Editörler : metin_alkan
«83848586878889909192939495
24 Mart 2021 17:29

HukukşinasAv.
Aday Memur

Bu arada, kendisine uygulanan Ücretsiz İzin yahut KÇÖ'den rahatsız olup da bu rahatsızlığını Cumhurbaşkanlığı, YÖK, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TBMM gibi kurumlara iletmek isteyen olursa, ofisimizde hazırladığımız metni paylaşabilirim. Merak buyurmayın, Ücret talep etmiyoruz, maksat amme hizmeti olsun . Metni isteyen olursa lütfen özelden mesajla talep etsin. Uzunca bir metin sayılır. Kendinize göre düzeltmeler yaparsınız. Çalıştığınız kurumun adını yazıp yazmamak, şikayet edip etmek size kalmış artık. Örneğin YÖK'e, bakın VAKIF Üniversiteleri şöyle şöyle yapıyor. ama aslında şöyle olmalı şeklinde YÖK'ü bilgilendirici ve harekete geçirici tarzda da yazabilirsiniz. ve diğer kurumlara da aynı şekilde tabi. Gerçi söz konusu üniversite olduğu için diğer kurumlar yine YÖK'e gönderecektir bu metni.

YÖK'le birlikte aslında TBMM ve üyelerinin gündemine sokmak da önemli ama oraya nasıl ne şekilde ulaşır şu an bilemiyorum doğrusu.

Dediğim gibi KÇÖ, Ücretsiz izin gibi işlemlerden mağdur olup da bunu bilgiyle donatılmış biçimde ilgili birimlere paylaşmak isteyen özelden talep etsin. iyi çalışmalar

24 Mart 2021 18:03

hesabınıbilen
Aday Memur

Hakan Ural

Neler Oluyor Hayatta

adlı programa gönderebilirsiniz.

Bugün Tuzla site mafyası gündeme gelmişti.

Üniversite mafyası da gündeme gelebilir :))

02 Nisan 2021 14:56

zuhal98n
Aday Memur

Nişantaşı Üniversitesi, hocaları 1-30 Nisan arası ücretsiz izne çıkardı

02 Nisan 2021 14:57

zuhal98n
Aday Memur

Bu arada, kendisine uygulanan Ücretsiz İzin yahut KÇÖ'den rahatsız olup da bu rahatsızlığını Cumhurbaşkanlığı, YÖK, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TBMM gibi kurumlara iletmek isteyen olursa, ofisimizde hazırladığımız metni paylaşabilirim. Merak buyurmayın, Ücret talep etmiyoruz, maksat amme hizmeti olsun . Metni isteyen olursa lütfen özelden mesajla talep etsin. Uzunca bir metin sayılır. Kendinize göre düzeltmeler yaparsınız. Çalıştığınız kurumun adını yazıp yazmamak, şikayet edip etmek size kalmış artık. Örneğin YÖK'e, bakın VAKIF Üniversiteleri şöyle şöyle yapıyor. ama aslında şöyle olmalı şeklinde YÖK'ü bilgilendirici ve harekete geçirici tarzda da yazabilirsiniz. ve diğer kurumlara da aynı şekilde tabi. Gerçi söz konusu üniversite olduğu için diğer kurumlar yine YÖK'e gönderecektir bu metni.

YÖK'le birlikte aslında TBMM ve üyelerinin gündemine sokmak da önemli ama oraya nasıl ne şekilde ulaşır şu an bilemiyorum doğrusu.

Dediğim gibi KÇÖ, Ücretsiz izin gibi işlemlerden mağdur olup da bunu bilgiyle donatılmış biçimde ilgili birimlere paylaşmak isteyen özelden talep etsin. iyi çalışmalar


HukukşinasAv., 3 hafta önce - Alıntıya git

Merhabalar,

Ben rahatsızım, size özelden email adresimi yazdım, rica etsem söylediğiniz dilekçeyi benimle paylaşabilir misiniz? İlgili yerlere gönderip hakkımızı aramaya başlayalım, bakalım nasıl sonuçlanacak.

Zuhal

03 Nisan 2021 14:32

PhDCe
Memur

Nişantaşı Üniversitesi, hocaları 1-30 Nisan arası ücretsiz izne çıkardı


zuhal98n, 2 hafta önce - Alıntıya git

bu ne büyük hukuksuzluk

uzaktan çalışma ve KÇÖ ile full kar ediyor üniversiteler

hocalar daha fazla çalışıyor uzaktan çalışma yüzünden

bu nedir

03 Nisan 2021 15:48

zuhal98n
Aday Memur

bu ne büyük hukuksuzluk

uzaktan çalışma ve KÇÖ ile full kar ediyor üniversiteler

hocalar daha fazla çalışıyor uzaktan çalışma yüzünden

bu nedir


PhDCe, 1 hafta önce - Alıntıya git

hukuksuzluğu gidermek için adımımı atıyorum, YÖK'e bildireceğim, HukukşinasAv.'den dilekçe taslağı rica ettim, o dilkekçeyi güncelleyerek başvurumu yapacağım...El mi yaman bey mi yaman görecekler...

03 Nisan 2021 16:34

marjinaanaliz
Aday Memur

Şansa gördüm bu konu başlığını cidden üzüldüm. Tıp doktorları özele gide daha fazla kazanır, istediği zaman özel devlet geçiş yapar. Akademisyen için iş içler acısı. ben güneyde bir devlet üniversitesinde Dr. öğr. üyesiyim. akademik teşvikte alıyorum net maaşım 9650 tl. istanbulda olsam özelde 6500 nasıl yeter bir insana bir aileye gerçekten yazık. Birde sürekli işten çıkarılma korkusu. Akademisyen nasıl üretecek bu piskoloji ile. Gerekli değilse almasınlar akademisyen. aldıklarına da düzgün birşey versinler.

