Editörler : hopaliSafak Vaktii
13 Ocak 2020 01:31   


Olağanüstü hal durumu başvurusu hakkında

olağanüstü hal durumu başvurusu olan öğretmenin hizmet puanı üstünlüğü dikkate alınmadan özür ataması yapılıyor mu acaba bu konuda bilgisi olan var mı?

13 Ocak 2020 09:41

coshuva
Daire Başkanı

her atama puan üstünlüğüne göre yapılır. ayrım yok.

13 Ocak 2020 10:35

enceyhan
Aday Memur

yönetmelik öyle demiyor siz neye göre söylüyorsunuz

13 Ocak 2020 12:24

coshuva
Daire Başkanı

klavuzda yazıyor. okuyunuz

14 Ocak 2020 10:04

enceyhan
Aday Memur

ben klavuzda göremedim ama yönetmelikte var

14 Ocak 2020 13:06

coshuva
Daire Başkanı

GENEL AÇIKLAMALAR

2. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası

kapsamındaki eğitim kurumları ile bilim ve sanat merkezleri hariç olmak üzere, alanlar

itibarıyla norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarının tamamı ile alanlar itibarıyla

muhtemel boşalacak eğitim kurumları Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet

adresinde ilan edilerek öğretmenlerin tercihlerine açılacak ve yer değiştirmeler bilgisayar

ortamında hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının hesabında yer

değiştirme başvurularının son günü, hizmet süresinin hesabında ise 29 Şubat 2020 tarihi

esas alınacaktır.

https://personel.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_12/20164436_2020_YarY_YYl_Donemi_Kadrolu_OYretmenlerin_Aile_BirliYi_SaYlYk_Can_GuvenliYi_Mazeretleri_Ve_Engellilik_Durumu_Yle_DiYer_Nedenlere_BaYlY_Yer_DeYiYtirme_Duyurusu_.pdf

14 Ocak 2020 13:45

enceyhan
Aday Memur

burda sağlık özründen başvuranlarda kuraya girecek demiyor

14 Ocak 2020 13:51

enceyhan
Aday Memur

Olağanüstü hallere bağlı yer değiştirmeler

MADDE 32-(1)Bulundukları görev yerinde veya ilde çalışılması gereken süreyi tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın;

a) Genel hayatı etkileyen deprem, su baskını, yangın ve benzeri doğal afetler nedeniyle, kendileri veya bakmakla yükümlü olduğu yakınlarından maddi veya manevi zarara uğrayanlardan bu durumlarını kriz merkezlerinden alacakları belgenin o ilin en üst mülkî amirinin uygun görmesi kaydıyla olay tarihinden itibaren bir yıl içinde,

b) Özel hayatını etkileyen olumsuz nedenlere bağlı olarak görevini verimli biçimde yerine getirme imkânı kalmadığı o ilin en üst mülkî amirince yapılacak değerlendirme sonucu görev yerinin değiştirilmesi rapor ile teklif edilenler,

c) Eşi ölenler, eşinin ölüm tarihinden itibaren bir yıl içinde,

ç) Eşi şehit olan öğretmenler

yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

(2) (a), (b) ve (c) bentlerine göre yer değiştirme istekleri, norm kadro durumu ve alanlarındaki öğretmen ihtiyacı çerçevesinde değerlendirilir. (ç) bendine göre eşi şehit olan öğretmenlerin yer değişikliği istekleri yer değiştirme dönemi ile sınırlı olmaksızın atanacakları yerde alanlarında açık norm kadro bulunması şartına bağlı kalınmadan gerçekleştirilir.

(3) Zorunlu bölge yükümlülüğü olanlar, zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamak üzere zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen il veya ilçelere tercihlerinde yer verirler.

(4) Bu kapsamda başvuruda bulunacaklardan aşağıdaki belgeler istenir;

1) Yer Değiştirme Formu,

2) Maddi veya manevi zarara uğradığına ilişkin mülkî idare amirliğinin raporuna dayalı olarak düzenlenen teklif yazısı veya yetkili makamlardan alınacak belge,

3) Eşlerden her ikisi de Bakanlık personeli olarak görev yapanların birlikte atanabilmeleri bakımından çalışmakta olduğu kurumdan alınacak görev yeri ve evli olduğunu gösterir belge,

4) Eşi şehit olanlar ile eşi ölenlerden Ölüm Kâğıdı ve Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği.

14 Ocak 2020 13:52

enceyhan
Aday Memur

(2) numaralı maddeye dikkat edin

14 Ocak 2020 14:21

coshuva
Daire Başkanı

(2) numaralı maddeye dikkat edin


enceyhan, 5 gün önce - Alıntıya git

ne demek istiyor peki 2. maddede ?

bakın bu yönetmeliğe göre siz dönem olmaksızın tayin isteyebileceğiniz yazıyor. ama bakanlıkta işler böyle yürümüyor. ben de özrümden dolayı dönem dışında tayin istedim. gelen cevap ise atama döneminde isteyiniz oldu. bu yönetmelik yeni çıkan khk ile rafa kalktı. ama yine de bazı başvurular dönem dışı kabul ediliyor.

14 Ocak 2020 14:22

enceyhan
Aday Memur

yönetmelik maddesine göre dava açma hakkınız var hocam açın davanızı kazanırsınız

14 Ocak 2020 14:23

coshuva
Daire Başkanı

klavuzda yazan bu yazıyı görmemiş olman ilginç.

''öğretmenlerin tercihlerine açılacak ve yer değiştirmeler bilgisayar

ortamında hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır.''

14 Ocak 2020 14:24

enceyhan
Aday Memur

bu konuda kazanılmış çok sayıda dava var

14 Ocak 2020 14:25

coshuva
Daire Başkanı

652 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 37 . maddesini okumadan dava açma boşa masraf edersin.

14 Ocak 2020 14:28

enceyhan
Aday Memur

hocam aslolan yönetmeliktir klavuzda bu konuya yer verilmemiş olması seni bu haktan mahrum etmez kurumlar her türlü işlemi yönetmeliğe dayandırarak yapmakla mükelleftir. uygulamada yapılmıyorsada dava açarsın ve hakkını alırsın ki çok sayıda kazanılmış dava var klavuz sizi bağlamaz

14 Ocak 2020 14:29

coshuva
Daire Başkanı

kanun yönetmelikten önce gelir. önce kanuna bakılır.

14 Ocak 2020 14:30

enceyhan
Aday Memur

açtım ve kazandım hocam maddeleri yorumlayarak bi yere varamazsınız

14 Ocak 2020 14:36

coshuva
Daire Başkanı

açtım ve kazandım hocam maddeleri yorumlayarak bi yere varamazsınız


enceyhan, 5 gün önce - Alıntıya git

davanız ne kadar sürdü :)

14 Ocak 2020 14:36

enceyhan
Aday Memur

6 ay

14 Ocak 2020 14:38

coshuva
Daire Başkanı

6 ay


enceyhan, 5 gün önce - Alıntıya git

şuan norm olmadığı halde istediğiniz okula gitseniz 1 yıl sonra norm fazlası atamalarında soluğu başka okulda alırsınız. :)

14 Ocak 2020 14:39

enceyhan
Aday Memur

yani sorun ne? istediğiniz okula gitmek mi özrünüzün bulunduğu yere gitmek mi? ki oda hizmet puanınıza bakar

Toplam 25 mesaj
 
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;