Editörler : Cüneyt Barışoglu
02 Nisan 2007 15:27   


Kapalı
KALU BELA NEDİR? Lütfen okuyun!

İNSANLAR BU DÜNYAYA NEREDEN GELMİŞLERDİR?

İnsanlar bu dünyaya, ruhlar âleminden gelmişlerdir. Allah, insanların bedenlerinden evvel ruhlarını yaratmıştır. Daha sonra her bir ruha ayrı bir beden elbisesi giydirerek onları bu dünyaya göndermiştir.

02 Nisan 2007 15:28

rüzgargülü920
Kapalı

İNSANLAR BU DÜNYAYA NE HALDE GELİRLER?

Bütün insanlar, bu dünyaya İslâm fıtratı üzere, yani, Müslüman doğarak gelirler. Sonradan büyüyünce herbiri ya kendi akıl ve iradesini iyiye kullanarak İslâm fıtratı üzere yaşamaya devam eder, Müslümanca bir hayat sürerler... Veya menfî çevrelerin te'sirinde kalarak, bu temiz fıtratlarını değiştirir, İslâm'ın dışında bir hayat sürmeye başlarlar. Bu hususa Peygamberimiz, bir hadîs-i şeriflerinde şu şekilde işaret buyurmuşlardır:

"Her doğan, İslâm fıtratı üzere doğar. Sonra onu, anası - babası (yakın çevresi) Yahudî, Hıristiyan ve Mecusî yapar."

02 Nisan 2007 15:30

rüzgargülü920
Kapalı

NE ZAMANDAN BERİ MÜSLÜMANIZ?

Kâlû Belâ'dan beri Müslümanız.

02 Nisan 2007 15:32

rüzgargülü920
Kapalı

KALU BELA NE DEMEKTİR?

Allah dünyayı ve içindeki varlıkları yaratmadan evvel, öncelikle gelmiş ve gelecek bütün insanların ruhlarını yaratmıştır. Bunları ruhlar âlemi denilen bir âlemde bir araya getirmiştir. Daha sonra hepsini birden huzurunda toplayarak kendilerine hitâben:

Ben sizin Rabbiniz değil miyim? diye sormuştur.

Ruhlar da: Evet, sen bizim Rabbimizsin, diye cevab vermişlerdir. "Ancak sana ibâdet eder, senden yardım dileriz" demişlerdir. İşte bu konuşmanın vuku' bulduğu zamana, Kâlû Belâ denir. Allah daha sonra insan ruhunun bu sözünde ne derece samimî ve doğru olduğunu ortaya çıkarmak için, şu dünyayı bir imtihan yeri olarak yaratmıştır. Ve her bir ruhu ayrı bir bedene yerleştirerek, onları belli zaman aralıklarıyla şu imtihan meydanına göndermiştir. Böylece insanın önüne iki yol açılmıştır: Ya akıl ve iradesini iyiye kullanarak Kâlû Belâ'daki gibi Allah'ı Rab tanımakta devam edecektir. Yahut da iradesini ve aklını kötüye kullanarak Rabbini ve Allah'ını inkâr edecek, O'na kulluktan kaçacak, şeytan'ın yoluna sapacaktır. Allah'a sonsuz şükürler olsun ki, biz Müslümanlar, Kâlû Belâ zamanında Rabbimize verdiğimiz sözde duran kimseleriz. İnşâallah son nefesimize kadar da bu sözümüzde durmaya devam edeceğiz.

02 Nisan 2007 15:35

rüzgargülü920
Kapalı

NUKTE:NEDEN İMTAHAN EDİLİYORUZ?

Öğretmen, öğrencilerin aklını karıştırmak için: Çocuklar, demiş. Allah hepimizin cennete gitmesini istediği halde, neden bizi dünyaya göndermiş? Çocuklardan biri, soruya karşılık vermiş:

Öğretmenim, demiş. Şüphesiz ki siz bizim sınıf geçmemizi istiyorsunuz. O halde neden hepimize birer 10 vermeyip imtihan ediyorsunuz?..

http://www.islammerkezi.com/ilmihal/kalu.htm

02 Nisan 2007 16:35

m.kirac
Daire Başkanı

1- İnsanlar bu dünyaya, ruhlar âleminden gelmişlerdir.