05 Nisan 2021 15:51

baharyakın
Aday Memur

YÖK bölümün açılması için 4, devam etmesi için 7 Öğr. Üyesi zorunlu kılıyor ama Özel Üniversiteler hiç ders vermeyip kadroda görünenler ve bir-iki ders verip sadece ders ücreti alanlar ile dolu. Geçen bir ilana "diplomamı kiraya versem, aylık kaç lira verirsiniz" diye dekan ile pazarlık yapıldığına bizzat şahit oldum. Zaten mütevelli de en çok böyle başvuruları seviyor. Hatta kendileri öneriyor.

Bir de gene düzenlemenin gene ruhuna aykırı olarak, devletten baz maaş esas alınarak düzenleme yapılıyor ama devlette olan ek ders, makam ve dil tazminatı gibi artıların yanısıra AGİ bile ödenmiyor.

Bu düzenlemenin amacı part-time'ı bitirmekti ama sonuç kesinlikle böyle olmadı.Şu anda Özel Üniversitelerdeki akademisyenlerin bir çoğu kadroda görünüyor ama dışarıda çalışıyor. Eskiden part-time olanlara 30 gün SGK gösterilip eksik maaş verilebiliyordu, şimdi maaş tam gösterilip SGK'da eksik gün çalıştı diyerek bildirim yapıyorlar. Eski düzen tartışmasız daha iyiydi. Hayır gibi gördüğümüz düzenleme Şer olarak karşımıza çıktı..

Akademinin durumu bu, ülkeden farklı değil tabii ki.

05 Nisan 2021 18:30

HukukşinasAv.
Aday Memur

Şansa gördüm bu konu başlığını cidden üzüldüm. Tıp doktorları özele gide daha fazla kazanır, istediği zaman özel devlet geçiş yapar. Akademisyen için iş içler acısı. ben güneyde bir devlet üniversitesinde Dr. öğr. üyesiyim. akademik teşvikte alıyorum net maaşım 9650 tl. istanbulda olsam özelde 6500 nasıl yeter bir insana bir aileye gerçekten yazık. Birde sürekli işten çıkarılma korkusu. Akademisyen nasıl üretecek bu piskoloji ile. Gerekli değilse almasınlar akademisyen. aldıklarına da düzgün birşey versinler.


marjinaanaliz, 1 hafta önce - Alıntıya git

Üniversiteler "bilimsel özerkliği" haizdir (Anayasa M. 130). Bilimsel özerklik, esas itibariyle herhangi bir müdahale olmaksızın araştırma ve çalışmalar yapmak demektir. Bilimsel özerklik; çalışmalarını yürüttüğü süreçte, bilhassa kamu gücünü elinde bulunduran üniversite idaresinin hukuka aykırı işlemler ile akademik personele müdahale etmesini engelleyen, çalışma ve araştırmaları vesilesiyle akademisyeni idarenin hukuka aykırı işlemlerinden koruyan Anayasal bir güvencedir. Anayasanın bilimsel özerklik vurgusundaki amaç, akademik personelin mesleki güvencede olmasını temin içindir. Nitekim Anayasa Mahkemesi'nin üniversitelerin hukuki niteliği, bilimsel özerklik ve akademik personelin mesleki güvencesi konularını incelediği kararlarında (örneğin 25.5.1976 tarihli, E:1976/1, K:1976/28 sayılı; 30.5.1990 tarihli, E:1990/2, K:1990/10 sayılı; 15.7.2002 tarihli, E:2001/380, K:2002/69 sayılı kararları), üniversitelere bilimsel özerklik tanındığı vurgulanarak, öğretim elemanlarının, bilimsel çalışma ve araştırmaları, eğitim ve öğretimi özgürce yapabilmeleri için mesleki güvenceye sahip olmalarının gerekli olduğu belirtilmiştir.

05 Nisan 2021 18:48

HukukşinasAv.
Aday Memur

Kıymetli Akademisyenler,

Aşağıdaki HUKUKİ yazıyı yaygınlaştırabilirsiniz. İhtiyacı olan bir akademisyen ile paylaşabilirsiniz. Emek ve bilgi ile hazırlanmış bu yazıyı, başta YÖK olmak üzere Devlet kurumlarına gönderebilirsiniz. Dava açacak iseniz dava dilekçenizde kullanabilirsiniz.

Hukuku üretme ve yaygınlaştırma gayesi ile yaşayanlara selam olsun !

Konu: X Üniversitesinin Şahsımı Tek Taraflı İrade İle Re?sen Ücretsiz İzne Çıkarma İşlemi Hk.

X Üniversitesi Y tarihinde ABC sebepleriyle (veya sebep belirtilmemişse herhangi bir sebebe dayanmadan) İş Kanunu Geçici 10. Maddeye istinaden şahsımı ? tarihleri arasında ücretsiz izne çıkarmıştır.

