Editörler : gubaz
13 Ocak 2020 23:10   


Memura hem 2 kınama hemde 1/30 maaş kesim cezası verip sonra sürgün edilebilir mi?

Sanayi bakanlığı Taşra teşkilatında mühendis olarak çalışmaktayım.Eskiden ufak tefek uyarı cezalarım dışında bir şey yoktu.16 yıldır memurum.Müfettiş Yardımcısının( tecrübesiz ve sanayi sicil sistemini bilmeyen bir müfettiş) inceleme raporu sonucunda 2 adet kınama ve 1 adet 1/30 aylıktan kesme cezası verdi birde doğuda bir ile sürgün edildim.Sadece resmî evraklarda dikkatsizlik.Devleti zarara uğratma yada kendine bir maddi-manevi kazanç sağlama yok.Bir delil yada kanıtta yok.Tamamen müfettişin zorlaması ve şube müdür ve bir kaç arkadaşın iftira atması.Bu arada eşim devlet memuru- çocuğum anaokulu öğrencisi,ev kredisi ödüyorum,kış dönemi,aile birliğim bozulacak.....SÜRGÜN TEBLİĞİ ALDIM HEMEN YÜRÜTMEYİ DURDURMA DAVASI AÇTIM.yardımcı olursanız sevinirim.Hem ceza hem sürgün aldım.yürütmeyi durdurma kısa sürede çıkar mı?

14 Ocak 2020 10:42

DSİPLİN VE CEZA
Aday Memur

öncelikle geçmiş olsun bence yürütmeyi durdurmaya red gelecektir. çünkü makam takdiri var deyip red edip işin esasından görüşülecektir buda sizin en az 9 ay bu çileyi çekmeniz demektir. farkederseniz bu aralar idare mahkemeleri idare lehine olan işlemleri epey fazla o yüzden allah sabır versin size metanetli olun yılmayın

14 Ocak 2020 11:10

Sidarjan
Aday Memur

Makam takdiri hukuktan üstün mü? Bunu merak ettim.Nasıl hem ceza hem sürgün ediyor.Ya ceza ver yada sürgün et.Bence idare mahkemesi YD verecektir.Bu hukuksuzluğa dur diyecektir.İftira ve maddi bir delil olmadan kimse kimseyi suçlayamaz.İdari ve diğer mahkemeler akp-mhp li devleti kutsayan,bireyi direk suçlayan hakimlerin eline geçmiş vaziyette.Lanet olsun kutsal devletçi hakimlere.Önce insan sonra devlet....

14 Ocak 2020 11:50

DSİPLİN VE CEZA
Aday Memur

bende sizinle aynı durumdatım zaten idare sindirmek istediği kişilere bu yolu güdüyor ve sürgüne kılıf olarakta almış olduğun cezaları gerekçelendiriyor. hal böyle olunca idare mahkemeleri yürütmeyi durdurma veremiyor çünkü usule uygun diyor davayı esastan inceleyip karar veriyor bende bana disiplin cezaları almam için iftira atanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundum takipsizlik kararı verdi savcılık şimdi tebliği bekliyorum itirazımı yapmak için kararın gerekçesini yazayım altına bakın

14 Ocak 2020 12:03

DSİPLİN VE CEZA
Aday Memur

şüphelilerin müşteki hakkındaki iddalarının soyut nitelikte iddialar olduğu ve bu nedenle idari soruşturmanın başlatıldığı idari soruşturmanın adli soruşturmadan ayrı bir nitelik taşıdığı ve buna ilişkin itiraz hakkının müşteki lehine bulunduğu, yine her ne kadar müşteki idari soruşturma neticesinde magdur edildiğini, iddia etsede hukuk mahkemeleri aracılığıyla şüpheliler hakkında tazminat davası açabileceği Yargıtayın gerekçesinde CGK 22/03/2005-17-33 SAYILI KARARININ BU YÖNDE OLDUĞU İFTİRA SUÇUNA magdur olan kişinin beraat veya takipsizlik kararları ile başvurması durumunda iftira suçunun yasal unsurlarının oluşacağı bu suretle soyut beyan kapsamında kalan iddiların tck 267 kapsamında suçun maddi unsuru olarak değerlendirilemiyeceği gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere şüpheliler hakkında KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA

