Editörler :
13 Ağustos 2019 17:01   


Polislikten,Öğretmenliğe GEÇİŞ
BİZİM İÇİN MÜNKÜN OLUR MU ?Yoksa diğer memerluklar için dayınız olmadığı icin dilekçe vermeye devam edelim mi ? Memur öğretmenlerin EÖH sınıfına geçirilmesi konusunda sona yaklaşıldı 29.01.2019 19:09 Yıllarca haklı taleplerini dile getirip EÖH sınıfına geçmek isteyen memuröğretmenler'in durumunda sona yaklaşıldı. Öğretmenlik mezunu memurların Eğitim Öğretim Sınıfına geçme taleplerinde sona gelindi. Zira Bakan Ziya Selçuk'unda verdiği söz hatırlandığında artık önlerinde hiç bir engel kalmadığı ortadadır.
13 Ağustos 2019 17:04

Cematak
Aday Memur
Yaklaşık 2 aydır Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı-Devlet Personel Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının koordinasyonundaki çalışmanın tamamlanması ve özellikle MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 31.08.2012 ve 17.04.2015 Değişikliği Mağduru "Asil Öğretmen Olmuş & Aday Öğretmen Olacak" Kamu Personelinden İsteyenlerin Kadrosunun MEB'e EÖH Sınıfında Aktarılması bekleniyor. İçlerinde yüksek lisanslıların bile bulunduğu, yüz binlerce aday arasından KPSS ile kazandıkları "öğretmenlik dışı unvanlarda" kamu personeli görevlerini sürdüren, "MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 31.08.2012-17.04.2015 değişikliği" ile mağduriyet yaşayan "MEB ve TTKB ölçütlerine göre asil öğretmen olmuş & aday öğretmen olacak" kamu personelinden isteyenlerin kadrolarının "ilk atamaya ayrılan kontenjan dışında ayrıca belirlenip memur olarak çalışılan il-ilçelerde" EÖH sınıfına, MEB'e öğretmen unvanıyla kaydırılması için Ziya Selçuk 25.10.2018'de Anadolu Ajansı Editör Masası programında ilk kez açıkladığı çalışmanın sonlandırılması ve başvuru ekranın açılması bekleniyor. MEB ve TTKB'YE GÖRE "ASİL ÖĞRETMEN OLMUŞ & ADAY ÖĞRETMEN OLACAK" KAMU PERONELİ 1) Memuriyet öncesi MEB'e bağlı Özel Öğretim Kurumlarında çalışmış, Temel-Hazırlayıcı-Uygulamalı Eğitim ve Sınavlarını başarıyla tamamlamış MEB-ÖYGGM 12.05.2015/13 genelgesi ile de teyit edilen asil öğretmen olmuş asil memurlar ve kamu personeli 2) Üniversitelerin ilgili bölümlerini bitirip öğretmen olabilme koşullarını sağlamış, aday öğretmen olacak asil memurlar ve kamu personeli Öğretmen olduğu halde bu kamu personelinin VHKİ, bilgisayar işletmeni, şef, icra memuru, gümrük-muhafaza memuru, iş-meslek danışmanı, ambar memuru, PTT gişe görevlisi, zabıt katibi, mübaşir, infaz koruma memuru, polis, itfaiyeci, şoför, kaloriferci, hizmetli, 399lu kamu personeli... Vs. gibi mezuniyet dışı unvanlarda çalışmak zorunda kalmaları Devletimiz için maalesef çok büyük yetişmiş beyin gücü israfı, verimsiz insan kaynakları planlamasıdır. DEVLETİMİZİN MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİ İÇİN GÜVENİLİR-VERİMLİ EN UYGUN ÇÖZÜM ÖĞRETMEN OLAN MEMURLARDAN İSTEYENLERİ DİPLOMA UNVANLARINDA EÖH SINIFINDA, MEB'E GEÇİRMEYE ÖZENDİRMEK OLUP VERİMSİZ ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SİSTEMİ UZUN VADEDE PAHALIDIR, UYGUN DEĞİLDİR Çoğunlukla öğretmen olabilme belgelerine sahip olmayan on binlerce ücretli mevsimlik çalışanla okullarda öğrencilerin karşısına işinin tam da ehli olmayan kişilerin öğretmen olarak çıkarılmasının uygun ve verimli olmadığı idareciler, öğretmenler, eğitim uzmanlarınca zaten sıklıkla belirtilmektedir. 