Editörler :
04 Kasım 2019 13:29   


Dinler işlerini bitirmiş vazifeleri tükenmiş

tek parti devrinin dahiliye vekilidir(içişleri bakanı)(muğla)

kendisini "her dinin kavaidi esasiyesi herkesin malumudur. dinler işlerini bitirmiş vazifeleri tükenmiş, yeniden uzviyet ve hayatiyet bulamayan müesseselerdir.binaenaleyh, şimdiye kadar meri ayini tesbit etmek gayet kolaydır. zaten din kitaplarında da yazılıdır. bu kitaplar bir sır değildir ve kimsenin de inhisarında değildir" sözleriyle tanıdığımız mülhid.

(tbmm zabıt ceridesi,i:11 3-12-1934 c:1,77)

(devre:4 cilt:25 ictima:4)

atanın vekilinin sözü üzerine söz mü olur?

kimse vekilin sözünü müslümanlara yakın görünmek için saptırmamalı.

ata bu ikiyüzlüleri görse yazıklar olsun derdi.

onun mirasına, görüşlerine, fikriyatına böyle mi sahip çıkılır!..

24 Aralık 2019 14:46

abdullah132413
Memur

ayrıca editör taraflı olduğu için kemalciler cevap veremiyoruz sanmasınlar...

Toplam 1 mesaj
 
ANKET
İş Bankası'ndaki CHP hisseleri, Hazine'ye devredilmeli mi?