14 Ocak 2020 12:11

DSİPLİN VE CEZA
Aday Memur

bEN Kişilerin hem adli hem idari şikayeti oldu adli olarak takipsizlik kararı verildi benim lehime aynı konulu idari soruşturma yaptılar memuriyetten çıkarıldım İdare Mahkemesi İptan etti göreve döndüm savunma almadan bu sefer 3.yıl kademe ilerlemesi cezası verdiler bu cezatı gerekçe gösterip bir yere 1. dERECEDE KAZANILMIŞ HAK AYLIĞIMI ALDILAR 3. DERECEYE ATADILAR Bu yetmedi merkeze 65 km sürgüne gönderdiler mahkemeler hiç birine yd vermedi esastan bozdu ama nasıl önce 1 dereceden 3 derece atamayı iptal etti kurum istinafa gitti sonra 65 km sürgünü iptal etti kurum istinafa gitti mahkeme kararını uygulayıp 1 dereceye atadılar bu seferde 30 km uzaga tekrar sürgün çünkü kademe ilerlemesi cezası gerekçe oldu yani şimdi bana idareyi aldatıcı belgelerle beni şikayet edenlerin hakkında suç duyurusu 16 ay sonra kovuşturmaya yer yok kararı ben 3 yıldır uğraşıyorum şunu ögrendim idareyle uğraşmak çok zor geceleri uyumadan sabah ettinmi bilmiyorum çünkü ne çocuğun ne eşin artık eski sen olmadığını görüyor o yüzden her şey olacağına varır sen kalbini ferah tur ilahi adalet emin ol ki var biraz sabır et bu süreçte

14 Ocak 2020 12:41

Sidarjan
Aday Memur

Açık bir hukuksuzluk yapılıyor.İdare resmen kafayı takmış sana.Bu alçaklık.Bak benim yürüteme başvuru

BURSA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ

SAYIN BAŞKANLIĞI?NA

Yürütmenin Durdurulması İstemlidir

DAVACI : Y.Y

VEKİLİ : Av. A Şahinci

DAVALI : T.C.SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI - ANKARA

TEBLİĞ TARİHİ : 08.01.2020

KONUSU : Müvekkilin, geçirdiği soruşturma sebebiyle Balıkesir den Muş?a atamasının yapılmasına ilişkin dava konusu 31.12.2019 tarih ve 1243943 sayılı işlemin ÖNCELİKLE YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve akabindeİPTALİNE karar verilmesi istemini muhtevidir.

AÇIKLAMALAR :

1-Davacı-müvekkil, ##### İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünde mühendis unvanıyla görev yapmaktadır.Müvekkil-davacı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının yazısıyla soruşturma geçirmiştir. Soruşturmaya konu edilen 3 farklı zamanda yaşanan olayla ilgili araştırma ve soruşturma yapılmış ve müfettiş yardımcısınca müvekkile iki olay nedeniyle Kınama, bir olay nedeniyle Aylıktan Kesme Cezası? önerilmiştir.

Öneri üzerine 02.01.2020 tarihinde müvekkilden savunmaları istenmiştir. Savunmaların yapılabilmesi için davalı kurumdan ?inceleme raporu? talep edilmiş ise de; ?dava açılması durumunda raporun ancak mahkemeye sunulabileceği? belirtilerek inceleme raporu tarafımıza verilmemiştir. Bu durum karşısında iddialar ve diğer delillerden habersiz olarak yasal süresi içerisinde savunmalar yapılmıştır.

2-Müvekkil hakkında yapılan soruşturma neticesinde,müvekkilin savunmasının alınması bir yana, savunma talebineilişkin yazının yazılması (02.01.2020) dahi beklenmeden dava konusu işlem (31.12.2019) ile müvekkil MUŞ?a sürülmüştür.Adeta önce müvekkil cezalandırılmış, akabinde ise soruşturmanın en önemli delili olan ve Anayasa tarafından güvence altına alınan savunma hakkının kullanılması usulen istenmiştir. Bu tarihsel sıralama dahi idarenin, gerçeği ortaya çıkarmaktan çok, objektif kriterleri terk ederek, alelacele cezalandırma yolunu seçtiğinin kanıtıdır.

Diğer yandan, memurların naklen atanmaları konusunda idareye takdir yetkisi tanınmakla beraber, bu yetkinin ancak kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilerek yapılmalıdır. Müvekkilin atanmasında kamu yararı ve hizmet gereklerinin gözetilmemiştir. Zira, müvekkilin yaptığı iş olan ?Sanayi Sicil Belgesi? düzenleme işi düşünüldüğünde, iş yükü çok yoğun olan Balıkesir?den iş yükü neredeyse yok denecek kadar olan Muş?a atanması kamu yararı veya hizmet gereği ile açıklanamaz, cezai işlem mahiyetindedir.

Atama işleminde kamu hizmetinin etkin ve verimli işlemesi amacı dışında bir başka amaç bulunmaktadır. İki kınama ve bir aylıktan kesim cezası ile cezalandırılması planlanan müvekkilin, aynı fiiller nedeniyle bir de atama işlemine tabi tutulmasının kendisine ikinci bir disiplin cezası verilmesi anlamına gelecektir. Bu da mükerrer cezalandırma mahiyetinde olup hukuka aykırıdır.