15.07.2016 sonrası Olağanüstü Hal döneminde KHK' lar ile meslekten ihraçlar sonucu binlerce öğretmen açığı oluşmuştur. MEB'in okullarda ikili eğitimden vazgeçip tam gün eğitim-öğretime geçme planı yeni öğretmen ihtiyacı doğuracaktır. On binlerce öğretmen ihtiyacına karşın "Maliye Bakanlığı'nın kadro vermeme sıkıntısına dair", "Bütçe olanaklarının kısıtlılığına dair" resmi açıklamalar da göz önünde bulundurulduğunda Bütçeye ek yük getirmeden yalnızca kadro kaydırmasıyla en uygun verimle öğretmen açığını azaltacak bir çözüm var: Asil Öğretmen Olmuş Asil Memurlar-Kamu Personeli & Aday Öğretmen Olacak Asil Memurlar-Kamu Personeli KPSS ile kazanılan kadroların EÖH sınıfına, MEB devlet okullarına öğretmen unvanıyla geçirilmesi ile Devletimiz Bütçesine ek yük oluşmayacaktır. Devletimiz tarafından maaşı ödenen, MEB ve Talim Terbiye Kurulu Başkanlığına göre de öğretmenlik hakkına sahip memurlardan isteyenlerin kadrolarının devlet dairelerinden devlet okullarına eğitim öğretim hizmetleri EÖH memuriyet sınıfında öğretmen unvanıyla kurum içi ve kurumlar arası geçirilmesi görevli oldukları il-ilçelerde aile birliği korunarak yapılabilir. Böylece MEB, verimsiz "ücretli öğretmenlik" yerine aralarında yüksek lisans ve doktora mezunlarının da bulunduğu, devlet kültürü yerinde, halkla ilişkiler yönünden yoğun kazanımlara sahip, idari-iş deneyimi yüksek; "asil öğretmen olmuş & aday öğretmen olacak" kamu personelini MEB' e geçmeye özendirerek öğretmen açığının bir kısmını optimum koşullarda Bütçeye ek yük getirmeden kapatacaktır. EÖH MEMURİYET SINIFINA GEÇECEK KAMU PERSONELİ KENDİ ARALARINDA SIRALANMALIDIR MEB ve TTKB kriterlerine göre öğretmen kamu personelinin memur kadrolarının EÖH sınıfına, MEB'in devlet okullarındaki öğretmenlik kadrolarına aktarılmasının yalnızca kendi aralarında belli ölçütlere göre uygun bir sıralamayla yapılmasının hakkaniyetli olacağı kanaatindeyiz. Şöyle ki: 1)MEB Özel Öğretim Kurumlarındaki "SSK'lı Öğretmenlik-Öğreticilik süreleri" ile "Memuriyet süresi" toplamı 2)Emekliliğe esas toplam hizmet süresi 3)Mezuniyet tarihi önceliği ya da bunlar dışında belirlenecek adil başka ölçütler de olabilir. MEMURLUK KAZANMIŞ ÖĞRETMENLERİN EÖH SINIFINA AKTARILMASIYLA İLGİLİ MEVZUAT * MEB 12.05.2015/13 genelgesi C bölümü: "özel okul ve dershanelerde öğretmenlikte adaylıkları kaldırılmış kamu personeli" * 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 68-71-72. ve 74.Madde: "Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakati ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür." * 02.12.2015 tarihli Resmi Gazete Yayımlanan Personel İşlemleri Konulu 2015/13 sayılı Başbakanlık Genelgesi: "Tüm kamu kurum ve kuruluşları... c) Sınıf değiştirerek kurumlar arası nakil yoluyla yapacağı atamalarda Başbakanlıktan izin alacaktır." * MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 31.08.2012 değişikliğinin, mağduriyetin giderilmesinden sonraki süreçtekileri kapsaması ve kazanılmış hakları yok etmemesi gerektiği şeklinde var olan güncel geçerli hukuki durumun T.C. Anayasamızın; 10.maddesi "Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür." ve 17. maddesi " Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir." tanımıyla güvencesinde olduğu dikkate alınmalıdır .
14 Ağustos 2019 01:12

Çagatay1643
Aday Memur
Öğretmen olmak istiyorsanız her öğretmen gibi girersiniz kpss ye sözleşmeli olarak atanırsınız. Polisligi başlangıçta kurtuluş görüpde bi yerlere geçmek için zıplama yeri olarak düşünmek nasıl bir kafa anlamıyorum. Kpss den 87 aldım 8 yıllık memurum kazanacaksam hakkımla her memur nasıl giriyorsa öyle girerim. Dayı,amca torpili yada kolaylık gösgeren kanunlar beklemek polisligi meşgul eden boş insanların işi.
14 Ağustos 2019 07:22

abiespinus
Aday Memur

Çağatay kardeş bu yazıdan bunu mu anladın kanunlarda varmış kurumlar arası geçiş adam anlatmış. Boş adam kim acaba 😀

Toplam 3 mesaj
 
ANKET
3 HDP'li belediyeye kayyum atandı. Bu kararı;