Editörler : hopaliSafak Vaktii
11 Temmuz 2019 14:56   


Maaşında İcra Kesintisi olan, ilksan a üye Sınıf Öğretmenlerinin dikkatine!

maaşında icra kesintisi olup da İLKSAN dan icra ikraz dışında ikraz kullanamayan arkadaşlar lütfen bu başlık altında toplanalım. bir çözüm önerim var. sayımız yeterli olduğu takdirde icralık olmak sorun olmaktan çıkacak diye düşünüyorum.

ilginize...

11 Temmuz 2019 16:19

yalnizzlink
Daire Başkanı

ben varım

11 Temmuz 2019 16:42

ashil13
Daire Başkanı

çözüm önerini yaz hele sen önce

11 Temmuz 2019 17:05

Sispor
Aday Memur

Merak ettim nasıl olacak +1

11 Temmuz 2019 20:37

dadayu
Şef

nasıl?

12 Temmuz 2019 16:09

Sansarsaygn
Aday Memur
mesaj atarmısın
12 Temmuz 2019 16:34

Ud042678
Aday Memur

zaten icra ikrazını da kullanamıyoruz ki..yok iki kefil isteme yok ikraz limitini aşamazsın...kısacası aidat kemeye gelince diğer üyelerle aynısın ama ikraz kullanacağın zaman ikinci sınıf muamelesi yapıyolar.

12 Temmuz 2019 16:48

Ud042678
Aday Memur

sandık üyelerine eşit hizmetler sunmak zorundadır bana göre..Ama bankaların veya diğer insanların davrandığı gibi davranıyorlar bize..oysa kapılar yüzümüze kapanmasa varlık şirketleriyle uygun rakamlara anlaşma olanağımız olacak ..ama bizi dikkate alacaklarını sanmıyorum

14 Temmuz 2019 15:12

açık bulucu
Aday Memur

arkadaşlar konuyla alakalı salı günü sizlere ayrıntılı açıklama yapacağım.

16 Temmuz 2019 10:53

açık bulucu
Aday Memur

merhaba arkadaşlar sizlere dilekçe örneği yollayacam.

16 Temmuz 2019 11:09

açık bulucu
Aday Memur

İLKSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İLKSAN? ın amacı: 4357 Sayılı

Hususi İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi, Taltif Ve

Cezalandırılmalarına Ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık Ve İçtimai

Yardım Sandığı İle Yapı Sandığına Ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanunla Milli

Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak kurulan "İlkokul Öğretmenleri

Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı" ilkokul öğretmenleri arasında

yardımlaşmayı amaçlamaktadır.

Bu kapsamda yazılan ilksan misyon ve vizyonu aşağıdaki gibidir.

Misyonumuz:

Üyelerimizin sosyo-ekonomik ve sağlık alanındaki ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik kaynak

sağlayarak toplam refah düzeylerini arttıracak çözümler sunmak ve emeklilik

dönemlerine ilişkin tamamlayıcı sosyal güvenlik konusunda destek sağlayıcı

faaliyetlerde bulunmak.

Vizyonumuz:

Değişen dünyaya uyumlu ve yeniliklere açık, üye memnuniyeti temelinde, hizmet

kalitesinden asla ödün vermeden üyelerimizin ihtiyaçlarını zamanında ve

eksiksiz bir şekilde karşılayıp sürdürülebilir büyümeyi sağlayarak hayatın her

alanında üyesinin yanında olan saygın bir kuruluş olmak.

Ancak; ilksan ikraz yönetmeliğinde

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İkraz Kullanım Şartları

Genel şartlar

Madde 14 ? (1) Bu Yönetmelikte sayılan ikrazları kullanabilmek için;

c) Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçlunun maaşında haciz ve temlik

bulunmaması, maddesi yer almaktadır.

Maaşında icra olan bir memurun, maaşının1/4 ü kesilmektedir. Bu kesinti

kişinin icra ikrazı olsa dahi yeni bir ikraz kullanmasının ödeme gücü olarak

bir sorun teşkil etmediği çok açık ortadır.

Sandıktan kullanacağı ikrazların taksitlerinin toplamı net maaşının %75 (yüzdeyetmişbeş)?

ini geçmesi halinde ikraz kullanamaz.)