1) Üniversiteler "kamu tüzelkişiliğini ve bilimsel özerkliği" haizdir (Anayasa M. 130). Vakıf üniversitelerinin hizmeti de kamu hizmetidir (Danıştay 8. D. 29/4/2011 gün, E:2008/8234 ve K:2011/2452 sayılı kararı). Vakıf üniversitelerinde görevli öğretim elemanları; kamu hizmetinin yerine getirilmesinde görevli, idari sözleşme ile çalışan, sürekli ve düzenli nitelikteki kamu hizmetinde çalışması sebebiyle; statüsü, göreve alınması, hak ve yetkileri gözetildiğinde, İdare hukuku kapsamında bir kamu personelidir (Uyuşmazlık Mah. 23/12/2019 gün, E:2019/838 ve K:2019/877 vb. kararları). Bu bağlamda vakıf üniversitesinde görevli öğretim elemanları ile Devlet üniversitesinde görevli öğretim elemanları arasında fark yoktur. Nitekim, 29/4/2011 gün, E:2008/8234 ve K:2011/2452 sayılı Kararında Danıştay; gerek Devlet, gerekse vakıf yükseköğretim kurumlarında görevli akademik personelin, mesleki güvence yönünden idare hukukuna tabi olduklarını, dolayısıyla, vakıf yükseköğretim kurumlarındaki akademik personelin mesleki güvenceleri yönünden özel hukuk hükümlerine tabi olmalarının Anayasa'ya uygun görülemeyeceğini ve aynı kamu hizmetini yerine getiren akademik personelin, mesleki güvenceleri yönünden, bir kısmının üniversite ile ilişkilerinde kamu hukukuna, bir kısmının özel hukuka tabi olmalarına olanak sağlayan bir hüküm gerek Anayasa'da, gerekse 2547 sayılı Yasa'da bulunmadığını vurgulamıştır. Yine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu?nun Ek 8. maddesi şu şekildedir: ?Vakıfça kurulacak yükseköğretim kurumlarındaki Öğretim elemanlarının nitelikleri Devlet yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarının niteliklerinin aynıdır?? Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin "öğretim elemanları" başlıklı 23/2 Maddesi şöyledir; "Vakıf yükseköğretim kurumlarında görev alacak olan akademik ve idari personelin çalışma esasları 2547 sayılı Kanunda devlet üniversiteleri için öngörülen hükümlere tabidir."

2) Anayasanın Kanun Önünde Eşitlik başlıklı 10. Maddesinin son fıkrası şöyledir: ?Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.? Bu minvalde, 2547 sayılı Yükseköğretim Yasası ile 657 sayılı Devlet Memurları Yasası, Devlet üniversitelerine, akademik personelini tek taraflı irade ile resen ücretsiz izne çıkarma yetkisi vermemekte ve yine Devlet üniversiteleri, İş Kanunu Geçici 10. maddeye istinaden görevli akademik personeline ücretsiz izin işlemi tesis edememekte iken, vakıf üniversitelerinin akademik personelini ücretsiz izne çıkarma işlemi, Vakıf üniversitelerinde çalışan öğretim elemanları açısından kanun önünde eşitlik ilkesine aykırıdır. Aksini kabul, Vakıf üniversitelerinde görevli öğretim elemanlarının mesleki güvenceden yoksun kılmaktır.

3) Üniversiteler "bilimsel özerkliği" haizdir (Anayasa M. 130). Bilimsel özerklik, esas itibariyle herhangi bir müdahale olmaksızın araştırma ve çalışmalar yapmak demektir. Bilimsel özerklik; çalışmalarını yürüttüğü süreçte, bilhassa kamu gücünü elinde bulunduran üniversite idaresinin hukuka aykırı işlemler ile akademik personele müdahale etmesini engelleyen, çalışma ve araştırmaları vesilesiyle akademisyeni idarenin hukuka aykırı işlemlerinden koruyan Anayasal bir güvencedir. Anayasanın bilimsel özerklik vurgusundaki amaç, akademik personelin mesleki güvencede olmasını temin içindir. Nitekim Anayasa Mahkemesi'nin üniversitelerin hukuki niteliği, bilimsel özerklik ve akademik personelin mesleki güvencesi konularını incelediği kararlarında (örneğin 25.5.1976 tarihli, E:1976/1, K:1976/28 sayılı; 30.5.1990 tarihli, E:1990/2, K:1990/10 sayılı; 15.7.2002 tarihli, E:2001/380, K:2002/69 sayılı kararları), üniversitelere bilimsel özerklik tanındığı vurgulanarak, öğretim elemanlarının, bilimsel çalışma ve araştırmaları, eğitim ve öğretimi özgürce yapabilmeleri için mesleki güvenceye sahip olmalarının gerekli olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle akademik personelin bilimsel özerklik hakkını ihlal eden ve mesleki güvenceyi ortadan kaldıran re?sen ücretsiz izne çıkarma uygulaması hukuka açıkça aykırıdır.

4) Kamu personeli açısından ücretsiz izin işlemi 657 sayılı Yasanın 108. maddesindeki sebepler üzerine ve 108. maddedeki şekliyle, kamu personelinin talebi üzerine gerçekleşmektedir. İdarenin herhangi bir sebeple ve tek taraflı irade ile akademik personelini resen ücretsiz izne çıkarma yetkisi, akademik personelin tabi olduğu hukuki statüde yoktur. Re?sen ücretsiz izne çıkarmayı mümkün kılan bir takdir yetkisi de, herhangi bir mevzuat ile Üniversite idarelerine verilmemiştir. Akademik personelin tabi olduğu hukuki rejimde idareye ?re'sen ücretsiz izne çıkarma? yetkisi tanınmamış olması ve yine ücretsiz izin uygulamasının usulüne aykırı olması nedeniyle Vakıf üniversitelerinin tek taraflı irade ile akademik personelini re?sen ücretsiz izne çıkarma işlemleri hukuka açıkça aykırıdır.

5) İş Kanununun geçici 10. Maddesindeki fesih yasağının, Covid-19 Pandemisi nedeniyle kazanç amacı güden işletmeleri, faaliyetleri sınırlanan ya da Devletçe durdurulan işyerleri ile pandemi koşulları nedeniyle ekonomik değer üretemeyen bazı hizmet ve sektörlere ait iş yerleri tarafından uygulanması, kanunun amacına uygun ve anlaşılabilir bir durumdur. Fakat; Kazanç amacı gütmesi hukuken mümkün olmayan, kamu hizmeti yürüten, kamu tüzelkişisi olan, görevli akademik personeli de hukuken kamu personeli sayılan, pandemi sürecinde de öğrenci alan, bütün öğrencilerden Pandemi sürecinden önce olduğu gibi ücretlerini alan, dahası uzaktan (çevrimiçi) eğitim vesilesiyle gider kalemleri de azalan Vakıf üniversitelerinin, İş Kanununun Geçici 10. Maddesinde düzenlenmiş fesih yasağı kapsamında ?bazı? öğretim elemanlarına ücretsiz izin işlemi uygulaması hukuka açıkça aykırıdır.

