Editörler : gubaz
14 Şubat 2020 23:06   


Kapalı
Göreve iade tüm özlük haklarının ödenmesi mahkeme ara kararı

İSTEMİN ÖZETİ: Davacının Devlet Memurları Kanununun 144. maddesi uyarınca ............. günü görevine iade edildiği, tazminat niteliğinde olan fazla çalışma ücretinin tarafına ödenmesi gerektiği ileri sürülerek iptali ve tüm özlük, mali ve sosyal haklarının (fazla çalışma tazminatı, maaştan kesilen 3/1 kısmı) görevden uzaklaştırma tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tarafına ödenmesi ile işlemin yürütmesinin durdurulması istenilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren İdare Mahkemesi Hakimliğince işin gereği düşünüldü:

2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun un Tek hakimle çözümlenecek davalar başlıklı değişik 7. maddesinin 1. fıkrasında; uyuşmazlık miktarı yirmi beş bin Türk Lirasını aşmayan ve konusu belli parayı içeren idari işlemlere karşı açılan iptal davaları ile tam yargı davalarının idare mahkemesi hakimlerinden biri tarafından çözümleneceği hüküm altına alınmış, Kanunun Ek 1. maddesinde ise; Bu Kanunun tek hakimle çözümlenecek davalara ilişkin 7. maddesindeki parasal sınırlar; her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, önceki yılda uygulanan parasal sınırların, o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesi hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığınca her yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanır. hükmüne yer verilmiştir.

DAVALI İDAREDEN;

1-Davacının ......... ile ........ tarihleri arasında görevden uzakta olduğu süre esnasında maaşından kesinti yapılan (1/3 oranında) miktarın ne kadar olduğu sorularak buna ilişkin bilgi ve belgeler ile şayet ödense idi ne kadar fazla çalışma ücreti alacağını gösterir bilgi ve belgeler ibraz edilerek davacının kadro ve derecesi dikkate alınarak yapılacak (1/3 kesintisi yapılan maaş miktarı ile fazla çalışma ücretine ilişkin) hesap cetvelinin ibrazının istenilmesine,

2-Davacının ........ ile ......... tarihleri arası döneme ilişkin maaş bordrolarının ibrazının istenilmesine,

3-Davacıya ait hizmet cetvelinin bir örneğinin ibrazının istenilmesine,

4-Davacının görevden uzaklaştırması ve yine davacının görevine iadesine ilişkin bilgi ve belgelerin bir örneğinin ibrazının istenilmesine,

5-Davanın dava konusu işleme dayanak olarak alınan başvuru dilekçesinin ibrazının istenilmesine,

6-Dava konusu işleme dayanak olarak alınan yukarıdaki bilgi ve belgeler ile birlikte tüm bilgi ve belgelerin aslının veya onaylı ve okunaklı bir örneğinin ibrazının istenilmesine,

Olayın niteliğine ve davanın durumuna göre yürütmenin durdurulması isteminin, davalı idarenin birinci savunması alındıktan ve ara kararı gereği yerine getirildikten sonra incelenmesine, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20. ve 27.maddesinin 4.fıkrası gereğince savunma ve ara kararı süresinin (......) gün olarak belirlenmesine, ........... tarihinde karar verildi.

15 Şubat 2020 01:24

Ado104
Genel Müdür

Hocam, kararın kendisini ne zaman paylaşırsınız

15 Şubat 2020 01:28

Yol Gösteren
Kapalı

Hocam, kararın kendisini ne zaman paylaşırsınız


Ado104, 2 ay önce - Alıntıya git

Davalı İdare mahkeme kararı doğrultusunda memur arkadaşın alacaklarını hesaplayıp 15 gün önce mahkemeye sundu. mahkeme kararı verir vermez bur da paylaşacağım

19 Şubat 2020 12:58

Ado104
Genel Müdür

Davalı İdare mahkeme kararı doğrultusunda memur arkadaşın alacaklarını hesaplayıp 15 gün önce mahkemeye sundu. mahkeme kararı verir vermez bur da paylaşacağım


Yol Gösteren, 2 ay önce - Alıntıya git

Sayın yol gösteten, idari davalarda tercihli dava diye bir durum söz konusu olabiliyor mu

19 Şubat 2020 13:17

Yol Gösteren
Kapalı

Sayın yol gösteten, idari davalarda tercihli dava diye bir durum söz konusu olabiliyor mu


Ado104, 1 ay önce - Alıntıya git

Sayın Ado104sorunun cevabı İYUK' da bulunuyor.

