Editörler :
29 Nisan 2020 11:10   


Laiklik mi ? Şeriat mı ?

Bu ankete 28 gün 19 saatte, 78 kişi oy kullandı

02 Mayıs 2020 16:48

abdullah132413
Memur
Bu mesaj 10'un üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir. Göster
02 Mayıs 2020 17:29

huzur-I4
Müsteşar Yardımcısı
Bu mesaj 10'un üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir. Göster
03 Mayıs 2020 05:22

volkan3301
Memur
Bu mesaj 10'un üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir. Göster
04 Mayıs 2020 07:08

xrainmannnx
Şef
Bu mesaj 10'un üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir. Göster
05 Mayıs 2020 23:10

EgEhAnl
Aday Memur

Her nedense bana buradan uyarı geldi :) Ne yazdıydım ki :)

06 Mayıs 2020 11:25

MütefekkirYolcu
Aday Memur

Her nedense bana buradan uyarı geldi :) Ne yazdıydım ki :)


EgEhAnl, 3 hafta önce - Alıntıya git
Bu mesaj 10'un üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir. Göster
06 Mayıs 2020 11:27

EgEhAnl
Aday Memur

Yanlışın var! Olur mu öyle! Ne islam ülkesi ya! Burası Türkiye Cumhuriyeti...

09 Mayıs 2020 03:27

EgEhAnl
Aday Memur
12 Mayıs 2020 18:58

abdullah132413
Memur

ülkenin yüzde 90 ı müslüman diyenler nerede bakıyim :)

17 Mayıs 2020 14:54

Diego de Leite
Genel Müdür

şeriatın manasını bilseler de bir şey değişeceğini sanmıyorum.

ama en azından müslüman olmadıklarını bildiğimizi öğrenirler.


abdullah132413, 4 hafta önce - Alıntıya git
değiliz ne yapıcan :)
17 Mayıs 2020 15:53

poohdini
Aday Memur

https://www.youtube.com/watch?v=E6imySLHRBA


EgEhAnl, 3 hafta önce - Alıntıya git

Şizofren hazretlerinin ateşi bol olsun. Atatürk'ü sevmeyen, Mehmet Akif'e pe... diyen mendeburu başımıza çıkardılar.

17 Mayıs 2020 16:05

poohdini
Aday Memur

şeriatın manasını bilseler de bir şey değişeceğini sanmıyorum.

ama en azından müslüman olmadıklarını bildiğimizi öğrenirler.


abdullah132413, 4 hafta önce - Alıntıya git

Kimin Müslüman olup olmadığına karar verebiliyorsan şirk koşuyorsun demektir. Tam dincilerin işi.

Dinci: inançlıymış gibi görünüp dini dünya işlerine karıştıran, siyasal çıkarlarına araç olarak kullanan kimse.

17 Mayıs 2020 17:19

abdullah132413
Memur

Şeriat,Arapça kökenli bir sözcük olup; ?yol, mezhep, metod, âdet, insanı bir ırmağa, su içilecek bir kaynağa ulaştıran yol? anlamına gelir. Dinimizdeki terimsel anlamı ise ?ilâhî emir ve yasaklar toplamı?, ?Kutsal kitabımız Kur?an?ın âyetleri, Peygamberimiz Hazreti Muhammed (Sallallahu aleyhi ve Sellem)?in söz ve fiilleri (sünnet/hadis) ve İslâm bilginlerinin görüş birliği içinde bulundukları hususlara dayanan ilâhî kanun?dur. Bu açıdan anlam olarak din terimine benzeyen şeriat teriminin din teriminden farklılığı kullanım şeklindedir. Zira şeriat, ?dinin insan eylemlerine (amel) ilişkin hükümlerinin bütünü?, ?dinin dışa yansıyan görüntüsü ve dünya ile ilgili hükümlerinin tamamı?, ?İslam Hukuku? gibi anlamlar için kullanılmaktadır. Kısaca dini hükümlerin bütünü ve dinin dünyevi ve maddi yönü olarak tanımlanabilir.

Kelimenin terim anlamı Mekke?de inen şu âyette görülür: ?Sonra seni bu işte apaçık bir şeriat sahibi kıldık. Sen ona uy. Hakkı bilmeyenlerin heva ve heveslerine uyma? (el-Câsiye, 45/18).

Peygamberimizden önce de birçok peygamber gelmiştir, bu peygamberlerin bazıları da Allah tarafından yeni bir şeriat yani kanun ile gönderilmiştir. Peygamberimiz?in getirdiği şeriat ta önceki şeriatların bir devamı ve tamamlayıcısı niteliğindedir. Bu, Kuran?ı Kerimin şu ayetinde görülebilir:?Allah dini doğru tutmanız ve onda ayrılığa düşmemeniz hususunda Nuh?a tavsiye ettiği, sana vahyettiğimiz, İbrahim?e, Musa?ya ve İsa?ya tavsiyede bulunduğumuz dinle ilgili hususları size şeriat olarak koydu? (eş-Şûrâ, 42/13). .

ŞERİATIN ÜÇ ANA BÖLÜMÜİslam hukuku (fıkıh) âlimleri, şeriatı üç ana bölümde incelemiştir: İbadetler, muâmeleler ve ceza hukuku.