NETİCE ve TALEP: Yukarıda açıklanan nedenlerle X Üniversitesinin, İş Kanunu?nun geçici 10. Maddesine istinaden şahsım hakkında ücretsiz izin işlemi tesis etmesi hukuka açıkça aykırı olup, bu hukuka aykırılığın (YÖK?E YAZACAKSANIZ) Kurulunuzun, -başta Yürütme ile Denetleme Kurulu ile olmak üzere-, yetkili birimlerince gündeme alınmasını ve bu hukuksuzluğa bir son verilmesi hususu için gereğini Başkanlığınızın takdirine saygılarımla arz ederim.

06 Nisan 2021 11:09

pasmanikaa
Aday Memur

Nişantaşı Üniversitesi, yaklaşık 1 seneyi aşkındır (pandeminin başlangıcından beri) köylü kurnazlıklarıyla araştırma görevlilerini hem kçö'ye bağlamış hem de keyfi bi şekilde ücretsiz izne çıkarmıştır. Bu durum, kurumda çalışan araştırma görevlilerinin maaş kayıtlarını yıllık 30-35 bin lira zarara çıkarmıştır. Zaten türkiyenin açık ara en kötü ve en vizyonsuz vakıf üniversitesi olan kurum, akademik personeline bu zulmü reva görmekte ve bundan herhangi bir rahatsızlık duymamaktadır. Gerekli yerlere şikayetler, başvurular her şeyi yazdım fakat bir şekilde üstü ya örtbas edildi ya da kaale alınmadı. Artık ne yapılması gerekiyor bilmiyorum. Hakkımız olan maaşı geçtim, yasal düzenlemeden önce aldığımız maaşı bile alamıyor durumdayız.

06 Nisan 2021 12:54

zuhal98n
Aday Memur

Kıymetli Akademisyenler,

Aşağıdaki HUKUKİ yazıyı yaygınlaştırabilirsiniz. İhtiyacı olan bir akademisyen ile paylaşabilirsiniz. Emek ve bilgi ile hazırlanmış bu yazıyı, başta YÖK olmak üzere Devlet kurumlarına gönderebilirsiniz. Dava açacak iseniz dava dilekçenizde kullanabilirsiniz.

Hukuku üretme ve yaygınlaştırma gayesi ile yaşayanlara selam olsun !

Konu: X Üniversitesinin Şahsımı Tek Taraflı İrade İle Re?sen Ücretsiz İzne Çıkarma İşlemi Hk.

X Üniversitesi Y tarihinde ABC sebepleriyle (veya sebep belirtilmemişse herhangi bir sebebe dayanmadan) İş Kanunu Geçici 10. Maddeye istinaden şahsımı ? tarihleri arasında ücretsiz izne çıkarmıştır.

1) Üniversiteler "kamu tüzelkişiliğini ve bilimsel özerkliği" haizdir (Anayasa M. 130). Vakıf üniversitelerinin hizmeti de kamu hizmetidir (Danıştay 8. D. 29/4/2011 gün, E:2008/8234 ve K:2011/2452 sayılı kararı). Vakıf üniversitelerinde görevli öğretim elemanları; kamu hizmetinin yerine getirilmesinde görevli, idari sözleşme ile çalışan, sürekli ve düzenli nitelikteki kamu hizmetinde çalışması sebebiyle; statüsü, göreve alınması, hak ve yetkileri gözetildiğinde, İdare hukuku kapsamında bir kamu personelidir (Uyuşmazlık Mah. 23/12/2019 gün, E:2019/838 ve K:2019/877 vb. kararları). Bu bağlamda vakıf üniversitesinde görevli öğretim elemanları ile Devlet üniversitesinde görevli öğretim elemanları arasında fark yoktur. Nitekim, 29/4/2011 gün, E:2008/8234 ve K:2011/2452 sayılı Kararında Danıştay; gerek Devlet, gerekse vakıf yükseköğretim kurumlarında görevli akademik personelin, mesleki güvence yönünden idare hukukuna tabi olduklarını, dolayısıyla, vakıf yükseköğretim kurumlarındaki akademik personelin mesleki güvenceleri yönünden özel hukuk hükümlerine tabi olmalarının Anayasa'ya uygun görülemeyeceğini ve aynı kamu hizmetini yerine getiren akademik personelin, mesleki güvenceleri yönünden, bir kısmının üniversite ile ilişkilerinde kamu hukukuna, bir kısmının özel hukuka tabi olmalarına olanak sağlayan bir hüküm gerek Anayasa'da, gerekse 2547 sayılı Yasa'da bulunmadığını vurgulamıştır. Yine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu?nun Ek 8. maddesi şu şekildedir: ?Vakıfça kurulacak yükseköğretim kurumlarındaki Öğretim elemanlarının nitelikleri Devlet yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarının niteliklerinin aynıdır?? Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin "öğretim elemanları" başlıklı 23/2 Maddesi şöyledir; "Vakıf yükseköğretim kurumlarında görev alacak olan akademik ve idari personelin çalışma esasları 2547 sayılı Kanunda devlet üniversiteleri için öngörülen hükümlere tabidir."

