Editörler : nayzen
07 Kasım 2019 15:53   


MEB Saymanlık ve Diğer Unvanlar İçin Unvan Değişikliği Sınavı Talep Edildi.

Bilindiği üzere MEB'de sayman kadrosuna atama için 2007 yılından sonra hiç bir sınav açılmamış bu yıldan sonraki atamalar sınavsız idari inisiyatifle / takdiri (torpille) yapılagelmiştir.

Eğitim ve Bilim çalışanları Eşit haklar Sendikası tarafından MEB Saymanlık ve Diğer Unvanlar İçin Unvan Değişikliği Sınavı Talep Edilmiş durumdadır.

https://www.esithaklarsendikasi.org.tr/sayman-kadrolari-icin-unvan-degisikligi-sinavi-talep-ettik/?unapproved=5510&moderation-hash=678a1f94afc1030ebfa26499d2ce104a#comment-5510

Bu konuda kendilerine teşekkür ediyoruz. Diğer sendikalardan da aynı duyarlılığı ve konuyla ilgilenmelerini, destek vererek görevlerini yerine getirmelerini bekliyoruz. Bu konuyla ilgilenen arkadaşların bu durumu sendikalarına aksettirerek tıpkı üstteki haber gibi talep yazılarını sayfalarında görmeyi talep edebilirsiniz.

13 Kasım 2019 09:16

bilginlik
Aday Memur

Bu talebin diğer sendikalar tarafından da yapılması gerekmektedir. Sendika üyesi arkadaşlar sendikalarına durumu iletsin. Onların da bu talepte bulunması yararımıza olacaktır.

13 Kasım 2019 10:07

ALPER1982ALPER
Aday Memur

ünvan degişikligine veteriner teknikeride girmeli

13 Kasım 2019 10:16

madebyshadow
Memur

ünvan degişikligine veteriner teknikeride girmeli


ALPER1982ALPER, 1 ay önce - Alıntıya git

Kesinlikle.. Sonrasında Eflak ve Boğdan ı da Milli Eğitime Bağlamalılar... Hatta yüksek puan alanları direk Kaymakam yapsınlar...

13 Kasım 2019 11:37

ALPER1982ALPER
Aday Memur

veteriner teknisyeni zaten var 2018 yönetmeliginde

13 Kasım 2019 11:39

ALPER1982ALPER
Aday Memur

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE

YÜKSELME, UNVAN

DEĞİŞİKLİĞİ VE YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMASI

HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 ? 12/10/2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmî Gazete?de

yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan

Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 4

üncü maddesinin birinci fıkrasının (f)

ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?f) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik

hükümlerine göre görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi

amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,?

?j) Unvan değişikliği sınavı: Bu Yönetmelik

hükümlerine göre unvan değişikliği suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla

yapılan yazılı ve sözlü sınavı,?

MADDE 2 ? Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

?MADDE 5 ?

(1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi hizmet grupları ve

kadrolar şunlardır:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Şube müdürü,

2) Şef.

b) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;

1) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı.

c) Büro hizmetleri grubu;

1) Sayman,

2) Ayniyat saymanı,

3) Çözümleyici,

4) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol

işletmeni, veznedar, ayniyat memuru, ambar memuru, memur, usta öğretici,

sekreter, şoför.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında unvan değişikliğine

tabi kadrolar: Avukat, şehir plancısı, mimar, mühendis, istatistikçi,

grafiker, teknik ressam, kütüphaneci, programcı, tekniker, teknisyen,

veteriner hekim, psikolog, biyolog, sosyal çalışmacı, fizyoterapist,

hemşire, veteriner sağlık teknisyeni, laborant, mütercim, diyetisyen, film

yapımcısı, makyajcı, fotoğrafçı, kameraman.?

26 Kasım 2019 09:02

CGülnar
Şef

Eşit Haklar Sendikası'nın Saymanlık kadrolarına adilane bir atama yapılması talebi ortada. "Biz memur, hizmetli meslek grubunun sesiyiz" diyen diğer sendikalarda yönetimde bulunan sendikacı arkadaşlar nerede. Neden bu konuya duyarlı değiller. Hepsine mesaj attım. Siz de bu talebi yapın diye. Belki de gönderilen mesajlara bile bakılmıyor bile. Bu foruma ilgi duyan arkadaşlara diyorum ki: bütün sendikalardan ve memurlar.net'den bu konunun haber yapmalarını isteyin.

06 Aralık 2019 08:54

ordulu.5252
Aday Memur

sınavdan ses seda yok

Toplam 7 mesaj
 
ANKET
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, KPSS puanı yerine mezuniyet notuyla personel almasını;