Editörler : gubaz
23 Mayıs 2020 01:54   


Hagb memurluk

Hagb alan memur i̇hraç edi̇lebi̇li̇r mi̇?

23 Mayıs 2020 04:03

AsilTürk87
Aday Memur

Fetö davaları icin hagb almak ihraç sebebi ancak bunun dışında başka bir olaydan dolayı alınırsa memurluğa engel degil

23 Mayıs 2020 04:05

Turhan06
Aday Memur

Fetö davaları icin hagb almak ihraç sebebi ancak bunun dışında başka bir olaydan dolayı alınırsa memurluğa engel degil


AsilTürk87, 1 hafta önce - Alıntıya git
Ustad peki; devlet memuru olmadan önce hakkında ceza davası olan (muhtemelen hagb ile sonuçlanacak); memur için disiplin soruşturmasına başlanabilir mi? Adam suçu işlediğinde memur değildi ama şimdi memur? Özetle: Memurluktan önce işlenmiş eylem ya da su için disiplin soruşturması yapılabilir mi?
26 Mayıs 2020 03:20

Turhan06
Aday Memur

Fetö davaları icin hagb almak ihraç sebebi ancak bunun dışında başka bir olaydan dolayı alınırsa memurluğa engel degil


AsilTürk87, 1 hafta önce - Alıntıya git
Anayasa Mahkemesi, TBMM üyesi CHP'li Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ile 138 milletvekilinin açtığı iptal davasını 19 Şubat 2020 tarihli toplantısıyla karara bağladı. Mahkeme, 4045 sayılı Kanunun birinci maddesine eklenen ikinci fıkrayı Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti. İptal edilen ikinci fıkrada şöyle deniliyordu: "Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla görevli birimler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kapsamında bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları arşivlerinden ve elektronik bilgi işlem merkezlerinden bilgi ve belge almaya, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Mahkemesi Kanununun 171 inci maddesinin beşinci ve 231 inci maddesinin onüçüncü fıkraları kapsamında tutulan kayıtlara ulaşmaya, Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturma sonuçlarını, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlar ile kesinleşmiş mahkeme kararlarını almaya yetkilidir. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan Anaya Mahkemesi'nin 19 Şubat 2020 tarihli kararının hüküm kısmında şöyle denildi: "18/10/2018 tarihli ve 7148 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkında Kanun'un 29. Maddesiyle 26/10/1994 tarihli 4045 sayılı Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli ile Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un 1. Maddesine eklenen ikinci fıkranın Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline 19/2/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi."
Toplam 3 mesaj
 
ANKET
İdari izinlerin ve esnek çalışmanın 1 Haziran itibariyle sona erdirilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?