2) Anayasanın Kanun Önünde Eşitlik başlıklı 10. Maddesinin son fıkrası şöyledir: ?Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.? Bu minvalde, 2547 sayılı Yükseköğretim Yasası ile 657 sayılı Devlet Memurları Yasası, Devlet üniversitelerine, akademik personelini tek taraflı irade ile resen ücretsiz izne çıkarma yetkisi vermemekte ve yine Devlet üniversiteleri, İş Kanunu Geçici 10. maddeye istinaden görevli akademik personeline ücretsiz izin işlemi tesis edememekte iken, vakıf üniversitelerinin akademik personelini ücretsiz izne çıkarma işlemi, Vakıf üniversitelerinde çalışan öğretim elemanları açısından kanun önünde eşitlik ilkesine aykırıdır. Aksini kabul, Vakıf üniversitelerinde görevli öğretim elemanlarının mesleki güvenceden yoksun kılmaktır.

3) Üniversiteler "bilimsel özerkliği" haizdir (Anayasa M. 130). Bilimsel özerklik, esas itibariyle herhangi bir müdahale olmaksızın araştırma ve çalışmalar yapmak demektir. Bilimsel özerklik; çalışmalarını yürüttüğü süreçte, bilhassa kamu gücünü elinde bulunduran üniversite idaresinin hukuka aykırı işlemler ile akademik personele müdahale etmesini engelleyen, çalışma ve araştırmaları vesilesiyle akademisyeni idarenin hukuka aykırı işlemlerinden koruyan Anayasal bir güvencedir. Anayasanın bilimsel özerklik vurgusundaki amaç, akademik personelin mesleki güvencede olmasını temin içindir. Nitekim Anayasa Mahkemesi'nin üniversitelerin hukuki niteliği, bilimsel özerklik ve akademik personelin mesleki güvencesi konularını incelediği kararlarında (örneğin 25.5.1976 tarihli, E:1976/1, K:1976/28 sayılı; 30.5.1990 tarihli, E:1990/2, K:1990/10 sayılı; 15.7.2002 tarihli, E:2001/380, K:2002/69 sayılı kararları), üniversitelere bilimsel özerklik tanındığı vurgulanarak, öğretim elemanlarının, bilimsel çalışma ve araştırmaları, eğitim ve öğretimi özgürce yapabilmeleri için mesleki güvenceye sahip olmalarının gerekli olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle akademik personelin bilimsel özerklik hakkını ihlal eden ve mesleki güvenceyi ortadan kaldıran re?sen ücretsiz izne çıkarma uygulaması hukuka açıkça aykırıdır.

4) Kamu personeli açısından ücretsiz izin işlemi 657 sayılı Yasanın 108. maddesindeki sebepler üzerine ve 108. maddedeki şekliyle, kamu personelinin talebi üzerine gerçekleşmektedir. İdarenin herhangi bir sebeple ve tek taraflı irade ile akademik personelini resen ücretsiz izne çıkarma yetkisi, akademik personelin tabi olduğu hukuki statüde yoktur. Re?sen ücretsiz izne çıkarmayı mümkün kılan bir takdir yetkisi de, herhangi bir mevzuat ile Üniversite idarelerine verilmemiştir. Akademik personelin tabi olduğu hukuki rejimde idareye ?re'sen ücretsiz izne çıkarma? yetkisi tanınmamış olması ve yine ücretsiz izin uygulamasının usulüne aykırı olması nedeniyle Vakıf üniversitelerinin tek taraflı irade ile akademik personelini re?sen ücretsiz izne çıkarma işlemleri hukuka açıkça aykırıdır.

5) İş Kanununun geçici 10. Maddesindeki fesih yasağının, Covid-19 Pandemisi nedeniyle kazanç amacı güden işletmeleri, faaliyetleri sınırlanan ya da Devletçe durdurulan işyerleri ile pandemi koşulları nedeniyle ekonomik değer üretemeyen bazı hizmet ve sektörlere ait iş yerleri tarafından uygulanması, kanunun amacına uygun ve anlaşılabilir bir durumdur. Fakat; Kazanç amacı gütmesi hukuken mümkün olmayan, kamu hizmeti yürüten, kamu tüzelkişisi olan, görevli akademik personeli de hukuken kamu personeli sayılan, pandemi sürecinde de öğrenci alan, bütün öğrencilerden Pandemi sürecinden önce olduğu gibi ücretlerini alan, dahası uzaktan (çevrimiçi) eğitim vesilesiyle gider kalemleri de azalan Vakıf üniversitelerinin, İş Kanununun Geçici 10. Maddesinde düzenlenmiş fesih yasağı kapsamında ?bazı? öğretim elemanlarına ücretsiz izin işlemi uygulaması hukuka açıkça aykırıdır.

NETİCE ve TALEP: Yukarıda açıklanan nedenlerle X Üniversitesinin, İş Kanunu?nun geçici 10. Maddesine istinaden şahsım hakkında ücretsiz izin işlemi tesis etmesi hukuka açıkça aykırı olup, bu hukuka aykırılığın (YÖK?E YAZACAKSANIZ) Kurulunuzun, -başta Yürütme ile Denetleme Kurulu ile olmak üzere-, yetkili birimlerince gündeme alınmasını ve bu hukuksuzluğa bir son verilmesi hususu için gereğini Başkanlığınızın takdirine saygılarımla arz ederim.


HukukşinasAv., 1 hafta önce - Alıntıya git

Paylaşımınız için çok teşekkür ederim. Başvurularımda kullanacağım. Bakalım nasıl sonuçlanacak.

