Editörler :
11 Eylül 2019 14:07   


Ankara bir türlü açmıyor yardım lütfen.Eş durumu ortadan kalkan nereye gider.

arkadaşlar bi̇lgi̇si̇ olup cevap veren olursa çok sevi̇ni̇ri̇m.eş durumu ortadan kalkan sağlik görevli̇si̇ eski̇ yeri̇ne mi̇ döner alt bölge tayi̇ni̇ i̇steyebi̇li̇r mi̇ ya da eski̇ görev yeri̇ni̇ baz alarak alt bölge tayi̇ni̇ i̇steme hakki var mi.ve de eş durumu ortadan kalkip eski̇ yeri̇ne ya da bakanliği nereye atadiği konusunda bi̇lgi̇si̇ olan var mi.

11 Eylül 2019 15:07

ayayorgi
Şube Müdürü

5 yıl dolmadıysa eş durumu ile gittiğiniz ilde,eski yerinize gönderilirsiniz,5. yıldan sonra kadronuz bulunuduğunuz ilde kalır,

alt bölge tayini isteyebilirsiniz muhtemelen,o da eski kadronuzun olduğu il referans alınarak yapılır diye biliyorum,eğer kadronuz eş durumu ile geldiğiniz ilde kaldıysa (5yıl geçtiyse) bu ili refarans alarak alt bölge tayini istersiniz diye biliyorum..yanıltmak istemem.

12 Eylül 2019 10:43

brk1988
Memur

Çalıştığınız il unvanınıza göre kaçıncı grupta ise ona göre seçeneğiniz var. Yani "5 ve 6 ncı hizmet bölgesinde veya C ve D hizmet grubunda ise talebi hâlinde yerinde bırakılır." hükmüne uyuyorsa kalma talebinde bulunabilirsiniz. Değilse eski görev yerine dönmeniz şart. Mevzuat aşağıda yer almakta.

(4) (Değişik:RG-2/3/2018-30348)16 ncı maddenin ikinci fıkrasının (f) bendine göre atanan diş tabipleri ile aynı fıkranın (g) bendine göre atananlar öğrenim durumları ile ilgili belgeyi her eğitim ve öğretim yılı başlangıcında, 19 ve20 nci maddelerine göre atananlar ise, mazeretlerinin devam ettiğine dair belgeleri, her yıl Ocak ayında çalıştığı kuruma bildirmekle yükümlüdür. İl müdürlükleri, mazereti sona eren personelin belgelerini 15 gün içerisinde Bakanlığa intikal ettirir.

(5) (Değişik:RG-2/3/2018-30348)

Dördüncü fıkrada belirtilen hükümlere göre atanmış olup atanma gerekçeleri ortadan kalkan personelin bulunduğu il, 5 ve 6 ncı hizmet bölgesinde veya C ve D hizmet grubunda ise talebi hâlinde yerinde bırakılır. Aksi hâlde eski görev yerine veya eski görev yerleri esas alınarak, 26 ncı madde hükümlerine göre atanırlar. Eski görev yeri bulunmayanlar ise; görev yaptıkları yer esas alınarak 26 ncı madde hükümlerine göre atanırlar. Ayrıca, Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamadan sağlık ve aile birliği mazereti sona eren Devlet hizmeti yükümlüleri, tercihleri alınarak ilk Devlet hizmeti yükümlüsü kurasıyla atanırlar.

(6) (Değişik:RG-2/3/2018-30348)

19 uncu ve 20 nci maddeler ile 16 ncı maddenin ikincifıkrasının (f) bendi gereği atanan diş tabiplerine ve aynı fıkranın (g) bendi gereği atananlara, atandığı yerde fiilen beş yıl çalışması hâlinde, dördüncü ve beşinci fıkra hükümleri uygulanmaz

12 Eylül 2019 14:51

ful.1982
Aday Memur

CEVAPLAR İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM.

12 Eylül 2019 16:52

''_Mavi_''
Daire Başkanı

Çalıştığınız il unvanınıza göre kaçıncı grupta ise ona göre seçeneğiniz var. Yani "5 ve 6 ncı hizmet bölgesinde veya C ve D hizmet grubunda ise talebi hâlinde yerinde bırakılır." hükmüne uyuyorsa kalma talebinde bulunabilirsiniz. Değilse eski görev yerine dönmeniz şart. Mevzuat aşağıda yer almakta.

(4) (Değişik:RG-2/3/2018-30348)16 ncı maddenin ikinci fıkrasının (f) bendine göre atanan diş tabipleri ile aynı fıkranın (g) bendine göre atananlar öğrenim durumları ile ilgili belgeyi her eğitim ve öğretim yılı başlangıcında, 19 ve20 nci maddelerine göre atananlar ise, mazeretlerinin devam ettiğine dair belgeleri, her yıl Ocak ayında çalıştığı kuruma bildirmekle yükümlüdür. İl müdürlükleri, mazereti sona eren personelin belgelerini 15 gün içerisinde Bakanlığa intikal ettirir.

(5) (Değişik:RG-2/3/2018-30348)

Dördüncü fıkrada belirtilen hükümlere göre atanmış olup atanma gerekçeleri ortadan kalkan personelin bulunduğu il, 5 ve 6 ncı hizmet bölgesinde veya C ve D hizmet grubunda ise talebi hâlinde yerinde bırakılır. Aksi hâlde eski görev yerine veya eski görev yerleri esas alınarak, 26 ncı madde hükümlerine göre atanırlar. Eski görev yeri bulunmayanlar ise; görev yaptıkları yer esas alınarak 26 ncı madde hükümlerine göre atanırlar. Ayrıca, Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamadan sağlık ve aile birliği mazereti sona eren Devlet hizmeti yükümlüleri, tercihleri alınarak ilk Devlet hizmeti yükümlüsü kurasıyla atanırlar.

(6) (Değişik:RG-2/3/2018-30348)

19 uncu ve 20 nci maddeler ile 16 ncı maddenin ikincifıkrasının (f) bendi gereği atanan diş tabiplerine ve aynı fıkranın (g) bendi gereği atananlara, atandığı yerde fiilen beş yıl çalışması hâlinde, dördüncü ve beşinci fıkra hükümleri uygulanmaz


brk1988, 2 hafta önce - Alıntıya git
13 Eylül 2019 11:56

brk1988
Memur

alıntıdır :)

Toplam 5 mesaj
 
ANKET
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu başarılı buluyor musunuz?