Editörler : gubaz
22 Ocak 2020 10:33   


Savunma alınmadan verilen ceza İdare Mahkemesi tarafından red edildi.

Bir fiil belirterek disiplin soruşturması açılıyor daha sonra o cezanın iptali oluyor ve oradaki savunmayı baz alarak ayrı fiillden bir ceza daha veriliyor ve bu durum idare mahkemesi ve bölge idare mahkemesinde tespit dahi yapılmadan ceza onanıyor. Maalesef ülkemiz adaleti

fiilin karşılığının kamu görevinden çıkarma cezası olmadığı gerekçesiyle iptal edildiği, davalı idare tarafından iptal gerçekçesi değerlendirilmek suretiyle dava konusu işlemin tesis edildiği, isnat edilen fiil belirtilmek suretiyle davacının savunmasının da daha önce alındığı hususları değerlendirildiğinde, bu iddiasına itibar edilmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davanın reddine, aşağıda dökümü yapılan 389,30.-TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 1.090,00.-TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine, posta ücreti avansından artan miktarın kararın kesinleşmesini müteakip davacıya resen iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere, 27/12/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

22 Ocak 2020 13:34

Mecalisa
Aday Memur
Geçmiş olsun mutlaka itiraz edin yargıtayın kararları var verilecek olan ceza değiştiği için tekrar savunma alınması şart bim bu kararı bozacaktır
22 Ocak 2020 14:01

DSİPLİN VE CEZA
Aday Memur

BİM DE bozmadı bu kararı bimden sonra karar kesinleşirse anayasa mahkemesinemi danıştaya mı gitmem gerekir

27 Ocak 2020 21:26

Mecalisa
Aday Memur
Danıştaya gidiyorsunuz bozması lazım içtihatları var yargıtayın bu konuda bi ufak bi araştırırsanız sizde bulabilirsiniz
28 Ocak 2020 08:48

DSİPLİN VE CEZA
Aday Memur

yalnız diğer kanun yolları kapalı ve kesin olmak üzere karar verdi BİM

28 Ocak 2020 17:33

Mecalisa
Aday Memur
Meslekten çıkarma hariç diğer konulara itiraz edemiyorsunuz diye biliyorum ben
30 Ocak 2020 23:00

Sidarjan
Aday Memur

Kardeşim geçmiş olsun.Dava konusu tam olarak neydi

31 Ocak 2020 09:18

DSİPLİN VE CEZA
Aday Memur

mesaj attım size

14 Şubat 2020 21:57

Yol Gösteren
Kapalı

Mahkemenin iptal gerekçesi önemli bir konudur. Kamu görevinden çıkarma cezası verilen cezayı mahkeme "işlenen fiil ile verilen ceza arasında ölçüsüzlük" var diye iptal etti ise işlenen fiilin karşılığının meslekten çıkarma olmayacağını söyledi ise davalı idare senin daha önce verdiğin ifadeye göre ceza verebilir. yeniden soruşturma açmayı gerektiren ve savunma almayı gerektiren hukuki bir zorunluluk yoktur. İdare yeni verdiği cezada kamu görevinden çıkarma veremez. ikinci cezaya itiraz ederken dava dosyasını bilmek lazım o ayrı bir konu savunma alınmadan ceza verildi yerine suçun işlenmediği veya karşılığı bu değil diye dava açmak lazım.. geçmiş olsun..

14 Şubat 2020 22:12

Yol Gösteren
Kapalı

bir örnek vereyim : Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak, devlet memurluğundan çıkarmadır. sen savunman da bu suçu işlemediğini ama yaptığın hareketi söyledin. mahkeme senin savunmana ve dosya kapsamına göre seni haklı buldu ve dedi ki bu hareket yapılmıştır ama bu ceza onun karşılığı değildir. idare bu sefer senin savunmanı almadan Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak fiilinden ceza verebilir.

14 Şubat 2020 22:21

Yol Gösteren
Kapalı

bir örnek vereyim : Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak, devlet memurluğundan çıkarmadır. sen savunman da bu suçu işlemediğini ama yaptığın hareketi söyledin. mahkeme senin savunmana ve dosya kapsamına göre seni haklı buldu ve dedi ki bu hareket yapılmıştır ama bu ceza onun karşılığı değildir. idare bu sefer senin savunmanı almadan Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak fiilinden ceza verebilir.


Yol Gösteren, 2 hafta önce - Alıntıya git

Anayasa Mahkemesine gideceksin ve anayasa mahkemesi hak ihlaline bakar. Yargılama yapmaz. Bu şartlarda Anayasa Mahkemesi Hak İhlali vermez ama şansını dene..

Toplam 10 mesaj
 
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?