06 Nisan 2021 12:58

zuhal98n
Aday Memur

Nişantaşı Üniversitesi, yaklaşık 1 seneyi aşkındır (pandeminin başlangıcından beri) köylü kurnazlıklarıyla araştırma görevlilerini hem kçö'ye bağlamış hem de keyfi bi şekilde ücretsiz izne çıkarmıştır. Bu durum, kurumda çalışan araştırma görevlilerinin maaş kayıtlarını yıllık 30-35 bin lira zarara çıkarmıştır. Zaten türkiyenin açık ara en kötü ve en vizyonsuz vakıf üniversitesi olan kurum, akademik personeline bu zulmü reva görmekte ve bundan herhangi bir rahatsızlık duymamaktadır. Gerekli yerlere şikayetler, başvurular her şeyi yazdım fakat bir şekilde üstü ya örtbas edildi ya da kaale alınmadı. Artık ne yapılması gerekiyor bilmiyorum. Hakkımız olan maaşı geçtim, yasal düzenlemeden önce aldığımız maaşı bile alamıyor durumdayız.


pasmanikaa, 1 hafta önce - Alıntıya git

Birkaç vakıf üniversitesi hariç diğerlerinin hemen hepsi vizyonsuz. Maalesef, yöneticilerin bu zulmüne karşı elinde güç olan rektör ve dekan gibi kişiler de katılıyor, bir dekan utanmadan şu mesajı atabilir mi:

Merhaba Arkadaşlar,

Bildiğiniz

üzere Nisan ayı itibari ile Kısmı Çalışma Ödeneği sona ermiş olup 1

Mart 2021 Pazartesi günü yayınlanan Resmi Gazete ile de 02/03/2021

tarih itibari ile 26/08/2020 tarihli ve 31225 sayılı Resmi Gazete?de

yayımlanan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara esnek çalışma

yöntemlerinin uygulanmasına ilişkin ?COVID-19 Kapsamında Kamu

Çalışmalarına Yönelik Tedbirler? konulu 2020/11 sayılı Genelge

yürürlülükten kaldırılmış olup bu tarih itibariyle kamu kurum ve

kuruluşların normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmalarına

başlanmıştır.

Bu

kapsamda Nisan ayı itibari ile 08:30 - 17:30 arası mesai saatlerine

dönülmüştür. Giriş ve çıkışlarda öğretim elemanlarının kurum kartları

ile giriş çıkış yapmaları ay sonunda yapılacak olan puantaj hesaplanması

bakımından son derece önem arz etmektedir. Öğretim elemanlarımızın

mesaiye gelmedikleri günler çalışmadıkları gün/günler olarak kabul

edilecektir.

Sağlıklı Günler Dileklerimizle iyi çalışmalar dileriz.

Lütfen Maske, Hijyen ve Fiziksel mesafe kurallarına uyalım.

Selam ve Saygılarımla

Prof.Dr. Mehmet UNAL

MMF Dekanı

06 Nisan 2021 14:09

PhDCe
Memur

Birkaç vakıf üniversitesi hariç diğerlerinin hemen hepsi vizyonsuz. Maalesef, yöneticilerin bu zulmüne karşı elinde güç olan rektör ve dekan gibi kişiler de katılıyor, bir dekan utanmadan şu mesajı atabilir mi:

Merhaba Arkadaşlar,

Bildiğiniz

üzere Nisan ayı itibari ile Kısmı Çalışma Ödeneği sona ermiş olup 1

Mart 2021 Pazartesi günü yayınlanan Resmi Gazete ile de 02/03/2021

tarih itibari ile 26/08/2020 tarihli ve 31225 sayılı Resmi Gazete?de

yayımlanan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara esnek çalışma

yöntemlerinin uygulanmasına ilişkin ?COVID-19 Kapsamında Kamu

Çalışmalarına Yönelik Tedbirler? konulu 2020/11 sayılı Genelge

yürürlülükten kaldırılmış olup bu tarih itibariyle kamu kurum ve

kuruluşların normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmalarına

başlanmıştır.

Bu

kapsamda Nisan ayı itibari ile 08:30 - 17:30 arası mesai saatlerine

dönülmüştür. Giriş ve çıkışlarda öğretim elemanlarının kurum kartları

ile giriş çıkış yapmaları ay sonunda yapılacak olan puantaj hesaplanması

bakımından son derece önem arz etmektedir. Öğretim elemanlarımızın

mesaiye gelmedikleri günler çalışmadıkları gün/günler olarak kabul

edilecektir.

Sağlıklı Günler Dileklerimizle iyi çalışmalar dileriz.

Lütfen Maske, Hijyen ve Fiziksel mesafe kurallarına uyalım.

Selam ve Saygılarımla

Prof.Dr. Mehmet UNAL

MMF Dekanı


zuhal98n, 1 hafta önce - Alıntıya git

Rezalet

Kartla giriş çıkış tam manasıyla rezalet

Allah'a şükür bizim okulda böyle bir saçma rezalet yok

Ben cumartesi pazar bile çalışıyorum uzaktan çalışmada gerekirse. Yeri geliyor gece 2 de ders videosu çekiyorum.

Ney bu biz statik robotik iş yapanmıyız 8.30 17.30 yapalım

06 Nisan 2021 14:15

HukukşinasAv.
Aday Memur

Birkaç vakıf üniversitesi hariç diğerlerinin hemen hepsi vizyonsuz. Maalesef, yöneticilerin bu zulmüne karşı elinde güç olan rektör ve dekan gibi kişiler de katılıyor, bir dekan utanmadan şu mesajı atabilir mi:

Merhaba Arkadaşlar,

Bildiğiniz

üzere Nisan ayı itibari ile Kısmı Çalışma Ödeneği sona ermiş olup 1

Mart 2021 Pazartesi günü yayınlanan Resmi Gazete ile de 02/03/2021

tarih itibari ile 26/08/2020 tarihli ve 31225 sayılı Resmi Gazete?de

yayımlanan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara esnek çalışma

yöntemlerinin uygulanmasına ilişkin ?COVID-19 Kapsamında Kamu

Çalışmalarına Yönelik Tedbirler? konulu 2020/11 sayılı Genelge

yürürlülükten kaldırılmış olup bu tarih itibariyle kamu kurum ve

kuruluşların normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmalarına

başlanmıştır.

