Editörler :
24 Aralık 2019 19:41   


Destanların Özellikleri

Toplumları derinden etkileyen ve iz bırakan bir olay sonrasında oluşmuşlardır.

Milli özellikler taşıdığından ait olduğu toplumun tüm özelliklerini yansıtır.

Halkın ortak malı olan destanlar anonimdir.

Sözlü gelenek yoluyla gelecek kuşaklara aktarımı sağlanmıştır.

Hem sözlü olması hem de halkın idealleştirme gayretinden dolayı olağanüstü özellikler taşır.

Genellikle manzum yani şiir şeklinde anlatılmışlardır.

Ait olduğu toplumda herkesin anlayabileceği bir şekilde sade bir dile sahiptir.

Kahramanlar seçkin kişilerden oluşur ve bu kişiler olağanüstü özelliklerle kuşatılır.

Genellikle savaş, yiğitlik, doğa ve aşk gibi temalar işlenmektedir.

Tüm dünyada bu türün kökeni Yunaca ?Epope? kelimesine dayanmaktadır.

Destanlar doğal ve yapay olmak üzere iki başlıkta incelenmektedir.

 
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?