Editörler : gubaz
15 Şubat 2020 00:18   


Kapalı
Adli ve idari soruşturma sürecinde dikkat edilecek hususlar (tecrübeme göre)

Öncelikle kimsenin ne adli ne idari soruşturma geçirmesini istemem.. düşmanım bile olsa...

657 ye tabi bir devlet memuru iseniz her zaman ayakta kalmayı bilmelisiniz. Düşenin dostu olmaz sözünü çek etmenin gereği olmadığı için düşmeyin ve hep ayakta kalın.Her şeyden önce bir soruşturma konusuna muhatap olmamak gerekir. Görev ve sorumluluklarınızla ilgili her şeyi yönetmelikler çerçevesinde yaparak soruşturmaya konu olacak bir olayın içinde bulunmayın. Yaptığınız her şeyi kuralına uygun yapın. Sizin açıklarınızı arayacak art niyetli insanların eline kullanacakları malzemeler vermeyin. Soruşturma geçirmeye başladığınız zaman dostlarınızın sayısının azaldığını göreceksiniz. Sizi çok seven müdürünüz, güvendiğiniz mesai arkadaşlarınız, sendikanız, etkili yerlerde tanıdıklarınız sizin beklediğiniz kadar vefalı olmayacaklardır.

Soruşturma konusu çok basit bir olay bile olsa asla hafife almayın. Etrafınızdaki iyi niyetli saf arkadaşlarınızın Bundan bir şey çıkmaz, kafana takma cümleleri sizi rehavete düşürmesin. Hakkınızda iddia edilen her şeyi ciddiye alın ve masumiyetinize kanıt olacak özellikle yazılı belge toplayın. Devletin dilinin yazı dili olduğunu hatırlayarak yazılı olmayan sözlü ifadelerin bir kanıt değeri taşımadığını aklınızdan çıkarmayın. Bir soruşturma geçiriyorsanız bunun iyi yönleri de olabilir. Hayatta unutamayacağınız bir tecrübe yaşayacağınızdan emin olabilirsiniz. İnsanların gerçek yüzlerini görecek, herkesin kendi paçasını kurtarmaya çalışmasına şahit olacaksınız. Kendisine bir şey olmasın diye topu taca atan, gölgesinden korkan insanları tanıyacaksınız. Böyle bir süreç size insanları daha iyi tanıma olanağı sağlayacaktır.

ilçe dışından, ilden veya bakanlıktan gelen müfettişlerle muhatapsanız suçsuzluğunuzu ispatlayacak resmi deliller bulmanız gerekecektir. Soruşturmaya gelen müfettişlerin büyük ölçüde kafalarında zaten bir ön yargı bulunacaktır. Sanık hükmünde soruşturulduğunuz için onların gözünde potansiyel olarak suçlu olduğunuzu unutmayınız. Müfettişlere suçsuzluğunuzu somut olarak ispat etmeniz gerekmektedir. Benim olayla hiçbir alakam yok, ne olacaksa olsun rahatlığı size pahalıya mal olabilir.

Soğukkanlılıkla hakkınızdaki iddiaları boşa çıkaracak sağlam deliller bulmak için gayret göstermelisiniz. Müfettişlerle muhatap olduğunuzda onların ön yargılarına su taşıyacak davranışlardan uzak durmanız gerekiyor. Müfettişlere ifade vermeye giderken mutlaka hazırlıklı gitmek gerekir. Her ihtimale karış yazılı bir ifade tutanağını yanınızda bulundurun. Gerekirse onu verir veya o tutanakta not aldığınız şekilde ifadenizi yazdırabilirsiniz. Suçsuzluğunuzu ispatlayacak delillerle karşılarına çıkın. Müfettişler ifade alırken bazı kelime oyunları yapabilirler. İyi polis, kötü polis rolü oynayabilirler. Filmlerde gördüğünüz bazı küçük psikolojik taktiklere karşı kendinizi hazırlamanız gerekebilir. Müfettişler size özellikle kendilerinin istediği cevabı vermeniz için sizi boşa düşürmeye çalışacaklardır. Bunun için ifade esnasında soğukkanlılığınızı muhafaza ederek onların istediği değil sizin masumiyetinizi ispat eden cevaplar verin.

Soruşturma sürecinde dostunuz olmadığını kabul ederek hareket etmelisiniz. Mevzu bahis olan olayla ilgili her önünüze gelene bilgi vermeyip ketum davranmalısınız. Sizin hiç aklınıza gelmeyecek ve şerrinden emin olduğunuz kişiler bile bazen saflıklarından sizin aleyhinizde çalışabilirler. Eğer bir şahit götürüyorsanız ona kesin ve net ifadeler kurmasını, olayı dallandırıp budaklandırıp farklı yorumlanacak cümleler kullanmamasını öğütleyin. Şahidiniz sizin zaten masum olduğunuzu bilen, sizin lehinizde ifade veren kişi olacağı için açık ve net olarak sizin masumiyetinizi ispatlayacak cümleler kurmalıdır. Konuyu uzatmak, ayrıntılara girmek olayı sizin aleyhinize daha karmaşık hale getirebilir.

