Editörler : smtvs
16 Temmuz 2019 23:20

xenonder26
Aday Memur

Kanunda hangi soyadları için değişiklik dilekçesi verilebileceği belli, bunlara uymayanlar mahkeme kararıyla eskisi gibi değiştiriliyor.

5490 sayılı Kanuna eklenen Geçici 8 inci Maddede ?Kişinin iki yıl içerisinde yerleşim yerinin bulunduğu nüfus müdürlüğüne yazılı olarak başvurması kaydıyla; 21/6/1934 tarihli ve 2525 sayılı Soyadı Kanununun 3 üncü maddesine aykırı soyadları ile yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan ad ve soyadları mahkeme kararı aranmaksızın il veya ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilir. İl ve ilçe idare kurullarının vereceği karar kesindir. Soyadı değiştirilen erkek ise kendisi ile birlikte varsa karısının ve müracaat tarihinde ergin olmayan çocuklarının da soyadları düzeltilir. Soyadı değiştirilen kadın ise kendisi ile birlikte ergin olmayan evlilik dışı çocukları varsa onların da soyadları düzeltilir.?

18 Temmuz 2019 01:19

mikrofon58
Aday Memur
Tanrı ya da vali cevap her neyse sadece bundan mı ibaret sorular.
18 Temmuz 2019 10:01

asdf77100
Şube Müdürü

Vali sorusu iptal mi olacak iki cevabı mı var

18 Temmuz 2019 13:15

murat788
Daire Başkanı

yer değiştirme sorusuna şaşırdım ben III. IV yer değiştirmesi daha mantıklı gibi görünüyodu

Toplam 44 mesaj
 
ANKET
Sizce, memur zammının, Hakem Kuruluna kalması iyi mi oldu?