Bu

kapsamda Nisan ayı itibari ile 08:30 - 17:30 arası mesai saatlerine

dönülmüştür. Giriş ve çıkışlarda öğretim elemanlarının kurum kartları

ile giriş çıkış yapmaları ay sonunda yapılacak olan puantaj hesaplanması

bakımından son derece önem arz etmektedir. Öğretim elemanlarımızın

mesaiye gelmedikleri günler çalışmadıkları gün/günler olarak kabul

edilecektir.

Sağlıklı Günler Dileklerimizle iyi çalışmalar dileriz.

Lütfen Maske, Hijyen ve Fiziksel mesafe kurallarına uyalım.

Selam ve Saygılarımla

Prof.Dr. Mehmet UNAL

MMF Dekanı


zuhal98n, 1 hafta önce - Alıntıya git

Bir iki yıl evvel bir vakıf üniversitesine karşı açtığımız davada mahkeme; vakıf üniversitelerini, Devlet üniversitelerinden ayrı görmemiş ve "akademisyene mesai olmaz" diyerek vakıf üniversitesinin müvekkile verdiği cezayı iptal etmiştir. Ve bu mahkeme kararını İstinafta da onanmıştır. Müvekkil onay vermediği için bilgileri paylaşamıyoruz.

O yüzden Hukuka aykırı işlemlere karşı tek çare Mahkeme. Ne yazık ki YÖK, vakıf üniversitelerinin hukuka aykırı işlemlerini görmezden geliyor, ses çıkaramıyor yahut kılıf uyduruyor. Örneğin Vakıf üniversitesinde çalışan akademik personelin maaş düzenlemesine dair açık KANUN hükmüne rağmen YÖK, Vakıf Üniversitelerinin arkasında durarak 2020 yılı yaz aylarında iki garabet kararın atına imza atmıştır. Bu nedenle YÖK'e yazmak, YÖK'ü bilgilendirmek doğrudur. Ancak bu kurumdan, -heleki ekonomik meselelerle ilgili-, bir hayır gelmez çok örneğine şahit olduk.

NO: Dekan veya Rektör dediğiniz kimseler "idareci"dir. Mütevelliler, üniversiteyi fabrika ve Başkanı patron olarak görev kimseleri idareci yapmak ister. (Bazı hakiki ve hayır amaçlı vakıfların mütevellileri istisna). O yüzden bu "idareci"ler BAŞKAN ne derse onu emir telakki eder ve icra etmeye gayret eder (İstisnai ve adam gibi akademisyen idareciler hariç elbet). O yüzden mezkur dekanın paylaşımı, şaşırılası bir bilgilendirme olmamış.

06 Nisan 2021 17:14

Nagdurov
Aday Memur

Türkiye'nin en merdiven altı, en vizyonsuz ve en hak gaspçısı olan DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 1 YILLIK ÜCRETSİZ İZİNE ÇIKARTMIŞTIR. Ayrıca diploma kullanarak bölümü açma/açık tutma işlemide sözde bu üniversite tabelalı mütahitlerin ve beyaz eşyacıların yönettiği kurumda uygulanmaktadır. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ TÜRLÜ BAHANELERLE ÇIKARTMIŞ OLDUĞU 1YILLIK ÜCRETSİZ İZİN DAYATMASININ ARDINDAN HIÇ BİR ŞEKİLDE HOCALARLA İLETİŞİME GEÇMEMEKTEDİR. BAŞKA FAKÜLTELERDE HOCALAR İSTİFAYA ZORLANMAKTADIR. İSTİFA ETMEYENLERE ÜCRETSIZ İZİN DAYATILMAKTADIR. 2 ay ücretsiz izine çıkartmanın ardından yeniden işbaşı yapılacağı YALANINI söyleyerek 12 AYDIR ÜCRETSİZ İZİNE ÇIKARMIŞTIR. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK BİR GASP ÇETESİ'dir.

06 Nisan 2021 18:43

PhDCe
Memur

Türkiye'nin en merdiven altı, en vizyonsuz ve en hak gaspçısı olan DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 1 YILLIK ÜCRETSİZ İZİNE ÇIKARTMIŞTIR. Ayrıca diploma kullanarak bölümü açma/açık tutma işlemide sözde bu üniversite tabelalı mütahitlerin ve beyaz eşyacıların yönettiği kurumda uygulanmaktadır. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ TÜRLÜ BAHANELERLE ÇIKARTMIŞ OLDUĞU 1YILLIK ÜCRETSİZ İZİN DAYATMASININ ARDINDAN HIÇ BİR ŞEKİLDE HOCALARLA İLETİŞİME GEÇMEMEKTEDİR. BAŞKA FAKÜLTELERDE HOCALAR İSTİFAYA ZORLANMAKTADIR. İSTİFA ETMEYENLERE ÜCRETSIZ İZİN DAYATILMAKTADIR. 2 ay ücretsiz izine çıkartmanın ardından yeniden işbaşı yapılacağı YALANINI söyleyerek 12 AYDIR ÜCRETSİZ İZİNE ÇIKARMIŞTIR. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK BİR GASP ÇETESİ'dir.


