Editörler : cihan27
01 Ağustos 2019 09:13   


Harcırah (Yolluk-Yevmiye ) Süresi

Bilindiği üzere 657liler için 6245 sayılı harcırah kanunu mevcut, madde 42-a'da

Yurt içinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla verilemez. İlk 90 gün için tam, takip eden 90 gün için 2/3 oranında ödenir, dedikten sonra yapılan değişiklikle (16/6/1983 - 2851/3) etüt ve inşaat işleri gibi saha işlerinde bu süre kısıtı kaldırılmıştır.

Buna karşın harcırah kanunu uygulamalarına (6245'e atıfta bulunan) dolaylı yoldan bağlı diğer kamu çalışanları için kendi iç düzenlemelerini yapsalar da 6245 sayılı Harcırah Kanunu uyarınca en yüksek Devlet memuru için belirlenen gündeliği geçmemek üzere ilgililerin görev ve unvanları dikkate alınarak teşebbüs veya bağlı ortaklık yönetim kurullarınca tespit edileceği belirtilmektedir.

631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14/A maddesi uyarınca bu miktarlar da H cetveli miktarının 1,5 katını geçemez.

Şimdi hal böyle iken KİTlerde harcırah ödemelerinde idareye sınırsız takdir hakkı tanınmamışken benim sorum şudur,

Yurtiçi eğitime 250 gün için giden kamu çalışanı (399a tabi KİT personeli) kendi yolluk yönergesinde süre kısıtı olmamasına rağmen zaten yolluk yönergesi gereğince 1.5 kat harcırah alacağı için süre yönünden ilk 90 gün tam sonraki 90 gün 2/3 kısıtına takılır mı yoksa gideceği 250 gün için eğitim nedeniyle olduğu halde tam harcırah alır mı ?

Konunun kısaca özü şu kamu personele verilecek harcırahta bir takvim yılında aynı iş için kesintisiz süre sınırını 6245 gereğince uygulanan bu sınırı kendi yönergesi ile aşabilir mi ?

(Kurum kendi yolluk yönergesinde süre bölümüne hiç değinmemiş )

 
ANKET
'Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyor musunuz?