Editörler : gubaz
20 Şubat 2020 18:33   


AYM'nin GS kararının devam eden davalara etkisi

Anayasa Mahkemesi, 29 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 24/7/2019 tarih ve E.:2018/73; K.:2019/65 sayılı kararında vatandaşların kişisel veri niteliğindeki bilgilerinin memuriyete girişte değerlendirmeye tabi tutulmasının Anayasa'ya aykırı olduğuna karar vermiş ve 657 Sayıl Devlet Memurları Kanunu 48. Maddesinin Birinci Fıkrasının (A) Bendine Eklenen (8) Numaralı Alt Bendinde yer alan Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak hükmünü iptal etmiştir. Anayasa Mahkemesi bu kararıyla, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını devlet memurluğuna alınma şartlarından çıkarmıştır. Ancak idarenin bu konuda yeniden düzenleme yapmasında hukuki bir engel yoktur.

Söz konusu kararın gerekçesinde Kuralda güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması memurluğa alımlarda genel şartlar arasında sayılmasına karşın güvenlik soruşturmasına ve arşiv araştırmasına konu edilecek bilgi ve belgelerin neler olduğuna, bu bilgilerin ne şekilde kullanılacağına, hangi mercilerin soruşturma ve araştırmayı yapacağına ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Diğer bir ifadeyle güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yapılmasına ve elde edilecek verilen kullanılmasına ilişkin temel ilkeler belirlenmeksizin kuralla sadece güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması devlet memurluğuna alımlarda aranacak şartlar arasında sayılmıştır. ifadesi yer almaktadır. Anayasa Mahkemesi kararın gerekçesinde belirlilik ilkesine vurgu yapmış, güvenlik soruşturmasının ve arşiv araştırmasının nasıl ve kim tarafından yapılması gerektiği hususunda kanuni bir düzenleme bulunmadığına dikkat çekmiştir. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yönetmeliğinde düzenlemeler mevcuttur. Ancak Anayasa Mahkemesi bu hususun kanunla düzenlenmesi gerektiğini ifade etmiştir.

Bahse konu iptal kararının, sonuçlanan veya devam eden ( derdest ) davalara etkisinin nasıl olacağı hususu önem arz etmektedir. Bu konuyla ilgili devam etmekte olan birçok dava mevcuttur.

Anayasanın Anayasa Mahkemesinin Kararları başlıklı 153. Maddesinde Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir. İptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz. Anayasa Mahkemesi bir kanun veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin tamamını veya bir hükmünü iptal ederken, kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez. Kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü ya da bunların hükümleri, iptal kararlarının Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca kararlaştırabilir. Bu tarih, kararın Resmî Gazetede yayımlandığı günden başlayarak bir yılı geçemez...İptal kararları geriye yürümez. Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar. hükmü yer almaktadır.

Sonuç olarak; Anayasa Mahkemesi iptal kararlarının geriye yürümeyeceği, ancak devam eden (derdest) davalarda iptal kararının hukuki sonuçlarının Mahkemeler tarafından dikkate alınması gerektiği görüşü hakimdir. Ayrıca Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarih ileri bir tarih olarak belirlenmiş olsa dahi iptal kararının Mahkeme tarafından dikkate alınması gerekmektedir.

20 Şubat 2020 18:47

merttan
Genel Müdür

Bir durum eksik olmuş Anayasa mahkemesi diyor ki bu kayıtların tutulması ne kadar süre belli değil süresiz sınırsız hakkın özünü ortadan kaldırmakta ve bu işin bir kanunu yok siz süresiz sınırsız kayıt tutamazsınız bu kayıtları tutabilmek için de kanununuz yok maddi manevi gelişme hakkını engellemekte kişisel verilerin ihlali

Bir de 31.12.2019 tarihinde ortak karar alınmış Ankara istinafta Aym kararı her dava için uygulanacak diye

Toplu bir şekilde karar yazılabiliyormu şimdilik karar veriliyor gerekçe daha sonra sanırım hepsi bitince yapılacak bu işlemler ne kadar sürer herkese aynı karar verileceğine göre bir hızlı yöntemi yolu varmıdır sayın yol gösteren

20 Şubat 2020 18:56

Yol Gösteren
Şube Müdürü

Bir durum eksik olmuş Anayasa mahkemesi diyor ki bu kayıtların tutulması ne kadar süre belli değil süresiz sınırsız hakkın özünü ortadan kaldırmakta ve bu işin bir kanunu yok siz süresiz sınırsız kayıt tutamazsınız bu kayıtları tutabilmek için de kanununuz yok maddi manevi gelişme hakkını engellemekte kişisel verilerin ihlali

Bir de 31.12.2019 tarihinde ortak karar alınmış Ankara istinafta Aym kararı her dava için uygulanacak diye

Toplu bir şekilde karar yazılabiliyormu şimdilik karar veriliyor gerekçe daha sonra sanırım hepsi bitince yapılacak bu işlemler ne kadar sürer herkese aynı karar verileceğine göre bir hızlı yöntemi yolu varmıdır sayın yol gösteren


merttan, 10 ay önce - Alıntıya git

kararlar büyük ihtimalle isimleri değiştir.. kopyala yapıştır olacak katiplere büyük iş düşüyor..

Ayrıca davası bitenlere bu karar uygulanmaz. yalnız lehe olan kanun uygulansın diye tekrar dava açılabilir...

21 Şubat 2020 14:15

arfonn
Aday Memur

Ankara idare mahkemeleri şuan aym kararını emsal gösterip bütün atama iptal kararlarını iptal ediyor. Herkes ise iadeyi kazaniyo. Son zamanda bunla alakalı ankara idareden 3 tane karar geldi. Olayın özüne girmeden direkt aym nin paylaştığı maddeleri emsal gösterip dosyaları bozuyor

21 Şubat 2020 18:08

balkan12cc
Şef

Olayın özüne girilmiyorsa kopyala yapıştır şekli ile çok hızlı bitermi dersimiz dosyalar

23 Şubat 2020 07:23

Baysevgilicanavar
Aday Memur

Bazı mahkemeler Anayasa Mahkemesi kararını tanımıyolar. İstinafa taşıdım dosyayı burası Türkiye

25 Şubat 2020 14:47

shiftmn
Kapalı

benim kararım hala çıkmadı danıştay idari davalar genel kurulunda bekliyor 5 aydır karar aşamasında diyor.

26 Şubat 2020 01:26

Eslem44
Aday Memur

merhabalar benim idari davam var suan. bakan onayi ile tsk dan ihrac oldum. gerekce babamin feto den adli sorusturmasi olmasi(dernek uyeligi ve bank asya kredi karti olmasi ). sizin bildiginiz benim gibi olup idare mahkemesinden donen var mi

26 Şubat 2020 01:28

Eslem44
Aday Memur

bir de hakkimda adli sorusma yapildi sonucunda tum feto baglantilari arastirilarak hicbir şey olmadigi kanitlandi ve takipspzlik verildi tarafima .

01 Mart 2020 18:45

Gsilkaya
Aday Memur
Peki sizce anayasa mahkemesinde davası devam edenlere ne olacak
01 Mart 2020 22:38

Gsilkaya
Aday Memur
Anayasa mahkemesinde devam eden davalara sizce olumlu sonuç verilir mi
Toplam 10 mesaj
 
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?