Nagdurov, 1 hafta önce - Alıntıya git

Aslında bunları eğer kimsenin okumadığı yer yerine EkşiSözlük'te vb dile getirirseniz çok ses getirir ve mutlaka düzelir diye düşünüyorum

06 Nisan 2021 20:51

Nagdurov
Aday Memur

Bende dediğiniz gibi yapacağım değerli hocam. Bir hocamda aynısını söylemişti. Ekşisözlük yazarına ulaşıp paylaşmamı söyledi. Ancak ekşisözlük yazarı bulmam için ne yapmalıyım. Veya bunları ekşisözlüğe taşıyabilmek için nasıl bir yol izlemeliyim. Tavsiyeleriniz için şimdiden sağ olun hocam

07 Nisan 2021 16:21

baharyakın
Aday Memur

Arkadaşlar her ne kadar ekşisözlükte vs. gündem yapsanız da tek çıkar yol YARGI

09 Nisan 2021 14:38

baharyakın
Aday Memur

Foruma Girenlerin bildikleri okulların Net/Brüt maaş bilgisini vermeleri veya listeyi güncellemeleri çok yerinde olacaktır.

Devlet Üniversiteleri, Arş.Gör (4/1):7024 Net + Çeşitli ödemeler,

Dr.Öğr.Ü (3/1): 7870 Net + EkDers + Aile + Döner vb. ile 9000 civari

_________________________________________________________________________

Güncel Ar. Gör. ve Dr.Öğr.Üyesi: Net/Brüt Maaşları:

- Adıgüzel Üniversitesi: Arş.Gör.: ? , Dr.Öğr.Ü: ?

- Altınbaş Üniversitesi: Arş.Gör.: 5500 , Dr.Öğr.Ü: 6500?

- Arel Üniversitesi: Arş.Gör.:?, Dr.Öğr.Ü: ?

- Avrasya Üniversitesi: Arş.Gör.: ?, Dr.Öğr.Ü: ?

- Aydın Üniversitesi: Eylül ayı itibariyle Arş.Gör.:6870 Brüt, sn2307 Dr.Öğr.Ü:?

- Ayvansaray Üniversitesi: Öğr. Gör: 8000 TL Brüt ogretimgor , Dr.Öğr.Ü: ?

- Bahçeşehir Üniversitesi: Arş.Gör.:6870 (Brüt Üzerinden - 5200) + Nisan farkı total 8800tl , Dr.Öğr.Ü:?

- Başkent Üniversitesi:Arş.Gör.: ? , Dr.Öğr.Ü: ?

- Beykent Üniversitesi: Arş.Gör.:6500+AGİ Net , Dr.Öğr.Ü: ? beykentuni

- Bezmialem Üniversitesi: Arş.Gör.: ? , Dr.Öğr.Ü: ?

- Beykoz Üniversitesi: Arş.Gör.: ? , Dr.Öğr.Ü: ?

- Bilgi Üniversitesi: Arş.Gör.: ? , Dr.Öğr.Ü: ?

- Bilim Üniversitesi: Arş.Gör.: ? , Dr.Öğr.Ü: ?

- Bilkent Üniversitesi: Arş.Gör.: ? , Dr.Öğr.Ü: ?

- Biruni Üniversitesi: Arş.Gör.: ? , Dr.Öğr.Ü: ?

- Doğuş Üniversitesi: Arş.Gör.: ? , Dr.Öğr.Ü: ?

- Esenyurt Üniversitesi: Arş.Gör.: 6450? , Dr.Öğr.Ü: ?

- Fenerbahçe Üniversitesi: Arş.Gör.: 6470? , Dr.Öğr.Ü: ?

- Gedik Üniversitesi: Arş.Gör.: 5300 Net , Dr.Öğr.Ü: ?, Hayırasla

- Gelişim Üniversitesi: Arş.Gör.:7900 Brüt , Dr.Öğr.Ü: ?, d100

- Kadir Has Üniversitesi: Arş.Gör.:5.700 TL Net+ Nisan farkı, Dr.Öğr.Ü: ?

- Kent Üniversitesi: Arş.Gör.:5.300 TL Net, Dr.Öğr.Ü: ?, akademikpandemi

- Kültür Üniversitesi: Arş.Gör.: 5.820 AGİ dahil Net , Dr.Öğr.Ü: ?,acadex

- Koç Üniversitesi: Arş.Gör.: ? , Dr.Öğr.Ü: ?

- Maltepe Üniversitesi: Arş.Gör.: 5500 , Dr.Öğr.Ü: 6500?

- Mersin Toros Üniversitesi: Arş.Gör.: ? , Dr.Öğr.Ü: ?

- Medipol Üniversitesi: Arş.Gör.: ? , Dr.Öğr.Ü: ?

- Nişantaşı Üniversitesi: - Arş.Gör.:8000 bin brüt 6300 net, thebestriff, Dr.Öğr.Ü: ?

-Okan Üniversitesi: Öğr.gör 5200 Net -Dr.öğr.üyesi 6400 Net

- OSTİM Teknik Üniversitesi: Arş.Gör.: ? , Dr.Öğr.Ü: 10300 Brüt

- Özyeğin Üniversitesi: Arş.Gör.: ? , Dr.Öğr.Ü: ?

- Piri Reis Üniversitesi: Arş.Gör.: ? , Dr.Öğr.Ü: ?

- Rumeli Üniversitesi: Arş.Gör.: 7100 Brüt , Dr.Öğr.Ü: 8250 Brüt 6200 Net

- Sabancı Üniversitesi: Arş.Gör.: ? , Dr.Öğr.Ü: ?

- TED Üniversitesi: Arş.Gör.: 6.440 TL , Dr.Öğr.Ü: ?

- Yaşar Üniversitesi: Arş.Gör.: ? , Dr.Öğr.Ü: ?

- Yeditepe Üniversitesi: Arş.Gör.: ? , Dr.Öğr.Ü: ?

- Ufuk Üniversitesi: Arş.Gör.: 5.900 TL Net , Dr.Öğr.Ü: ?

- Üsküdar Üniversitesi: Arş.Gör.: 6000 + AGİ, Dr.Öğr.Ü: ?

- Yeni yüzyıl Üniversitesi: Arş.Gör.: ? , Dr.Öğr.Ü: ?

Toplam 1900 mesaj
«83848586878889909192939495