen kriterlere

uygun olarak bilimsel bir değerlendirme yapmadıkları, iki jüri

üyesinin başvuru dosyasında uluslararası bildiri bulunmadığı

gerekçesiyle başarısız saymalarının kabul edilebilir objektif

bir değerlendirme olmadığı, eserlerdeki atıfların yeterli

olduğu, başvuru dosyasına alınan eserlerin son dört yılda

yapıldığı belirlemesinin doğru olmadığı, yurt dışı

dergilerde yayımlanan yayınların muteber olduğu, davacının

eserlerinin bilime katkısının düşük olmadığı, olumlu görüş

belirten jüri üyelerinin görüşlerinin bilimsel ve isabetli

olduğu ileri sürülerek tarafımızca işlemin iptali ve yürütmenin

durdurulması istenilmişti.

Mahkeme

talebimiz üzerine eserler üzerinde bilirkişi incelemesi

yaptırılmasına karar verilmiştir. Bilirkişi tarafından 2005

tarihli uzmanlık tezinden ürettiği özgün makalenin SCI expanded

kapsamında olan dergide yayınlandığı, tezden üretilen makale

kriterlerinden de yeterli puan aldığı, YDS puanının yeterli

olduğu, Kalp Damar Cerrahisi alanında doçentlik başvurusu için

gerekli asgari kriterleri sağladığı, Adayın uluslararası SCI-Ex

daindekslenen özgün makale (A1-3, A5, A7, A11-15) sayısının 10

olduğu, Bu index kapsamı dışında uluslararası makale kapsamında

4 orijinal makalesi (A10, A18, A21,A23) olup üçünde ilk isim

olduğu, bu bölümde de puan şartını sağladığı, adayın

ulusal hakemli dergilerde 5 (D1-3, D5-6) orijinal makalesi olup

üçünde ilk isim olduğu, dolayısı ile kriteri aştığı,

atıflar bölümünde web of science da tarandığında SCI-Ex

kapsamında 30 puanı olduğu, yine kriteri sağladığı, Bilimsel

toplantılarda 2 adet sözlü bildiri sunduğu, yine adayın alanı

ile ilgili eğitim-öğretim faaliyetlerinde de asgari puan kriterini

karşıladığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak: Aday doçentlik

için sınav eser incelemesinden başarılı bulunmuştur. Bu

hususlar mahkemece ayrıntılı şekilde incelendikten sonra

müvekkilin başarısız sayılmasına ilişkin işlemde hukuka

uyarlık görülmediği yargı kararı ile ortaya konulmuştur.

Diğer

taraftan işlemin uygulanmaya devam edilmesi halinde Anayasa ile

teminat altına alınan çalışma hürriyetine olan etkisi dikkate

alındığında ve davacının akademik kariyeri açısından

telafisi güç zararlar doğabileceği anlaşıldığından dava

konusu işlemde yürütmenin durdurulması koşullarının

gerçekleştiğinin kabulü gerektiği belirtilmiştir.

Sonuç

olarak idari yargı mercilerinden alınan bir yürütmeyi durdurma

kararı iptal kararı gibi gecikmeksizin uygulanacağından karar

ivedilik ile Üniversitelerarası Kurula ulaştırılmış, gerekli

görüşmeler sağlanmış ve doçentlik başvurusu yapan hocamızın

haklarının zayi olması engellenmesi için bütün önlemler

alınmıştır.


DoktorGC, 1 yıl önce - Alıntıya git

hocam kalp damar küçük bir camia, dava açmak yasal bir hak ama ters tepebilir, hayırlısı olsun

02 Ekim 2019 19:22

doç2017
Memur

DoktorGC hocam mahkeme sürecine kadar sürdü? Kaç yıl kaç ay? Ülkemizde adaletin yerini bulması maalesef çok uzun sürüyor.

02 Ekim 2019 22:42

DoktorGC
Aday Memur

Ben bu sonucu "Akademik Hukuk" web sayfasında gördüm ve sizlere ilettim, onlara da 3 soru

sordum, asagıya sordugum soruları ve cevaplarını yazıyorum hocam:

SORU:

? Bu mahkeme kararından sonra ÜAK tarafından davacının hakları verilmiş yani ÜAK mahkeme kararına uymuş mudur?

? Mahkemeye başvurmak için öncelikle ÜAK a itiraz sürecinin tamamlanması mı gerekmektedir, yoksa itiraz etmeden (çünkü bu yolla sonuç alan şu ana kadar yoktur) doğrudan mahkemeye başvurulabilir mi?

? Bahsi geçen davacı adayın süreci ne kadar sürmüştür?Saygılarımla.

CEVAP:

Mahkeme kararını uygulamaları için yaklaşık 1 ay önce verdik henüz cevap gelmedi.

Eser incelemede başarısızlık kararına itiraz 2 ay kaybettirmektedir. Zira yüzde yüz ret kararı

çıkmaktadır.

Kararın alınması yaklaşık 6 ay sürmüştür.

03 Ekim 2019 20:38

kafasıkarışık78
Aday Memur

Merhabalar..

Umarım hala sonuç açıklamasını bekleyen bizler, en kısa sürede müsbet sonuçlarımızı alırız. Durumum hala jüri sürecinde. Benim sizlere bir sorum var. Gayriresmi olarak asıl jürilerimden bir hocanın dosyamı "yanlış alandan başvurulduğu" gerekçesiyle başarısız olarak değerlendirdiğini öğrendim. Bundan sonraki süreç ne olacak? Bir bilen varsa açıklayabilir mi? Bu arada UAK'ın açıkladığı Mart 2019 Bilim alanları ve anahtar kelimelerine göre alan yanlışlığı yok, jürinin keyfi görüşü :(

Toplam 63 mesaj