3-Müvekkil davacı, 6 yıldır davalı kurumda çalışmaktadır. Dava konusu soruşturmaya kadar herhangi bir soruşturması veya cezası olmamıştır. Hakkında herhangi bir şikayet söz konusu değildir. Müvekkilin eşi S. Yılmaz, ####### Ortaokulunda öğretmen olarak çalışmaktadır. Müvekkilin kızı B.Yılmaz, ######## Anaokulunda öğrencidir. Müvekkil ve ailesinin yerleşik bir hayatı söz konusudur. Tayin dönemi olmadığından eşinin tayin istemesi söz konusu değildir. Kış şartları da düşünüldüğünde, dava konusu cezalandırma atama işleminin aile bütünlüğünü bozacağı aşikardır. Müvekkil, eşi ve çocuğundan ayrılma veya işini bırakma arasında tercih yapmak durumunda kalmıştır. Bu nedenle aile birliğinin kurulması için müvekkilin sürülme işleminin durdurulması elzemdir.

4-Anayasamızın Ailenin korunması başlıklı 41. maddesi ??Aile Türk Toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır.Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır...? düzenlemesi ile aile birliğinin korunmasını devletin ödevi olarak belirlemiştir. Amacın, aileyi parçalanmaktan kurtarmak, bireylerini bir arada tutmak suretiyle ailenin huzur ve mutluluğunu devam ettirmek ve bu yolla kamu görevlilerinin ailevi kaygılardan uzak bir biçimde kamu hizmetlerini verimli, etkin ve sağlıklı bir biçimde yürütmeleri için gerekli ortamı sağlamak olduğunda kuşkuya yer yoktur.Anayasamızın, aile birliğinin korunması hususunda devlete yüklemiş olduğu sorumluluk karşısında, objektif kriterlerden uzaklaşılarak, ivedilikle cezalandırma amacıyla atama işleminin yapılması Anayasanın ihlali anlamı taşıyacağı muhakkaktır.

Aksi durumda, ya müvekkilin istifa etmesi ya da aile birliğinin bozularak tarafların boşanmaları gibi olumsuz sonuçlar doğurabilecektir. Günümüzde, işsizliğin ve geçim sıkıntısının büyük sorun teşkil ettiği ülkemizde idarenin kendi personelini düşürmüş olduğu bu durumda hiçbir hukuka uyarlılık bulunmamaktadır.

5- Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartının ?Ailenin sosyal, yasal ve ekonomik korunma hakkı?? başlıklı 16 ncı maddesinde, ??Akit Taraflar, toplumun temel birimi olan ailenin tam gelişmesi için gerekli koşulları sağlamak üzere sosyal yardımlar ve aile yardımları, mali düzenlemeler, konut sağlama, yeni evlilere yardım ve diğer uygun araçlarla aile yaşamının ekonomik, yasal ve sosyal bakımdan korunmasınıdesteklemeyi taahhüt ederler.?? denilmektedir. Avrupa Sosyal Şartına taraf bir ülke olduğumuzdan bu hükmün iç hukukumuz bakımından bağlayıcı olduğu aşikardır.

6- 2577 sayılı Yasa gereğince ?İlgili işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğacağı ve işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartları birlikte gerçekleştiği? takdirde, ilgili işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilir. Davamıza konu atama işleminin sebep ve maksat unsurları yönünden açıkça hukuka aykırı olduğundan ve uygulanması halinde telafisi güç ve hatta imkânsız zararların doğacağı aşikâr olduğundan mezkûr işlemin yürütmesinin durdurulması gerekmektedir.

HUKUKİ SEBEPLER: Anayasa, DMK, İYUK

DELİLLER : İdari kayıtlar ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda izah edilen ve resen dikkate alınacak nedenlere binaen; tarafımızca davaya konu edilen Balıkesir?den Muş?a atamasının yapılmasına ilişkin dava konusu 31.12.2019 tarih ve 1243943 sayılı işlemin, konunun aciliyetine binaen davalı idarenin savunması alınmadan veya idarenin savunma süresinin kısaltılarak öncelikle ve ivedilikle yürütmesinin durdurulmasına ve akabinde İPTALİNE,yargılama masrafları ile ücreti vekaletin davalı tarafa tahmiline, karar ittihazını bilvekale arz ve talep ederim.10/01/2020

Davacı Vekili

Av. A.Şahinci

1

14 Ocak 2020 14:31

DSİPLİN VE CEZA
Aday Memur

bu başvuruda umarım tek ve ilk öncelikle aile hayatı dikkate alınır ve yürütmeyi durdurma verirler

14 Ocak 2020 14:43

Sidarjan
Aday Memur

İnş dostum.

14 Ocak 2020 17:50

Sidarjan
Aday Memur

Çünkü tayinimi( sürgün) 31/12/2019 çıkarmış bakanlık benden 02/01/2020 de savunma istiyor.Önce beni cezalandırıyor sonra kendini savun diyor.Bir kere bakanlık kafadan usulen hata yapmış.Bu bile sürgün kararının iptaline yeter.Yanlışmıyım?

Toplam 9 mesaj
 
ANKET
MEB, yeniden sınıf tekrarına geri dönüyor. Sınıf tekrarı olmalı mı?