2- Allah, insanların bedenlerinden evvel ruhlarını yaratmıştır.

3- Daha sonra her bir ruha ayrı bir beden elbisesi giydirerek onları bu dünyaya göndermiştir.

Rüzgargülü bu söylediklerinin hiçbirisi doğru değil. Ayrıca yazının amacını anlamadım. Sanırım bizleri bilgilendirmek istemişsin. Ama bunlar yanlış bilgiler ve Kuranla çelişki oluşturan bilgiler.

02 Nisan 2007 20:26

rüzgargülü920
Kapalı

m.kirac. kafamdan yazmadım bu bilgileri. yazdığım yerin linkini verdim. sence doğru ne?

02 Nisan 2007 21:43

m.kirac
Daire Başkanı

sayın rüzgargülü

kafanızdan yazmadığınızı bildim. Linki de gördüm. Ama senin konuya başlik açma nedenini anlamadım. Herhalde forumdakileri bu konuda bilgilendirme isteğinden kaynaklansa gerek. Ancak bu konu genellikle insanların değişik nedenlerden dolayı ayeti farklı değerlendirmeleri neticesinde adeta muammaya dönüşmüştür. yazının başlangıcında oluşturulmuş temel bilgilerin hiçbiri doğru değil.

Oysa ayet yalın ve çıplak bir bakışla farkedilebilecek bir gerçeği beyan etmektedir.

02 Nisan 2007 21:49

m.kirac
Daire Başkanı

Ben bu konuda uzun bir araştırma yaptım. Burada onun ayrıntılarına girmem mümkün değil. Ancak merak edenler için söyleyeyim, Selçuk ilahiyat fakültesi forum bölümünde ben de tam bu konu ile ilgili çalışmamı paylaşmayı planlıyordum. Dileyen ya da merak edenler bakabilirler. (Birkaç gün içinde inşallah)

Ama özet olarak birkaç cümle yazayım.

02 Nisan 2007 22:16

rüzgargülü920
Kapalı

ya ateist arkadaşlar şunu savunutorlar. Allah kimin cennete kimin cehenneme gideceğini biliyo biz niye inanalım boşuna kendimizi yoralım diyolar. ben bu başlığı onlar için açtım. hepimiz müslüman olarak doğduk, ve dünyada yaptığımız amellerden sonra cennet ya da cehenneme gideceğimiz belli olacak. önceden belli olduğu için değil dünyada yaptığımız amellerden sonra cennet ve cehennemi hakedeceğiz. bunu belirtmek istediğim için bu başlığı açtım. forum sayfanın linkini bize verirsen takip edebiliriz. ayrıca memnun olurum.

03 Nisan 2007 14:32

m.kirac
Daire Başkanı

ALLAH BİLMEK İÇİN İMTİHAN EDER

Maide 94

............. bir şeyle mutlaka deneyecektir ki, gözün fark edemediği alanlarda O'ndan kim korkuyor bilsin. Bundan sonra azıp sınırı çiğneyen için korkunç bir azap olacaktır.

Aliimran 140

Size bir yara değiyorsa, o topluma da benzeri bir yara mutlaka değmiştir. Bak işte günler! Biz onları insanlar arasında dolandırır dururuz. Allah bu sayede iman edenleri bilecek, sizden tanıklar/şehitler edinecektir. Allah zulme sapanları sevmez.

Hadid 25

Yemin olsun, biz, resullerimizi açık-seçik delillerle gönderdik ve onlarla birlikte Kitap'ı ve ölçüyü de indirdik ki, insanlar adaleti ayakta tutsunlar/adaletle doğrulsunlar. Ve demiri de indirdik. Onda zorlu bir kuvvet ve insanlar için birçok yarar vardır. Allah bu sayede, kendisine ve resullerine, gayba inanarak kimin yardım edeceğini bilecektir. Allah Kavî'dir, Azîz'dir.