Çok basit bir hesapla maaşında icra kesintisi olan birinin maaşından 700 tl kesildiği aylık

ödediği ikraz tutarının 600 tl olduğu varsayılırsa toplamda 1300 tl yapar. İcra

kesintisi ve icra ikrazı olan üyenin bu kesintilerden sonra kalan net maaşı

bugün itibari ile 2800 tl dir. Ek ders ödemesi de eklendiğinde 4000 tl yi

aşıyor. (maaş bordrosunda yazan miktar.) 2800 tl nin % 75 i 2100 tl dir.

Buradan anlaşılacağı gibi

ilksandan ikraz kullanmak isteyen öğretmen maaşında icra olsa dahi icra ikraz

kullanmış olsa dahi mevcut ikrazının taksitlerinin yarısından fazlasını

ödemişse yeni bir ikraz talebinde bulunup aylık 800 tl lik bir ödeme gücünün

olduğu görülmektedir. (ek ders ücreti hesaba katılırsa 2000 tl yi aşıyor.)

Bu bağlamda maaşında icra kesintisi olan sandık üyelerine gayrimenkul ikrazı hariç diğer bütün ikraz çeşitlerinin kullandırılması gerekmektedir.

Bu ikrazların kullanabilmesi adına genel şartlar 14. Maddesinin c bendinin

(c) Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçlunun maaşında haciz ve

temlik bulunmaması,) yönetim kurulu kararınca değiştirilerek;

yalnızca gayrimenkul ikraz kullanmak isteyen üyelere uygulanması gerekmekte olup,

üyenin mağduriyetini önlemek adına diğer tüm ikraz çeşitlerinde bu maddenin

uygulanmaması gerekmektedir.

Gayrimenkul ikraz dışında kalan ikraz çeşitlerinin

Genel ikraz

Afet ikrazı

Aile destek ikrazı

Sağlık ikrazı

Özel günler ikrazı vb.

kişilerin mecburi ihtiyaçları olduğu düşünüldüğünde bu ikraz çeşitlerini yardımlaşma

sandığından kullanabilmesi, ilksan ın amacı misyonu ve vizyonu doğrultusunda davranıp, üyesinin zor anında ve her

alanda yanında olması gerekmektedir.

Maaşında icra kesintisi olmayan sandık üyelerine sağlanan imkanların, maaşında icra kesintisi olan sandık üyeleriyle eşit imkanlara kavuşturulması ve icra kesintisi olan sandık üyelerine 2. Sınıf muamele yapılmaması adına;

Yukarıda belirttiğim açıklamalar doğrultusunda;

Maşında icra kesintisi olanların gayrimenkul ikrazı dışındaki bütün

ikraz çeşitlerinden yararlanabilmesi açısından, genel şartlar 14. Maddenin c

bendinin ((c) Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçlunun maaşında haciz ve

temlik bulunmaması,) yönetmelikten kaldırılmasını ya da değişikliğe gidilip yalnızca gayrimenkul ikraz için uygulanmasını talep ve arz etmekteyim.

Saygılarımla.

10/07/2019

???????????

Sınıf Öğretmeni

Adres:

Tel:

E-mail :

NOT:

Demirkapı Sok. No:24 06340

Demirlibahçe Mamak / ANKARA

Adresine PTT yoluyla iadeli taahhütlü

ya da

ilksan@ilksan.gov.tr adresine e-mail yoluyla

gönderebilirsiniz

16 Temmuz 2019 11:13

açık bulucu
Aday Memur

ben varım


yalnizzlink, 3 ay önce - Alıntıya git

İLKSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İLKSAN' ın amacı: 4357 Sayılı

Hususi İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi, Taltif Ve

Cezalandırılmalarına Ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık Ve İçtimai

Yardım Sandığı İle Yapı Sandığına Ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanunla Milli

Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak kurulan "İlkokul Öğretmenleri

Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı" ilkokul öğretmenleri arasında

yardımlaşmayı amaçlamaktadır.

Bu kapsamda yazılan ilksan misyon ve vizyonu aşağıdaki gibidir.

Misyonumuz:

Üyelerimizin sosyo-ekonomik ve sağlık alanındaki ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik kaynak

sağlayarak toplam refah düzeylerini arttıracak çözümler sunmak ve emeklilik

dönemlerine ilişkin tamamlayıcı sosyal güvenlik konusunda destek sağlayıcı

faaliyetlerde bulunmak.

