Editörler : gubaz
27 Ocak 2020 14:46   


İl Müdür Yardımcılığı

Uzun süredir araştırmakta olduğum İl Müdür Yardımcısı kadrosu ile ilgili neredeyse tüm mevzuatı, tüm bakanlıkların ilgili yönetmeliklerini okudum fakat İl Müdür Yardımcılarının atanmalarına ilişkin hiçbir mevzuat ile karşılaşmadım.

İl Müdür Yardımcısı kadrosunun mevzuattaki yeri nedir ?

Bu atamalar kim tarafından yapılıyor?

Şimdiden yaptığınız değerli işler için size teşekkür eder, hayırlı çalışmalar dilerim.

29 Ocak 2020 15:40

7.his
Müsteşar

işinize yararsa inceleyin

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU

Kanun Numarası : 5502

Kabul Tarihi : 16/5/2006

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 20/5/2006, Sayı: 26173

Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5, Cilt: 45, Sayfa:

Kadrolar ve atama

MADDE 29- Kurum kadrolarının tespiti, ihdası, kullanılması ve iptali ile kadrolara

ilişkin diğer hususlar 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde

Kararname hükümleri, atamalarda ise bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 23/6/1981

tarihli ve 2477 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Başkan, başkan yardımcısı, genel müdür, Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Strateji

Geliştirme Başkanı, Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanı ve 1. Hukuk Müşavirinin

ataması müşterek kararnameyle, genel müdürlükler ile Strateji Geliştirme Başkanlığı

bünyesindeki daire başkanları, İnsan Kaynakları Daire Başkanı, Destek Hizmetleri Daire

Başkanı, İnşaat ve Emlak Daire Başkanı ve sosyal güvenlik il müdürleri Başkanın önerisi

üzerine Yönetim Kurulu tarafından, bunların dışında kalan personelin ataması Başkan

tarafından yapılır.(1)

İkinci fıkrada sayılan kadrolar ile daire başkanı, sosyal güvenlik il müdürü, sosyal

güvenlik il müdür yardımcısı ve sosyal güvenlik merkezi müdürü kadrolarına yapılacak

atamalarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara

ilave olarak, en az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak şartı

aranır. ??????????

10 Şubat 2020 14:06

yusufshu
Aday Memur

işinize yararsa inceleyin

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU

Kanun Numarası : 5502

Kabul Tarihi : 16/5/2006

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 20/5/2006, Sayı: 26173

Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5, Cilt: 45, Sayfa:

Kadrolar ve atama

MADDE 29- Kurum kadrolarının tespiti, ihdası, kullanılması ve iptali ile kadrolara

ilişkin diğer hususlar 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde

Kararname hükümleri, atamalarda ise bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 23/6/1981

tarihli ve 2477 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Başkan, başkan yardımcısı, genel müdür, Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Strateji

Geliştirme Başkanı, Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanı ve 1. Hukuk Müşavirinin

ataması müşterek kararnameyle, genel müdürlükler ile Strateji Geliştirme Başkanlığı

bünyesindeki daire başkanları, İnsan Kaynakları Daire Başkanı, Destek Hizmetleri Daire

Başkanı, İnşaat ve Emlak Daire Başkanı ve sosyal güvenlik il müdürleri Başkanın önerisi

üzerine Yönetim Kurulu tarafından, bunların dışında kalan personelin ataması Başkan

tarafından yapılır.(1)

İkinci fıkrada sayılan kadrolar ile daire başkanı, sosyal güvenlik il müdürü, sosyal

güvenlik il müdür yardımcısı ve sosyal güvenlik merkezi müdürü kadrolarına yapılacak

atamalarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara

ilave olarak, en az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak şartı

aranır. ??????????


7.his, 2 ay önce - Alıntıya git

merhabalar, sgk'da bu şekilde atanıyor fakat diğer kurumlarda da bu kadro olmasına rağmen bu atamalarla ilişkin bir mevzuata değinilmemiş, sgk'da il müdür yardımcılığı için memur olması ve üniversite mezunu olması şartı varken, aynı bakanlık olan aile çalışma sosyal hizmetler il müdür yardımcılığında 8 sene çalışma süresi olması gerektiği ifade ediliyor fakat bununla ilgili de mevzuat yok

Toplam 2 mesaj
 
ANKET
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, koronavirüsle mücadelede Bilim Kurulunu yetkili kılmış olmasını;