Editörler :
27 Mayıs 2020 19:49   


Sağlıkçı 4B'li sözleşmeliler twitter etkinliği

snkocasesimiziduy hastagı ile 27.05.2020 tarihinde saat 20.00 da 657 4bli̇ler 45a ya dahi̇l

edi̇lsi̇n di̇yerek sesi̇mi̇zi̇ duyuruyoruz arkadaşlar

27 Mayıs 2020 20:07

Nurkızıl
Aday Memur

Çalışma huzuru ve barışı için eşit işe eşit özlük hakları sunulmalıdır. Benim de içinde bulunduğum 4b?liler kadroya geçirilmelidir.Sağlık bakanlığına bağlı 657tabi 4b li sağlık çalışanları 7yıldır kadro bekliyor

27 Mayıs 2020 20:35

blackkuzm
Aday Memur
Neden sadece sağlıkçı
28 Mayıs 2020 00:45

Ebebeyn
Şube Müdürü

+2'den Önce atanan 4b liler 4 artı 2 sisteminden önce atanan 4b liler olarak En azından çalıştığımız yılların sayılarak 4 yıl sonra kadroya gecilebilecek mi? 5 yıldan beridir kadro haberi bekliyoruz. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca KPSS ile atanmış biyolog, çocuk gelişimcisi, diş tabibi,diyetisyen, ebe, eczacı, fizyoterapist, hemşire,röntgen teknikeri, laborant, psikolog, sağlık fizikçisi, sağlık teknikeri ve sosyal çalışmacı unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmaktayız.Bizim atamamız yapıldıktan daha sonra çıkan 676 sayılı KHK'nın 76 ncı maddesiyle 663 sayılı KHK'ya eklenen 45/A maddesinin üçüncü fıkrasında; sözleşmeli sağlık personellerinin sözleşmeli statüde dört yılı tamamlamaları ve talep etmeleri halinde bulundukları yerde memur kadrosuna (4/A) atamalarının yapılacağına dair hüküm bulunmaktadır. Biz bu KHK'dan önce atandığımız için bu durumdan faydalanamamaktayız. Bizler daha kıdemli olamamıza rağmen kendimizden sonra atananların 4a kadrosu hakkına kaç yıla çalışsakta sahip olamıyoruz. Sağlık bakanlığındaki bu iş barışını bozan duruma, bu maddeden önce atanan 4B li sağlıkçıların 45/A maddesine geçirilmesini istiyoruz. Gereğini siz değerli büyüklerimizden arz ederim

Toplam 3 mesaj
 
ANKET
Erken bir seçim olmasını ister misiniz?