Vizyonumuz:

Değişen dünyaya uyumlu ve yeniliklere açık, üye memnuniyeti temelinde, hizmet

kalitesinden asla ödün vermeden üyelerimizin ihtiyaçlarını zamanında ve

eksiksiz bir şekilde karşılayıp sürdürülebilir büyümeyi sağlayarak hayatın her

alanında üyesinin yanında olan saygın bir kuruluş olmak.

Ancak; ilksan ikraz yönetmeliğinde

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İkraz Kullanım Şartları

Genel şartlar

Madde 14 ? (1) Bu Yönetmelikte sayılan ikrazları kullanabilmek için;

c) Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçlunun maaşında haciz ve temlik

bulunmaması, maddesi yer almaktadır.

Maaşında icra olan bir memurun, maaşının1/4 ü kesilmektedir. Bu kesinti

kişinin icra ikrazı olsa dahi yeni bir ikraz kullanmasının ödeme gücü olarak

bir sorun teşkil etmediği çok açık ortadır.

Sandıktan kullanacağı ikrazların taksitlerinin toplamı net maaşının %75 (yüzdeyetmişbeş)?

ini geçmesi halinde ikraz kullanamaz.)

Çok basit bir hesapla maaşında icra kesintisi olan birinin maaşından 700 tl kesildiği aylık

ödediği ikraz tutarının 600 tl olduğu varsayılırsa toplamda 1300 tl yapar. İcra

kesintisi ve icra ikrazı olan üyenin bu kesintilerden sonra kalan net maaşı

bugün itibari ile 2800 tl dir. Ek ders ödemesi de eklendiğinde 4000 tl yi

aşıyor. (maaş bordrosunda yazan miktar.) 2800 tl nin % 75 i 2100 tl dir.

Buradan anlaşılacağı gibi

ilksandan ikraz kullanmak isteyen öğretmen maaşında icra olsa dahi icra ikraz

kullanmış olsa dahi mevcut ikrazının taksitlerinin yarısından fazlasını

ödemişse yeni bir ikraz talebinde bulunup aylık 800 tl lik bir ödeme gücünün

olduğu görülmektedir. (ek ders ücreti hesaba katılırsa 2000 tl yi aşıyor.)

Bu bağlamda maaşında icra kesintisi olan sandık üyelerine gayrimenkul ikrazı hariç diğer bütün ikraz çeşitlerinin kullandırılması gerekmektedir.

Bu ikrazların kullanabilmesi adına genel şartlar 14. Maddesinin c bendinin

(c) Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçlunun maaşında haciz ve

temlik bulunmaması,) yönetim kurulu kararınca değiştirilerek;

yalnızca gayrimenkul ikraz kullanmak isteyen üyelere uygulanması gerekmekte olup,

üyenin mağduriyetini önlemek adına diğer tüm ikraz çeşitlerinde bu maddenin

uygulanmaması gerekmektedir.

Gayrimenkul ikraz dışında kalan ikraz çeşitlerinin

Genel ikraz

Afet ikrazı

Aile destek ikrazı

Sağlık ikrazı

Özel günler ikrazı vb.

kişilerin mecburi ihtiyaçları olduğu düşünüldüğünde bu ikraz çeşitlerini yardımlaşma

sandığından kullanabilmesi, ilksan ın amacı misyonu ve vizyonu doğrultusunda davranıp, üyesinin zor anında ve her

alanda yanında olması gerekmektedir.

Maaşında icra kesintisi olmayan sandık üyelerine sağlanan imkanların, maaşında icra kesintisi olan sandık üyeleriyle eşit imkanlara kavuşturulması ve icra kesintisi olan sandık üyelerine 2. Sınıf muamele yapılmaması adına;

Yukarıda belirttiğim açıklamalar doğrultusunda;

Maşında icra kesintisi olanların gayrimenkul ikrazı dışındaki bütün

ikraz çeşitlerinden yararlanabilmesi açısından, genel şartlar 14. Maddenin c

bendinin ((c) Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçlunun maaşında haciz ve

temlik bulunmaması,) yönetmelikten kaldırılmasını ya da değişikliğe gidilip yalnızca gayrimenkul ikraz için uygulanmasını talep ve arz etmekteyim.

Saygılarımla.

10/07/2019

.........................

