Editörler : ayşegül bgm
15 Ocak 2020 20:05   


Yasaklı
Güvenlik Soruşturması Kaldırıldı mı? Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı

Umarım işinize yarar arkadaşlar.

Anayasa Mahkemesi?nin Güvenlik Soruşturması İptal Kararının Devam Eden İdari Davalara Etkisi

1- Anayasa Mahkemesi?nin Güvenlik Soruşturması İptal Kararının Devam Eden İdari Davalara Etkisi hususunda; 7070 sayılı Kanun?un 60. maddesi ile devlet memurluğuna alımlarda güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Ancak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun devlet memurluğuna alınacaklarda genel ve özel şartları düzenleyen 48. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendine eklenen (8) numaralı alt bendinin Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle açılan iptal davasında, Anayasa Mahkemesi?nin 24/7/2019 tarih ve E:2018/73, K:2019/65 sayılı kararında, ?Bu bağlamda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasıyla elde edilen veriler kişisel veri niteliğindedir.

Kuralla güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kapsamında kamu mercileri tarafından özel yaşamı ile ilgili sorular sorulması da dâhil olmak üzere bir bireyin özel hayatı, iş ve sosyal yaşamıyla ilgili bilgilerinin alınması, kaydedilmesi ve kullanılması özel hayata saygı hakkına sınırlama niteliğindedir.? gerekçesiyle iptal etmiştir. Güvenlik soruşturması emsal kararlar 2020 yılı içindir. Anayasa Mahkemesi?nin Güvenlik Soruşturması İptal Kararının Devam Eden İdari Davalara Etkisi bu nedenle önemlidir.

2- T.C. Anayasasının ?Anayasa Mahkemesinin Kararları? başlıklı 153. maddesinin son fıkrasında, Anayasa Mahkemesi kararlarının Resmi Gazetede hemen yayımlanacağı ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlayacağı hükmüne yer verilmiştir. Bir kanun ya da kanun hükmünde kararnamenin uygulanması üzerine tesis edilen idari işlemlerin iptali istemiyle dava açmak durumunda kalan ve Anayasanın 152. maddesi uyarınca itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesine başvurulmasını isteme hakkına sahip olan kişilerin, uyuşmazlığa konu idari işleme dayanak alınan kanun maddesine karşı Anayasanın 150. maddesi uyarınca iptal davası açılması veya 152. maddesi uyarınca itiraz yoluyla yapılan başvuru sonucunda ilgili kanun maddesinin Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş olması halinde iptal hükmünün hukuki sonuçlarından yararlanmaları gerekeceği açıktır.

3- Bu nedenle, yukarıda yer verilen Anayasanın 153. maddesine göre, yasama, yürütme ve yargı organları için bağlayıcı olan Anayasa Mahkemesinin söz konusu kararının, bu karardan önce açılmış bulunan ve henüz sonuçlanmamış olan tüm davalara uygulanması gerekmektedir. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi?nin güvenlik soruşturması iptal kararı devam eden idari davalarda uygulanmalıdır. Ankara 13. İdare Mahkemesinin kararı da bu yöndedir. Güvenlik soruşturması olumsuz emsal karar olarak kullanılabilir. Güvenlik soruşturması İdare Mahkemesi tarafından hukuka aykırı bulunmuştur.

İptal kararı sonrası İdare Mahkemeleri artık güvenlik soruşturmasının yasal dayanağı kalmadığından lehe karar vermeye başlamıştır. Buyrun bunlardan biri.

Kaynak: https://kadimhukuk.com.tr/makale/anayasa-mahkemesinin-guvenlik-sorusturmasi-iptal-kararinin-devam-eden-idari-davalara-etkisi/

15 Ocak 2020 22:32

balkan12cc
Memur

Benim davam da istinafta Ankara 1. idari dava dairesinde bekliyorum AYM kararı gereğini sıra dosyama ne zaman gelir bilmiyorum hakime havale edildi görülüyor

Bir emsal de burada AYM kararına

https://www.tahanci.av.tr/guvenlik-sorusturmasi-olumsuz-sonuc-yurutmeyi-durdurma-karari-yd-2020-ankara-avukat/

16 Ocak 2020 00:39

Gsilkaya
Aday Memur
Benim davam anayasa mahkemesinde . Olumlu sonuçlanma ihtimali nedir ?
16 Ocak 2020 01:07

balkan12cc
Memur

Anayasa mahkemesinde 2019 / kaçlarda acaba başvurunuz

Elbette olumlu olacaktır Anayasa mahkemesi sonucu sonuçta Aihs ye aykırı işlem yapıldı idarece bu değişmez

16 Ocak 2020 01:15

Gsilkaya
Aday Memur

Anayasa mahkemesinde 2019 / kaçlarda acaba başvurunuz

Elbette olumlu olacaktır Anayasa mahkemesi sonucu sonuçta Aihs ye aykırı işlem yapıldı idarece bu değişmez


balkan12cc, 1 ay önce - Alıntıya git
Aralık ayında açıldı
19 Ocak 2020 01:28

Gsilkaya
Aday Memur
Benim davam anayasa mahkemesinde . Olumlu gelme ihtimali nedir ? Bi fikriniz var mı
Toplam 5 mesaj
 
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?