Editörler : gubaz
22 Ocak 2020 10:13   


Bölge idare mahkemesi kesin kararı

Arkadaşlar bölge idare mahkemesinde 13/b 4 bir görevlendirme işlemine ait idare mahkemesinde iptal olmuş bir davam kurumun istinaf başvurusunu kabul edip kaldırma ve red kararını diğer kanunyolları kapalı olmak üzere red etti. şimdi bu karara karşı anayasa mahkemesine mi gitmek gerekir yoksa danıştaya temiz yolu açıkmıdır.

Karar Kısmı şu şekildedir.

Açıklanan nedenlerle, davalı idare vekilince istinaf başvurusunun kabulüne, başvuruya konu mahkeme kararının kaldırılmasına; davanın reddine, aşağıda dökümü yapılan mahkeme safhasına ait toplam 251,30 TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, istinaf safhasına ait toplam 103,90 TL yargılama gideri ileAvukatlık Asgari Ücreti Tarifesi uyarınca belirlenen 1.362,00 TL vekalet ücretinin davacı tarafından davalı idareye verilmesine; artan tebligat avansının Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 333.maddesi uyarıncataraflara iadesine, 2577 sayılı Yasanın 45. maddesinin 6. fıkrası gereğince diğer kanun yolları kapalı ve kesin olmak üzere, 22/11/2019 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

22 Ocak 2020 16:52

DSİPLİN VE CEZA
Aday Memur

fikri olan varmı acaba

23 Ocak 2020 14:43

DSİPLİN VE CEZA
Aday Memur

Bu konu hakkında yorum yapacak bir kişi yokmu

01 Şubat 2020 18:24

hukukcu4206
Aday Memur

Hocam kesin karar bu duruma ilişkin sadece iki yol var... Birincisi yargılamanın yenilenmesi çok sık olabilecek bişey değil burada BİM kararına esas olacak hatalı bir delil olması gerekir... İkincis birebir benzer bir konuda başka bir BİM'in sizinkinin aksi yönde karar vermesi... Bu durumda dosya Danıştay'a gidip farklılık giderilebilir

04 Şubat 2020 13:31

yönetici61
Şube Müdürü

İç hukuk yolları tamamlandığından BİM. kesin kararı size tebliğ edildikten 30gün içinde Anayasa Mahkemesine başvurabilirsiniz. BİM. Kararı ile hukuki süreç tamamlanmıştır hocam. Soruşturma sürecinde çok bariz hukuk hatası yoksa artık geriye dönmek yok. Hak ihlali olduğunu iddia ediyorsanız belgeleri ile birlikte 30gün içinde Anayasa Mahkemesine başvurabilirsiniz. Geçmiş olsun.

04 Şubat 2020 17:02

DSİPLİN VE CEZA
Aday Memur

teşekkür ederim saygılar sunarım

Toplam 5 mesaj
 
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?