Editörler : gubaz
19 Şubat 2020 14:12   


Forum sitesine yazılan yorumların davada kullanımı

İyi çalışmalar...

Facabook yada twitter gibi sosyal medya hesaplarının dışında kalarak gerçek isim belirtilmeden sadece kullanıcı adıyla üye olunan forum sitelerine yazılan ve hakaret içermeyen yorum, görüş gibi yazılar davalarda delil olarak sunulabilir mi ? Yazan kiye ait isim yada herhangi bir kişisel bilgi belirtilmediği için profile ait bilgiler bir kişiye mal edilebilir mi ? kişinin üye olurken kullandığı g-mail hesabından veya kapatılmış ttnet aboneliğinden ip tespiti ile kimliğe ulaşılabilir mi ?

20 Şubat 2020 01:24

Yol Gösteren
Kapalı

yargıtay ceza dairesi kararına göre sorunun cevabı aşağıda! kal sağlıcakla

T.C YARGITAY 4.CEZA DAİRESİ ESAS NO: 2011/7577 KARAR NO: 2013/11425 KARAR TARİHİ:15/04/2013

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak; Katılana, IP adresleri ... olan "...@mynet.com", "...@mynet.com", "...@yahoo.com" ve "...@yahoo.com.tr" adlı elektronik postalarla hakaret ve tehdit edildiği iddiasıyla açılan davada;

Elektronik postaların IP adresleri ve internet bağlantısı yapılan telefon numaraları tespit edilmiş ise de; sanıkların, elektronik postaların sahibi ve kullanıcısı olmadıklarını, iletileri kendilerinin göndermediğini savunmaları karşısında; Elektronik posta adresi hesabının oluşturulması sırasında elektronik posta hizmeti veren şirkete beyan edilen kimlik bilgileri, elektronik posta adresleri oluşturulurken kullanılan IP adresleri ve bağlantı için kullanılan telefon numaraları, elektronik posta adresinin aktive edilmesi için elektronik posta adreslerinin alındığı şirketlere verilen diğer elektronik posta adresleri, bu adreslerin kullandığı IP adresleri ve bağlantı telefon numaraları, suçta kullanılan elektronik posta adresleri ve bunların aktive edilmesi için şirkete bildirilen diğer elektronik posta adresleri ile başka adreslere gönderilen iletilerin tespit edilmesi için dosyadaki tüm bilgi ve belgelerin Türkiye İletişim Kurumu Başkanlığına gönderilerek gelen cevaba ve iletilerin gönderildiği başka adresleri kullanan kişilerden, suçta kullanılan elektronik posta adreslerinin kime ait olduğu sorularak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yetersiz bilirkişi raporuna dayanılarak eksik inceleme ile hükümler kurulması,

Kanuna aykırı ve katılan ... vekilinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğ namedeki onama düşüncesinin reddiyle HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 15/04/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

20 Şubat 2020 08:44

darkjusticer
Memur

Yanıtınız için size çok teşekkür ederim Sayın Yol Gösteren

Toplam 2 mesaj
 
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?