Soruşturma konusu ne olursa olsun mutlaka Disiplin Soruşturma Yönetmeliğini internetten indirip okuyun. Neyle suçlandığınızı, almanız muhtemel cezaların ne olduğunu mutlaka öğrenin. Hiçbir şeyi hafife almayın.

Soruşturma konusu olay adli kuruma intikal etmişse şikâyet konusu savcılık tarafından kovuşturulacaktır. Savcılık soruşturması esnasında sizin de ifadeniz istenecektir. Bu süreçte mümkünse hukuki destek alarak Polis karakoluna ifade vermeye gidilmelidir. Polise ifade verirken her şeyi en ince detayıyla anlatarak savcının sizin masumiyetinize inanmasını sağlayacak şekilde ifade verin. Yapmadım, suçsuzum, yalan, iftira gibi kısa cümlelerle ifadenizin değerini düşürmeyin. Somut delillere dayanan, mantıklı bir anlam bütünlüğü içinde masumiyetinizi anlatan cümleler kurun. Vermiş olduğunuz ifadeyi ve sunduğunuz delilleri yeterli bulan savcı hakkınızda kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verebilir ve böylelikle hakim karşısında çıkmadan dava kapanmış olur.

15 Şubat 2020 00:48

Yol Gösteren
Kapalı

evrakların içinde yeni buldum.. :))

bir memur arkadaşın müfettişin tevdi raporuna istinaden görevi kötüye kullanmak suçundan karakolda c.savcılığına verdiği ifadenin son parağrafı

Anayasa ve ilgili Kanunlarla açıklandığı üzere Hukuka aykırı elde edilen delillerle,müşteki ve tanık ifadesi olmadan, hiç bir somut delile dayanmadan, kamu zararı ile ilgili kanunlar araştırılmadan, kişi mağduriyetinin oluşup oluşmadığı tespit edilmeden, kişilere haksız bir kazanç sağlanıp sağlanmadığı tespit edilmeden, eksik araştırma ile kanaate dayalı tevdi raporu ile soruşturma açılması başta adil yargılanma hakkının ihlali olduğu gibi, elde edilen delilin niteliğine göre özel hayata müdahale teşkil edeceği, dolayısıyla hak ihlaline neden olacağı açıktır. Yargıtay Başkanlığı kararlarında ve doktrinde görevi kötüye kullanma suçuna teşebbüs mümkün değildir. TCK nın 257. maddesinde düzenlenen görevi kötüye kullanma suçunun oluşabilmesi için norma aykırı davranış yeterli değildir, ayrıca objektif cezalandırma şartlarının da gerçekleşmesi gerektiği cihetle; eylem neticesinde kişi mağduriyeti, kamu zararı veya kişilere haksız menfaat sağlanması unsurlarının bulunmadığı ortadadır. Vermiş olduğum ifadenin içeriğindeki maddi delillerle birlikte Sayın Savcımın tespitleri ve takdiriyle; Soruşturma sonucunda iddianame düzenlenecekse CMK 170/5 maddesinin İddianamenin sonuç kısmında, şüphelinin sadece aleyhine olan hususlar değil, lehine olan hususlar da ileri sürülür'' hükmünün de uygulanmasını Sayın Savcımdan arz ederim. Müfettişin hazırladığı tevdi raporundaki suçlamaları kabul etmiyorum. Vereceğim ifade bundan ibarettir.

15 Şubat 2020 00:49

Yol Gösteren
Kapalı

sonuç KOVUŞTURMAYA GEREK YOKTUR

17 Şubat 2020 21:15

Tenruhde13
Aday Memur
Merhaba hocam ben mebde kadrolu öğretmen olarak çalışıyordum mesleğimde 12 yıl geçti. 2018 Mart ayında öğrenciyle bir sorun yaşadım bu sorun karakola taşındı o arada MEB beni açığa aldı. 2018 kasım ayında "devlet memurluğundan ihraç etti" ancak savcılık kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi. İl idare ve bölge idare ret verdi şuan davam Danıştayda sizce neden buralara geldi davam ve Danıştayın kararı ne olur. Teşekkür ederim iyi çalışmalar.
17 Şubat 2020 22:06

Yol Gösteren
Kapalı
Merhaba hocam ben mebde kadrolu öğretmen olarak çalışıyordum mesleğimde 12 yıl geçti. 2018 Mart ayında öğrenciyle bir sorun yaşadım bu sorun karakola taşındı o arada MEB beni açığa aldı. 2018 kasım ayında "devlet memurluğundan ihraç etti" ancak savcılık kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi. İl idare ve bölge idare ret verdi şuan davam Danıştayda sizce neden buralara geldi davam ve Danıştayın kararı ne olur. Teşekkür ederim iyi çalışmalar.
Tenruhde13, 2 ay önce - Alıntıya git

öncelikle geçmiş olsun idare ve bölge idare mahkemeleri kararlarının gerekçesini bilmemekle beraber, dosyanın içeriğini bilmek lazım. Ayrıca öğrenci ile yaşadığın sorun önemli.. Malum sorunlardan ise idari süreç zorlu.. ama yinede seni ihraç ettikleri 657 kanunun hangi maddesi büyük ihtimalle falcılık yapmayayım Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak fiilini uygulamışlardır. Eğer bu madde ise; Fıkranın uygulanmasında en önemli nokta yüz kızartıcı hareketlerin neler olduğunun tespitidir. Çünkü Ceza Kanununda yüz kızartıcı suçların tanımı yapılmamıştır.

