Editörler :
18 Ekim 2019 15:29   


İl içi görevlendirme

Merhabalar. Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda "Personel, sözleşmelerinde belirtilen görev yeri dışında çalıştırılamaz. Görev yeri dışına geçici olarak gönderilenlerin gündelik ve yol giderleri, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerinde saptanan süreyi ve 1 inci derece Devlet memurlarına ödenen harcırah miktarını aşmamak üzere sözleşmelerde belirtilir. (Ek: 24/4/2007-2007/12061) Sözleşmeli personele geçici görev yolluğu dışında harcırah ödenemez. (Danıştay İkinci Dairesinin 26/12/2013 tarihli ve E:2009/140, K:2013/12270 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.)" denmesi personelin il içerisinde başka bir ilçede 2 aylık süreyle geçici görevlendirilmesine engel midir yoksa değil midir?

22 Ekim 2019 09:42

Bjk1995
Aday Memur
Farklı kurum da mı
22 Ekim 2019 12:59

hlmgrmz
Aday Memur
Farklı kurum da mı
Bjk1995, 2 ay önce - Alıntıya git

aynı kurumun ilçe müdürlüğünde görevlendirme

Toplam 2 mesaj
 
ANKET
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetini destekliyor musunuz?