Sınıf Öğretmeni

Adres:

Tel:

E-mail :

NOT:

Demirkapı Sok. No:24 06340

Demirlibahçe Mamak / ANKARA

Adresine PTT yoluyla iadeli taahhütlü

ya da

ilksan@ilksan.gov.tr adresine e-mail yoluyla

gönderebilirsiniz

16 Temmuz 2019 15:39

yalnizzlink
Daire Başkanı

İLKSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İLKSAN' ın amacı: 4357 Sayılı

Hususi İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi, Taltif Ve

Cezalandırılmalarına Ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık Ve İçtimai

Yardım Sandığı İle Yapı Sandığına Ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanunla Milli

Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak kurulan "İlkokul Öğretmenleri

Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı" ilkokul öğretmenleri arasında

yardımlaşmayı amaçlamaktadır.

Bu kapsamda yazılan ilksan misyon ve vizyonu aşağıdaki gibidir.

Misyonumuz:

Üyelerimizin sosyo-ekonomik ve sağlık alanındaki ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik kaynak

sağlayarak toplam refah düzeylerini arttıracak çözümler sunmak ve emeklilik

dönemlerine ilişkin tamamlayıcı sosyal güvenlik konusunda destek sağlayıcı

faaliyetlerde bulunmak.

Vizyonumuz:

Değişen dünyaya uyumlu ve yeniliklere açık, üye memnuniyeti temelinde, hizmet

kalitesinden asla ödün vermeden üyelerimizin ihtiyaçlarını zamanında ve

eksiksiz bir şekilde karşılayıp sürdürülebilir büyümeyi sağlayarak hayatın her

alanında üyesinin yanında olan saygın bir kuruluş olmak.

Ancak; ilksan ikraz yönetmeliğinde

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İkraz Kullanım Şartları

Genel şartlar

Madde 14 ? (1) Bu Yönetmelikte sayılan ikrazları kullanabilmek için;

c) Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçlunun maaşında haciz ve temlik

bulunmaması, maddesi yer almaktadır.

Maaşında icra olan bir memurun, maaşının1/4 ü kesilmektedir. Bu kesinti

kişinin icra ikrazı olsa dahi yeni bir ikraz kullanmasının ödeme gücü olarak

bir sorun teşkil etmediği çok açık ortadır.

Sandıktan kullanacağı ikrazların taksitlerinin toplamı net maaşının %75 (yüzdeyetmişbeş)?

ini geçmesi halinde ikraz kullanamaz.)

Çok basit bir hesapla maaşında icra kesintisi olan birinin maaşından 700 tl kesildiği aylık

ödediği ikraz tutarının 600 tl olduğu varsayılırsa toplamda 1300 tl yapar. İcra

kesintisi ve icra ikrazı olan üyenin bu kesintilerden sonra kalan net maaşı

bugün itibari ile 2800 tl dir. Ek ders ödemesi de eklendiğinde 4000 tl yi

aşıyor. (maaş bordrosunda yazan miktar.) 2800 tl nin % 75 i 2100 tl dir.

Buradan anlaşılacağı gibi

ilksandan ikraz kullanmak isteyen öğretmen maaşında icra olsa dahi icra ikraz

kullanmış olsa dahi mevcut ikrazının taksitlerinin yarısından fazlasını

ödemişse yeni bir ikraz talebinde bulunup aylık 800 tl lik bir ödeme gücünün

olduğu görülmektedir. (ek ders ücreti hesaba katılırsa 2000 tl yi aşıyor.)

Bu bağlamda maaşında icra kesintisi olan sandık üyelerine gayrimenkul ikrazı hariç diğer bütün ikraz çeşitlerinin kullandırılması gerekmektedir.

Bu ikrazların kullanabilmesi adına genel şartlar 14. Maddesinin c bendinin

(c) Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçlunun maaşında haciz ve

temlik bulunmaması,) yönetim kurulu kararınca değiştirilerek;

yalnızca gayrimenkul ikraz kullanmak isteyen üyelere uygulanması gerekmekte olup,

üyenin mağduriyetini önlemek adına diğer tüm ikraz çeşitlerinde bu maddenin

uygulanmaması gerekmektedir.

Gayrimenkul ikraz dışında kalan ikraz çeşitlerinin

Genel ikraz

Afet ikrazı

Aile destek ikrazı

Sağlık ikrazı

Özel günler ikrazı vb.

kişilerin mecburi ihtiyaçları olduğu düşünüldüğünde bu ikraz çeşitlerini yardımlaşma

sandığından kullanabilmesi, ilksan ın amacı misyonu ve vizyonu doğrultusunda davranıp, üyesinin zor anında ve her

alanda yanında olması gerekmektedir.