İbadetler: İbadet İslam?da, genel olarak Allah?ın hoşnut ve razı olduğu her çeşit eylemi kapsamına alır. Özel anlamda ise, âyet ve hadislerde özel şekil ve şartları belirlenen ibadetlerin uygulanması kastedilir. Namaz, oruç, hac, zekât ve kurban bu ibadetlere örnek olarak verilebilir.

Muameleler: İnsanlar arasında medenî, ticarî, ekonomik ve sosyal bütün ilişkileri, insanların devletle ve devletlerin de birbirleriyle münasebetleri bu bölümde yer alır. İslam dini doğumdan ölüme kadar evlenme, boşanma, nafaka, velâyet, vekâlet, vesâyet, miras, alış-veriş gibi toplum hayatının gereği olan tüm medenî muâmelelere ve hatta devletler hukukuna ait hükümler getirmiştir.

Ceza hukuku: İslam şeriatının kullanımda olduğu bir İslam ülkesinde, İslam dininin emir ve yasaklarına uymayan ve/veya toplumsal düzeni bozmaya çalışan kimselere karşı verilecek bedeni, mali veya caydırıcı bazı cezai hükümleri kapsar

İSLAM ŞERİATININ KAYNAKLARIİslam şeriatı klasik olarak temelde dört delile dayanır.Bunlar Şer?i deliller olarak da anılan:Kitap Kur?an, Sünnet, İcmâ? ve Kıyas?tır.Kitap (Kur?an, içerdiği hükümler)Sünnet (İslam?ın son peygamberi Muhammed?in söz ve fiilleri)İcmâ? (İslam bilginlerinin görüş birliği içinde bulundukları konular)Kıyas (birbirine benzeyen meselelerin hükümlerinde de benzerlik bulunması)

ŞERİATI KİMLER İSTEMEZ?Şeriatı kafirler istemez. Her Müslüman günahkarda olsa şeriatı talep eder. Zaten eğer böyle bir talebi olmaz ise Müslüman olamaz.

Şeriata kafirler, menfaatlerine ters düştüğü için karşıdır. İsrail?de de Tevrat şeriatı var ama Amerika?nın veya Avrupa?nın menfaatine dokunmadığı için karşı çıkan var mı? Yok.

Şeriat, Ehli Sünnet bir İslam ülkesinde olursa iş farklı olur. Çünkü İslam şeriatı Kâfirler ile cihat etmeyi farz kılmıştır, kafirlerin dayattığı köle düzenini reddetmiştir. Düşmanı ve dostu belirlemiştir. Dolayısı ile Kafirler İslam şeriatını bir tehdit olarak görmektedir ve istememektedirler.

ŞERİAT ALLAH?IN KANUNU OLDUĞUNA GÖRE

Buraya kadar anladık ki; şeriat, Allah?ın insanların hayatlarını düzene ve nizama sokmaları için gönderdiği kanunların tümüdür. Yaratılanı en iyi yaratan bildiğinden dolayı onların hastalıklarına neyin şifa olacağını ve ilacını da en iyi ALLAH bilir. Dolayısıyla bizim dertlerimizin yegâne çaresi İslamdadır.

İslam?ı hayat ölçüsü yapan milletler yükselmiş, dünya devleti haline gelmiştir. İslamı bir kenara koyarak kul kanunlarını esas alanlar ise alçalmış, kendi başında türeyen binlerce bela ile baş edemez hale gelmiştir.

Şu kesin olarak bilinmelidir ki; insanların koyduğu kanunlar bir çare olamamaktadır. Çare olmamakla birlikte insanlara itiraz hakkı vermekte, boşluklar meydana getirmektedir. Kanunlar kullara bırakıldığı zaman işin içine menfaat ve keyfiyet girebilmekte adalet uygulanamamaktadır.

Şeriatın her sorunda kesin çözüm olduğuna dair bir örnek yeterli olacaktır. Osmanlı devletinde şeriata uygun yetiştirilen, eğitim verilen halkın ahlak ve maneviyat seviyesi yükselmiştir. Mesela 600 küsurluk Osmanlı döneminde yaşanan hırsızlık olayı iki elin parmaklarını geçmemektedir. Günümüzde her mahalle ve semtte yaşanan hırsızlık olayları aradaki uçurumu göstermeye yeter ve artar.

Her Müslüman şeriatı yani İslam?ı dünya hayatına hâkim kılması için ALLAH?a dua etmelidir. Balığın suda rahat ettiği gibi Müslümanlar şeriatta rahat ederler?

17 Mayıs 2020 18:12

poohdini
Aday Memur

Devletin dini olmaz, bireylerin dini olur. İnsanlar istediği dine inanabilir ve gereklerini yerine getirebilir. Devletin dini adalettir. Hem de ilk planda yer alması gerekir.

18 Mayıs 2020 14:31

ekonomi.çoh.eyi
Genel Müdür

Bu şeriat gelsin diyenlerin bacıları, eşleri,anneleri bir başkasının 4 karısından biri olsa ne hissederler acaba? Ayrıca IŞİD de şeriatı savunuyoruz deyip çocuk yaştaki kızlara Suriye ve Irak'ta tecavüzler etti sonra da onları öldürdü.Bizim şeriatı savunanların da zihniyeti aşağı yukarı böyle Işidçi bir zihniyet bence .

18 Mayıs 2020 15:02

abdullah132413
Memur

niye bu kadar kastınız yav. bu müslümanlar için :))

Toplam 16 mesaj
 
ANKET
İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 15 ilde uygulanan giriş çıkış yasağı uygulamasının kaldırılmasını ister misiniz?