DMK?nun 48 inci maddesinde yüz kızartıcı suçlar olarak zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas suçları yüz kızartıcı suçlar olarak sayılmış ve bu sayma sonunda "gibi" sözcüğü kullanılarak bu saymanın tahdidi olmadığı ve benzer suçların da yüz kızartıcı suçlardan sayılabileceği anlamına gelen bir düzenleme mevcuttur.Fıkrada ayrıca utanç verici hareketlerden de söz edilmektedir. Böylece yüz kızartıcı suç sayılmamakla birlikle utanç verici suçlardan sayılan hareketlere de Devlet memurluğundan çıkarma cezası verilebilecektir.Utanç verici hareketler ,toplumda yerleşmiş yüksek ahlaki değerlere tezat olan, adap ve aile düzenini tahribe yönelik olan cürümlerdir.

Şayet işin başında işi bilen bir idare avukatına gitmiş olsaydınız buralara kadar gelmezdi. bu da neden buralara kadar geldi sorusunun cevabı.. Yukardaki falcılık yaptığım madde haricinde ise inşallah öyledir. Şansın çok yüksek danıştay iptal edecektir. Geçmiş olsun

17 Şubat 2020 22:49

Tenruhde13
Aday Memur

öncelikle geçmiş olsun idare ve bölge idare mahkemeleri kararlarının gerekçesini bilmemekle beraber, dosyanın içeriğini bilmek lazım. Ayrıca öğrenci ile yaşadığın sorun önemli.. Malum sorunlardan ise idari süreç zorlu.. ama yinede seni ihraç ettikleri 657 kanunun hangi maddesi büyük ihtimalle falcılık yapmayayım Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak fiilini uygulamışlardır. Eğer bu madde ise; Fıkranın uygulanmasında en önemli nokta yüz kızartıcı hareketlerin neler olduğunun tespitidir. Çünkü Ceza Kanununda yüz kızartıcı suçların tanımı yapılmamıştır.

DMK?nun 48 inci maddesinde yüz kızartıcı suçlar olarak zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas suçları yüz kızartıcı suçlar olarak sayılmış ve bu sayma sonunda "gibi" sözcüğü kullanılarak bu saymanın tahdidi olmadığı ve benzer suçların da yüz kızartıcı suçlardan sayılabileceği anlamına gelen bir düzenleme mevcuttur.Fıkrada ayrıca utanç verici hareketlerden de söz edilmektedir. Böylece yüz kızartıcı suç sayılmamakla birlikle utanç verici suçlardan sayılan hareketlere de Devlet memurluğundan çıkarma cezası verilebilecektir.Utanç verici hareketler ,toplumda yerleşmiş yüksek ahlaki değerlere tezat olan, adap ve aile düzenini tahribe yönelik olan cürümlerdir.

Şayet işin başında işi bilen bir idare avukatına gitmiş olsaydınız buralara kadar gelmezdi. bu da neden buralara kadar geldi sorusunun cevabı.. Yukardaki falcılık yaptığım madde haricinde ise inşallah öyledir. Şansın çok yüksek danıştay iptal edecektir. Geçmiş olsun


Yol Gösteren, 2 ay önce - Alıntıya git
Hocam size özelden mesaj attım zahmet olmazsa bakar mısınız teşekkür ederim sağolun.
18 Şubat 2020 22:37

ayazayazoglu
Aday Memur
Abi gerçekten bu memurlar.net de bugüne kadar gördüğüm en sağlam en can alıcı yorumları ve araştırmaları yapan kişisiniz. Allah razı olsun . Keşke özelden iletişim kurabilsek büyük ölçüde mağdur olduğum bir konu var haklıyım karşımdaki kişiler müdür sınıfı, ne yazık ki arsız güçlü olunca haklıyı haksız çıkartır diyorlar ya öyle bir durumla karşı karşıyayım. Dönüş yaparsanız çok sevinirim.
18 Şubat 2020 22:44

ayazayazoglu
Aday Memur

sonuç KOVUŞTURMAYA GEREK YOKTUR


Yol Gösteren, 2 ay önce - Alıntıya git
Size hitaben yazmıştım özelden dönüş yapabilirseniz gerçekten çok makbule geçer abi
Toplam 7 mesaj
 
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?