Maaşında icra kesintisi olmayan sandık üyelerine sağlanan imkanların, maaşında icra kesintisi olan sandık üyeleriyle eşit imkanlara kavuşturulması ve icra kesintisi olan sandık üyelerine 2. Sınıf muamele yapılmaması adına;

Yukarıda belirttiğim açıklamalar doğrultusunda;

Maşında icra kesintisi olanların gayrimenkul ikrazı dışındaki bütün

ikraz çeşitlerinden yararlanabilmesi açısından, genel şartlar 14. Maddenin c

bendinin ((c) Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçlunun maaşında haciz ve

temlik bulunmaması,) yönetmelikten kaldırılmasını ya da değişikliğe gidilip yalnızca gayrimenkul ikraz için uygulanmasını talep ve arz etmekteyim.

Saygılarımla.

10/07/2019

.........................

Sınıf Öğretmeni

Adres:

Tel:

E-mail :

NOT:

Demirkapı Sok. No:24 06340

Demirlibahçe Mamak / ANKARA

Adresine PTT yoluyla iadeli taahhütlü

ya da

ilksan@ilksan.gov.tr adresine e-mail yoluyla

gönderebilirsiniz


açık bulucu, 3 ay önce - Alıntıya git

teşekkür ederim dostum

16 Temmuz 2019 15:51

açık bulucu
Aday Memur
mesaj atarmısın
Sansarsaygn, 3 ay önce - Alıntıya git

İLKSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İLKSAN? ın amacı: 4357 Sayılı

Hususi İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi, Taltif Ve

Cezalandırılmalarına Ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık Ve İçtimai

Yardım Sandığı İle Yapı Sandığına Ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanunla Milli

Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak kurulan "İlkokul Öğretmenleri

Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı" ilkokul öğretmenleri arasında

yardımlaşmayı amaçlamaktadır.

Bu kapsamda yazılan ilksan misyon ve vizyonu aşağıdaki gibidir.

Misyonumuz:

Üyelerimizin sosyo-ekonomik ve sağlık alanındaki ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik kaynak

sağlayarak toplam refah düzeylerini arttıracak çözümler sunmak ve emeklilik

dönemlerine ilişkin tamamlayıcı sosyal güvenlik konusunda destek sağlayıcı

faaliyetlerde bulunmak.

Vizyonumuz:

Değişen dünyaya uyumlu ve yeniliklere açık, üye memnuniyeti temelinde, hizmet

kalitesinden asla ödün vermeden üyelerimizin ihtiyaçlarını zamanında ve

eksiksiz bir şekilde karşılayıp sürdürülebilir büyümeyi sağlayarak hayatın her

alanında üyesinin yanında olan saygın bir kuruluş olmak.

Ancak; ilksan ikraz yönetmeliğinde

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İkraz Kullanım Şartları

Genel şartlar

Madde 14 ? (1) Bu Yönetmelikte sayılan ikrazları kullanabilmek için;

c) Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçlunun maaşında haciz ve temlik

bulunmaması, maddesi yer almaktadır.

Maaşında icra olan bir memurun, maaşının1/4 ü kesilmektedir. Bu kesinti

kişinin icra ikrazı olsa dahi yeni bir ikraz kullanmasının ödeme gücü olarak

bir sorun teşkil etmediği çok açık ortadır.

Sandıktan kullanacağı ikrazların taksitlerinin toplamı net maaşının %75 (yüzdeyetmişbeş)?

ini geçmesi halinde ikraz kullanamaz.)

Çok basit bir hesapla maaşında icra kesintisi olan birinin maaşından 700 tl kesildiği aylık

ödediği ikraz tutarının 600 tl olduğu varsayılırsa toplamda 1300 tl yapar. İcra

kesintisi ve icra ikrazı olan üyenin bu kesintilerden sonra kalan net maaşı

bugün itibari ile 2800 tl dir. Ek ders ödemesi de eklendiğinde 4000 tl yi

aşıyor. (maaş bordrosunda yazan miktar.) 2800 tl nin % 75 i 2100 tl dir.

Buradan anlaşılacağı gibi

ilksandan ikraz kullanmak isteyen öğretmen maaşında icra olsa dahi icra ikraz

kullanmış olsa dahi mevcut ikrazının taksitlerinin yarısından fazlasını

ödemişse yeni bir ikraz talebinde bulunup aylık 800 tl lik bir ödeme gücünün

olduğu görülmektedir. (ek ders ücreti hesaba katılırsa 2000 tl yi aşıyor.)