23 Şubat 2020 09:01

kamunun öz oğlu
Memur

Davalı İdare mahkeme kararı doğrultusunda memur arkadaşın alacaklarını hesaplayıp 15 gün önce mahkemeye sundu. mahkeme kararı verir vermez bur da paylaşacağım


Yol Gösteren, 2 ay önce - Alıntıya git

Hocam aciktan yeni dönen bir tsk personeliyim( acigim feto sebebiyle degildi) idareye verilmek uzere bu sekilde ornek bir dilekce atarmisiniz özelden mail adresi yazsam? Dilekcemde eksik oyak odemeleri, kullanilanayan yillik izinler, hitapta bulunan acikta gecen surelerin silinmesi gibi bilgilerde bulunmasi gerekiyor.tesekjurler

23 Şubat 2020 11:12

merttan
Genel Müdür

idareye başvuru şartı varmı önce yoksa direk tam yargı savaşımı açılmalı

Bir de ben davayı bakanlığa açtım henüz bitmedi aym kararı gereği bitecek başlayacağım il müdürlük olacak ben özlük haklarım tam ödenmezse direk bakanlığa mi maddi manevi haklarımım için başvuracağım yok sa silsile-i mi gidecek il müdürlüğü il müdürlüğüde bakanlığımı yollayacak kısaca direk mi açamazmıyım davayı

Sayın yol gösteren

Bir de bu davada neden sadece maddi zararlar iştenmiş manevi zararlar ne olacak

23 Şubat 2020 11:13

merttan
Genel Müdür

Tam yargı davasımı yazacaktım yanlış olmuş savaşı olmuş

28 Mart 2020 12:09

plaze61
Aday Memur

acığa alındığım dönemde kesilen 3/1 aldım ancak fazla çalışmayı ödemediler.Bu konu ile alakalı olarak İdare mahkemesine dava açtım.Davam sonuçlandı.karar dün itibarı ile elime ulaştı.Kesilen paralar faizi ile ve mahkeme masrafları emniyete rucu edildi.Emniyetten beni aradılar İBAN numarası istediler verdik.En kısa zamanda yatacak dediler.Bekleyip göreceğiz.

Aslında hiç ümitli değildim.2.Davam daha var yinede ümitli değilim.Nedenine gelince hakim Anayasa,danıştay ve yargıtay kararları nedir diyen ve emsal olması adına dosyaya eklenen kararın ne olduğunu sorduğu bir yargı ortamında ümitli olmak balıksız gölde balık avlamaya benziyor.35 yıllık İTÜHukuk F. mezun olan arkadaşım bile aynı şeyleri ifade ediyor.Tek kelime ile BIKKINLIK veriyor verilen kararlar.Ondan dolayı senin davanı alıp ümit veremem diyor.Dava kolay kolay almıyor.Sistem bu hale geldi.Nereden tutsan elinden kalıyor.

Beklentisi olan benim gibi arkadaşlara kolay gelsin .İnşallah hakkınızı alırsınız. Sağlıcakla kalın...

28 Mart 2020 16:30

17Mayıs
Aday Memur

acığa alındığım dönemde kesilen 3/1 aldım ancak fazla çalışmayı ödemediler.Bu konu ile alakalı olarak İdare mahkemesine dava açtım.Davam sonuçlandı.karar dün itibarı ile elime ulaştı.Kesilen paralar faizi ile ve mahkeme masrafları emniyete rucu edildi.Emniyetten beni aradılar İBAN numarası istediler verdik.En kısa zamanda yatacak dediler.Bekleyip göreceğiz.

Aslında hiç ümitli değildim.2.Davam daha var yinede ümitli değilim.Nedenine gelince hakim Anayasa,danıştay ve yargıtay kararları nedir diyen ve emsal olması adına dosyaya eklenen kararın ne olduğunu sorduğu bir yargı ortamında ümitli olmak balıksız gölde balık avlamaya benziyor.35 yıllık İTÜHukuk F. mezun olan arkadaşım bile aynı şeyleri ifade ediyor.Tek kelime ile BIKKINLIK veriyor verilen kararlar.Ondan dolayı senin davanı alıp ümit veremem diyor.Dava kolay kolay almıyor.Sistem bu hale geldi.Nereden tutsan elinden kalıyor.

Beklentisi olan benim gibi arkadaşlara kolay gelsin .İnşallah hakkınızı alırsınız. Sağlıcakla kalın...


plaze61, 3 gün önce - Alıntıya git
Kesilen 3/1 neye göre hesaplanıyor acaba 30 ay açıkta kaldım 5 ay önce iade oldum önümüzde ki hafta içi muhtemelen yatıracaklar parayı.
Toplam 9 mesaj
 
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?