03 Nisan 2007 14:46

m.kirac
Daire Başkanı

ALLAH HANGİMİZİN GÜZEL İŞ YAPACAĞINI

DENEMEK İÇİN ÖLÜMÜ VE HAYATI YARATMIŞTIR

Mülk 2

O, hanginizin daha güzel iş yapacağınızı denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O, üstündür, bağışlayandır.

Maide 48

...... Eğer Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı, fakat size verdiklerinde sizi denemek istedi. Öyleyse iyiliklere koşun. Hepinizin dönüşü Allah'adır. O, ihtilafa düştüğünüz şeyleri size haber verir.

Enam 165

Sizi yeryüzünün halifeleri yapan, size verdiği şeylerde, sizi denemek için, kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur. Şüphesiz Rabbin, cezası çabuk olandır ve O, bağışlayan, esirgeyendir.

Hud 7

O, öyle bir Allah'dır ki, hanginizin daha güzel amel işleyeceğini imtihan etmek için gökleri ve yeri altı günde yarattı.

Muhammed 4

...............Eğer Allah dileseydi onlardan başka türlü de intikam alırdı. Fakat böyle olması sizi birbirinizle denemek içindir. Allah yolunda öldürülenlere gelince, Allah onların amellerini asla boşa çıkarmaz.

03 Nisan 2007 18:49

rüzgargülü920
Kapalı

ateist arkadaşlar diyoki, Allah bana mı sordu beni yarattı? bu konuda verilebilecek bir cevap var mı? yaratılmak için ısrar mı ettik, yaratıldıktan sonra mutlu olduk. dünyaya gelince mi isyankar hale geldik, ya da geldiler ?

03 Nisan 2007 20:37

m.kirac
Daire Başkanı

Ateistlerle tartışalım. tamam güzel hoş ta soruların da bir mantığı olmalı. Ne demek yani yaratırken bana mı sordu demek. İnsan yaratırken, yaratmadan önce, yaratacağı şeye sorar mı? Seni yaratacağım, istiyormusun diye. Ressam sanatını yaratırken bir amacı vardır. Mühendis makinayı yaratırken bir amacı vardır. Ne demek yaratmadan önce yani ressam yapacağı resme sormalımıydı? Bak seni yaratacağım ne diyorsun diye? O da yok beni yaratma mı diyecek. Bu sorunun mantığı nedir yani?

Her yaratmanın, eylemin bir amacı vardır. Bir ateist arkadaşla bu konuyu konuşuyorduk. İnsanın yaratılışındaki özel neden olarak; "Allahın yüceliğini idrak edip ona gerçek anlamda kulluk edebilecek bir varlık olarak insanı yartmıştır." dediğimdde şunu dedi; "demekki Allahın kulluk edilmeye, ya da bilinmeye ihtiyacı var, onun için yaratıyor. Bilinmeye ihtiyaç duyan biri Tanrı olamaz" dedi. Ya da "sanatını icra etmek isteyen, bilgisini ortaya koymak için yaratan biri tanrı olamaz" dedi. Ben dedim ki "sen öyle biri olsan, yani üstün ilmin ve kudretin olsa hiçbir şey yapmazmısın, Yani özelliklerini sergileyecek bir ürün meydana getirmezmisin" dedim. "ilgini ortaya koyacak bir eser meydana getirdin diye seni eksiklik ve noksanlıkla mı suçlamalıyız." dedim.

Yani amacımız öküz altından buzağı aramaksa birçok bahanemiz olacaktır.

Ateistlerden benim her zaman için cevaplamalarını beklediğim bir soru vardır.

"hiçbirşey yoktan var olamayacağına göre, herşeyin kendisinden varlık bulduğu bir temel ya da öz ya da mutlak bir varlık mutlaka olmalı mı,değil mi?

evet olmalı mı değil mi?

Eğer böyle bir mutlak varlığı kabul ediyorsak, onun varlığının mantığı nedir?

Yani hep var olan bir varlık nasıl alabilir.

Ama akıl böyle bir varlık olmalı diyor.

09 Şubat 2008 11:10

cidaI
Kapalı

gncl

Toplam 14 mesaj
 
ANKET
Elektronik ürünü hangi internet sitesinden alırsınız?