Bu bağlamda maaşında icra kesintisi olan sandık üyelerine gayrimenkul ikrazı hariç diğer bütün ikraz çeşitlerinin kullandırılması gerekmektedir.

Bu ikrazların kullanabilmesi adına genel şartlar 14. Maddesinin c bendinin

(c) Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçlunun maaşında haciz ve

temlik bulunmaması,) yönetim kurulu kararınca değiştirilerek;

yalnızca gayrimenkul ikraz kullanmak isteyen üyelere uygulanması gerekmekte olup,

üyenin mağduriyetini önlemek adına diğer tüm ikraz çeşitlerinde bu maddenin

uygulanmaması gerekmektedir.

Gayrimenkul ikraz dışında kalan ikraz çeşitlerinin

Genel ikraz

Afet ikrazı

Aile destek ikrazı

Sağlık ikrazı

Özel günler ikrazı vb.

kişilerin mecburi ihtiyaçları olduğu düşünüldüğünde bu ikraz çeşitlerini yardımlaşma

sandığından kullanabilmesi, ilksan ın amacı misyonu ve vizyonu doğrultusunda davranıp, üyesinin zor anında ve her

alanda yanında olması gerekmektedir.

Maaşında icra kesintisi olmayan sandık üyelerine sağlanan imkanların, maaşında icra kesintisi olan sandık üyeleriyle eşit imkanlara kavuşturulması ve icra kesintisi olan sandık üyelerine 2. Sınıf muamele yapılmaması adına;

Yukarıda belirttiğim açıklamalar doğrultusunda;

Maşında icra kesintisi olanların gayrimenkul ikrazı dışındaki bütün

ikraz çeşitlerinden yararlanabilmesi açısından, genel şartlar 14. Maddenin c

bendinin ((c) Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçlunun maaşında haciz ve

temlik bulunmaması,) yönetmelikten kaldırılmasını ya da değişikliğe gidilip yalnızca gayrimenkul ikraz için uygulanmasını talep ve arz etmekteyim.

Saygılarımla.

10/07/2019

???????????

Sınıf Öğretmeni

Adres:

Tel:

E-mail :

NOT:

Demirkapı Sok. No:24 06340

Demirlibahçe Mamak / ANKARA

Adresine PTT yoluyla iadeli taahhütlü

ya da

ilksan@ilksan.gov.tr adresine e-mail yoluyla

gönderebilirsiniz

17 Temmuz 2019 11:50

Ud042678
Aday Memur

dilekçe için teşekkürler ama asıl şu madde her seye engel oluyor .icralık borç tutarı ikraz limitini yani 50000 tl yi aşıyorsa basvurunuz değerlendirmeye dahi alınmıyor..icra dosyalarınız 50000 den fazla ise ikraz kesinlikle kullanamıyosunuz..benim karşıma hep bu madde cıktı.oysa 100000 liralık borcu çok rahat 20000 e kapatabiliriz ama o imkanı vermiyolar.bir başka olayda diğer üyeler rahatça kendi okulundan basvururken icra ikraz kullanmak isteyenlerin evraklarını ilçeden onaylı istiyolar birde orda ki amirlerimize karşı rezil olmamızı istiyolar herhalde.

17 Temmuz 2019 13:43

açık bulucu
Aday Memur

dilekçe için teşekkürler ama asıl şu madde her seye engel oluyor .icralık borç tutarı ikraz limitini yani 50000 tl yi aşıyorsa basvurunuz değerlendirmeye dahi alınmıyor..icra dosyalarınız 50000 den fazla ise ikraz kesinlikle kullanamıyosunuz..benim karşıma hep bu madde cıktı.oysa 100000 liralık borcu çok rahat 20000 e kapatabiliriz ama o imkanı vermiyolar.bir başka olayda diğer üyeler rahatça kendi okulundan basvururken icra ikraz kullanmak isteyenlerin evraklarını ilçeden onaylı istiyolar birde orda ki amirlerimize karşı rezil olmamızı istiyolar herhalde.


Ud042678, 3 ay önce - Alıntıya git

hocam 14. maddenin c bendi kaldırılırsa, icralık borç tutarının da bir önemi kalmayacak.

17 Temmuz 2019 15:30

Ud042678
Aday Memur

inşallah o zaman diyelim

17 Temmuz 2019 17:26

Ud042678
Aday Memur

bana gelen ve muhtemelen mail yollayacak herkese gelecek cevap...

