Editörler : gubaz
«63646566676869707172737475
29 Ekim 2020 00:08

hukukinsaniii
Müsteşar Yardımcısı

Göreve iade edilen polis memuruna fazla çalışma ücreti ile toplu ödenen maaşların yasal faiziyle ödenmesine dair 08.07.2020 tarihli İdare Mahkemesi kararı;

https://www.hukuksalyardim.net/Forum/idare-mahkemesi-kararlari/goreve-iade-edilen-polis-memuruna-fazla-calisma-ucreti-ile-toplu-odenen-maaslarin-yasal-faiziyle-odenmesine-dair-3/

29 Ekim 2020 00:26

hukukinsaniii
Müsteşar Yardımcısı

Bank Asya, İltisaklı Okula Çocuk Gönderme ile Kurum Kanaatine dair Göreve İade Kararı;

Yargılama sırasında defaatle kurumdan hangi gerekçelerle kanaat bildirildiği, ilgilinin ihraç listesine neden alındığı sorulmuş, kurumca hiçbir belge sunulamamıştır.

https://t.co/ssAbMFK1SR https://t.co/xZ3bTeggPZ

29 Ekim 2020 13:12

hukukinsaniii
Müsteşar Yardımcısı

Göreve iade edilen kişiye tüm haklarının verilmesi ile rütbe terfiisinin yapılması gerektiğine dair İdare Mahkemesi kararı;

https://t.co/KEHZy2Tfp2 https://t.co/zdf8UcLOuc

29 Ekim 2020 18:18

hukukinsaniii
Müsteşar Yardımcısı

KHK ile ihraç edilen kişiye emeklilik ikramiyesinin ödenmesi ile faiz başlangıç tarihinin reddi nedeniyle hükmedilen vekalet ücretinin kaldırılmasına dair Bölge İdare Mahkemesi kararı;

https://www.hukuksalyardim.net/Forum/bolge-idare-mahkemesi-kararlari/khk-ile-ihrac-edilen-kisiye-emeklilik-ikramiyesinin-odenmesi-ile-faiz-baslangic-tarihinin-reddi-nedeniyle-hukmedilen-vekalet-ucretinin-kaldirilmasina-dair/

30 Ekim 2020 09:42

hukukinsaniii
Müsteşar Yardımcısı

Danıştay; Davacıya isnat edilen fiilin işlendiği yolunda olayın tarafları dışında başka tanık bulunmaması ve fiilin hukuken kabul edilebilir, objektif, somut ve yeterli delillerle açık ve net şekilde ortaya konulamaması cezayı hukuka aykırı hâle getirir.

https://www.hukuksalyardim.net/Forum/danistay-kararlari/disiplin-sorusturmasinda-tek-tanikla-ceza-verilmesi/

30 Ekim 2020 11:06

hukukinsaniii
Müsteşar Yardımcısı

Göreve iade edilene asgari geçim indirimin uygulanmaması nedeniyle açılacak davada Vergi Mahkemesinin görevli olduğuna dair İdare Mahkemesi kararı;

https://www.hukuksalyardim.net/Forum/idare-mahkemesi-kararlari/goreve-iade-edilene-asgari-gecim-indirimin-uygulanmamasi-nedeniyle-acilacak-davada-vergi-mahkemesinin-gorevli-olduguna-dair/

30 Ekim 2020 13:31

hukukinsaniii
Müsteşar Yardımcısı
30 Ekim 2020 14:54

hukukinsaniii
Müsteşar Yardımcısı

KHK'yle ihraç edilen kişilerin avukatlık yapmasına izin verilmemesinin özel hayata saygı hakkını ihlal ettiğine dair 4 YENİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI;

https://www.hukuksalyardim.net/Forum/anayasa-mahkemesi-kararlari/khkyle-ihrac-edilen-kisilerin-avukatlik-yapmasina-izin-verilmemesinin-ozel-hayata-saygi-hakkini-ihlal-ettigine-dair/

10 Kasım 2020 04:23

et54
Aday Memur

mrb ben askerim fetöden HAGB aldım göreve dönme şansım var mıdır. Bide savcının hagb kararına itiraz etmemesi iyi bir şey midir savcı hagb kararına itiraz etmemiş bende

Toplam 1489 mesaj
«63646566676869707172737475
 
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?