Editörler : gubaz
«56575859606162636465666768
12 Mart 2021 22:07

tdemirci
Aday Memur

Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlarda

b) Kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.

arkadaşlar

1 yıl görev yapma şartında vekaleten yapılan görevlendirmelerinde sayılması gerekmiyor mu.

milli eğitimden bir yönetici asaleten görev yapmak gerekiyor diye yorum yapıyor. aslında madde gayet açık...1 yıl görev yapmış olmak sadece...

12 Mart 2021 22:44

LaSTeR
Şef

Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlarda

b) Kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.

arkadaşlar

1 yıl görev yapma şartında vekaleten yapılan görevlendirmelerinde sayılması gerekmiyor mu.

milli eğitimden bir yönetici asaleten görev yapmak gerekiyor diye yorum yapıyor. aslında madde gayet açık...1 yıl görev yapmış olmak sadece...


tdemirci, 1 ay önce - Alıntıya git
Değerli hocam; mebbise girdiğinizde kişisel bilgiler sekmesinde bir görev kaydı vardır bir de görevlendirme bilgileri. Görevlendirme olarak yapılan görevler görev kaydında yoktur. Toplam bir yıl şartı görev kaydı sekmesinin toplamıdır. Yorum değil söylenen. Görevlendirme yapılan görevler hiçbir halükarda geçerli olmadı şimdiye kadar. Alıntıladığınız maddede de görev yapmış olmak diyor. Görevlendirme olarak çalışılan süreler de geçerlidir diye eklemesi gerekir zaten.
13 Mart 2021 13:28

tdemirci
Aday Memur

Sayın hocam mebbis vekaleten yapılan görevlendirmeler görevlendirme asaleten yapılanlar ise görev kaydında çıkması buna delil teşkil etmez.. Aynı maddenin C bendinde bakanlıkta görev yapanlar için asaleten şartı getirilmiş buradan bile durum aslında anlaşılıyor bence.... Bunu kime soracağız bilemiyorum....

a) Müdür olarak görev yapmış olmak.

b) Kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.

c) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında asaleten görev yapmış olmak.

16 Mart 2021 03:28

2023VİZYON
Aday Memur

Yazılı sınav

MADDE 18 ? (1) Yazılı sınav duyurusunun son günü itibarıyla 5 inci, 6 ncı ve 7 nci maddelerde belirtilen şartları taşıyanlar arasından yönetici olarak ilk defa görevlendirilecekleri belirlemek amacıyla Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca çoktan seçmeli yazılı sınav yapılır. Bu sınavda 100 puan üzerinden 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.

(2) Yazılı sınavın yaptırılması durumunda;

a) Yazılı sınavın yürütülmesine ilişkin işlemler ve itiraza ilişkin hususlar bu Yönetmelik hükümleri ve genel hükümler çerçevesinde hazırlanacak bir protokol ile belirlenir.

b) Yazılı sınavı yapan kurumlar tarafından istenecek her türlü sınav ücreti ve sınava ilişkin diğer ödemeler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(3) Yazılı sınav sonuçları, kesin sonuçların açıklandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir. Görevlendirmede kullanılan yazılı sınav puanı bir defadan fazla kullanılamaz. Yazılı sınav puanını yükseltmek isteyenler yeniden yazılı sınava girebilir.

(4) Yazılı sınavların geçerlilik süresiyle sınırlı olmak ve daha önce görevlendirmede kullanılmaması kaydıyla en yüksek yazılı sınav puanı dikkate alınır.

16 Mart 2021 03:34

2023VİZYON
Aday Memur

Yazılı sınav

MADDE 18 ? (1) Yazılı sınav duyurusunun son günü itibarıyla 5 inci, 6 ncı ve 7 nci maddelerde belirtilen şartları taşıyanlar arasından yönetici olarak ilk defa görevlendirilecekleri belirlemek amacıyla Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca çoktan seçmeli yazılı sınav yapılır. Bu sınavda 100 puan üzerinden 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.

(2) Yazılı sınavın yaptırılması durumunda;

a) Yazılı sınavın yürütülmesine ilişkin işlemler ve itiraza ilişkin hususlar bu Yönetmelik hükümleri ve genel hükümler çerçevesinde hazırlanacak bir protokol ile belirlenir.

b) Yazılı sınavı yapan kurumlar tarafından istenecek her türlü sınav ücreti ve sınava ilişkin diğer ödemeler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(3) Yazılı sınav sonuçları, kesin sonuçların açıklandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir. Görevlendirmede kullanılan yazılı sınav puanı bir defadan fazla kullanılamaz. Yazılı sınav puanını yükseltmek isteyenler yeniden yazılı sınava girebilir.

(4) Yazılı sınavların geçerlilik süresiyle sınırlı olmak ve daha önce görevlendirmede kullanılmaması kaydıyla en yüksek yazılı sınav puanı dikkate alınır.

17 Mart 2021 23:24

ilkmat2727
Aday Memur
İlk defa yönetici atama takvimi nezaman açıklanır birde Ağustos ayı başlarında bitse en azından seminer öncesinde idareci okulunda olmalı
30 Mart 2021 01:53

actual1985
Aday Memur
Hizmetici eğitim faaliyetlerine katilmaktan puan verileceği yazıyor , nasıl oluyor bu bilen var mı acaba?
Toplam 1347 mesaj
«56575859606162636465666768