17/7/2018 tarih ve 2730 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanarak yürürlüğe giren İkraz Yönetmeliğinin;

? İcra ikrazı? başlıklı 6. Maddesi; ?Maaşında icra kesintisi bulunan üyelere; Sandığın finansman yapısı ve nakit durumu göz önünde bulundurularak, Sandık üyesi iki kişinin müşterek ve müteselsil borçlu gösterilmesi veya kefalet sigortası kapsamında kullanılması şartıyla bir defaya mahsus verilen karşılıklı yardımdır.? ve ?Genel Şartlar? başlıklı 14/5 maddesi; ?Üyenin icra ikrazı talebinde bulunması halinde;

a) (Değişik: TD-17/7/2018-2730) Genel ikraz dışındaki ikraz çeşidine ait ödemekte olduğu ikraz taksit miktarı, talep ettiği ikraza ait taksit miktarı ve aylık icra kesinti miktarının toplamı net maaşının yarısından fazla olan üyenin,

b) (Değişik: TD-17/7/2018-2730) Genel ikraz dışındaki ikraz çeşitlerine ait ikraz borcu ile icralık borçlarının toplamı ya da sadece icralık borçlarının toplamı ikraz limitini aşan üyenin,

ikraz talebi kabul edilmez.? hükümleri kapsamında taleplerinizin yerine getirilemeyeceği hususunda bilgilerinizi rica ederiz.

From: İlksan Genel Müdürlüğü

Sent: Wednesday, July 17, 2019 1:37 PM

To: İlksan Genel Müdürlüğü İkraz; İlksan Genel Müdürlüğü; Sinem Demirci Kaymak

Subject: FW: icra ikrazı kullanım adaletsizliği

19 Temmuz 2019 10:30

açık bulucu
Aday Memur

bana gelen ve muhtemelen mail yollayacak herkese gelecek cevap...

17/7/2018 tarih ve 2730 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanarak yürürlüğe giren İkraz Yönetmeliğinin;

? İcra ikrazı? başlıklı 6. Maddesi; ?Maaşında icra kesintisi bulunan üyelere; Sandığın finansman yapısı ve nakit durumu göz önünde bulundurularak, Sandık üyesi iki kişinin müşterek ve müteselsil borçlu gösterilmesi veya kefalet sigortası kapsamında kullanılması şartıyla bir defaya mahsus verilen karşılıklı yardımdır.? ve ?Genel Şartlar? başlıklı 14/5 maddesi; ?Üyenin icra ikrazı talebinde bulunması halinde;

a) (Değişik: TD-17/7/2018-2730) Genel ikraz dışındaki ikraz çeşidine ait ödemekte olduğu ikraz taksit miktarı, talep ettiği ikraza ait taksit miktarı ve aylık icra kesinti miktarının toplamı net maaşının yarısından fazla olan üyenin,

b) (Değişik: TD-17/7/2018-2730) Genel ikraz dışındaki ikraz çeşitlerine ait ikraz borcu ile icralık borçlarının toplamı ya da sadece icralık borçlarının toplamı ikraz limitini aşan üyenin,

ikraz talebi kabul edilmez.? hükümleri kapsamında taleplerinizin yerine getirilemeyeceği hususunda bilgilerinizi rica ederiz.

From: İlksan Genel Müdürlüğü

Sent: Wednesday, July 17, 2019 1:37 PM

To: İlksan Genel Müdürlüğü İkraz; İlksan Genel Müdürlüğü; Sinem Demirci Kaymak

Subject: FW: icra ikrazı kullanım adaletsizliği


Ud042678, 3 ay önce - Alıntıya git

bana da aynısı geldi. ancak biz zaten o hükmün değiştirilmesini talep ediyoruz. yönetmelik değişikliğine gidilsin istiyoruz. hazır cevap yolluyorlar. işin peşini bırakmayacaz. ilksan il temsilcilikleri aracılığıyla da yollatacaz dilekçeyi. haberiniz olacak arkadaşlar.

29 Temmuz 2019 10:45

açık bulucu
Aday Memur

arkadaşlar konuyla ilgili başvurumuzu ilksan il temsilcisine yazılı ve sözlü olarak ilettim. Ekim ayında yapılacak olan ilk ilksan toplantısında gündem maddesi olarak belirlenecektir. ilginize...

Toplam 19 mesaj
 
ANKET
'Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyor musunuz?